• Welcome to Simple Machines Community Forum. Please login or sign up.

SMF Trader System 1.6 prebacivanje jezika

Started by Armando85, January 29, 2016, 11:06:46 AM

Previous topic - Next topic

Armando85

Pozdrav dobri ljudi, molim za pomoc.
Imam na forumu instaliranu SMF trader platformu (korisnici se medjusobno ocenjuju pozitivnim i negativnim feedbacima).

Imam problem, kad prebacim jezik foruma na sprski (UTF8) ovaj package prestane da radi kako treba.
Napravio sam dodatni fajl "Trader.serbian-utf8.php" i ubacio ga u zip fajl od packaga, a dodao sam taj fajl i u language folder od svih tema, ali ne vredi.
<?php
/*
SMF Trader System
Version 1.4
by:vbgamer45
http://www.smfhacks.com
*/

$txt['smftrader_rating'] = 'Rejting';
$txt['smftrader_comment'] = 'Komentar';
$txt['smftrader_from'] = 'Od';
$txt['smftrader_to'] = 'Za';
$txt['smftrader_detail'] = 'Detail';
$txt['smftrader_date'] = 'Datum';
$txt['smftrader_report'] = 'Prijavi';
$txt['smftrader_approve'] = 'Odobri';
$txt['smftrader_options'] = 'Opcije';
$txt['smftrader_invalidview'] = 'Invalid view...';
$txt['smftrader_viewdetail'] = 'Pogledaj detalje';
$txt['smftrader_delete'] = 'Obriši';
$txt['smftrader_submitfeedback2'] = 'Oceni';
$txt['smftrader_reportfeedback'] = 'Prijavi ocenu';
$txt['smftrader_detailedfeedback'] = 'Detailed Feedback';
$txt['smftrader_detailedcomment'] = 'Detaljan komentar';
$txt['smftrader_commentby'] = 'Komentar od: ';
$txt['smftrader_returntoratings'] = 'Return to Trader Ratings';
$txt['smftrader_shortcomment2'] = 'Short Comment';
$txt['smftrader_deletefeedback'] = 'Delete Feedback';

$txt['smftrader_nomemberselected'] = 'No member selected';
$txt['smftrader_errfeedbackself'] = 'You can not leave feedback for yourself.';
$txt['smftrader_errshortcoment'] = 'You did not enter a short comment!';
$txt['smftrader_errnocomment'] = 'You did not place a comment for this feedback.';

$txt['smftrader_errsaletype'] = 'Invalid sale type.';
$txt['smftrader_errsalevalue'] = 'Invalid sale value.';
$txt['smftrader_errnofeedselected'] = 'No feedback selected.';
$txt['smftrader_failedreport'] = 'Failed to report trader rating comment.';
$txt['smftrader_badfeedback'] = 'Loša ocena';

$txt['smftrader_notrader'] = 'No trader.';
$txt['smftrader_viewtrader'] =  'View Trader';
$txt['smftrader_commentmadeby'] = 'Komentar od: ';


$txt['smftrader_set_permissionnotice'] = 'Lastly! Do not forget to make the permissions are set for each group, in order for them to use the trader system.';
$txt['smftrader_set_editpermissions'] = 'Edit Permissions';
$txt['smftrader_text_settings'] = 'Settings';
$txt['smftrader_text_permissions'] = 'Permissions';

$txt['smftrader_save_settings'] = 'Save Settings';

$txt['trader_feedbackperpage'] = 'Number of feedback to show on each page';
$txt['trader_use_pos_neg'] = 'Use positive/negative total trade count on display page';

$txt['smftrader_trader_approval'] = 'Trader Rating Approval';
$txt['smftrader_form_notapproved'] = 'Your rating will not appear in the user\'s trader profile to others until it is approved.';
$txt['smftrader_text_pages'] = 'Strane: ';

$txt['smftrader_newrating'] = 'Imaš novu trade ocenu na svom profilu';

$txt['smftrader_commenter_subject'] ='Tvoj komentar za %s je odobren';
$txt['smftrader_commenter_body'] ='Komentar koji si ostavio za %s na %s je odobren.';

$txt['smftrader_text_withselected'] = 'With Selected';
$txt['smftrader_text_performaction'] = 'Perform Action';
$txt['smftrader_bulk_approveratings'] = 'Odobri';
$txt['smftrader_bulk_deleteratings'] = 'Delete';

$txt['smftrader_classifieds_listing'] = 'Classifieds Listing: ';

$txt['smftrader_err_classifieds_listing'] = 'You must select a Classifieds listing that you have bid on or created to leave feedback for this user.';

$txt['smftrader_err_no_classifieds_listing'] = 'You do not have any completed listings waiting to be rated';

?>


Ima li neko ideju kako da resim ovaj problem?

Founder 2008


     Uzrok tvog problema može biti različit. Za početak bih ti predložio da sadržaj iz tog tvog prevoda ubaciš u Modifications.serbian_latin-utf8.php fajl da vidimo da li će se videti prevod.

Advertisement: