Simple Machines Community Forum

SMF Support => Language Specific Support => Topic started by: saosangmo on August 04, 2015, 02:08:19 PM

Title: I am Vietnamese and find Vietnamese developers to correct Vietnamese translation
Post by: saosangmo on August 04, 2015, 02:08:19 PM
hi Mods,
Please keep this topic for me. I want to find Vietnamese developers who correct and complete translate some new features in version 2.1.

Mình thấy bản 2.1 mới có nhiều tính năng hay, dù chưa ra lò chính thức nhưng cũng ok trong tương lai. Vậy có bạn nào hứng thú chung tay để dịch cùng mình ko?