بسته Users Online Today Mod

Started by sajjad, September 26, 2012, 03:11:33 PM

Previous topic - Next topic

sajjadنام بسته : Users Online Today Mod

سازنده اصلی بسته : Carceri

نسخه سازگار : 2.0.2

مترجم : Sajjad "Abed Aghdasi

توضیحات : افراد انلاین رو به قسمت پایین انجمن اضافه میکند


فارسی ساز به سازنده بسته داده شده و در بسته موجود است

لینک بسته

SMF Group Forever

Advertisement: