Simple Machines Community Forum

SMF Support => Özelleştirme => Türkçe Bölümü (Turkish) => Language Specific Support => Paketler ve Çeviriler => Topic started by: 4LP3RUZ1 on December 29, 2006, 11:32:22 AM

Title: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: 4LP3RUZ1 on December 29, 2006, 11:32:22 AM

Mod:
Avatar Select

Yazan:
vbgamer45

Çeviren:
iki satır zaten!

Açıklama:
Üyelik sırasında avatar seçimini sağlar

URL:
http://mods.simplemachines.org/index.php?mod=368

Türkçesi:
Modu kurduktan sonra, Register.template.php dosyasında bul:
Code (html) Select
<b>Avatar Select:</b>
<div class="smalltext">Please select an avatar.</div>
değiştir
Code (html) Select
<b>Avatar Seçimi:</b>
<div class="smalltext">Lütfen bir avatar seçin.</div>
Subs-Members.php dosyasında bul
Code (php) Select
fatal_error('An avatar is required! Please select one.', false); değiştir
Code (php) Select
fatal_error('Avatar gerekmektedir! Lütfen bir tane seçin.', false);
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: SiveroN on December 29, 2006, 11:44:41 AM
Anlatım , Mod ve Bilgi için teşekkürler... ;)
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: Rally©i on January 01, 2007, 12:24:33 PM
Tesekkürler abi...
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: mgimadu on January 01, 2007, 12:30:38 PM
alperuzi mod için teşekkürler, birde admin panelinden yeni üye kayıt yaparken avatar seçmelisiniz diyor, buna çözüğm warmı acaba?
Birde hızlı kayıtta soruyor onu nasıl sormasını engelleriz?
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: Huzeyfe on January 02, 2007, 08:00:42 AM
Alperuzi "fatal_error('An avatar is required! Please select one.', false);" dediğin kısım yok ki register.template.php de nasıl olacak
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: 0nR on January 02, 2007, 08:04:47 AM
forum surumunde o yazı başka sekılde yazılmış olabılır
parça halinde arat örn : "an avatar is required"
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: 4LP3RUZ1 on January 02, 2007, 08:07:37 AM
pardon, o Sources/Subs-Members.php dosyası içinde olacaktı, dosya ismini yazmayı unutmuşum, ekliyorum
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: YLMZ on January 02, 2007, 08:08:48 AM
alperuzi benim temam dreamturk ama o temanın içinde yok normal smf nin default temasında mı yapcaz değişikliği ? dreamturktete gözükür mü ?
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: Huzeyfe on January 02, 2007, 08:17:43 AM
eyvallah hallettim demek ki benden önce kimse denememiş :P
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: YLMZ on January 02, 2007, 08:40:47 AM
benim bir modula çakışıyor ama hangisiyle anlamadım düzenleme inceleme hatası aldım
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: YLMZ on January 03, 2007, 03:58:34 AM
bunun manuel kurulumu nasıl oluyor?
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: SiveroN on January 03, 2007, 08:12:00 AM
Register.template.php yi ac ;

Bunu Bul ;// Are there age restrictions in place?
if (!empty($modSettings['coppaAge']))altına bunu ekle ;
//For the no pic language file
loadlanguage('Profile');

echo '<tr>
<td width="40%">
<b>Avatar Select:</b>
<div class="smalltext">Please select an avatar.</div>
<div style="margin: 2ex;"><img name="avatar" id="avatar" src="' .  $modSettings['avatar_url'] . '/blank.gif', '" alt="Do Nothing" /></div>
</td>
<td>
<select name="cat" id="cat" size="10" onchange="changeSel(\'\');">';
// Get a list of all the avatars.
$context['avatar_list'] = array();
$context['avatars'] = is_dir($modSettings['avatar_directory']) ? getAvatars('', 0) : array();


// This lists all the file catergories.
foreach ($context['avatars'] as $avatar)
echo '
<option value="', $avatar['filename'] . ($avatar['is_dir'] ? '/' : ''), '"', ($avatar['checked'] ? ' selected="selected"' : ''), '>', $avatar['name'], '</option>';
echo '</select>

<select name="file" id="file" size="10" style="display: none;" onchange="showAvatar()"  disabled="disabled"><option></option></select>
</td>
</tr>';Bunu Bul ;// Uncheck the agreement thing....
if ($context['require_agreement'])Altına bunu ekle ;
echo '
<script language="JavaScript" type="text/javascript">';
        echo '
<!-- // -->'. chr(60) . chr(33) . chr(91) . chr(67) . chr(68) . chr(65) . chr(84) . chr(65) . chr(91);
echo '
var files = ["' . implode('", "', $context['avatar_list']) . '"];
var avatar = document.getElementById("avatar");
var cat = document.getElementById("cat");
var selavatar = "' . $context['avatar_selected'] . '";
var avatardir = "' . $modSettings['avatar_url'] . '/";
var size = avatar.alt.substr(3, 2) + " " + avatar.alt.substr(0, 2) + String.fromCharCode(117, 98, 116);
var file = document.getElementById("file");

if (avatar.src.indexOf("blank.gif") > -1)
changeSel(selavatar);
else
previewExternalAvatar(avatar.src)

function changeSel(selected)
{
if (cat.selectedIndex == -1)
return;

if (cat.options[cat.selectedIndex].value.indexOf("/") > 0)
{
var i;
var count = 0;

file.style.display = "inline";
file.disabled = false;

for (i = file.length; i >= 0; i = i - 1)
file.options[i] = null;

for (i = 0; i < files.length; i++)
if (files[i].indexOf(cat.options[cat.selectedIndex].value) == 0)
{
var filename = files[i].substr(files[i].indexOf("/") + 1);
var showFilename = filename.substr(0, filename.lastIndexOf("."));
showFilename = showFilename.replace(/[_]/g, " ");

file.options[count] = new Option(showFilename, files[i]);

if (filename == selected)
{
if (file.options.defaultSelected)
file.options[count].defaultSelected = true;
else
file.options[count].selected = true;
}

count++;
}

if (file.selectedIndex == -1 && file.options[0])
file.options[0].selected = true;

showAvatar();
}
else
{
file.style.display = "none";
file.disabled = true;
document.getElementById("avatar").src = avatardir + cat.options[cat.selectedIndex].value;
document.getElementById("avatar").style.width = "";
document.getElementById("avatar").style.height = "";
}
}

function showAvatar()
{
if (file.selectedIndex == -1)
return;

document.getElementById("avatar").src = avatardir + file.options[file.selectedIndex].value;
document.getElementById("avatar").alt = file.options[file.selectedIndex].text;
document.getElementById("avatar").alt += file.options[file.selectedIndex].text == size ? "!" : "";
document.getElementById("avatar").style.width = "";
document.getElementById("avatar").style.height = "";
}

function previewExternalAvatar(src)
{
if (!document.getElementById("avatar"))
return;

var maxHeight = ', !empty($modSettings['avatar_max_height_external']) ? $modSettings['avatar_max_height_external'] : 0, ';
var maxWidth = ', !empty($modSettings['avatar_max_width_external']) ? $modSettings['avatar_max_width_external'] : 0, ';
var tempImage = new Image();

tempImage.src = src;
if (maxWidth != 0 && tempImage.width > maxWidth)
{
document.getElementById("avatar").style.height = parseInt((maxWidth * tempImage.height) / tempImage.width) + "px";
document.getElementById("avatar").style.width = maxWidth + "px";
}
else if (maxHeight != 0 && tempImage.height > maxHeight)
{
document.getElementById("avatar").style.width = parseInt((maxHeight * tempImage.width) / tempImage.height) + "px";
document.getElementById("avatar").style.height = maxHeight + "px";
}
document.getElementById("avatar").src = src;
}';
echo '
//' . chr(93) . chr(93) . chr(62);
echo '
</script>';Bunu Bul ;?>öncesine bunu ekle ;// Recursive function to retrieve avatar files
function getAvatars($directory, $level)
{
global $context, $txt, $modSettings;

$result = array();

// Open the directory..
$dir = dir($modSettings['avatar_directory'] . (!empty($directory) ? '/' : '') . $directory);
$dirs = array();
$files = array();

if (!$dir)
return array();

while ($line = $dir->read())
{
if (in_array($line, array('.', '..', 'blank.gif', 'index.php')))
continue;

if (is_dir($modSettings['avatar_directory'] . '/' . $directory . (!empty($directory) ? '/' : '') . $line))
$dirs[] = $line;
else
$files[] = $line;
}
$dir->close();

// Sort the results...
natcasesort($dirs);
natcasesort($files);

if ($level == 0)
{
$result[] = array(
'filename' => 'blank.gif',
'checked' => in_array($context['member']['avatar']['server_pic'], array('', 'blank.gif')),
'name' => &$txt[422],
'is_dir' => false
);
}

foreach ($dirs as $line)
{
$tmp = getAvatars($directory . (!empty($directory) ? '/' : '') . $line, $level + 1);
if (!empty($tmp))
$result[] = array(
'filename' => htmlspecialchars($line),
'checked' => strpos($context['member']['avatar']['server_pic'], $line . '/') !== false,
'name' => '[' . htmlspecialchars(str_replace('_', ' ', $line)) . ']',
'is_dir' => true,
'files' => $tmp
);
unset($tmp);
}

foreach ($files as $line)
{
$filename = substr($line, 0, (strlen($line) - strlen(strrchr($line, '.'))));
$extension = substr(strrchr($line, '.'), 1);

// Make sure it is an image.
if (strcasecmp($extension, 'gif') != 0 && strcasecmp($extension, 'jpg') != 0 && strcasecmp($extension, 'jpeg') != 0 && strcasecmp($extension, 'png') != 0 && strcasecmp($extension, 'bmp') != 0)
continue;

$result[] = array(
'filename' => htmlspecialchars($line),
'checked' => $line == $context['member']['avatar']['server_pic'],
'name' => htmlspecialchars(str_replace('_', ' ', $filename)),
'is_dir' => false
);
if ($level == 1)
$context['avatar_list'][] = $directory . '/' . $line;
}

return $result;
}Sources klasöründe Register.php aç

Bunu bul ;// Collect all extra registration fields someone might have filled in.Altına bunu ekle ;$_POST['avatar'] = strtr(empty($_POST['file']) ? (empty($_POST['cat']) ? '' : $_POST['cat']) : $_POST['file'], array('&amp;' => '&'));
$_POST['avatar'] = preg_match('~^([\w [email protected]%*=\-#()\[\]&.,]+/)?[\w [email protected]%*=\-#()\[\]&.,]+$~', $_POST['avatar']) != 0 && preg_match('/\.\./', $_POST['avatar']) == 0 && file_exists($modSettings['avatar_directory'] . '/' . $_POST['avatar']) ? ($_POST['avatar'] == 'blank.gif' ? '' : $_POST['avatar']) : '';
Bunu Bul ;'extra_register_vars' => array(),Altına bunu ekle ;'avatar' => $_POST['avatar'],


Sources Klasöründeki Subs-members.php yi ac ;

Bunu bul ;// No name?!  How can you register with no name?
if (empty($regOptions['username']))
fatal_lang_error(37, false);öncesine şunu ekle ;// No avatar?!  You need to get an avatar!
if (empty($regOptions['avatar']) && $_REQUEST['action'] == 'register2')
fatal_error('An avatar is required! Please select one.', false);Bunu bul ;'avatar' => "''",Bununla değiştir ;"'$regOptions[avatar]'",Yukarıdaki modifikasyonun icindeki AvatarSelect.xml de yazanlar buraya aktarılmıştır.
Kendim kullanmadığım için denemedim ;  Uygulama yapmadan önce uygulayacağınız dosyaların  birer tane yedeklerini bilgisayarınıza indirin. ;)
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: YLMZ on January 03, 2007, 08:17:19 AM
siveron ama benim kullandığım temada register.template.php(dreamturk) öyleyse ne yapmalıyım?
normal smf nin default temasına mı yapmalıyım_
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: SiveroN on January 03, 2007, 08:29:28 AM
evet kendi tema klasöründe mevcut değilse defaultunkine uygulamalısın...
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: AmoN on January 04, 2007, 02:32:24 PM
Güzel modul acaba kayıt olurken avatar seçmenin yanında dışardan bir adresten yada klasorden yuklemeyi nasil ekleyecegiz?
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: Aranel© on January 04, 2007, 02:44:34 PM
Teşekkürler...
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: burakco on February 19, 2007, 05:36:17 PM
arkadaşlar ben şöle bi sorunla karşılaştım. forum sürümü 1.1.2, üye olurken 2 adet avatar seçim yeri çıkyıo.

(http://img262.imageshack.us/img262/7016/aaaafm2.jpg)


yüklü paketler:

(http://img98.imageshack.us/img98/4524/bbbbom9.jpg)


ayrıca yüklediğim avatar paketlerini kaldırıp denedim olmadı genede. bende son çare modu kaldırmak istedim ama o zamanda sayfa hata verdi tamamen ? foruma üye olunamıyo, yardımcı olur musunuz?

(http://img244.imageshack.us/img244/9092/ccccfh2.jpg)
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: JeeFo on April 01, 2007, 05:59:42 PM
Register.template.php Nerde yaa
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: matematik on April 01, 2007, 06:43:57 PM
Quote from: Jee[F]o on April 01, 2007, 05:59:42 PM
Register.template.php Nerde yaa

temalar klasörünün icindeki default tema klasörünün icinde
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: SerMimar on April 01, 2007, 06:58:17 PM
teşekkürler. sitemde denedim çok güzel çalışıyor eline sağlık

www.selcukonline.net
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: pcqopat_dos on April 02, 2007, 01:39:19 PM
s.a mesala adam geldi siteye üye olcak resmi upload etti geldi urlyi yapıştıdı resimi ön izle diye bi boton daha ekleyebilirmiyiz ?
<td valign="top" width="20" class="windowbg"><input type="radio" name="avatar_choice" id="avatar_choice_external" value="external" checked="checked" class="check" /></td>
<td valign="top" style="padding-left: 1ex;"><b><label for="avatar_choice_external">Kendi resmim var:</label></b><div class="smalltext">Resminizin URL adresini belirtin. (Örn.: <b>http://www.simplemachines.org/avatar.gif</b>)</div></td>
</tr></table>

</td>
<
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: apache on May 12, 2007, 06:54:13 PM
admin panelinden üye ekleme kısmı hata veriyor .Avatarlar gözükmediği halde avatar seçmediniz diyor
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: Emreyuce on June 15, 2007, 02:19:23 AM
1.1.2 sürümü içinde geçerlimi bu mod ? ayrıca bi sorum daha olacak, modu yükleyin diyorsunuzda bunu nasıl yapıcaz? gerekli dosyayı çektim ama ilerisi için bi bilgim yok, yardımcı olabilirmisiniz ?
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: matematik on June 16, 2007, 04:42:42 PM
Quote from: Emreyuce on June 15, 2007, 02:19:23 AM
1.1.2 sürümü içinde geçerlimi bu mod ? ayrıca bi sorum daha olacak, modu yükleyin diyorsunuzda bunu nasıl yapıcaz? gerekli dosyayı çektim ama ilerisi için bi bilgim yok, yardımcı olabilirmisiniz ?

linki takip et : http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=91385.0
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: [email protected] on June 17, 2007, 06:15:43 AM
teşekkürler
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: MotoTurkey.Org on June 18, 2007, 10:11:08 AM
Teşekkür ederim. Ellerine sağlık.
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: etapbilgisayar on June 27, 2007, 02:53:45 PM
Ustalar bir maruzatım olacak çok uzun zaman önce avatar select modunu manuel olarak kurmuştum. Lakin üye olurken avatar seçilmeyince ingilizce olarak uyarı veriyor avatar seçmediniz diye üyeliği kaydetmiyor buna bir çözüm istiyorum..

Üyelik sırasında avatar seçilmezse site otomatik olarak benim önceden hazırlamış olduğum bir avatarı atamalı kullanıcıya veya ordaki uyarı yazısını ingilizceden türkçe ye nasıl cevirebiliriz ? şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim...
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: matematik on June 27, 2007, 03:27:58 PM
Quote from: etapbilgisayar on June 27, 2007, 02:53:45 PM
Ustalar bir maruzatım olacak çok uzun zaman önce avatar select modunu manuel olarak kurmuştum. Lakin üye olurken avatar seçilmeyince ingilizce olarak uyarı veriyor avatar seçmediniz diye üyeliği kaydetmiyor buna bir çözüm istiyorum..

Üyelik sırasında avatar seçilmezse site otomatik olarak benim önceden hazırlamış olduğum bir avatarı atamalı kullanıcıya veya ordaki uyarı yazısını ingilizceden türkçe ye nasıl cevirebiliriz ? şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim...

Subs-Members.php dosyasında

bul

fatal_error('An avatar is required! Please select one.', false);

değiştir

fatal_error('Avatar gerekmektedir! Lütfen bir tane seçin.', false);
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: etapbilgisayar on June 28, 2007, 07:04:58 AM
teşekkür ederim uyguladım
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: araneae on July 28, 2007, 04:52:56 PM
Efendim iyi akşamlar... İlgilenecek arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
SMF 1.1.3 ve Klasik tema kullanıyorum. Öncelikle hiç bir şekilde admin panelinden avatar select modunu kurmayı başaramadım. Her seferinde aşağıdaki resimde gördüğünüz hata mesajını aldım.

(http://www.araknolojidernegi.org.tr/forum/images/smf1.gif)

Bunun üzerine bu konu altında anlatıldığı gibi modu manüel olarak ekledim. Bu kez nispeten başarılı oldum lakin şöyle bir görüntü karşıladı beni.

(http://www.araknolojidernegi.org.tr/forum/images/smf.gif)

Acaba nerede hata yapıyorum? Register.template.php dosyasını default dosyası içerisinde buldum. Manüel olarak kodları ekledikten sonra yine default dosyasına upload ettim. Oysa dediğim gibi Klasik tema kullanıyorum. Sorun bundan kaynaklanabilir mi?

Çok teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım...
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: JeeFo on July 29, 2007, 04:44:26 AM
Quote from: SiveroN on January 03, 2007, 08:12:00 AM
Register.template.php yi ac ;

Bunu Bul ;// Are there age restrictions in place?
if (!empty($modSettings['coppaAge']))altına bunu ekle ;
//For the no pic language file
loadlanguage('Profile');

echo '<tr>
<td width="40%">
<b>Avatar Select:</b>
<div class="smalltext">Please select an avatar.</div>
<div style="margin: 2ex;"><img name="avatar" id="avatar" src="' .  $modSettings['avatar_url'] . '/blank.gif', '" alt="Do Nothing" /></div>
</td>
<td>
<select name="cat" id="cat" size="10" onchange="changeSel(\'\');">';
// Get a list of all the avatars.
$context['avatar_list'] = array();
$context['avatars'] = is_dir($modSettings['avatar_directory']) ? getAvatars('', 0) : array();


// This lists all the file catergories.
foreach ($context['avatars'] as $avatar)
echo '
<option value="', $avatar['filename'] . ($avatar['is_dir'] ? '/' : ''), '"', ($avatar['checked'] ? ' selected="selected"' : ''), '>', $avatar['name'], '</option>';
echo '</select>

<select name="file" id="file" size="10" style="display: none;" onchange="showAvatar()"  disabled="disabled"><option></option></select>
</td>
</tr>';Bunu Bul ;// Uncheck the agreement thing....
if ($context['require_agreement'])Altına bunu ekle ;
echo '
<script language="JavaScript" type="text/javascript">';
        echo '
<!-- // -->'. chr(60) . chr(33) . chr(91) . chr(67) . chr(68) . chr(65) . chr(84) . chr(65) . chr(91);
echo '
var files = ["' . implode('", "', $context['avatar_list']) . '"];
var avatar = document.getElementById("avatar");
var cat = document.getElementById("cat");
var selavatar = "' . $context['avatar_selected'] . '";
var avatardir = "' . $modSettings['avatar_url'] . '/";
var size = avatar.alt.substr(3, 2) + " " + avatar.alt.substr(0, 2) + String.fromCharCode(117, 98, 116);
var file = document.getElementById("file");

if (avatar.src.indexOf("blank.gif") > -1)
changeSel(selavatar);
else
previewExternalAvatar(avatar.src)

function changeSel(selected)
{
if (cat.selectedIndex == -1)
return;

if (cat.options[cat.selectedIndex].value.indexOf("/") > 0)
{
var i;
var count = 0;

file.style.display = "inline";
file.disabled = false;

for (i = file.length; i >= 0; i = i - 1)
file.options[i] = null;

for (i = 0; i < files.length; i++)
if (files[i].indexOf(cat.options[cat.selectedIndex].value) == 0)
{
var filename = files[i].substr(files[i].indexOf("/") + 1);
var showFilename = filename.substr(0, filename.lastIndexOf("."));
showFilename = showFilename.replace(/[_]/g, " ");

file.options[count] = new Option(showFilename, files[i]);

if (filename == selected)
{
if (file.options.defaultSelected)
file.options[count].defaultSelected = true;
else
file.options[count].selected = true;
}

count++;
}

if (file.selectedIndex == -1 && file.options[0])
file.options[0].selected = true;

showAvatar();
}
else
{
file.style.display = "none";
file.disabled = true;
document.getElementById("avatar").src = avatardir + cat.options[cat.selectedIndex].value;
document.getElementById("avatar").style.width = "";
document.getElementById("avatar").style.height = "";
}
}

function showAvatar()
{
if (file.selectedIndex == -1)
return;

document.getElementById("avatar").src = avatardir + file.options[file.selectedIndex].value;
document.getElementById("avatar").alt = file.options[file.selectedIndex].text;
document.getElementById("avatar").alt += file.options[file.selectedIndex].text == size ? "!" : "";
document.getElementById("avatar").style.width = "";
document.getElementById("avatar").style.height = "";
}

function previewExternalAvatar(src)
{
if (!document.getElementById("avatar"))
return;

var maxHeight = ', !empty($modSettings['avatar_max_height_external']) ? $modSettings['avatar_max_height_external'] : 0, ';
var maxWidth = ', !empty($modSettings['avatar_max_width_external']) ? $modSettings['avatar_max_width_external'] : 0, ';
var tempImage = new Image();

tempImage.src = src;
if (maxWidth != 0 && tempImage.width > maxWidth)
{
document.getElementById("avatar").style.height = parseInt((maxWidth * tempImage.height) / tempImage.width) + "px";
document.getElementById("avatar").style.width = maxWidth + "px";
}
else if (maxHeight != 0 && tempImage.height > maxHeight)
{
document.getElementById("avatar").style.width = parseInt((maxHeight * tempImage.width) / tempImage.height) + "px";
document.getElementById("avatar").style.height = maxHeight + "px";
}
document.getElementById("avatar").src = src;
}';
echo '
//' . chr(93) . chr(93) . chr(62);
echo '
</script>';Bunu Bul ;?>öncesine bunu ekle ;// Recursive function to retrieve avatar files
function getAvatars($directory, $level)
{
global $context, $txt, $modSettings;

$result = array();

// Open the directory..
$dir = dir($modSettings['avatar_directory'] . (!empty($directory) ? '/' : '') . $directory);
$dirs = array();
$files = array();

if (!$dir)
return array();

while ($line = $dir->read())
{
if (in_array($line, array('.', '..', 'blank.gif', 'index.php')))
continue;

if (is_dir($modSettings['avatar_directory'] . '/' . $directory . (!empty($directory) ? '/' : '') . $line))
$dirs[] = $line;
else
$files[] = $line;
}
$dir->close();

// Sort the results...
natcasesort($dirs);
natcasesort($files);

if ($level == 0)
{
$result[] = array(
'filename' => 'blank.gif',
'checked' => in_array($context['member']['avatar']['server_pic'], array('', 'blank.gif')),
'name' => &$txt[422],
'is_dir' => false
);
}

foreach ($dirs as $line)
{
$tmp = getAvatars($directory . (!empty($directory) ? '/' : '') . $line, $level + 1);
if (!empty($tmp))
$result[] = array(
'filename' => htmlspecialchars($line),
'checked' => strpos($context['member']['avatar']['server_pic'], $line . '/') !== false,
'name' => '[' . htmlspecialchars(str_replace('_', ' ', $line)) . ']',
'is_dir' => true,
'files' => $tmp
);
unset($tmp);
}

foreach ($files as $line)
{
$filename = substr($line, 0, (strlen($line) - strlen(strrchr($line, '.'))));
$extension = substr(strrchr($line, '.'), 1);

// Make sure it is an image.
if (strcasecmp($extension, 'gif') != 0 && strcasecmp($extension, 'jpg') != 0 && strcasecmp($extension, 'jpeg') != 0 && strcasecmp($extension, 'png') != 0 && strcasecmp($extension, 'bmp') != 0)
continue;

$result[] = array(
'filename' => htmlspecialchars($line),
'checked' => $line == $context['member']['avatar']['server_pic'],
'name' => htmlspecialchars(str_replace('_', ' ', $filename)),
'is_dir' => false
);
if ($level == 1)
$context['avatar_list'][] = $directory . '/' . $line;
}

return $result;
}Sources klasöründe Register.php aç

Bunu bul ;// Collect all extra registration fields someone might have filled in.Altına bunu ekle ;$_POST['avatar'] = strtr(empty($_POST['file']) ? (empty($_POST['cat']) ? '' : $_POST['cat']) : $_POST['file'], array('&amp;' => '&'));
$_POST['avatar'] = preg_match('~^([\w [email protected]%*=\-#()\[\]&.,]+/)?[\w [email protected]%*=\-#()\[\]&.,]+$~', $_POST['avatar']) != 0 && preg_match('/\.\./', $_POST['avatar']) == 0 && file_exists($modSettings['avatar_directory'] . '/' . $_POST['avatar']) ? ($_POST['avatar'] == 'blank.gif' ? '' : $_POST['avatar']) : '';
Bunu Bul ;'extra_register_vars' => array(),Altına bunu ekle ;'avatar' => $_POST['avatar'],


Sources Klasöründeki Subs-members.php yi ac ;

Bunu bul ;// No name?!  How can you register with no name?
if (empty($regOptions['username']))
fatal_lang_error(37, false);öncesine şunu ekle ;// No avatar?!  You need to get an avatar!
if (empty($regOptions['avatar']) && $_REQUEST['action'] == 'register2')
fatal_error('An avatar is required! Please select one.', false);Bunu bul ;'avatar' => "''",Bununla değiştir ;"'$regOptions[avatar]'",Yukarıdaki modifikasyonun icindeki AvatarSelect.xml de yazanlar buraya aktarılmıştır.
Kendim kullanmadığım için denemedim ;  Uygulama yapmadan önce uygulayacağınız dosyaların  birer tane yedeklerini bilgisayarınıza indirin. ;)
Teşekkürler :)
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: MotoTurkey.Org on August 09, 2007, 06:54:07 PM
@araneae bey, sanıyorum ki manuelde kopyala yapıştır hatası yapmışsınız. Malesef paket 1.1.3-e uyumlu olmadığı için paket halinde yüklenmiyor. İsterseniz manuelini bir kez daha deneyin. Temadan kaynaklanacağını hiç sanmam. Umarım yardımcı olabilmişimdir.
Saygılar, selametle.
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: onslaught26 on October 11, 2007, 04:38:10 PM
1.1.4 için manuel kurdum. tamam her şey yolunda. ama gel gelelim, şu veri tabanı hatası, yöneticiye başvurun sorununu halledemedim. Register.template.php kayıt sırasında sorun çıkarıyor. bir de şu kodları verilen manuel kururlumun içeriği dosyadakinden farklı. Register.template.php dosyasındaki 3. değişiklik, mod sitesindeki pakette registe.php için yapılmış ve hatalı gibi geldi bana ama? bilgisi olan var mıdır acaba?
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: onslaught26 on October 22, 2007, 05:20:25 PM
1.1.4 için kurulum yapmış bir arkadaş dosyalarını yollayabilir mi acaba?
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: onslaught26 on November 02, 2007, 05:55:53 PM
bi türlü yapamaım arkadaşlar, avatars klasörünün chmodunu da değiştirdim olmadı. başka hangi dosya etkileniyor ki? kuruyorum fakat kayıt sırasında veri tabanı hatası veriyor. 1.1.4 kullanıyorum. Allah rızası için kullanan biri değişen dosyaları ekleyebilir mi? başka mesaj atmıcam söz :)
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: efsaneyim61 on December 04, 2007, 07:56:17 PM
eyvalalah hocam eksik olma
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: fiko273 on February 05, 2008, 01:25:02 PM
teşekkürler sorunsuz çalıştı.
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: DNA27 on May 15, 2008, 05:22:07 AM
selam bu kodu gayet basarili kurdum ama sorun su üyeler kendi  avatarini koyamiyor üye olurken sadece ftp de olan 2 resim klasörü çikiyor bendemi sorun mod bu kadar mi  :)
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: mucan63 on May 15, 2008, 06:41:37 AM
teşekkürler güzel mod
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: DNA27 on May 15, 2008, 06:45:23 AM
neresi güsel alla alla ben demi anormallik sadece dosdakı avatarlari sece biliyorlar
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: €®Ю€∏∏----® on May 12, 2009, 10:14:35 AM
Arkadaşlar bunu SMF 2.0 RC1  için uygulaya bilirmiyiz?
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: DNA27 on May 12, 2009, 10:49:20 AM
Quote from: €®Ю€∏∏----® on May 12, 2009, 10:14:35 AM
Arkadaşlar bunu SMF 2.0 RC1  için uygulaya bilirmiyiz?

Paket :
Latest Version:
    1.1.3
Compatible With:
    1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: €®Ю€∏∏----® on May 12, 2009, 11:21:12 AM
Paket versiyonlarını gördüm hocam saolasın ben uygulaya bilirmiyiz diye sordum :)
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: DNA27 on May 12, 2009, 11:30:39 AM
paket çözümlemede yok ama manuel olarak verebılırler.. bence
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: Yağız... on May 12, 2009, 12:23:47 PM
Yazardan izin alınmadan hiçbir kodu paylaşamazsınız.
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: DNA27 on May 12, 2009, 12:30:33 PM
önlem mi bu ? ne demek istedin anlamadım yağız
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: Yağız... on May 12, 2009, 12:32:06 PM
Önlem değil emeğe saygı.
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: DNA27 on May 12, 2009, 12:33:19 PM
Quote from: DNA27 on May 12, 2009, 11:30:39 AM
paket çözümlemede yok ama manuel olarak verebılırler.. bence

verebılırler dedim saygısızlık etmedım ki  :S
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: bilasdem on June 15, 2009, 05:54:51 PM
SMF 2.0 RC1-1 bunun için mod sahibi yaparsa çok memmun oluruz
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: bilasdem on June 28, 2009, 11:07:14 AM
yardım edecek birileri yokmu aceba
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: Gurbet_42 on June 28, 2009, 04:42:28 PM
Dedigin sürüme uyarlı degil diyor mod sayfasında.
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: bilasdem on June 28, 2009, 05:08:05 PM
biliyorum modu yapan arkadaş belki onu SMF 2.0 RC1-1  uyarlar diye yazdım çünkü yeni bir konu açmaya kalkıştığımda beni buraya yönlendirecekler mod sahibinden ricada bulun diyeceklerini bildiğim icin buraya yazdım
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: ozgurky on March 07, 2010, 12:29:00 PM
Eski bir konuyu hortlatacağım ama bu modu RC2 ye kurdum sorunsuz yüklendi sağolun. Türkçeleştirmek için söylediğiniz 2 dosyada verdiğiniz satırlar yok. Onlara benzer yerler buldum ancak değiştirdiğimde yazılar gidiyor kayıf formundan. Ne İngilizce ne de Türkçe gözükmüyor. Kodlar yani sizin verdiğinizin bu sürümde olduğunu tahmin ettiğim kodlar aşağıdaki şekilde. Yardımcı olursanız sevinirim.


Register.template.php
' . $txt['Avatar Seçin_avatar'] . '</strong>
<div class="smalltext">' . $txt['avatarselect_pleaseselect']  . '</div>Subs-member.php
// No avatar?!  You need to get an avatar!
if (empty($regOptions['avatar']) && $_REQUEST['action'] == 'register2')
fatal_error($txt['avatarselect_error_req'], false);
Title: Re: Avatar Select Türkçe Destek
Post by: direkdizifilm on May 05, 2010, 06:51:39 AM
Tesekkurler sitemde uyguladım oldu