Simple Machines Community Forum

SMF Support => Language Specific Support => Topic started by: bawername on December 08, 2008, 01:45:49 PM

Title: Beşa kurdî a kurmanji (kurdish)SMF
Post by: bawername on December 08, 2008, 01:45:49 PM
Ku me dirbek xweşik dît an wergerek anjî taybetmendîyekî SMF emê livir parvebikin. :D