Simple Machines Community Forum

SMF Support => Language Specific Support => עברית (Hebrew) => Topic started by: hpman28 on October 16, 2005, 11:09:58 AM

Title: תרגום חדש של RC1
Post by: hpman28 on October 16, 2005, 11:09:58 AM
צריך לסיים את התרגום של המערכת החדשה.

שאר הקבצים מתורגמים לגמרי, וכאשר הקבצים האלה יתורגמו נשלח את התרגום לאחראי התרגום והוא יעלה את זה לאזור הורדות.

אלו הקבצים שנשאר לתרגם:
http://www.keynetik.co.il/smf/todo/Admin.hebrew.txt (http://www.keynetik.co.il/smf/todo/Admin.hebrew.txt)
http://www.keynetik.co.il/smf/todo/Errors.hebrew.txt (http://www.keynetik.co.il/smf/todo/Errors.hebrew.txt)
http://www.keynetik.co.il/smf/todo/Help.hebrew.txt (http://www.keynetik.co.il/smf/todo/Help.hebrew.txt)
http://www.keynetik.co.il/smf/todo/ManageCalendar.hebrew.txt (http://www.keynetik.co.il/smf/todo/ManageCalendar.hebrew.txt)
http://www.keynetik.co.il/smf/todo/ManagePermissions.hebrew.txt (http://www.keynetik.co.il/smf/todo/ManagePermissions.hebrew.txt)
http://www.keynetik.co.il/smf/todo/ManageSmileys.hebrew.txt (http://www.keynetik.co.il/smf/todo/ManageSmileys.hebrew.txt)
http://www.keynetik.co.il/smf/todo/ModSettings.hebrew.txt (http://www.keynetik.co.il/smf/todo/ModSettings.hebrew.txt)
http://www.keynetik.co.il/smf/todo/Packages.hebrew.txt (http://www.keynetik.co.il/smf/todo/Packages.hebrew.txt)
http://www.keynetik.co.il/smf/todo/PersonalMessage.hebrew.txt (http://www.keynetik.co.il/smf/todo/PersonalMessage.hebrew.txt)
http://www.keynetik.co.il/smf/todo/Search.hebrew.txt (http://www.keynetik.co.il/smf/todo/Search.hebrew.txt)
http://www.keynetik.co.il/smf/todo/Themes.hebrew.txt (http://www.keynetik.co.il/smf/todo/Themes.hebrew.txt)

אם מישהו מחליט לתרגם קובץ כלשהו, שיכתוב כאן שהוא עובד עליו, בשביל ששני אנשים לא יתרגמו אותו קובץ.
הקבצים בקידוד UTF-8, אז שימו לב שאתם פותחים את הקבצים האלה.
אם מישהו לא מסתדר עם הקידוד או משהו, אפשר לשלוח לי מייל אל hpman28@gmail.com ואני אשלח לכם בקידוד רגיל.

קבצים שתורגמו אפשר לשלוח אליי, או לעלות כאן לפורומים אכישהו...
Title: Re: תרגום חדש של RC1
Post by: li_am on October 18, 2005, 04:57:04 AM
יופי :]
יכול להיות שאקח את היוזמה בעצמי .
תכף אגב  ,
אני רוצה להציע לך משהו .
צור קשר :
ICQ:2462437
Msn : Li_am@walla.co.il


תודה :]
Title: Re: תרגום חדש של RC1
Post by: li_am on November 07, 2005, 03:37:28 PM
הקבצים שסיימתי לתרגם :
Admin
Search
ManageCalendar
ManageSmileys
PersonalMessages
Packages
Title: Re: תרגום חדש של RC1
Post by: izi on January 18, 2006, 04:13:31 AM
איפה אפשר לקבל את התרגום ל 1.1