SMF Support > Tiếng Việt (Vietnamese)

Vấn đề với nhúng Flash - post Flash in to a post

(1/2) > >>

viethungs:
Em muốn nhúng flash vào bài post, nhưng mà code của SMF lại là [flash=xx,xx]http://link.swf[/flash] (xx là kích thước)

thì file flash mới chạy

còn [flash]http://link.swf[/flash] thì không hiện file flash.

Liệu em có thể để cho [flash]http://link.swf[/flash] hiện ra file flash được không, với kích thước của file swf luôn, mà không cần điền kích thước vào.

em cảm ơn.

I want to post flash in to a post but SMF for user with http://link.swf [nofollow]

Can't use [flash]http://link.swf[/flash]

How to i use  [flash]http://link.swf[/flash] to show flash in the post and the size of flash is auto ?

Please help me. Thank you!Post cả tiếng anh lẫn tiếng việt cho chắc  O:)

nvcnvn:
hihihi, cách này thì có, có hai cách, cách dễ không hay và cách khó thì rất hay. Mình trình bày luôn hai cách ha.
Cách dễ, bạn cài đặt và sử dụng mod này: http://hocvui.net/4rum/smf-mods/mod-custom-bbcode-bbcode-tu-che/
tự tạo riêng cho mình một bbcode flash.
Cách khó
vào /Sources/Subs.php
tìm tới đoạn:

--- Code: --- array(
'tag' => 'flash',
'type' => 'unparsed_commas_content',
'test' => '\d+,\d+\]',
'content' => ($context['browser']['is_ie'] && !$context['browser']['is_mac_ie'] ? '<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="$2" height="$3"><param name="movie" value="$1" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="AllowScriptAccess" value="never" /><embed src="$1" width="$2" height="$3" play="true" loop="true" quality="high" AllowScriptAccess="never" /><noembed><a href="$1" target="_blank">$1</a></noembed></object>' : '<embed type="application/x-shockwave-flash" src="$1" width="$2" height="$3" play="true" loop="true" quality="high" AllowScriptAccess="never" /><noembed><a href="$1" target="_blank">$1</a></noembed>'),

--- End code ---
Tìm tất cac3 các ký tự $2, $3 thay thế bằng kích thước tương ứng bạn muốn.

viethungs:

--- Quote from: nvcnvn on September 11, 2009, 08:19:19 AM ---hihihi, cách này thì có, có hai cách, cách dễ không hay và cách khó thì rất hay. Mình trình bày luôn hai cách ha.
Cách dễ, bạn cài đặt và sử dụng mod này: http://hocvui.net/4rum/smf-mods/mod-custom-bbcode-bbcode-tu-che/ [nofollow]
tự tạo riêng cho mình một bbcode flash.
Cách khó
vào /Sources/Subs.php
tìm tới đoạn:

--- Code: --- array(
'tag' => 'flash',
'type' => 'unparsed_commas_content',
'test' => '\d+,\d+\]',
'content' => ($context['browser']['is_ie'] && !$context['browser']['is_mac_ie'] ? '<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="$2" height="$3"><param name="movie" value="$1" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="AllowScriptAccess" value="never" /><embed src="$1" width="$2" height="$3" play="true" loop="true" quality="high" AllowScriptAccess="never" /><noembed><a href="$1" target="_blank">$1</a></noembed></object>' : '<embed type="application/x-shockwave-flash" src="$1" width="$2" height="$3" play="true" loop="true" quality="high" AllowScriptAccess="never" /><noembed><a href="$1" target="_blank">$1</a></noembed>'),

--- End code ---
Tìm tất cac3 các ký tự $2, $3 thay thế bằng kích thước tương ứng bạn muốn.

--- End quote ---

Ah em làm được rồi, nhưng xin bổ sung là, phải sửa cái

'type' => 'unparsed_commas_content', của nó thành  'type' => 'unparsed_content',


Cảm ơn anh nha  :P

nvcnvn:
Òh, cảm ơn bạn vì đã bổ sung ha!

Gà Mái:
Cảm ơn các bác. Học được thêm 1 chiêu :D

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version