SMF Support > Svenska/Norsk/Dansk (Swedish/Norwegian/Danish)

Svenska språkpaketet

(1/48) > >>

finnhack:
Det ter sig som om den tråd där översättningen av SMF till svenska diskuterades, har tagits bort från forumet - eller så är jag blind eller något... Hur skall man tolka detta? Personligen så tycker jag att det är bra att det finns en tråd där det tydligt framgår att någon arbetar på översättningen.

För att alla lätt ska hitta åt senaste svenska språkpaketet återfinns fr.o.m. nu alltid en länk till senaste versionen överst i detta ämne.
Språkpaketet för 1.1.6 för västeuropeisk Latin 1 (ISO-8859-1) återfinns på adress:
http://www.dubbningshemsidan.se/forum/smf_1-1-6_swedish.zip
(fungerar även bra för SMF 1.1.4 och 1.1.5)

Språkpaketet för 1.1.4 för UTF-8 återfinns på adress:
http://www.dubbningshemsidan.se/forum/smf_1-1-4_swedish-utf8.zip

Språkpaketet för 1.1 Final (uppdateras inte längre) återfinns på adress:
http://www.dubbningshemsidan.se/forum/smf_1-1_swedish.zip

/Daniel

Shadowc:
Vet inte varför den tråden försvann, men Daniel jobbar med översättningen och är klar om några dagar

Daniel Hofverberg:
Jag vet inte heller varför det ämnet försvann - jag har inte rört det... Skoen, vet du något om detta?

Som Shadowc säger, så jobbar jag i alla fall febrilt med att få klart det svenska språkpaketet. 17 av de 19 språkfilerna (ej medräknat hjälpfilen, eftersom den kommer att göras om till nästa version och därför inte ska översättas nu) är klara, och jag håller på med den 18:e filen. Själva översättningen bör vara klar inom 1 - 3 dagar, därefter behövs en testperiod för att se att allt ser normalt ut i sammanhanget (språkfilerna är svåra att översätta, eftersom det i de flesta fall inte framgår i vilket sammanhang som orden/fraserna/meningarna kommer att förekomma).

Ni som är intresserade av att betatesta det svenska språkpaketet innan det offentliggörs, för att se till att allt funkar, var snäll och antingen skicka privat meddelande eller e-post till mig.  :)

Daniel Hofverberg:
Egentligen var jag så gott som klar, men nu har ju beta 5 kommit och med den har många språkfiler förändrats. Därmed tvingas jag nu gå igenom dessa, och göra om det som behövs.

Jag har inte hunnit kolla så mycket hur mycket som förändrats i språkfilerna i den nya betaversionen, så det är svårt att avgöra hur lång tid det kommer att ta - men sannolikt inte mer än 2 - 5 dagar...

CM:
Du har skrivit detta 5 Maj, du skämtar väl inte? Det är ju 11 Juni nu?

Kommer dessa svenska filer över huvudtaget  ???

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version