SMF Support > Български (Bulgarian)

Превеждане на SMF на Български!

(1/1)

ivo2296:
Който има желанието да помогне в превода, нека прочете първата публикация от тази тема:
Want to improve SMF in your language? Here's how you can help!

Navigation

[0] Message Index

Go to full version