Advertisement:

Author Topic: Vấn đề với nhúng Flash - post Flash in to a post  (Read 30929 times)

Offline viethungs

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 12
 • Gender: Male
  • Get-Game.Net
Vấn đề với nhúng Flash - post Flash in to a post
« on: September 11, 2009, 06:15:19 AM »
Em muốn nhúng flash vào bài post, nhưng mà code của SMF lại là [flash=xx,xx]http://link.swf[/flash] (xx là kích thước)

thì file flash mới chạy

còn [flash]http://link.swf[/flash] thì không hiện file flash.

Liệu em có thể để cho [flash]http://link.swf[/flash] hiện ra file flash được không, với kích thước của file swf luôn, mà không cần điền kích thước vào.

em cảm ơn.

I want to post flash in to a post but SMF for user with http://link.swf [nofollow]

Can't use [flash]http://link.swf[/flash]

How to i use  [flash]http://link.swf[/flash] to show flash in the post and the size of flash is auto ?

Please help me. Thank you!Post cả tiếng anh lẫn tiếng việt cho chắc  O:)
« Last Edit: September 11, 2009, 06:19:50 AM by viethungs »

Offline nvcnvn

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 546
 • Gender: Male
 • Super Somethings
  • Hocvui.net - Cùng học những điều cơ bản mà vui
Re: Vấn đề với nhúng Flash - post Flash in to a post
« Reply #1 on: September 11, 2009, 08:19:19 AM »
hihihi, cách này thì có, có hai cách, cách dễ không hay và cách khó thì rất hay. Mình trình bày luôn hai cách ha.
Cách dễ, bạn cài đặt và sử dụng mod này: http://hocvui.net/4rum/smf-mods/mod-custom-bbcode-bbcode-tu-che/
tự tạo riêng cho mình một bbcode flash.
Cách khó
vào /Sources/Subs.php
tìm tới đoạn:
Code: [Select]
array(
'tag' => 'flash',
'type' => 'unparsed_commas_content',
'test' => '\d+,\d+\]',
'content' => ($context['browser']['is_ie'] && !$context['browser']['is_mac_ie'] ? '<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="$2" height="$3"><param name="movie" value="$1" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="AllowScriptAccess" value="never" /><embed src="$1" width="$2" height="$3" play="true" loop="true" quality="high" AllowScriptAccess="never" /><noembed><a href="$1" target="_blank">$1</a></noembed></object>' : '<embed type="application/x-shockwave-flash" src="$1" width="$2" height="$3" play="true" loop="true" quality="high" AllowScriptAccess="never" /><noembed><a href="$1" target="_blank">$1</a></noembed>'),
Tìm tất cac3 các ký tự $2, $3 thay thế bằng kích thước tương ứng bạn muốn.

Offline viethungs

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 12
 • Gender: Male
  • Get-Game.Net
Re: Vấn đề với nhúng Flash - post Flash in to a post
« Reply #2 on: September 11, 2009, 10:36:18 AM »
hihihi, cách này thì có, có hai cách, cách dễ không hay và cách khó thì rất hay. Mình trình bày luôn hai cách ha.
Cách dễ, bạn cài đặt và sử dụng mod này: http://hocvui.net/4rum/smf-mods/mod-custom-bbcode-bbcode-tu-che/ [nofollow]
tự tạo riêng cho mình một bbcode flash.
Cách khó
vào /Sources/Subs.php
tìm tới đoạn:
Code: [Select]
array(
'tag' => 'flash',
'type' => 'unparsed_commas_content',
'test' => '\d+,\d+\]',
'content' => ($context['browser']['is_ie'] && !$context['browser']['is_mac_ie'] ? '<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="$2" height="$3"><param name="movie" value="$1" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="AllowScriptAccess" value="never" /><embed src="$1" width="$2" height="$3" play="true" loop="true" quality="high" AllowScriptAccess="never" /><noembed><a href="$1" target="_blank">$1</a></noembed></object>' : '<embed type="application/x-shockwave-flash" src="$1" width="$2" height="$3" play="true" loop="true" quality="high" AllowScriptAccess="never" /><noembed><a href="$1" target="_blank">$1</a></noembed>'),
Tìm tất cac3 các ký tự $2, $3 thay thế bằng kích thước tương ứng bạn muốn.

Ah em làm được rồi, nhưng xin bổ sung là, phải sửa cái

'type' => 'unparsed_commas_content', của nó thành  'type' => 'unparsed_content',


Cảm ơn anh nha  :P

Offline nvcnvn

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 546
 • Gender: Male
 • Super Somethings
  • Hocvui.net - Cùng học những điều cơ bản mà vui
Re: Vấn đề với nhúng Flash - post Flash in to a post
« Reply #3 on: September 11, 2009, 10:57:38 PM »
Òh, cảm ơn bạn vì đã bổ sung ha!

Offline Gà Mái

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 258
 • Gender: Female
Re: Vấn đề với nhúng Flash - post Flash in to a post
« Reply #4 on: September 18, 2009, 08:18:15 PM »
Cảm ơn các bác. Học được thêm 1 chiêu :D
-- I love SMF --

Offline tiachop

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
Re: Vấn đề với nhúng Flash - post Flash in to a post
« Reply #5 on: January 30, 2010, 06:00:03 AM »
hihihi, cách này thì có, có hai cách, cách dễ không hay và cách khó thì rất hay. Mình trình bày luôn hai cách ha.
Cách dễ, bạn cài đặt và sử dụng mod này: hxxp:hocvui.net/4rum/smf-mods/mod-custom-bbcode-bbcode-tu-che/ [nonactive]
tự tạo riêng cho mình một bbcode flash.
Cách khó
vào /Sources/Subs.php
tìm tới đoạn:
Code: [Select]
array(
'tag' => 'flash',
'type' => 'unparsed_commas_content',
'test' => '\d+,\d+\]',
'content' => ($context['browser']['is_ie'] && !$context['browser']['is_mac_ie'] ? '<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="$2" height="$3"><param name="movie" value="$1" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="AllowScriptAccess" value="never" /><embed src="$1" width="$2" height="$3" play="true" loop="true" quality="high" AllowScriptAccess="never" /><noembed><a href="$1" target="_blank">$1</a></noembed></object>' : '<embed type="application/x-shockwave-flash" src="$1" width="$2" height="$3" play="true" loop="true" quality="high" AllowScriptAccess="never" /><noembed><a href="$1" target="_blank">$1</a></noembed>'),
Tìm tất cac3 các ký tự $2, $3 thay thế bằng kích thước tương ứng bạn muốn.

Em đã tải về nhưng không biết cách cài. anh chỉ em với.
hxxp:hocvui.net/4rum/smf-mods/mod-custom-bbcode-bbcode-tu-che/ [nonactive]

Offline hungarirang

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
Re: Vấn đề với nhúng Flash - post Flash in to a post
« Reply #6 on: September 24, 2010, 08:03:41 AM »
2.0 RC3 ko co file modsetting.php :|

Offline maxgames

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
Re: Vấn đề với nhúng Flash - post Flash in to a post
« Reply #7 on: December 21, 2011, 06:54:27 AM »
Cảm ơn các bác. Cái này mình cũng đang tìm hiểu may quá có các bác chỉ giáo.