Simple Machines Community Forum

SMF Support => Türkçe Bölümü (Turkish) => Language Specific Support => Dokümantasyon => Topic started by: Arbalot on June 18, 2006, 02:41:11 PM

Title: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Arbalot on June 18, 2006, 02:41:11 PM
SQL Nedir?

SQL (Structured Query Language), bir veritabanı dilidir. Program geliştiricileri ve Veritabanı kullanıcıları, bir veritabanına veri eklerken, silerken, güncellerken veya sorgularken bu dili kullanırlar. Hem ANSI hem de ISO standardı olmasına rağmen, çoğu veritabanı programı standart dillere ekleme yaparak bu dili kullanmaktadırlar.

SMF MySQL yedekleme ve geri yükleme araçları: (#post_dosyalar)
veritabani_yedekle.php : MySQL veritabanınızın yedeğini alır, scripti çalıştırdığınız klasöre kaydeder
veritabani_geri_yukle.php : Yedeklerinizi geri yükler


SQL'in kullandığımız bir kaç sorgulama temel komutu vardır. Bunların en basitleri:

SELECT (veri seçerken kullanılır)
DELETE(veri silerken kullanılır)
UPDATE (veri güncellerken kullanılır)
INSERT (veri girerken kullanılır)
CREATE (tablo oluşturuken kullanılır)
DROP (tablo siler)

gelelim bunlarıu nasıl kullanacagımıza ve veriyi nasıl import edeceğimize...

Not:tablo yapısı olarak kaydedilen veri tabanı acmayı anlatıcam

şimdi bizim aldıgımız yedekleri ufaktan inceleyelim...

smf-complete_2006-06-18.sql.gz aldıgımız yedek boyle bir şeydir bunu zip programı ile actıgımıza .sql uzantılı bir dosya ile karşılasırız ve bu dosya not defteri ile acılabilir...

DROP TABLE IF EXISTS `smf_messages`;

CREATE TABLE `smf_messages` (
  ID_MSG int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  ID_TOPIC mediumint(8) unsigned NOT NULL default 0,
  ID_BOARD smallint(5) unsigned NOT NULL default 0,
  posterTime int(10) unsigned NOT NULL default 0,
  ID_MEMBER mediumint(8) unsigned NOT NULL default 0,
  ID_MSG_MODIFIED mediumint(8) unsigned NOT NULL default 0,
  subject tinytext NOT NULL default '',
  posterName tinytext NOT NULL default '',
  posterEmail tinytext NOT NULL default '',
  posterIP tinytext NOT NULL default '',
  smileysEnabled tinyint(4) NOT NULL default 1,
  modifiedTime int(10) unsigned NOT NULL default 0,
  modifiedName tinytext NOT NULL default '',
  body text NOT NULL default '',
  icon varchar(16) NOT NULL default 'xx',
  PRIMARY KEY (ID_MSG),
  UNIQUE topic (ID_TOPIC, ID_MSG),
  UNIQUE ID_BOARD (ID_BOARD, ID_MSG),
  KEY ipIndex (posterIP(15), ID_TOPIC),
  KEY participation (ID_MEMBER, ID_TOPIC),
  KEY ID_TOPIC (ID_TOPIC),
  FULLTEXT body (body(1))
) TYPE=MyISAM;


şimdi burda ilk komut olan droptur drop tablo siler eski yedeği acacagımız için ilk once eski tabloyu siliyoruz...
DROP TABLE IF EXISTS `smf_messages`;
burda smf_messages tablosunu düşürdük yani mesajlarınızın kayıtlı oldugu tablo gitti...

CREATE TABLE `smf_messages`
bununla başlayan satırlar  tablo oluşturmaya olanak tanır.
yukarda goreceğiniz gibi bu kodun sonunda bir sürü yazı var oda tablonun özelliklerini ve alanlarını belirtiyor...

tablo oluştu şimdi geldik en çetrefilli kısma

INSERT INTO `smf_messages`
(`ID_MSG`, `ID_TOPIC`, `ID_BOARD`, `posterTime`, `ID_MEMBER`, `ID_MSG_MODIFIED`, `subject`, `posterName`, `posterEmail`, `posterIP`, `smileysEnabled`, `modifiedTime`, `modifiedName`, `body`, `icon`)
VALUES (1, 1, 1, 1149542655, 0, 4, 'SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Simple Machines', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 1149896409, 'Arbalot', 'fdsgfdsgfd', 'xx'),
(2, 2, 1, 1149895167, 2, 2, 'sadasdsa', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'fdsaf', 'xx'),
(3, 1, 1, 1149895178, 2, 3, 'Ynt: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'agfdsagds', 'xx'),
(4, 1, 1, 1149896344, 2, 4, 'Ynt: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'dfsfdsgds', 'xx'),
(5, 3, 1, 1150122130, 2, 5, 'fdsafdsa', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'fdsafdsa', 'xx'),
(6, 1, 1, 1150395431, 2, 6, 'Re: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', '[faq]lord[/faq]', 'xx'),
(7, 1, 1, 1150395556, 2, 7, 'Re: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', '[faq=lord]arbalot[/faq]<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />[faq]lord[/faq]', 'xx');


INSERT INTO `smf_messages`
bununla başlayan satırlar verilerinizi aktarmaya olanak tanır... ve hangi tabloya veri aktaracagımız soyler
mesaj tablosuna veri aktaracaz...

(`ID_MSG`, `ID_TOPIC`, `ID_BOARD`, `posterTime`, `ID_MEMBER`, `ID_MSG_MODIFIED`, `subject`, `posterName`, `posterEmail`, `posterIP`, `smileysEnabled`, `modifiedTime`, `modifiedName`, `body`, `icon`)

bu kısım tablo yapısıdır...tablonuzdaki kolon sırasına gore dizilmiştir.verilerde ona gore dizilecektir zaten...

VALUES (1, 1, 1, 1149542655, 0, 4, 'SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Simple Machines', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 1149896409, 'Arbalot', 'fdsgfdsgfd', 'xx'),
(2, 2, 1, 1149895167, 2, 2, 'sadasdsa', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'fdsaf', 'xx'),
(3, 1, 1, 1149895178, 2, 3, 'Ynt: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'agfdsagds', 'xx'),
(4, 1, 1, 1149896344, 2, 4, 'Ynt: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'dfsfdsgds', 'xx'),
(5, 3, 1, 1150122130, 2, 5, 'fdsafdsa', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'fdsafdsa', 'xx'),
(6, 1, 1, 1150395431, 2, 6, 'Re: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', '[faq]lord[/faq]', 'xx'),
(7, 1, 1, 1150395556, 2, 7, 'Re: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', '[faq=lord]arbalot[/faq]<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />[faq]lord[/faq]', 'xx');


values yani değerler...buda tablo yapısına gore dizilen verilelerinizdir...
parantezler arasında kalan kısımlar sutunları belli eder yukardaki ornekte 6 adet satır aktardık buda demek oluyor ki forumumuzda 6 tane mesaj vardı...ve bunları aktardık...

bazı arkadaşlar sıfır forum kurdum ama sadece uyeleri almak istiyorum diyorlar bu durumda ne yapıyoruz
smf forumu kurduktan sonra aldıgımıs oldugumuz yedeği not defteri aracılıgı ile acıyoruz ve
INSERT INTO `smf_members`
ile başlayan yerden
Quote;
işaretini gordugumuz yere kadar kopyalıyoruz...
Quote;
işareti dahil olmak üzere ve bunu PMA da çalıştırıyoruz...
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: osenmer on June 19, 2006, 10:40:40 AM
tabloyu siliyorum, yeni tabloyu oluşturuyorum fakat tablo içeriğini yüklerken sürekli hata veriyor.

sql yedeğinde türkçe karakterlerin bazıları bozuk acaba nedeni bu olabilirmi?

hata durumlarından biri
MySQL çıktısı: 

#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ID_BOARD`
INSERT INTO `smf_3boards` VALUES (185, 6, 1, 27, 37, 7219, 7219, '-1,' at line 1
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: Arbalot on June 19, 2006, 01:35:48 PM
yaptıgın aşamaları tam olarak yaz bakalım ona gore bir fikir yurutelim...
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: osenmer on June 19, 2006, 02:57:49 PM
kullanılan versiyon:MySQL - 4.1.19-standard    -    phpMyAdmin - 2.8.0.2

eski forum yedeği : tablo ön eki "smf_"
yeni forum kuruldu ve çalışıyor: tablo ön eki "smf_3"

dönüştürmek istediğim "Tablo:: smf_3boards" . bu amaçla sql yedeğindeki "smf_" olan tablo ön ekini "smf_3" olarak değiştirdim.

smf_3boards tablosunda şu sorguyu çalıştırdım DROP TABLE IF EXISTS `smf_3boards` ve tabloyu sildim.
daha sonra mevcut yedeğimden aldığım şu komutla

CREATE TABLE `smf_3boards` (`ID_BOARD` smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,`ID_CAT` tinyint(4) unsigned NOT NULL default '0',`childLevel` tinyint(4) unsigned NOT NULL default '0',`ID_PARENT` smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',`boardOrder` smallint(5) NOT NULL default '0',`ID_LAST_MSG` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',`ID_MSG_UPDATED` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',`memberGroups` varchar(255) NOT NULL default '-1,0',`name` tinytext NOT NULL,`description` text NOT NULL,`numTopics` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',`numPosts` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',`countPosts` tinyint(4) NOT NULL default '0',`ID_THEME` tinyint(4) unsigned NOT NULL default '0',`permission_mode` tinyint(4) unsigned NOT NULL default '0',`override_theme` tinyint(4) unsigned NOT NULL default '0',PRIMARY KEY  (`ID_BOARD`),UNIQUE KEY `categories` (`ID_CAT`,`ID_BOARD`),KEY `ID_PARENT` (`ID_PARENT`),KEY `ID_MSG_UPDATED` (`ID_MSG_UPDATED`),KEY `memberGroups` (`memberGroups`(48))) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=269 ;

yeni tabloyu oluşturdum.

tabloyu açıp şu kodu sorguladığımda
INSERT INTO `smf_3boards`
(`ID_MSG`, `ID_TOPIC`, `ID_BOARD`, `posterTime`, `ID_MEMBER`, `ID_MSG_MODIFIED`, `subject`, `posterName`, `posterEmail`, `posterIP`, `smileysEnabled`, `modifiedTime`, `modifiedName`, `body`, `icon`)INSERT INTO `smf_3boards` VALUES (1, 1, 0, 0, 1, 11115, 11115, '-1,0,2,11,9,10,12,4,5,6,7,8', 'Tanýþma-(Yeni Üyelerimiz Forumumuza Hoþgeldiniz)', 'Bir Merhaba Yokmu!', 32, 160, 0, 0, 0, 0);


direk sayfa görüntülenemiyor hatası alıyorum bazende sorgulama hatası veriyor.

acaba nerede yanlış yapıyorum ???
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: Arbalot on June 19, 2006, 03:04:54 PM
QuoteINSERT INTO `smf_3boards`
   (`ID_MSG`, `ID_TOPIC`, `ID_BOARD`, `posterTime`, `ID_MEMBER`, `ID_MSG_MODIFIED`, `subject`, `posterName`, `posterEmail`, `posterIP`, `smileysEnabled`, `modifiedTime`, `modifiedName`, `body`, `icon`) VALUES (1, 1, 0, 0, 1, 11115, 11115, '-1,0,2,11,9,10,12,4,5,6,7,8', 'Tanýþma-(Yeni Üyelerimiz Forumumuza Hoþgeldiniz)', 'Bir Merhaba Yokmu!', 32, 160, 0, 0, 0, 0);

bu şekilde dene birde...
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: osenmer on June 19, 2006, 03:26:56 PM
Quote from: Arbalot on June 19, 2006, 03:04:54 PM
QuoteINSERT INTO `smf_3boards`
   (`ID_MSG`, `ID_TOPIC`, `ID_BOARD`, `posterTime`, `ID_MEMBER`, `ID_MSG_MODIFIED`, `subject`, `posterName`, `posterEmail`, `posterIP`, `smileysEnabled`, `modifiedTime`, `modifiedName`, `body`, `icon`) VALUES (1, 1, 0, 0, 1, 11115, 11115, '-1,0,2,11,9,10,12,4,5,6,7,8', 'Tanýþma-(Yeni Üyelerimiz Forumumuza Hoþgeldiniz)', 'Bir Merhaba Yokmu!', 32, 160, 0, 0, 0, 0);

bu şekilde dene birde...

o şekildede işe yaramadı arbalot :-[

çıktı hatası
#1136 - Column count doesn't match value count at row 1
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: Arbalot on June 19, 2006, 03:43:24 PM
yeni kurdugun forum ile eski forumun arasında versiyon farkı var mıydı?
veya mod falan kurulumuydu eski dbnde...
birde sunu dene bakalım?

QuoteINSERT INTO `smf_3boards` VALUES (1, 1, 0, 0, 1, 11115, 11115, '-1,0,2,11,9,10,12,4,5,6,7,8', 'Tanýþma-(Yeni Üyelerimiz Forumumuza Hoþgeldiniz)', 'Bir Merhaba Yokmu!', 32, 160, 0, 0, 0, 0);
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: keal on June 19, 2006, 05:20:10 PM
abi ben dün pma dan yedek aldım 5 küsür mb lık bi .sql dosyası indirdi onu geri yüklemek için bunları yapmak zorunda mıyım?
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: Arbalot on June 19, 2006, 05:49:53 PM
hayır zorunde değilsin sıkca sorulan sorulara bakabilirsin...
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: osenmer on June 20, 2006, 03:22:06 AM
arbalot dün akşam o kadar denedim olmadı, yüklenmiyordu. bu sabah tekrar denedim hepsi yüklendi, sayfa görüntülenemiyor dedi ama forumun katagorileri yüklendi. fakat hepsi bütün bir forum gibi gözüküyor. neyse o sorun değil düzeltirim, şimdi mesajları ve üyeleri yüklemeye çalışıyorum bakalım olacakmı. zahmetli bir iş.

bide şunu sorabilirmiyim, elimizdeki yedekteki türkçe karakter problemini nasıl engelleriz. yani yedeği alırken mi yoksa yedeği açarkenmi bunu ayarlayacaz. ı-ş-İ-Ş-ğ hepsi problemli.

diğer tablolarıda yükleyince neticeyi yazarım buraya, teşekkürler arbalot. ;D
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: Arbalot on June 20, 2006, 03:47:42 AM
turkce dil konusu forumda cok kez tartısıldı...
yanlız cevabını ben bilmiyorum... :D
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: osenmer on June 21, 2006, 11:52:50 AM
tabloların tamamını yeniledim sayılır, bölümleri yeniden oluşturdumç üyeleri foruma taşıdım ve mesajların bir kısmınıda tabloya sorgulatıp ekledim fakat forumda herhangi bir bölüme girdiğimde şöyle bir hata veriyor.
"You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' 1, 54)' at line 3
File: /home/forumgez/public_html/forum/Sources/MessageIndex.php
Line: 102"

MessageIndex.php da o satır işe şu şekilde.

VALUES ($modSettings[maxMsgID], $ID_MEMBER, $board)", __FILE__, __LINE__);

bu hata neyi ifade ediyor nasıl giderebilirim arakadaşlar. ::)
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: Arbalot on June 21, 2006, 02:02:06 PM
o hatayı spirit arkadasın imzasına bakarak ogrenebilirsin...
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: osenmer on June 21, 2006, 04:25:45 PM
konu burda, teşekkürler Arbalot  ;D
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=67935.msg485033#msg485033


şu kodu REPLACE INTO smf_settings (variable, value) VALUES ('maxMsgID', 1);

yeni kurduğumuz forumun tablo ön ekli smf_settings tablosunda çalıştırıyoruz.(örnek: benim tablo ön ekim smf_3 idi burada çalıştırdım)

ve problem çözüldü. :D

Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: osenmer on June 26, 2006, 05:46:14 AM
Sql sorgulaması sırasında bazı satırlar hata veriyor ve bir sonraki satırı sorgulamıyor. ben tek seferde birden çok satırı sorgulatmak istediğimde hatalı satırları atlayıp, hatasız satırları sorgulamasını nasıl sağlayabilirim.

aksi taktirde 11118 satırı tek tek sorgulatmaya kalktığımda çok fazla zaman kaybedeceğim. bi kolay yolu vardır herhalde  :P
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: merk112 on June 26, 2006, 09:17:36 AM
Quotebazı arkadaşlar sıfır forum kurdum ama sadece uyeleri almak istiyorum diyorlar bu durumda ne yapıyoruz
smf forumu kurduktan sonra aldıgımıs oldugumuz yedeği not defteri aracılıgı ile acıyoruz ve
Code:

INSERT INTO `smf_messages`

ile başlayan yerden
Quote
;
işaretini gordugumuz yere kadar kopyalıyoruz...
Quote
;
işareti dahil olmak üzere ve bunu PMA da çalıştırıyoruz...

Burda bi yanlışlık yok mu?

Üyeler için

INSERT INTO `smf_members`

olması gerekmio mu?
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: osenmer on June 26, 2006, 09:36:19 AM
evet merk112 senin yazdığın doğru
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: merk112 on June 26, 2006, 10:15:23 AM
ya şu üyeleri taşıma işini bi ayrıntılı anlatsanız..
Üyelin bulunduğu ve yeni veritabanını indirdim
İkisini de dreamweaverda açtım ikisinde de
INSERT INTO `ys_members`
kısmını buldum.
yeni weritabanında en alta mı

DROP INTO `ys_members`
SONRA
CREATE INTO `ys_members`
yazıp eski veritabanındaki üyeleri altına mı eklicem.
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: osenmer on June 27, 2006, 07:23:49 AM
Quote from: merk112 on June 26, 2006, 10:15:23 AM
ya şu üyeleri taşıma işini bi ayrıntılı anlatsanız..
Üyelin bulunduğu ve yeni veritabanını indirdim
İkisini de dreamweaverda açtım ikisinde de
INSERT INTO `ys_members`
kısmını buldum.
yeni weritabanında en alta mı

DROP INTO `ys_members`
SONRA
CREATE INTO `ys_members`
yazıp eski veritabanındaki üyeleri altına mı eklicem.merk112 bu konuyu çok iyi bilmemekle birlikte burdan öğrendiklerimle yaptım ve oldu.

yeni forumu kurdun ona eski forumdaki üyeleri aktarmak istiyorsun.

phpmyadmine gir orada yeni forumun tablo ön ekine sahip örneğin; `smf_1members` tablosunu aç ve sorgula kutusunu gir.

elindeki yedeği wordpad veya text editör ile aç orada şu satırı bul  CREATE TABLE `smf_1members`(yedek aldığın forumun tablo ön eki ile yeni forumun tablo ön eki aynı olmalı örneğin: eskisi CREATE TABLE `smf_members` ise bunu CREATE TABLE `smf_1members` yapmalısın.) bu satırın devamında bulunan  ve INSERT INTO `smf_1members` VALUES (1,......... şeklinde giden satırları phpmyadminde açtığımız sql sorgulama ekranına yapıştır ve git tuşuna bas. bu işlemden sonra büyük ihtimalle üyeler yeni foruma eklenecektir.

forumda buna benzer pek çok konu var onları iyi incelemeni öneririm. bu sayede önüne çıkan engelleri kolayca aşabilirsin. ;)
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: demirhanca on August 02, 2006, 09:53:22 AM
merhaba dün bir mod kurdum arbolat hatırlarsan forumu kitlemiştin düzeltemedim hatayı kızdım bende sildim veri_tabanlarını elimdeki yedeği yüklemeye çalıştım smf_log_online satırında hata veriyor sürekli okutamıyorum yedeği MySQL a başka bir yolu yokmu bunu okutmamın sitemin ana sayfası şu an bu şekilde


Connection Problems
Sorry, SMF was unable to connect to the database. This may be caused by the server being busy. Please try again later.


Yükleme verdiği hatada şu


Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:
Line #2653: Invalid default value for 'last_update'
Line #2665: Table 'demir_demirvericomplete20060801sql.smf_sessions' doesn't exist
Line #2943: Invalid default value for 'ID_TOPIC'

Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: ali.43 on August 18, 2006, 01:39:22 AM
TABLO ALMADAN YEDEKLEDİM LÜTFEN ACİL YARDIM SİTEMİ BAKIMA ALDIM NASIL GERİ YÜKLEYECEM YEDEĞİN TABLO SEÇENEĞİNİ İŞARETLEMEDİM!!??
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: Meric on November 07, 2006, 12:28:17 PM
hepinize merhaba.. bu konuda bilgisi olan arkadaslar lutfen el atsin bu konuya..

birincisi benim hazir bir smf forumum var ve yaklasi 600 uyesi mevcut..
ikincisi ise phpbb bir forumum var 12 bin uyesi mevcut.

simdi ben burda phpbb forumu smfye sorunsuz bir sekilde cevirdim ve rc3 upgrade ettim.. pesinden burda yani phpbb uyelerini alip 600 uyeli olan foruma eklemek istiyorum ama maalesef her yonden hata aldim.. pesinden baktim cozum yok kalktim bu seferde sifir bir smf kurdum.. ve birinci forumun uyelerini rahat bir sekilde aldim sifir smfye yani suan elimde 3 adet smf forum olmus oldu.. diger taraftan phpbbden cevirdigim smfdeki 12 bin uyemi sadece smf_members talblosunu aldim phpmyadminden. bu sefer dump etmek istedim ama gene hata verdi..  kalktim ilk smf_membersi sildim pesinden sifir smf_members tablosu kurdum icinde hic kullanici yok.. bu sefer dondum butun kullanicilari birlestirdim txt editor ile, sonra bunu dump etmek istedim maalesef sonuc gene ayni sadece 12 bin uyeden 20 tane uyeyi almis.. bu arada sunuda eklemek istiyorum uyeleri parca parca denedim yine degisen bir sonuc olmadi.. bu konuda yardimlarinizi bekliyorum

saygilar.
Title: Re: Veri Tabanını Geri Yükleme
Post by: Arbalot on November 08, 2006, 01:28:09 AM
sadece üyeleri almak istiyorsun anladıgım kadarı ile ama söyle bir durum var.
member id ler
ben sana hatanın sebebini soyleyeyim sen kendine gore yorum yap.
member id primary key dir yani birincil anahtar.
aynı zamanda autp increment yani otomatik artış özelliklerine sahiptir.
senin 600 üyen 1 id ile başlayıp 600 idye kadar gidiyor
senin 12000 üyen de 1 id ile başlayıp 12000 id ye kadar gidiyor
bu durumda ne oluyor 600 tane uye aynı id numarasına sahip olmuş oluyor.
20 tane üye olmuş diyorsun onu da açıklayayım sana
anladıgım kadarı ile 12000 üyeli forumunun ilk 600 üyesinden 20 tanesinin üyelikleri silinmiş önceden ve o id numaraları boş oldugu için kabul etmiş.
kabul etmeseymiş daha iyiymiş.

şimdi ben sana yapacaklarını söyleyeyim
600 üyeli forumunu aç ilk once o dump ettiğin 20 üyeyi sil o veritabanından
daha sonra id numaralarını 12000 üyeli forumunun en son id numarasından 1 fazla olacak şekilde dağıt dikkat et bu esnada biri uye olmasın.
ondan sonra dump etmeyi dene bakalım olacak mı?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: aloneman on November 18, 2006, 04:40:24 PM
slm arkadaşlar, ben smf i sıfırdan kurdum ve daha önceden smf admin panelden aldığım yedeği veritabani_geri_yukle.php ile atmaya çalışıyorum ancak aşağıdaki hatayı veriyor sorun ne acaba?

Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:

Line #162: Duplicate entry '2-0-mark_any_notify' for key 1
Line #238: Duplicate entry '1' for key 1
Line #272: Duplicate entry '1' for key 1
Line #11404: Duplicate entry '1' for key 1
Line #11569: Duplicate entry '1' for key 1
Line #11589: Duplicate entry '1' for key 1
Line #19258: Duplicate entry '1' for key 1
Line #19321: Duplicate entry '0-profile_remote_avatar' for key 1
Line #20691: Duplicate entry 'smfVersion' for key 1
Line #20718: Duplicate entry '1' for key 1
Line #20924: Duplicate entry '1-0-name' for key 1
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: <<<C@nZéY>>> on December 01, 2006, 02:42:48 PM
bendede bunları veriyo ne yapcam ?

Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:
Line #276: Column 'hostname' cannot be null
Line #4824: Column 'params' cannot be null
Line #5302: Column 'topblock' cannot be null


ya benim sitem kantin.6te.net ben bunu kantin.6te.net/forum yapmak istiyorum ama mesajlar ve üyelerde kalsın istiyorum olmuyo yedek almayı denedim bundanda olamdı kafayı yicem :S
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: hellcity on December 03, 2006, 05:22:47 AM
ben daha önce aldığım yedeği pma dan sorgu olarak geri yüklüyorum fakat türkçe karakterler bozuluyor. Bir türlü çözüm bulamadım. smf_board daki bölümleri yüklüyorum hep aynı sonuç oluyor.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: DiKMeN on December 14, 2006, 03:55:00 AM
Quote from: hellcity on December 03, 2006, 05:22:47 AM
ben daha önce aldığım yedeği pma dan sorgu olarak geri yüklüyorum fakat türkçe karakterler bozuluyor. Bir türlü çözüm bulamadım. smf_board daki bölümleri yüklüyorum hep aynı sonuç oluyor.

Bende de Türkçe karakteri sorunu var, 5 gündür düzeltemedim gitti, lokalde açıp text editör ile düzeltiyorum ama bu sefer de tekrar yükleyemiyorum.

4000 üye, 40 küsür bin mesaj var forum elden gidiyor  :D

Aynı haltı Joomla'yı taşırken de yaptı ama onu elle düzeltebildim. Yok mu bu türkçe karakter işinin bir çözümü ?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: GencClup.Org on December 18, 2006, 02:18:20 AM
arkadaşlar ben yükledim başarılı oldu diyo ama bu seferde bi foruma girsen hata weriyo :S hata şu

Unknown column 'b.is_rated' in 'field list' üffff çıLdırmak üzereyim
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: osenmer on December 20, 2006, 04:32:29 AM
Quote from: aloneman on November 18, 2006, 04:40:24 PM
slm arkadaşlar, ben smf i sıfırdan kurdum ve daha önceden smf admin panelden aldığım yedeği veritabani_geri_yukle.php ile atmaya çalışıyorum ancak aşağıdaki hatayı veriyor sorun ne acaba?

Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:

Line #162: Duplicate entry '2-0-mark_any_notify' for key 1
Line #238: Duplicate entry '1' for key 1
Line #272: Duplicate entry '1' for key 1
Line #11404: Duplicate entry '1' for key 1
Line #11569: Duplicate entry '1' for key 1
Line #11589: Duplicate entry '1' for key 1
Line #19258: Duplicate entry '1' for key 1
Line #19321: Duplicate entry '0-profile_remote_avatar' for key 1
Line #20691: Duplicate entry 'smfVersion' for key 1
Line #20718: Duplicate entry '1' for key 1
Line #20924: Duplicate entry '1-0-name' for key 1

yedek aldığın versiyon ile yedeği kurmaya çalıştığın smf versiyonları arasında fark varmı?türkçe karakter çözümünün yolu yedeğinizi "veritabani_yedekle.php" ile alıp yine "veritabani_geri_yukle.php" dosyası ile geri yüklemek. bende bu bu şekilde yaptım türkçe karakter problemi yaşamadım. öbür türlü türkçe karakter problemi oluyor.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: bookmark on December 24, 2006, 04:15:31 AM
bende yedek alıcağım sıarada bunun için yetkili değilsiniz diyor sitede adminim ama bi hata meydana geldi neden diyor ve bi çok yerde yaptığı şeyi yani forumdan atıyor nedne olabilir arkadaşalar karma verireknede böyle oluyor atıyor siteden :(
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: RmSLockeD on January 18, 2007, 05:55:52 PM
Quote from: osenmer on December 20, 2006, 04:32:29 AM
Quote from: aloneman on November 18, 2006, 04:40:24 PM
slm arkadaşlar, ben smf i sıfırdan kurdum ve daha önceden smf admin panelden aldığım yedeği veritabani_geri_yukle.php ile atmaya çalışıyorum ancak aşağıdaki hatayı veriyor sorun ne acaba?

Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:

Line #162: Duplicate entry '2-0-mark_any_notify' for key 1
Line #238: Duplicate entry '1' for key 1
Line #272: Duplicate entry '1' for key 1
Line #11404: Duplicate entry '1' for key 1
Line #11569: Duplicate entry '1' for key 1
Line #11589: Duplicate entry '1' for key 1
Line #19258: Duplicate entry '1' for key 1
Line #19321: Duplicate entry '0-profile_remote_avatar' for key 1
Line #20691: Duplicate entry 'smfVersion' for key 1
Line #20718: Duplicate entry '1' for key 1
Line #20924: Duplicate entry '1-0-name' for key 1

yedek aldığın versiyon ile yedeği kurmaya çalıştığın smf versiyonları arasında fark varmı?Aynı sorun bende de var Yedeği aldığım forum rc3 tü. Yüklediğim forum 1.1 Yapabileceğim birşey yok mu?

Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: adu on February 04, 2007, 05:18:27 PM
CREATE TABLE `smf_messages` bu  tablo  nasıl  olusuyorr.....sımdıden  tesekur  edrerım
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Arbalot on February 04, 2007, 05:52:42 PM
Quote from: adu on February 04, 2007, 05:18:27 PM
CREATE TABLE `smf_messages` bu  tablo  nasıl  olusuyorr.....sımdıden  tesekur  edrerım


tam oalrak anlayamadım
sen bana yardımcı olursan ben de sana yardımcı olmaya çalışayım..
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: adu on February 05, 2007, 05:16:17 AM
smf_messages bu  tabloyu  sıldım  tekrar  olusduramıyorum ......elımdekı   yedegı  bu  tablonun  içinemı  atacam...

Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: adu on February 05, 2007, 02:47:56 PM
Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:
Line #11025: Duplicate entry '1-1883' for key 1

Geri yükleme islemi tamamladı!
Tebrikler, veritabanı geri yükleme isleminiz basarıyla sonuçlandı.

Attempt to fix the database's paths for this server.

boyle  bır  sonuc  cıkdı  ama yuklenen bısey  yok ...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: maniacuser on February 05, 2007, 06:05:03 PM
arkadaslar selam basıt bır sorumn olacak ben forumumu tumuyle eskı hosttan yenı hostta tasıyacagım gerenk ıslemlerı yaptım ama mysq tam yuklenmedı galıba on ekı otomatık smf_ yaptgım ıcındır eskısındede oleydı bundan kurulmadı galıba ?

ikincisi benım eskısınde modlar kuruluydu yenısını kurarken bu sorun olurmu yenısı sıfır olucak ve sadece mesajlar ve uyeler gececek
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: nasihat on February 06, 2007, 07:58:27 PM
elimde beta public e göre forumdan alınmış yedek var ve 1.1.1 sürümü kurup onu veri_tabanini_geri_yukle.php dosyasından yapınca baya bi hata çıkmakta. bunun için ne yapabiliriz ?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: zough on February 10, 2007, 11:18:11 AM
hocam elimde yedeğim hazır benim anlamadığım dediğiniz dosyaları yani bulamıyorum ben?
o dediğiniz işlemlleri yapmam için  
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: zough on February 10, 2007, 12:52:13 PM
pma da çalıştrdım dediğiniz gibi ama genede üyeleri alamadım yeni foruma
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Crank on February 12, 2007, 02:38:19 AM
Eline Sağlık
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: retkit_19 on February 19, 2007, 06:08:26 PM
Sistemimi tekrar yükledim bu hataları verdi

Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:
Line #6580: Invalid default value for 'logTime'
Line #6586: Table 'camfrog.smf_log_online' doesn't exist
Line #6685: Table 'camfrog.smf_log_online' doesn't exist
Line #6783: Table 'camfrog.smf_log_online' doesn't exist
Line #6881: Table 'camfrog.smf_log_online' doesn't exist
Line #6979: Table 'camfrog.smf_log_online' doesn't exist
Line #7077: Table 'camfrog.smf_log_online' doesn't exist
Line #7175: Table 'camfrog.smf_log_online' doesn't exist
Line #7273: Table 'camfrog.smf_log_online' doesn't exist
Line #7371: Table 'camfrog.smf_log_online' doesn't exist
Line #7469: Table 'camfrog.smf_log_online' doesn't exist
Line #7486: Table 'camfrog.smf_log_online' doesn't exist
Line #7488: Table 'camfrog.smf_log_online' doesn't exist
Line #16572: Invalid default value for 'last_update'
Line #16578: Table 'camfrog.smf_sessions' doesn't exist
Line #16677: Table 'camfrog.smf_sessions' doesn't exist
Line #16765: Table 'camfrog.smf_sessions' doesn't exist
Line #16767: Table 'camfrog.smf_sessions' doesn't existne yapabilirim yedek almıstım .. gene yedekten yükledim sorun çıktı  
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: antibiotic on February 20, 2007, 02:07:08 PM
yaw ben bu işten hiç bişey anlamadım valla açık açık anlatabilecek olan yokmu mesala eklenti kurar gibi örneğin sources/........php dosyasını açıyorsun ordan bunları ekliyorsun felan
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: retkit_19 on February 21, 2007, 02:13:47 PM
arkadaslar yardım edecek yokmu ya kimseden cevap alamıyoruz
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Arbalot on February 22, 2007, 01:22:08 AM
anladığım kadarı ile sadece içeriği yedeklemişsin ve sadece o içeriği açmaya çalışıyorsun değil mi retkit_19
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: SeHz@dE™ on February 22, 2007, 08:45:21 AM
Yau bende burda tıkandım yardım edebilecek yokmu ...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: KompLo on February 23, 2007, 12:42:20 PM
Sağolasın!
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: fK on February 23, 2007, 12:47:38 PM
bende 12 mb lık yedek var tek seferde yükleyebilirmiyim ki?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ferdi on February 23, 2007, 07:33:22 PM
yaw arkadaslar ben şimdi admin panelinden forum baımından alınıyor ya ordan yedek aldım veri tabanı yedeği onu geri nasıl nerden yüklücez bi anlatırmısınız
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: gungorf01 on February 24, 2007, 06:31:58 PM
ya ben açtım ama atamadım onla nasıl olcak bi anlatırmısınız oraya yazdığımız taban panelde mysqlda olan taban mı olcak kafam karıştı önceden yapmıştım şu an yapamıoyurm :(
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: fK on February 25, 2007, 03:28:58 PM
Quote from: fK on February 23, 2007, 12:47:38 PM
bende 12 mb lık yedek var tek seferde yükleyebilirmiyim ki?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ehny on March 11, 2007, 02:37:04 PM
arkadaşlar sırasıyla önce smf kurdum (tamamen) sonra ftp'den yedek dosyamı ve geri_yukleme...php'i attım
geri yukleme de forum veritabanım bilgilerine girip başla dedim başarılı tamamlandı dedi. fakat forumda bi değişiklik yok..

sql dosyasında yeni forum bilgilerine göre değiştirdim herşeyi
ama Türkçe yapmadım. Bunla bir alakası yoktur diyorum.

şimdi napmam gerekir?

teşekkürler
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: kalpazan41 on March 15, 2007, 12:49:23 PM
arkdşlar okudm herşeyi..ama tedbir olarka bi soruyuım dedim...veri tabanını yedekledm..şimdi yeni host aldım..açıldı..ve sıfır forum kurup eski veri tabanını aktarmak istiyorum...anladığm kadarıyla.. veri tabanı geri yukle aracıyla yapıcaz..bunun dışında herhangi bi yerde herhangi bi kodla oynama yapıcazmı...bunun cevabını alabilir miyim arkdşlar?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: yasirsenel on March 15, 2007, 02:40:18 PM
arkadaşlar lütfen yardım edin ben veritabanımı geri yükleyemiyorum alttaki uyarıyı veriyor.

www.siteminadı.com geçersiz veya bilinmeyen bir mesaj gönderdi. Hata kodu -12263

her zaman yaptığım şey şimdi sorun neki bunu yapıyor yardımcı olursanız sevinirim.


Tamam arkadaşlar sorunu buldum https yapmışım özür dilerim boşa yazı yazdığım için.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: turkislam on March 15, 2007, 03:33:29 PM
iki ayrı  sitem var  ıkısıde smf  bunları bırleştırmek  istiyorum yanı  diğer sitedekı   üyeleri  nasıl yenı sıteme  taşırım ?  
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: sempoo on March 20, 2007, 01:12:09 PM
arkadaslar bu yedegı aldıgımız da uyeler de yedek ıcınde  gelmıyormu yoksa ben mı yanlıs bılıyorum ?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: sazan on April 03, 2007, 01:24:17 PM
arkadaşlar yedegi aldim diger hostinge dosyalari atiyormuyum sıfır kurar gibi çünkü bomboş  
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: blacklord_53 on April 14, 2007, 05:30:48 AM
veritabani_yedekle bu dasyayı inndirdim bunu ne yapcaz
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: N_A_T_O on April 17, 2007, 04:03:49 AM
arkadaslar ben bır turlu          ***********veritabani_yedekle.php ********  kullanamadım

Dosya okuma sırasında bir hata olustu. Lütfen dosya yolu/URL bilgisini kontrol edin.

D:\inetpub\vhosts\askinkalbimde.com\httpdocs\forum\

ne demek bu..  nasıl kullanabılırım ben bu php yı
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Swedisg on April 18, 2007, 09:00:58 PM
$imdi ßu veritabanı yedeklemeyi dediğin $ekilde aldığımızda site tamamen silindiğinde ßunu kullanaßilicekmiyiz. ? yani üyeleri ve Forum konularını&nbsp;
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: gungorahsap on April 21, 2007, 01:20:13 PM
Selam Arkadaşlar, Benimde Türkçe Karakter Sorunum Var Yedek Geri yüklediğimde Türkçe Karakter Hatası Oluşuyor Yardım Lütfen.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ruzgarmisali on April 21, 2007, 02:53:47 PM
Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:
Line #41: Unknown column 'Poster_ID' in 'field list'
Line #172: Duplicate entry '-1-0-poll_view' for key 1
Line #448: Duplicate entry '1' for key 1
Line #470: Duplicate entry '1' for key 1
Line #519: Table 'dilaylamcom.smf_downloaded_attachments' doesn't exist
Line #7416: Duplicate entry '1' for key 1
Line #7674: Duplicate entry '1' for key 1
Line #7734: Duplicate entry '1' for key 1
Line #9300: Duplicate entry '1' for key 1
Line #9369: Duplicate entry '-1-search_posts' for key 1
Line #10534: Duplicate entry 'smfVersion' for key 1
Line #10627: Duplicate entry '5' for key 1
Line #10885: Duplicate entry '1-0-name' for key 1


bunları çalıştıamadı mesela neden yaptı bende
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Arbalot on April 21, 2007, 03:10:59 PM
Line #41: Unknown column 'Poster_ID' in 'field list'

poster id kıolonu bulunadı

Line #7674: Duplicate entry '1' for key 1

her tablonun bir primary keyi vardır ve bu kolonda tekrar yapılmaz yani bu kolonda 2 tane 2 bulunamaz...
burda ise bu nedenden dolayı dump edememiş

Line #519: Table 'dilaylamcom.smf_downloaded_attachments' doesn't exist

bahsettiği tabllo yok....Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Dj_Turkish_Software on April 27, 2007, 11:52:37 AM
Bu nasıl oldu yaw?Line #50: Table 'gtaforum_01.smf_attachments' doesn't exist
Line #145: Table 'gtaforum_01.smf_board_permissions' doesn't exist
Line #192: Table 'gtaforum_01.smf_boards' doesn't exist
Line #367: Table 'gtaforum_01.smf_calendar_holidays' doesn't exist
Line #384: Table 'gtaforum_01.smf_categories' doesn't exist
Line #398: Table 'gtaforum_01.smf_collapsed_categories' doesn't exist
Line #407: Table 'gtaforum_01.smf_gallery_cat' doesn't exist
Line #460: Table 'gtaforum_01.smf_log_activity' doesn't exist
Line #718: Table 'gtaforum_01.smf_log_boards' doesn't exist
Line #970: Table 'gtaforum_01.smf_log_boards' doesn't exist
Line #1100: Table 'gtaforum_01.smf_log_boards' doesn't exist
Line #1110: Table 'gtaforum_01.smf_log_floodcontrol' doesn't exist
Line #1267: Table 'gtaforum_01.smf_log_mark_read' doesn't exist
Line #1279: Table 'gtaforum_01.smf_log_notify' doesn't exist
Line #1291: Table 'gtaforum_01.smf_log_online' doesn't exist
Line #1397: Table 'gtaforum_01.smf_log_polls' doesn't exist
Line #1655: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #1907: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #2159: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #2411: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #2663: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #2915: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #3167: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #3336: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #3594: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #3846: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #4098: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #4350: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #4602: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #4854: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #5106: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #5358: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #5610: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #5862: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #6114: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #6326: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #6343: Table 'gtaforum_01.smf_membergroups' doesn't exist
Line #6419: Table 'gtaforum_01.smf_members' doesn't exist
Line #6439: Table 'gtaforum_01.smf_message_icons' doesn't exist
Line #6697: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #6949: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #7201: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #7453: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #7705: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #7957: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #8209: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #8461: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #8713: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #8965: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #9217: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #9262: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #9274: Table 'gtaforum_01.smf_moderators' doesn't exist
Line #9283: Table 'gtaforum_01.smf_package_servers' doesn't exist
Line #9350: Table 'gtaforum_01.smf_permissions' doesn't exist
Line #9608: Table 'gtaforum_01.smf_personal_messages' doesn't exist
Line #9703: Table 'gtaforum_01.smf_personal_messages' doesn't exist
Line #9961: Table 'gtaforum_01.smf_pm_recipients' doesn't exist
Line #10056: Table 'gtaforum_01.smf_pm_recipients' doesn't exist
Line #10157: Table 'gtaforum_01.smf_poll_choices' doesn't exist
Line #10181: Table 'gtaforum_01.smf_polls' doesn't exist
Line #10439: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #10691: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #10943: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #11195: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #11447: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #11699: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #11951: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #12203: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #12455: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #12707: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #12956: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #13140: Table 'gtaforum_01.smf_settings' doesn't exist
Line #13167: Table 'gtaforum_01.smf_smileys' doesn't exist
Line #13425: Table 'gtaforum_01.smf_themes' doesn't exist
Line #13582: Table 'gtaforum_01.smf_themes' doesn't exist
Line #13840: Table 'gtaforum_01.smf_topics' doesn't exist
Line #14092: Table 'gtaforum_01.smf_topics' doesn't exist
Line #14101: Table 'gtaforum_01.smf_topics' doesn't exist


Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Arbalot on April 27, 2007, 12:34:10 PM
ney nasıl oldu?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Dj_Turkish_Software on April 27, 2007, 03:45:05 PM
Koskoca hataları görmüyor musun :D Bulunamadı hatası veriyor.

Ben yükleme işini hiç beceremedim.

Line #50: Table 'gtaforum_01.smf_attachments' doesn't exist
Line #145: Table 'gtaforum_01.smf_board_permissions' doesn't exist
Line #192: Table 'gtaforum_01.smf_boards' doesn't exist
Line #367: Table 'gtaforum_01.smf_calendar_holidays' doesn't exist
Line #384: Table 'gtaforum_01.smf_categories' doesn't exist
Line #398: Table 'gtaforum_01.smf_collapsed_categories' doesn't exist
Line #407: Table 'gtaforum_01.smf_gallery_cat' doesn't exist
Line #460: Table 'gtaforum_01.smf_log_activity' doesn't exist
Line #718: Table 'gtaforum_01.smf_log_boards' doesn't exist
Line #970: Table 'gtaforum_01.smf_log_boards' doesn't exist
Line #1100: Table 'gtaforum_01.smf_log_boards' doesn't exist
Line #1110: Table 'gtaforum_01.smf_log_floodcontrol' doesn't exist
Line #1267: Table 'gtaforum_01.smf_log_mark_read' doesn't exist
Line #1279: Table 'gtaforum_01.smf_log_notify' doesn't exist
Line #1291: Table 'gtaforum_01.smf_log_online' doesn't exist
Line #1397: Table 'gtaforum_01.smf_log_polls' doesn't exist
Line #1655: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #1907: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #2159: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #2411: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #2663: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #2915: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #3167: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #3336: Table 'gtaforum_01.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #3594: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #3846: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #4098: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #4350: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #4602: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #4854: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #5106: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #5358: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #5610: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #5862: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #6114: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #6326: Table 'gtaforum_01.smf_log_topics' doesn't exist
Line #6343: Table 'gtaforum_01.smf_membergroups' doesn't exist
Line #6419: Table 'gtaforum_01.smf_members' doesn't exist
Line #6439: Table 'gtaforum_01.smf_message_icons' doesn't exist
Line #6697: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #6949: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #7201: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #7453: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #7705: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #7957: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #8209: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #8461: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #8713: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #8965: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #9217: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #9262: Table 'gtaforum_01.smf_messages' doesn't exist
Line #9274: Table 'gtaforum_01.smf_moderators' doesn't exist
Line #9283: Table 'gtaforum_01.smf_package_servers' doesn't exist
Line #9350: Table 'gtaforum_01.smf_permissions' doesn't exist
Line #9608: Table 'gtaforum_01.smf_personal_messages' doesn't exist
Line #9703: Table 'gtaforum_01.smf_personal_messages' doesn't exist
Line #9961: Table 'gtaforum_01.smf_pm_recipients' doesn't exist
Line #10056: Table 'gtaforum_01.smf_pm_recipients' doesn't exist
Line #10157: Table 'gtaforum_01.smf_poll_choices' doesn't exist
Line #10181: Table 'gtaforum_01.smf_polls' doesn't exist
Line #10439: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #10691: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #10943: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #11195: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #11447: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #11699: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #11951: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #12203: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #12455: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #12707: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #12956: Table 'gtaforum_01.smf_sessions' doesn't exist
Line #13140: Table 'gtaforum_01.smf_settings' doesn't exist
Line #13167: Table 'gtaforum_01.smf_smileys' doesn't exist
Line #13425: Table 'gtaforum_01.smf_themes' doesn't exist
Line #13582: Table 'gtaforum_01.smf_themes' doesn't exist
Line #13840: Table 'gtaforum_01.smf_topics' doesn't exist
Line #14092: Table 'gtaforum_01.smf_topics' doesn't exist
Line #14101: Table 'gtaforum_01.smf_topics' doesn't exist
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Dj_Turkish_Software on April 27, 2007, 03:56:18 PM
Bu seferde şu hata çıktı?

Line #626: Column 'image' cannot be null

Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Sessizlik Senfonisi on May 04, 2007, 05:57:53 AM
Some of the queries were not executed properly. Technical information about the queries:
Line #83: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 35
Line #89: Table 'adanaliy_forum.mkp_blog' doesn't exist
Line #90: Table 'adanaliy_forum.mkp_blog' doesn't exist
Line #91: Table 'adanaliy_forum.mkp_blog' doesn't exist
Line #109: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 11
Line #115: Table 'adanaliy_forum.mkp_blog_commenti' doesn't exist
Line #116: Table 'adanaliy_forum.mkp_blog_commenti' doesn't exist
Line #117: Table 'adanaliy_forum.mkp_blog_commenti' doesn't exist
Line #130: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 6
Line #136: Table 'adanaliy_forum.mkp_blog_pimages' doesn't exist
Line #137: Table 'adanaliy_forum.mkp_blog_pimages' doesn't exist
Line #138: Table 'adanaliy_forum.mkp_blog_pimages' doesn't exist
Line #153: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 8
Line #159: Table 'adanaliy_forum.mkp_blog_post' doesn't exist
Line #160: Table 'adanaliy_forum.mkp_blog_post' doesn't exist
Line #161: Table 'adanaliy_forum.mkp_blog_post' doesn't exist
Line #174: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 6
Line #180: Table 'adanaliy_forum.mkp_chat' doesn't exist
Line #181: Table 'adanaliy_forum.mkp_chat' doesn't exist
Line #182: Table 'adanaliy_forum.mkp_chat' doesn't exist
Line #183: Table 'adanaliy_forum.mkp_chat' doesn't exist
Line #196: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 6
Line #202: Table 'adanaliy_forum.mkp_config' doesn't exist
Line #203: Table 'adanaliy_forum.mkp_config' doesn't exist
Line #204: Table 'adanaliy_forum.mkp_config' doesn't exist
Line #205: Table 'adanaliy_forum.mkp_config' doesn't exist
Line #231: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 19
Line #237: Table 'adanaliy_forum.mkp_download' doesn't exist
Line #238: Table 'adanaliy_forum.mkp_download' doesn't exist
Line #239: Table 'adanaliy_forum.mkp_download' doesn't exist
Line #254: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 8
Line #260: Table 'adanaliy_forum.mkp_download_comments' doesn't exist
Line #261: Table 'adanaliy_forum.mkp_download_comments' doesn't exist
Line #262: Table 'adanaliy_forum.mkp_download_comments' doesn't exist
Line #277: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 8
Line #283: Table 'adanaliy_forum.mkp_download_sections' doesn't exist
Line #284: Table 'adanaliy_forum.mkp_download_sections' doesn't exist
Line #285: Table 'adanaliy_forum.mkp_download_sections' doesn't exist
Line #305: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 13
Line #311: Table 'adanaliy_forum.mkp_ecards' doesn't exist
Line #312: Table 'adanaliy_forum.mkp_ecards' doesn't exist
Line #313: Table 'adanaliy_forum.mkp_ecards' doesn't exist
Line #335: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 15
Line #341: Table 'adanaliy_forum.mkp_gallery' doesn't exist
Line #342: Table 'adanaliy_forum.mkp_gallery' doesn't exist
Line #343: Table 'adanaliy_forum.mkp_gallery' doesn't exist
Line #344: Table 'adanaliy_forum.mkp_gallery' doesn't exist
Line #359: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 8
Line #365: Table 'adanaliy_forum.mkp_gallery_comments' doesn't exist
Line #366: Table 'adanaliy_forum.mkp_gallery_comments' doesn't exist
Line #367: Table 'adanaliy_forum.mkp_gallery_comments' doesn't exist
Line #368: Table 'adanaliy_forum.mkp_gallery_comments' doesn't exist
Line #382: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 7
Line #388: Table 'adanaliy_forum.mkp_gallery_events' doesn't exist
Line #389: Table 'adanaliy_forum.mkp_gallery_events' doesn't exist
Line #390: Table 'adanaliy_forum.mkp_gallery_events' doesn't exist
Line #391: Table 'adanaliy_forum.mkp_gallery_events' doesn't exist
Line #408: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 10
Line #414: Table 'adanaliy_forum.mkp_mainlinks' doesn't exist
Line #415: Table 'adanaliy_forum.mkp_mainlinks' doesn't exist
Line #416: Table 'adanaliy_forum.mkp_mainlinks' doesn't exist
Line #417: Table 'adanaliy_forum.mkp_mainlinks' doesn't exist
Line #436: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 12
Line #442: Table 'adanaliy_forum.mkp_news' doesn't exist
Line #443: Table 'adanaliy_forum.mkp_news' doesn't exist
Line #444: Table 'adanaliy_forum.mkp_news' doesn't exist
Line #445: Table 'adanaliy_forum.mkp_news' doesn't exist
Line #460: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 8
Line #466: Table 'adanaliy_forum.mkp_news_comments' doesn't exist
Line #467: Table 'adanaliy_forum.mkp_news_comments' doesn't exist
Line #468: Table 'adanaliy_forum.mkp_news_comments' doesn't exist
Line #482: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 7
Line #488: Table 'adanaliy_forum.mkp_news_sections' doesn't exist
Line #489: Table 'adanaliy_forum.mkp_news_sections' doesn't exist
Line #490: Table 'adanaliy_forum.mkp_news_sections' doesn't exist
Line #491: Table 'adanaliy_forum.mkp_news_sections' doesn't exist
Line #506: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 8
Line #512: Table 'adanaliy_forum.mkp_pages' doesn't exist
Line #513: Table 'adanaliy_forum.mkp_pages' doesn't exist
Line #514: Table 'adanaliy_forum.mkp_pages' doesn't exist
Line #549: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 28
Line #555: Table 'adanaliy_forum.mkp_pgroups' doesn't exist
Line #556: Table 'adanaliy_forum.mkp_pgroups' doesn't exist
Line #557: Table 'adanaliy_forum.mkp_pgroups' doesn't exist
Line #558: Table 'adanaliy_forum.mkp_pgroups' doesn't exist
Line #575: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 10
Line #581: Table 'adanaliy_forum.mkp_quotes' doesn't exist
Line #582: Table 'adanaliy_forum.mkp_quotes' doesn't exist
Line #583: Table 'adanaliy_forum.mkp_quotes' doesn't exist
Line #613: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 23
Line #619: Table 'adanaliy_forum.mkp_reviews' doesn't exist
Line #620: Table 'adanaliy_forum.mkp_reviews' doesn't exist
Line #621: Table 'adanaliy_forum.mkp_reviews' doesn't exist
Line #622: Table 'adanaliy_forum.mkp_reviews' doesn't exist
Line #639: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 10
Line #645: Table 'adanaliy_forum.mkp_reviews_comments' doesn't exist
Line #646: Table 'adanaliy_forum.mkp_reviews_comments' doesn't exist
Line #647: Table 'adanaliy_forum.mkp_reviews_comments' doesn't exist
Line #648: Table 'adanaliy_forum.mkp_reviews_comments' doesn't exist
Line #669: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 14
Line #675: Table 'adanaliy_forum.mkp_reviews_sections' doesn't exist
Line #676: Table 'adanaliy_forum.mkp_reviews_sections' doesn't exist
Line #677: Table 'adanaliy_forum.mkp_reviews_sections' doesn't exist
Line #678: Table 'adanaliy_forum.mkp_reviews_sections' doesn't exist
Line #693: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 8
Line #699: Table 'adanaliy_forum.mkp_rss' doesn't exist
Line #700: Table 'adanaliy_forum.mkp_rss' doesn't exist
Line #701: Table 'adanaliy_forum.mkp_rss' doesn't exist
Line #702: Table 'adanaliy_forum.mkp_rss' doesn't exist
Line #715: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 6
Line #721: Table 'adanaliy_forum.mkp_stat' doesn't exist
Line #722: Table 'adanaliy_forum.mkp_stat' doesn't exist
Line #723: Table 'adanaliy_forum.mkp_stat' doesn't exist
Line #724: Table 'adanaliy_forum.mkp_stat' doesn't exist
Line #746: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 15
Line #752: Table 'adanaliy_forum.mkp_topsite' doesn't exist
Line #753: Table 'adanaliy_forum.mkp_topsite' doesn't exist
Line #754: Table 'adanaliy_forum.mkp_topsite' doesn't exist
Line #755: Table 'adanaliy_forum.mkp_topsite' doesn't exist
Line #770: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 8
Line #776: Table 'adanaliy_forum.mkp_urlobox' doesn't exist
Line #777: Table 'adanaliy_forum.mkp_urlobox' doesn't exist
Line #778: Table 'adanaliy_forum.mkp_urlobox' doesn't exist
Line #779: Table 'adanaliy_forum.mkp_urlobox' doesn't exist
Line #794: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 8
Line #800: Table 'adanaliy_forum.mkp_votes' doesn't exist
Line #801: Table 'adanaliy_forum.mkp_votes' doesn't exist
Line #802: Table 'adanaliy_forum.mkp_votes' doesn't exist
Line #803: Table 'adanaliy_forum.mkp_votes' doesn't exist
Line #829: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 19
Line #835: Table 'adanaliy_forum.smf_ads' doesn't exist
Line #836: Table 'adanaliy_forum.smf_ads' doesn't exist
Line #837: Table 'adanaliy_forum.smf_ads' doesn't exist
Line #859: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 15
Line #865: Table 'adanaliy_forum.smf_attachments' doesn't exist
Line #866: Table 'adanaliy_forum.smf_attachments' doesn't exist
Line #867: Table 'adanaliy_forum.smf_attachments' doesn't exist
Line #868: Table 'adanaliy_forum.smf_attachments' doesn't exist
Line #888: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 13
Line #894: Table 'adanaliy_forum.smf_ban_groups' doesn't exist
Line #895: Table 'adanaliy_forum.smf_ban_groups' doesn't exist
Line #896: Table 'adanaliy_forum.smf_ban_groups' doesn't exist
Line #921: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 18
Line #927: Table 'adanaliy_forum.smf_ban_items' doesn't exist
Line #928: Table 'adanaliy_forum.smf_ban_items' doesn't exist
Line #929: Table 'adanaliy_forum.smf_ban_items' doesn't exist
Line #943: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 7
Line #949: Table 'adanaliy_forum.smf_board_permissions' doesn't exist
Line #950: Table 'adanaliy_forum.smf_board_permissions' doesn't exist
Line #951: Table 'adanaliy_forum.smf_board_permissions' doesn't exist
Line #952: Table 'adanaliy_forum.smf_board_permissions' doesn't exist
Line #984: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 25
Line #990: Table 'adanaliy_forum.smf_boards' doesn't exist
Line #991: Table 'adanaliy_forum.smf_boards' doesn't exist
Line #992: Table 'adanaliy_forum.smf_boards' doesn't exist
Line #993: Table 'adanaliy_forum.smf_boards' doesn't exist
Line #1013: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 13
Line #1019: Table 'adanaliy_forum.smf_calendar' doesn't exist
Line #1020: Table 'adanaliy_forum.smf_calendar' doesn't exist
Line #1021: Table 'adanaliy_forum.smf_calendar' doesn't exist
Line #1035: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 7
Line #1041: Table 'adanaliy_forum.smf_calendar_holidays' doesn't exist
Line #1042: Table 'adanaliy_forum.smf_calendar_holidays' doesn't exist
Line #1043: Table 'adanaliy_forum.smf_calendar_holidays' doesn't exist
Line #1044: Table 'adanaliy_forum.smf_calendar_holidays' doesn't exist
Line #1058: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 7
Line #1064: Table 'adanaliy_forum.smf_categories' doesn't exist
Line #1065: Table 'adanaliy_forum.smf_categories' doesn't exist
Line #1066: Table 'adanaliy_forum.smf_categories' doesn't exist
Line #1067: Table 'adanaliy_forum.smf_categories' doesn't exist
Line #1079: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 5
Line #1085: Table 'adanaliy_forum.smf_collapsed_categories' doesn't exist
Line #1086: Table 'adanaliy_forum.smf_collapsed_categories' doesn't exist
Line #1087: Table 'adanaliy_forum.smf_collapsed_categories' doesn't exist
Line #1088: Table 'adanaliy_forum.smf_collapsed_categories' doesn't exist
Line #1111: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 16
Line #1117: Table 'adanaliy_forum.smf_global_announcements' doesn't exist
Line #1118: Table 'adanaliy_forum.smf_global_announcements' doesn't exist
Line #1119: Table 'adanaliy_forum.smf_global_announcements' doesn't exist
Line #1120: Table 'adanaliy_forum.smf_global_announcements' doesn't exist
Line #1132: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 5
Line #1138: Table 'adanaliy_forum.smf_global_announcements_boards' doesn't exist
Line #1139: Table 'adanaliy_forum.smf_global_announcements_boards' doesn't exist
Line #1140: Table 'adanaliy_forum.smf_global_announcements_boards' doesn't exist
Line #1141: Table 'adanaliy_forum.smf_global_announcements_boards' doesn't exist
Line #1159: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 11
Line #1165: Table 'adanaliy_forum.smf_log_actions' doesn't exist
Line #1166: Table 'adanaliy_forum.smf_log_actions' doesn't exist
Line #1167: Table 'adanaliy_forum.smf_log_actions' doesn't exist
Line #1185: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 11
Line #1191: Table 'adanaliy_forum.smf_log_activity' doesn't exist
Line #1192: Table 'adanaliy_forum.smf_log_activity' doesn't exist
Line #1193: Table 'adanaliy_forum.smf_log_activity' doesn't exist
Line #1194: Table 'adanaliy_forum.smf_log_activity' doesn't exist
Line #1210: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 9
Line #1216: Table 'adanaliy_forum.smf_log_banned' doesn't exist
Line #1217: Table 'adanaliy_forum.smf_log_banned' doesn't exist
Line #1218: Table 'adanaliy_forum.smf_log_banned' doesn't exist
Line #1231: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 6
Line #1237: Table 'adanaliy_forum.smf_log_boards' doesn't exist
Line #1238: Table 'adanaliy_forum.smf_log_boards' doesn't exist
Line #1239: Table 'adanaliy_forum.smf_log_boards' doesn't exist
Line #1240: Table 'adanaliy_forum.smf_log_boards' doesn't exist
Line #1260: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 13
Line #1266: Table 'adanaliy_forum.smf_log_errors' doesn't exist
Line #1267: Table 'adanaliy_forum.smf_log_errors' doesn't exist
Line #1275: Table 'adanaliy_forum.smf_log_errors' doesn't exist
Line #1283: Table 'adanaliy_forum.smf_log_errors' doesn't exist
Line #1289: Table 'adanaliy_forum.smf_log_errors' doesn't exist
Line #1290: Table 'adanaliy_forum.smf_log_errors' doesn't exist
Line #1302: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 5
Line #1308: Table 'adanaliy_forum.smf_log_floodcontrol' doesn't exist
Line #1309: Table 'adanaliy_forum.smf_log_floodcontrol' doesn't exist
Line #1310: Table 'adanaliy_forum.smf_log_floodcontrol' doesn't exist
Line #1311: Table 'adanaliy_forum.smf_log_floodcontrol' doesn't exist
Line #1326: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 8
Line #1332: Table 'adanaliy_forum.smf_log_karma' doesn't exist
Line #1333: Table 'adanaliy_forum.smf_log_karma' doesn't exist
Line #1334: Table 'adanaliy_forum.smf_log_karma' doesn't exist
Line #1335: Table 'adanaliy_forum.smf_log_karma' doesn't exist
Line #1348: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 6
Line #1354: Table 'adanaliy_forum.smf_log_mark_read' doesn't exist
Line #1355: Table 'adanaliy_forum.smf_log_mark_read' doesn't exist
Line #1356: Table 'adanaliy_forum.smf_log_mark_read' doesn't exist
Line #1357: Table 'adanaliy_forum.smf_log_mark_read' doesn't exist
Line #1371: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 7
Line #1377: Table 'adanaliy_forum.smf_log_notify' doesn't exist
Line #1378: Table 'adanaliy_forum.smf_log_notify' doesn't exist
Line #1379: Table 'adanaliy_forum.smf_log_notify' doesn't exist
Line #1380: Table 'adanaliy_forum.smf_log_notify' doesn't exist
Line #1397: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP,
`ID_MEMBER` me
Line #1403: Table 'adanaliy_forum.smf_log_online' doesn't exist
Line #1404: Table 'adanaliy_forum.smf_log_online' doesn't exist
Line #1405: Table 'adanaliy_forum.smf_log_online' doesn't exist
Line #1406: Table 'adanaliy_forum.smf_log_online' doesn't exist
Line #1419: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 6
Line #1425: Table 'adanaliy_forum.smf_log_polls' doesn't exist
Line #1426: Table 'adanaliy_forum.smf_log_polls' doesn't exist
Line #1427: Table 'adanaliy_forum.smf_log_polls' doesn't exist
Line #1428: Table 'adanaliy_forum.smf_log_polls' doesn't exist
Line #1440: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 5
Line #1446: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_messages' doesn't exist
Line #1447: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_messages' doesn't exist
Line #1448: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_messages' doesn't exist
Line #1463: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 8
Line #1469: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_results' doesn't exist
Line #1470: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_results' doesn't exist
Line #1471: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_results' doesn't exist
Line #1472: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_results' doesn't exist
Line #1485: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 6
Line #1491: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #1492: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #1493: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #1494: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_subjects' doesn't exist
Line #1506: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 5
Line #1512: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_topics' doesn't exist
Line #1513: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_topics' doesn't exist
Line #1514: Table 'adanaliy_forum.smf_log_search_topics' doesn't exist
Line #1528: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 7
Line #1534: Table 'adanaliy_forum.smf_log_topics' doesn't exist
Line #1535: Table 'adanaliy_forum.smf_log_topics' doesn't exist
Line #1536: Table 'adanaliy_forum.smf_log_topics' doesn't exist
Line #1537: Table 'adanaliy_forum.smf_log_topics' doesn't exist
Line #1554: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 10
Line #1560: Table 'adanaliy_forum.smf_membergroups' doesn't exist
Line #1561: Table 'adanaliy_forum.smf_membergroups' doesn't exist
Line #1562: Table 'adanaliy_forum.smf_membergroups' doesn't exist
Line #1563: Table 'adanaliy_forum.smf_membergroups' doesn't exist
Line #1633: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 63
Line #1639: Table 'adanaliy_forum.smf_members' doesn't exist
Line #1640: Table 'adanaliy_forum.smf_members' doesn't exist
Line #1643: Table 'adanaliy_forum.smf_members' doesn't exist
Line #1644: Table 'adanaliy_forum.smf_members' doesn't exist
Line #1660: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 9
Line #1666: Table 'adanaliy_forum.smf_message_icons' doesn't exist
Line #1667: Table 'adanaliy_forum.smf_message_icons' doesn't exist
Line #1668: Table 'adanaliy_forum.smf_message_icons' doesn't exist
Line #1669: Table 'adanaliy_forum.smf_message_icons' doesn't exist
Line #1701: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 25
Line #1707: Table 'adanaliy_forum.smf_messages' doesn't exist
Line #1708: Table 'adanaliy_forum.smf_messages' doesn't exist
Line #1716: Table 'adanaliy_forum.smf_messages' doesn't exist
Line #1723: Table 'adanaliy_forum.smf_messages' doesn't exist
Line #1724: Table 'adanaliy_forum.smf_messages' doesn't exist
Line #1736: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 5
Line #1742: Table 'adanaliy_forum.smf_moderators' doesn't exist
Line #1743: Table 'adanaliy_forum.smf_moderators' doesn't exist
Line #1744: Table 'adanaliy_forum.smf_moderators' doesn't exist
Line #1745: Table 'adanaliy_forum.smf_moderators' doesn't exist
Line #1758: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 6
Line #1764: Table 'adanaliy_forum.smf_package_servers' doesn't exist
Line #1765: Table 'adanaliy_forum.smf_package_servers' doesn't exist
Line #1766: Table 'adanaliy_forum.smf_package_servers' doesn't exist
Line #1767: Table 'adanaliy_forum.smf_package_servers' doesn't exist
Line #1780: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 6
Line #1786: Table 'adanaliy_forum.smf_permissions' doesn't exist
Line #1787: Table 'adanaliy_forum.smf_permissions' doesn't exist
Line #1788: Table 'adanaliy_forum.smf_permissions' doesn't exist
Line #1789: Table 'adanaliy_forum.smf_permissions' doesn't exist
Line #1808: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 12
Line #1814: Table 'adanaliy_forum.smf_personal_messages' doesn't exist
Line #1815: Table 'adanaliy_forum.smf_personal_messages' doesn't exist
Line #1816: Table 'adanaliy_forum.smf_personal_messages' doesn't exist
Line #1817: Table 'adanaliy_forum.smf_personal_messages' doesn't exist
Line #1834: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 10
Line #1840: Table 'adanaliy_forum.smf_pm_recipients' doesn't exist
Line #1841: Table 'adanaliy_forum.smf_pm_recipients' doesn't exist
Line #1842: Table 'adanaliy_forum.smf_pm_recipients' doesn't exist
Line #1843: Table 'adanaliy_forum.smf_pm_recipients' doesn't exist
Line #1857: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 7
Line #1863: Table 'adanaliy_forum.smf_poll_choices' doesn't exist
Line #1864: Table 'adanaliy_forum.smf_poll_choices' doesn't exist
Line #1865: Table 'adanaliy_forum.smf_poll_choices' doesn't exist
Line #1866: Table 'adanaliy_forum.smf_poll_choices' doesn't exist
Line #1885: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 12
Line #1891: Table 'adanaliy_forum.smf_polls' doesn't exist
Line #1892: Table 'adanaliy_forum.smf_polls' doesn't exist
Line #1893: Table 'adanaliy_forum.smf_polls' doesn't exist
Line #1894: Table 'adanaliy_forum.smf_polls' doesn't exist
Line #1907: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 6
Line #1913: Table 'adanaliy_forum.smf_sessions' doesn't exist
Line #1914: Table 'adanaliy_forum.smf_sessions' doesn't exist
Line #1915: Table 'adanaliy_forum.smf_sessions' doesn't exist
Line #1916: Table 'adanaliy_forum.smf_sessions' doesn't exist
Line #1928: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 5
Line #1934: Table 'adanaliy_forum.smf_settings' doesn't exist
Line #1935: Table 'adanaliy_forum.smf_settings' doesn't exist
Line #1936: Table 'adanaliy_forum.smf_settings' doesn't exist
Line #1937: Table 'adanaliy_forum.smf_settings' doesn't exist
Line #1954: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 10
Line #1960: Table 'adanaliy_forum.smf_smileys' doesn't exist
Line #1961: Table 'adanaliy_forum.smf_smileys' doesn't exist
Line #1962: Table 'adanaliy_forum.smf_smileys' doesn't exist
Line #1963: Table 'adanaliy_forum.smf_smileys' doesn't exist
Line #1978: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 8
Line #1984: Table 'adanaliy_forum.smf_themes' doesn't exist
Line #1985: Table 'adanaliy_forum.smf_themes' doesn't exist
Line #1986: Table 'adanaliy_forum.smf_themes' doesn't exist
Line #1987: Table 'adanaliy_forum.smf_themes' doesn't exist
Line #2013: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 19
Line #2019: Table 'adanaliy_forum.smf_topics' doesn't exist
Line #2020: Table 'adanaliy_forum.smf_topics' doesn't exist
Line #2021: Table 'adanaliy_forum.smf_topics' doesn't exist
Line #2022: Table 'adanaliy_forum.smf_topics' doesn't exist
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Sessizlik Senfonisi on May 04, 2007, 06:00:02 AM
Restore_backup.php kullandım.. Veritanabi_geri_yukle.php nin tükçesi...
Ancak bu hatayla karşılaşıyorum..
Sanırım yeni hostun mysql versiyonu eski..
Yedeği nasıl yükleyeceğimiz konusunda bir fikri olan avr mı?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: darkiebug on May 08, 2007, 03:11:14 PM
Ben yedeğini bile alamadım. %7 de kaldı.Yarım saattir de orada.Bekliyoruz bakalım.Umarım olur.

Ayrıca bir sorum olacak.

Başka yoldan yedekleme şansımız var mı?

Çünkü 1 saati geçti ve hala %7 :D
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: buraklee on May 17, 2007, 06:30:26 PM
arkadaşlar admin panelinden tablo yapısıyşla yedek aldım sqli ama türkçe karakter hataları verdi bu türkçe karakterleri yuklerken ytf8 ve latın5 i denedım yıne olmadı bu sql i n içindeki ünlü harfleri geri duzzelten program varmı bıldıgınız acil lazım saolıun
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Frestorm on May 21, 2007, 06:26:21 PM
s.a ben üye listesini aldım sadece pma da çalıştırınız dediniz pma ne demek ?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: collapse on May 27, 2007, 03:01:45 AM
sadece üyeleri ve konuları (geriye bişey kalmıyor galiba :D) nasıl yedekleyip geri yükleyebilirim..
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: EnvyMe on June 01, 2007, 03:27:30 AM
Merhabalar,

Ben bir sitede yardımcı adminim. Sitenin forum bakımı kısmından veritabanının yedeğini aldım. Tüm seçenekleri işaretliyerek. Sonra bilgisayarımda EasyPHP i kurup Localhost'a SMF yi kurdum. Sonra burada gösterildiği gibi aldığım yedeği yüklemek istediğimde ise bir sürü hata verdi, Tara diyerek devam ettim. Siteye kategorileri ekliyor, yanlarına normal sitedeki gibi şu kadar mesaj falan diye yazıyor ama içlerinde mesajlar yok. Üye listesinde de üyeler gözükmüyor. Sorun neden kaynaklanıyor olabilir acaba?

PMA'da aldığım hata,

MySQL çıktısı: Yardım
#1062 - Duplicate entry '�-1692' for key 1

Localhost'da kurduğum SMF'nin forum bakımında Hata Bul ve Düzelt dediğim de ise şu tür yazılar var.

Forumda meydana gelen hatalar:
Konu #1 var olmayan bölüm #139 ile ilişkilendirilmiş.
Üye #2 bir veya birden fazla bölümü okundu saymış ama böyle bir üye bulunmamakta.
Üye #3 bir veya birden fazla bölümü okundu saymış ama böyle bir üye bulunmamakta.
Üye #4 bir veya birden fazla bölümü okundu saymış ama böyle bir üye bulunmamakta.
Üye #5 bir veya birden fazla bölümü okundu saymış ama böyle bir üye bulunmamakta.
Üye #6 bir veya birden fazla bölümü okundu saymış ama böyle bir üye bulunmamakta.
Üye #7 bir veya birden fazla bölümü okundu saymış ama böyle bir üye bulunmamakta

Teşekkürler şimdiden.

Kolay gelsin
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: EnvyMe on June 01, 2007, 03:57:03 AM
Sanırım sorunum neden olduğunu buldum. Almış olduğum veritabanı yedeğini tam alamamışım sanırım. SQL dosyasının sonunda şöyle birşey var

<br />
<b>Fatal error</b>:  Allowed memory size of 20971520 bytes exhausted (tried to allocate 8851072 bytes) in <b>*************/Sources/DumpDatabase.php</b> on line <b>253</b><br />

Sanırım yedeği alırken belirli bir miktara kadar almama izin vermiş. Peki bu izin hostingdenmi kaynaklanıyor yoksa SMF içerisinde böyle bir izin verme olayımı var? Birde sitede yardımcı adminim demiştim bundan dolayı olabilir mi?

Bu izin olayını nasıl arttırabilirim?

Tekrar teşekkürler.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: camgibi on June 01, 2007, 11:55:59 AM
yedek alma işleminde neden mysqldumper kullanmıyorsun tek kelime ile mükemmel...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: comandante1903 on June 11, 2007, 06:57:56 AM
merhaba dün yanlışlıkla forumun veritabanını sildim veri_tabanlarını elimdeki yedeği yüklemeye çalıştım smf_log_online satırında hata veriyor sürekli okutamıyorum yedeği MySQL a başka bir yolu yokmu bunu okutmamın sitemin ana sayfası şu an bu şekilde


Connection Problems
Sorry, SMF was unable to connect to the database. This may be caused by the server being busy. Please try again later.


Yükleme verdiği hatada şu

#1046 - No database selected

Lütfen bir yardım ederseniz çok sevinirim... Birde ayrıca ilk mesajın ekindeki "veritabanı_geri_yukle.php" dosyasını nasıl atacağız...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: вℓα¢кραηтєя on June 12, 2007, 09:27:47 AM
abi şu aktarmanın kolay bi yöntemi yokmu ya bişi anlamadım dediğinizden 9 aşama manuel modifikasyon kur deseniz daha iyi yüklüyorum veribanına index açılmıo dediğiniz kodlarıda beceremedim :/
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: sivilce on June 12, 2007, 03:22:22 PM
ekteki dosyayı ftpden forum ana klasörüne atacaksın.çalıştıracaksın,yedeğini yükleyeceksin,sonra da ayarlari_onar.php dosyasını ftpden atacaksın,çalıştıracaksın,işin bitince sileceksin.kolay gelsin.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: comandante1903 on June 12, 2007, 06:21:45 PM
Arkadaşlar ben eski formumdaki üyeleri yükledim... ancak admin olarak beni yüklemiyor... benim bilgilerimi (kayıt tarihimi, mesaj sayılarımı vs ) yeni kurduğum smf ye göre veriyor... halbuki bu özellikler diğer üyelerde eski haliyle çıkmakta...

bunu nasıl düzeltebilirim... bir yardım ederseniz sevinirim...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: comandante1903 on June 13, 2007, 03:57:32 PM
Arkadaşlar bir önceki mesajda belirttiğim konuyu çözdüm... yani admin olarak yüklendim... üye profilinde gerekli bilgilerim gözükmekte...

Ancak şimdiki sıkıntımda açtığım konularda ve verdiğim cevaplarda beni ziyaretçi olarak göstermekte... mesaj içinde üye profilim gözükmemekte bu konuda ne yapabilirim...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Wolt on June 16, 2007, 10:53:56 AM
arkadaşlar ben bu database i yedekleyemedim ftp den alabilirmiyim yedeğini yani nerdedir bu database. biraz acemilik varda kusura bakmayın
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: comandante1903 on June 17, 2007, 04:57:08 AM
Arkadaşlar ben daha önceki yedeğimden sadece mesajları yüklemek istedeim... ama aşağıdaki hatayı verdi... acaba nedeni nedir...

SQL sorgusu:

CREATE TABLE `paylas_messages` (

`ID_MSG` int( 10 ) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`ID_TOPIC` mediumint( 8 ) unsigned NOT NULL default '0',
`ID_BOARD` smallint( 5 ) unsigned NOT NULL default '0',
`posterTime` int( 10 ) unsigned NOT NULL default '0',
`ID_MEMBER` mediumint( 8 ) unsigned NOT NULL default '0',
`ID_MSG_MODIFIED` int( 10 ) unsigned NOT NULL default '0',
`subject` tinytext NOT NULL ,
`posterName` tinytext NOT NULL ,
`posterEmail` tinytext NOT NULL ,
`posterIP` tinytext NOT NULL ,
`smileysEnabled` tinyint( 4 ) NOT NULL default '1',
`modifiedTime` int( 10 ) unsigned NOT NULL default '0',
`modifiedName` tinytext NOT NULL ,
`body` text NOT NULL ,
`icon` varchar( 16 ) NOT NULL default 'xx',
PRIMARY KEY ( `ID_MSG` ) ,
UNIQUE KEY `topic` ( `ID_TOPIC` , `ID_MSG` ) ,
UNIQUE KEY `ID_BOARD` ( `ID_BOARD` , `ID_MSG` ) ,
UNIQUE KEY `ID_MEMBER` ( `ID_MEMBER` , `ID_MSG` ) ,
KEY `ipIndex` ( `posterIP` ( 15 ) , `ID_TOPIC` ) ,
KEY `participation` ( `ID_MEMBER` , `ID_TOPIC` ) ,
KEY `showPosts` ( `ID_MEMBER` , `ID_BOARD` ) ,
KEY `ID_TOPIC` ( `ID_TOPIC` )
) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin5 AUTO_INCREMENT =256
MySQL çıktısı: 

#1050 - Table 'paylas_messages' already exists

Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: crazzyozy on June 29, 2007, 03:28:14 PM
Yaw Ben Bu Veritabanı_yedekle dosyasını çalıştıramadım step2de gerekli bilgileri verdim dogru olarak ama

Girdiginiz bilgilerle FTP sunucusuna baglanılamıyor.

530 User intikamnet cannot log in, home directory inaccessible.

Bu Hatayı Aldım
acil yardımlarınızı bekliyorum
ha bide admin panelinden aldıgım yedegide yükeleyemiyorum hata alıyorum yüklemeye çalışınca alttaki hatayı aldım

Notice: Undefined index: line in D:\inetpub\vhosts\intikamnet.com\httpdocs\forum\veritabani_geri_yukle.php on line 190

Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:
Line #29: BLOB/TEXT column 'filename' can't have a default value
Line #50: Table 'intikamnet_.intikamnet_attachments' doesn't exist
Line #71: BLOB/TEXT column 'reason' can't have a default value
Line #96: BLOB/TEXT column 'hostname' can't have a default value
Line #218: BLOB/TEXT column 'name' can't have a default value
Line #289: Table 'intikamnet_.intikamnet_boards' doesn't exist
Line #513: BLOB/TEXT column 'name' can't have a default value
Line #534: Table 'intikamnet_.intikamnet_categories' doesn't exist
Line #575: BLOB/TEXT column 'extra' can't have a default value
Line #661: BLOB/TEXT column 'email' can't have a default value
Line #1608: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') TYPE= COMMENT="Table '.\intikamnet_\intikamnet_log_errors' is marked as crashe' at line 2
Line #1789: BLOB/TEXT column 'url' can't have a default value
Line #2046: Table 'intikamnet_.intikamnet_log_online' doesn't exist
Line #2298: Table 'intikamnet_.intikamnet_log_online' doesn't exist
Line #2550: Table 'intikamnet_.intikamnet_log_online' doesn't exist
Line #2802: Table 'intikamnet_.intikamnet_log_online' doesn't exist
Line #3054: Table 'intikamnet_.intikamnet_log_online' doesn't exist
Line #3306: Table 'intikamnet_.intikamnet_log_online' doesn't exist
Line #3402: Table 'intikamnet_.intikamnet_log_online' doesn't exist
Line #16034: BLOB/TEXT column 'stars' can't have a default value
Line #16052: Table 'intikamnet_.intikamnet_membergroups' doesn't exist
Line #16123: BLOB/TEXT column 'lngfile' can't have a default value
Line #16252: Table 'intikamnet_.intikamnet_members' doesn't exist
Line #16321: BLOB/TEXT column 'subject' can't have a default value
Line #16578: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #16830: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #17082: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #17334: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #17586: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #17838: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #18090: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #18342: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #18594: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #18846: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #19098: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #19350: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #19602: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #19854: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #20106: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #20358: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #20610: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #20862: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #21114: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #21366: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #21618: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #21870: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #22122: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #22374: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #22626: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #22878: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #23130: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #23382: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #23634: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #23637: Table 'intikamnet_.intikamnet_messages' doesn't exist
Line #23685: BLOB/TEXT column 'name' can't have a default value
Line #23693: Table 'intikamnet_.intikamnet_package_servers' doesn't exist
Line #23778: BLOB/TEXT column 'fromName' can't have a default value
Line #23838: Table 'intikamnet_.intikamnet_personal_messages' doesn't exist
Line #23932: BLOB/TEXT column 'label' can't have a default value
Line #23976: Table 'intikamnet_.intikamnet_poll_choices' doesn't exist
Line #23996: BLOB/TEXT column 'question' can't have a default value
Line #24012: Table 'intikamnet_.intikamnet_polls' doesn't exist
Line #24026: BLOB/TEXT column 'data' can't have a default value
Line #24059: Table 'intikamnet_.intikamnet_sessions' doesn't exist
Line #24072: BLOB/TEXT column 'variable' can't have a default value
Line #24282: Table 'intikamnet_.intikamnet_settings' doesn't exist
Line #24342: BLOB/TEXT column 'variable' can't have a default value
Line #24599: Table 'intikamnet_.intikamnet_themes' doesn't exist
Line #24851: Table 'intikamnet_.intikamnet_themes' doesn't exist
Line #25103: Table 'intikamnet_.intikamnet_themes' doesn't exist
Line #25127: Table 'intikamnet_.intikamnet_themes' doesn't exist
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: expoler on July 15, 2007, 05:26:48 PM
Line #1: Query was empty


bendede bu hatayı verdi arkadaslar sorun nedir cözemedim yukledi ama eski tablo eski uyeler eskiye dair hiç bir sey yok ben yedegi admin panelinden almısdım
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: witchkingofangmar on July 15, 2007, 05:52:39 PM
ya herkes burada can çekişiyor yardım edebilecek kimse yokmu yaa. veritabanını eksik yüklüyor bazı sorgular çalştırılamadı diyor. yardım lütfen
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: erdalizm on July 28, 2007, 03:58:44 AM
veritabani_geri_yukle.php de benim hostumda step biri dolduruyorum step ikiye geçtiğimde bir seçenek gelmiyor karşıma bu şekil bri sayfa çıkıyor sağ daki kırmızı logo başka bir şey değil

http://img526.imageshack.us/img526/7720/vypl0.jpg
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: uzmanahmet on August 25, 2007, 11:46:54 AM
veri tabanı geri yüklemede şu sorunu yaşıyorum,nasıl bi dizin girmeliyim? Yedek dosyası için Yol     /home/kardes1/public_html/ 
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: uzmanahmet on August 25, 2007, 12:58:37 PM
arkadaşlar bu database zip içindemi atçam yoksa içindeki not defterini çıkartıpmı atcam,biriniz yardım edin ya
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: hayalet77 on September 15, 2007, 02:34:30 PM
Merhaba ben hostu değiştiriyorum ve yedeğini aldığım veritabanının boyutu 6 mb sıkıştırılmış hali. veritabanini_geri_yukle.php den geri yükleme yapıyorum bilgileri yazıyorum başla diyorum yanlız yükleyemiyor. Hiç bir hata vermiyor ve öylece kala kalıyor. Phpmyadminden yüklüyorum ama boyutu büyük olduğu için ordan da yükleyemiyorum. Host firması yabancı bir firma mail attım adamlarda ilgilenmiyor. Bunun başka yolu varsa yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: erdalizm on September 19, 2007, 09:43:23 AM
crazyyozy arkdaşın dedği durum abenzer bendede oldu verit abanı sorgu çalıştırmada hata vermedi fakat

Notice: Undefined index: line in D:\inetpub\vhosts\***.com\httpdocs\forum\veritabani_geri_yukle.php on line 190

bu hata bendede verdi veri tabanı geri yükleme dosyası bu hatayı niye eriyor acaba
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: NoPasaran on January 26, 2008, 10:35:18 AM
Quote from: hayalet77 on September 15, 2007, 02:34:30 PM
Merhaba ben hostu değiştiriyorum ve yedeğini aldığım veritabanının boyutu 6 mb sıkıştırılmış hali. veritabanini_geri_yukle.php den geri yükleme yapıyorum bilgileri yazıyorum başla diyorum yanlız yükleyemiyor. Hiç bir hata vermiyor ve öylece kala kalıyor. Phpmyadminden yüklüyorum ama boyutu büyük olduğu için ordan da yükleyemiyorum. Host firması yabancı bir firma mail attım adamlarda ilgilenmiyor. Bunun başka yolu varsa yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler...

Aynı hata bendede oluyor anlamadım
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: radyofg on February 01, 2008, 09:12:04 AM
söylediğin şey 0 olmuyo canım kardeşim
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Arbalot on February 01, 2008, 06:36:41 PM
Veritabanı ile ilgili


http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=219304.0

burdan da bilgi alabilirsiniz...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: denemem on March 09, 2008, 03:19:33 PM
merhaba acaba bana kim yardım edebilir bilgileri versem yükleme isini yapacak varmı?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: denemem on March 09, 2008, 03:35:34 PM
Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:
Line #1: Query was empty

Geri yükleme islemi tamamladı!
Tebrikler, veritabanı geri yükleme isleminiz basarıyla sonuçlandı.

Attempt to fix the database's paths for this server.


Eger herhangi bir problem ile karsılastıysanız bizimle irtibata geçin.
Iyi sanslar!
Simple Machines

bu hata verdi ve hic degisen birsey olmadi.

Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: cityofangels on April 25, 2008, 02:32:53 PM
phpmyadmin veya mysql dumper kullanıyorum bugüne kadasr bir sıkıntı yaşamadım teşekkürler bilgilendirdiğiniz için.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: erhan2916 on May 10, 2008, 09:25:46 AM
merheba bende de bu problemi verdi

Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:
Line #19029: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '
PRIMARY KEY (ID_BOARD, ID_MEMBER)
) TYPE=MyISAM' at line 1
Line #19067: Table 'a4681110_bizim.smf_moderators' doesn't exist

msn adresim [email protected]
herşey yükleniyo ama ana sayfada konular görünmüyor şöyle bi hata veriyor sitede

Veritabanı Hatası
Table 'a4681110_bizim.smf_moderators' doesn't exist
Dosya: /home/a4681110/public_html/forumbizimsite/Sources/BoardIndex.php
Satır: 84 

lütfen yardım edin
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: madturk41 on May 23, 2008, 09:27:23 AM
herkese kolay gelsin
CREATE TABLE `forum.smf_log_online`
bu sorguyu çalıştırıyorum ama hata alıyorum dbimde smf_log_online tablom yok yardımcı olabilirmisiniz ?.

Buldum sorumun cevabını belki başka arkadaşlarımın ihtiyacı olur;
SQL sorgusunda çalıştırmamız gereken kod:
CREATE TABLE `smf_log_online` (
`session` varchar( 32 ) NOT NULL default '',
`logTime` timestamp ,
`ID_MEMBER` mediumint( 8 ) unsigned NOT NULL default '0',
`ip` int( 11 ) unsigned NOT NULL default '0',
`url` text NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `session` ) ,
KEY `online` ( `logTime` , `ID_MEMBER` ) ,
KEY `ID_MEMBER` ( `ID_MEMBER` )
);

Hadi herkese kolay gelsin ;)
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: turkaslan on June 26, 2008, 06:53:52 AM
arkadaşlar ben yedeği direk cpanelden yedek yükleden attım yükledi yedek yükleme işleminden önce forumu sıfırdan kurmak mı gerekiyor nasıl olacak bu işlemler yapamadım ?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: turkaslan on June 26, 2008, 07:13:36 AM
Bu arada bana verilen yedek uzantısı tar.gz olarak ayarlanmış bi dosya eski hostum tarafından erildi...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: samsuns on June 30, 2008, 09:19:59 AM
    Hata

    SQL sorgusu:

    --
    -- Tablo döküm verisi `phpbb_auth_access`
    --
    INSERT DELAYED IGNORE INTO `phpbb_auth_access` ( `group_id` , `forum_id` , `auth_view` , `auth_read` , `auth_post` , `auth_reply` , `auth_edit` , `auth_delete` , `auth_sticky` , `auth_announce` , `auth_vote` , `auth_pollcreate` , `auth_attachments` , `auth_mod` )
    VALUES ( 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ) , ( 5, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ) , ( 4, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ) , ( 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ) , ( 22, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ) ;

    MySQL çıktısı: Yardım
    #1031 - Table storage engine for 'phpbb_auth_access' doesn't have this option


arkadaslar napmam gerek acil yardim bekliyorum...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Arbalot on July 02, 2008, 04:29:52 PM
phpbb mi?

oda ne ki?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: samsuns on July 03, 2008, 10:01:04 AM
Quote from: Arbalot on July 02, 2008, 04:29:52 PM
phpbb mi?

oda ne ki?

abicim smfe gectim. simdide geri yükleme yapiyordum. ama hep üstdeki hata cikiyor ?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: TugruL on July 13, 2008, 04:47:36 PM
arkadaşlar bende yedek yükleme mağdurlarındanım :D admin penelden aldığım bir yedek var ve yeni hostumda yüklemeye çalıştığımda bazen karakter hatası bazende tablo oluşturulamadı hatası alıyorum. veri tabanında tabloların gözterildiği kısımda karşılaştırma yerine latin1_swedish_ci yazıyor. nasıl olduğunu anlamadım. sormak istediğim:  ben kendi sitemin karakter grubunun ne olduğunu nasıl öğrenebilirim birde yedek yükleyeceğimiz veritabanın adı eskisiyle aynımı olmak zorunda?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: DNA27 on July 27, 2008, 01:36:30 PM
ben pek anlayamadim acaba bu yedekle forum u başka hosta taşiyabilirmiyiz .
forumda aradım bulamadim resımlı bır anlatım var mı acaba forum taşımanın
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: x YaraSi x on August 10, 2008, 08:19:02 PM
hocam böyle bir hata çıktı.


Line #2321: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') TYPE= COMMENT="Can't find file: 'smf_settings.MYI' (errno: 2)"' at line 2

Sorunu nasıl düzeltebilirim?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Islander54 on August 30, 2008, 04:33:30 PM
S.a arkadaşlar

1 Haftadır cpanelden aldığım yedeğii yüklemeye çalışıyorum.veritabani_geri_yukle.php yi denedim olmadı mysQldumper denedim olmadı cpanleden attım olmadı.Artık forumun temasından modundan falan geçtim üyeler ve konularımı alayım yeter bana.Forumun başına gelmeyen kalmadı hack yedi database çaldılar daha neler neler.Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.Arbolat arkadalımız saolsun anlatmış ama benım istediğim üyeler ve konular mesajlar.SQL dosyasında hangi satırlar arasında ne yapmam gerekiyor???
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: βluΣ ЯosΣ on August 30, 2008, 04:55:48 PM
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=219304.0  tablolar için buraya bakın


manuel db yükleme ile ilgili    burdaki  ilk mesajı uygulayın
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Islander54 on August 30, 2008, 06:03:21 PM
Quote from: •• SЄN@To®™•• on August 30, 2008, 04:55:48 PM
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=219304.0  tablolar için buraya bakın


manuel db yükleme ile ilgili    burdaki  ilk mesajı uygulayın

Eyw hocam.İnşallah başarırım.İlgin için teşekkürler.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: calwin on September 02, 2008, 11:33:18 AM
e şimdi yeni foruma eski forum daki yedeğinasıl kurcam   
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ahdevefa on December 01, 2008, 11:24:04 AM
Quote from: Arbalot on June 18, 2006, 02:41:11 PM
SQL Nedir?

SQL (Structured Query Language), bir veritabanı dilidir. Program geliştiricileri ve Veritabanı kullanıcıları, bir veritabanına veri eklerken, silerken, güncellerken veya sorgularken bu dili kullanırlar. Hem ANSI hem de ISO standardı olmasına rağmen, çoğu veritabanı programı standart dillere ekleme yaparak bu dili kullanmaktadırlar.

SMF MySQL yedekleme ve geri yükleme araçları: (#post_dosyalar)
veritabani_yedekle.php : MySQL veritabanınızın yedeğini alır, scripti çalıştırdığınız klasöre kaydeder
veritabani_geri_yukle.php : Yedeklerinizi geri yükler


SQL'in kullandığımız bir kaç sorgulama temel komutu vardır. Bunların en basitleri:

SELECT (veri seçerken kullanılır)
DELETE(veri silerken kullanılır)
UPDATE (veri güncellerken kullanılır)
INSERT (veri girerken kullanılır)
CREATE (tablo oluşturuken kullanılır)
DROP (tablo siler)

gelelim bunlarıu nasıl kullanacagımıza ve veriyi nasıl import edeceğimize...

Not:tablo yapısı olarak kaydedilen veri tabanı acmayı anlatıcam

şimdi bizim aldıgımız yedekleri ufaktan inceleyelim...

smf-complete_2006-06-18.sql.gz aldıgımız yedek boyle bir şeydir bunu zip programı ile actıgımıza .sql uzantılı bir dosya ile karşılasırız ve bu dosya not defteri ile acılabilir...

DROP TABLE IF EXISTS `smf_messages`;

CREATE TABLE `smf_messages` (
  ID_MSG int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  ID_TOPIC mediumint(8) unsigned NOT NULL default 0,
  ID_BOARD smallint(5) unsigned NOT NULL default 0,
  posterTime int(10) unsigned NOT NULL default 0,
  ID_MEMBER mediumint(8) unsigned NOT NULL default 0,
  ID_MSG_MODIFIED mediumint(8) unsigned NOT NULL default 0,
  subject tinytext NOT NULL default '',
  posterName tinytext NOT NULL default '',
  posterEmail tinytext NOT NULL default '',
  posterIP tinytext NOT NULL default '',
  smileysEnabled tinyint(4) NOT NULL default 1,
  modifiedTime int(10) unsigned NOT NULL default 0,
  modifiedName tinytext NOT NULL default '',
  body text NOT NULL default '',
  icon varchar(16) NOT NULL default 'xx',
  PRIMARY KEY (ID_MSG),
  UNIQUE topic (ID_TOPIC, ID_MSG),
  UNIQUE ID_BOARD (ID_BOARD, ID_MSG),
  KEY ipIndex (posterIP(15), ID_TOPIC),
  KEY participation (ID_MEMBER, ID_TOPIC),
  KEY ID_TOPIC (ID_TOPIC),
  FULLTEXT body (body(1))
) TYPE=MyISAM;


şimdi burda ilk komut olan droptur drop tablo siler eski yedeği acacagımız için ilk once eski tabloyu siliyoruz...
DROP TABLE IF EXISTS `smf_messages`;
burda smf_messages tablosunu düşürdük yani mesajlarınızın kayıtlı oldugu tablo gitti...

CREATE TABLE `smf_messages`
bununla başlayan satırlar  tablo oluşturmaya olanak tanır.
yukarda goreceğiniz gibi bu kodun sonunda bir sürü yazı var oda tablonun özelliklerini ve alanlarını belirtiyor...

tablo oluştu şimdi geldik en çetrefilli kısma

INSERT INTO `smf_messages`
(`ID_MSG`, `ID_TOPIC`, `ID_BOARD`, `posterTime`, `ID_MEMBER`, `ID_MSG_MODIFIED`, `subject`, `posterName`, `posterEmail`, `posterIP`, `smileysEnabled`, `modifiedTime`, `modifiedName`, `body`, `icon`)
VALUES (1, 1, 1, 1149542655, 0, 4, 'SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Simple Machines', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 1149896409, 'Arbalot', 'fdsgfdsgfd', 'xx'),
(2, 2, 1, 1149895167, 2, 2, 'sadasdsa', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'fdsaf', 'xx'),
(3, 1, 1, 1149895178, 2, 3, 'Ynt: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'agfdsagds', 'xx'),
(4, 1, 1, 1149896344, 2, 4, 'Ynt: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'dfsfdsgds', 'xx'),
(5, 3, 1, 1150122130, 2, 5, 'fdsafdsa', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'fdsafdsa', 'xx'),
(6, 1, 1, 1150395431, 2, 6, 'Re: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', '[faq]lord[/faq]', 'xx'),
(7, 1, 1, 1150395556, 2, 7, 'Re: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', '[faq=lord]arbalot[/faq]<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />[faq]lord[/faq]', 'xx');


INSERT INTO `smf_messages`
bununla başlayan satırlar verilerinizi aktarmaya olanak tanır... ve hangi tabloya veri aktaracagımız soyler
mesaj tablosuna veri aktaracaz...

(`ID_MSG`, `ID_TOPIC`, `ID_BOARD`, `posterTime`, `ID_MEMBER`, `ID_MSG_MODIFIED`, `subject`, `posterName`, `posterEmail`, `posterIP`, `smileysEnabled`, `modifiedTime`, `modifiedName`, `body`, `icon`)

bu kısım tablo yapısıdır...tablonuzdaki kolon sırasına gore dizilmiştir.verilerde ona gore dizilecektir zaten...

VALUES (1, 1, 1, 1149542655, 0, 4, 'SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Simple Machines', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 1149896409, 'Arbalot', 'fdsgfdsgfd', 'xx'),
(2, 2, 1, 1149895167, 2, 2, 'sadasdsa', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'fdsaf', 'xx'),
(3, 1, 1, 1149895178, 2, 3, 'Ynt: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'agfdsagds', 'xx'),
(4, 1, 1, 1149896344, 2, 4, 'Ynt: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'dfsfdsgds', 'xx'),
(5, 3, 1, 1150122130, 2, 5, 'fdsafdsa', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'fdsafdsa', 'xx'),
(6, 1, 1, 1150395431, 2, 6, 'Re: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', '[faq]lord[/faq]', 'xx'),
(7, 1, 1, 1150395556, 2, 7, 'Re: SMF\'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', '[email protected]', '127.0.0.1', 1, 0, '', '[faq=lord]arbalot[/faq]<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />[faq]lord[/faq]', 'xx');


values yani değerler...buda tablo yapısına gore dizilen verilelerinizdir...
parantezler arasında kalan kısımlar sutunları belli eder yukardaki ornekte 6 adet satır aktardık buda demek oluyor ki forumumuzda 6 tane mesaj vardı...ve bunları aktardık...

bazı arkadaşlar sıfır forum kurdum ama sadece uyeleri almak istiyorum diyorlar bu durumda ne yapıyoruz
smf forumu kurduktan sonra aldıgımıs oldugumuz yedeği not defteri aracılıgı ile acıyoruz ve
INSERT INTO `smf_members`
ile başlayan yerden
Quote;
işaretini gordugumuz yere kadar kopyalıyoruz...
Quote;
işareti dahil olmak üzere ve bunu PMA da çalıştırıyoruz...


burada anlatılan değişiklekleri aldığım yedekte yapmak mecburiyetindemiyim????
yanı almassam yınede olurmu???
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Yağız... on December 01, 2008, 11:28:32 AM
Evet, olur.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ahdevefa on December 02, 2008, 06:20:41 AM
birde şöylemi yapacağız?
ilk önce phpmyadminden yeni olusturduğumuz veritabanına sql dosyalarını atacaz
sonra forum dosyalarını sıfırdan yukleyeceğiz bolemi?????ve herzamanki gibi kuracağız????
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Yağız... on December 02, 2008, 06:24:31 AM
SQL dosyaları için ilk mesajın ekindeki eklentileri kullanmanız yeterli olacaktır. Forum dosyalarını kendi bilgisayarınıza indirip yeni hostunuza atın.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ahdevefa on December 03, 2008, 06:22:04 AM
Quote from: Yağız on December 02, 2008, 06:24:31 AM
SQL dosyaları için ilk mesajın ekindeki eklentileri kullanmanız yeterli olacaktır. Forum dosyalarını kendi bilgisayarınıza indirip yeni hostunuza atın.

yaw duzgunce anlatsanıza..??
şimdi ben ilk mesajdaki veritabanını geri yukle dosyasını atıp çalıstırdığımda site gerimi yuklenecek hangi veritabanını geri yukluyor bu?aldığım yedeği siteye atmayacakmıyım???atacaksam nereye phpmyadminemi????
sadece yenı dosyaları at sonra veritabanını geriyukleyi çalıstır peki desem bile neresi yuklenecekki???
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Yağız... on December 03, 2008, 06:23:57 AM
Eski hostunuzdan veritabani_yedekle.php dosyasıyla SQL yedeği alıp, veritabani_geri_yukle.php dosyasıyla yeni hostunuza yükleyin.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ahdevefa on December 03, 2008, 10:17:10 AM
Quote from: Yağız on December 03, 2008, 06:23:57 AM
Eski hostunuzdan veritabani_yedekle.php dosyasıyla SQL yedeği alıp, veritabani_geri_yukle.php dosyasıyla yeni hostunuza yükleyin.

ben yedeklemeyi forum bakımından aldım o şekilde almadım??????
öylesi olmazmı???
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: bydamned on December 19, 2008, 04:59:27 PM
Line #456: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '86,40,'79.206.185.182','?topic=43.0','8: Undefined index: hcm_slogan<br />Dosya' at line 2
Line #488: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '0,1229457461,3,'88.233.64.81','?topic=67.0','8: Undefined index: replies<br />D' at line 2
Line #496: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '29540114,45,'88.248.7.115','?topic=109.msg1308;topicseen','8: Undefined index: ' at line 3Arkadaşlar su hatayı aldım nası yaparım
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ahdevefa on December 23, 2008, 06:26:16 AM
Quote from: bydamned on December 19, 2008, 04:59:27 PM
Line #456: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '86,40,'79.206.185.182','?topic=43.0','8: Undefined index: hcm_slogan<br />Dosya' at line 2
Line #488: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '0,1229457461,3,'88.233.64.81','?topic=67.0','8: Undefined index: replies<br />D' at line 2
Line #496: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '29540114,45,'88.248.7.115','?topic=109.msg1308;topicseen','8: Undefined index: ' at line 3Arkadaşlar su hatayı aldım nası yaparım

aynı hata bendede cıktı bazı sorgular calısıtralımıyor dediydi...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: kariyer on December 24, 2008, 10:59:46 AM
slm arkadaşlar ben php konusunda yeniyim  galiba bir yanlışlık yaptım temada şimdi hata veriyor  nasıl onarcağımıda bilmiyorum lütfen bilen bir arkadaşımızın yardımını bekliyorum saygılar  ve paylaşımlarınıza teşekkür ederim
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ozim on January 03, 2009, 02:37:35 AM
Selam Arkadaslar,

SMF konusunda henuz cok az bilgim var.
PMA dan yedek alma veydegi acma konusnu maddeler halinde anlatabil misiniz?

Yedek al dosyasını SQL olarak sorgulamam mı gerekiyor?
Ya da ftp ye atıp calıstırmak mı?

Tesekkur ederim.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: L Lawliet on January 30, 2009, 03:48:56 PM
Başlıkta anlatılan yöntemle yedek alırken kontrol panelinden yedek almaya gerek yok, değil mi? Sadece Forum Bakımından yedek almamız yeterli olur mu?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: cografik on February 05, 2009, 07:00:18 PM
arkadaşlar sitem gitti acil yardıma ihtiyacım var
sitem smf 1.1.7 idi 1.1.8 upgrade yaptım oldu fakat seo sorunu yüzünden msj yollayamaz oldum sonra kaltım smf 2.0 rc1 upgrade yaptım ve site açılmadı bende önceden yedek aldığım için sildim smf 2.0 rc1 kurdum elimde olan smf 1.1.8 yedeğini bu versiyona nasıl yükleyebilirim
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Yağız... on February 06, 2009, 01:18:37 AM
Yükleyemezsiniz. Tekrardan 1.1.8 kurup 2.0 RC 1 sürümüne yükseltmelisiniz.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: cografik on February 06, 2009, 07:46:11 AM
arkadaşlar acil yardım lütfen veri tabanını geri yüklerken şu sorunla karşılaştım

Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:
Line #5781: Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
Line #6033: Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
Line #6537: Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes

çözümü ne olabilir
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: zeminkat on March 26, 2009, 03:55:55 PM
merhaba,

yeni konu açamıyorum ve buradan yazayım dedim umarım hata yapmıyorumdur..

ben kurulu mis gibi forumu mahfettim bir hata yüzünden ve yen bir forum kurdum eski forumda olan sadece üyelerimi ve konuşarımı nasıl çekebilirim veri tabanından..?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: €®Ю€∏∏----® on March 31, 2009, 09:02:22 AM
Arkadaşlar merhaba bugün kafayı yemezsem artık yemem sanırım  :-\ şimdi arkadaşlar benim formum vardı ve forumumda fazla eklenti olduğundan formu tekrar kurmak için database yedeğini hem admin panelden hemnde MySQL Yönetiminden yedeğini aldım ancak şuanda tam olarak nasıl bir ile yapıcağımı bilmiyorum..

*İlk önce şöyle bir işlem uyguladım var olan database i silmedim forumu onun üzerine kurmayı denedim kabul etmedi.

*Ardından databaseleri sildim sıfırdan aynı bilgileri taşıyan bir database oluşturdum almış olduğum yedek databaseni üzerine atmayı denedim kabul etmedi.

Nasıl bir işlem yapmam gerekiyor arkaşdalar konularda aradım bulamadım..
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: €®Ю€∏∏----® on April 01, 2009, 02:36:03 AM
Arkadaşlar biri yardımcı olamayacakmı  :-[ yağız hocam sen bari yapma  ;D
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Yağız... on April 01, 2009, 05:27:54 AM
bigdump.php (http://www.ozerov.de/bigdump.php) dosyasını kullanmayı deneyin.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: €®Ю€∏∏----® on April 01, 2009, 05:53:13 AM
Quote from: Yağız... on April 01, 2009, 05:27:54 AM
bigdump.php (http://www.ozerov.de/bigdump.php) dosyasını kullanmayı deneyin.

Yağız yanıtın için teşekürederim, ancak bu programı nasıl kullanıyoruz detaylı bilgi alabileceğim bir forum veya döküman varmı kullanım hakkında.?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Yağız... on April 01, 2009, 06:10:55 AM
Dosyayı Notepad++ vb. bir program ile açın(not defteri olmasın). Şu kısımları kendinize göre düzenleyin ve yedeğiniz ile aynı dizine atın:
$db_server   = 'localhost';
$db_name     = '';
$db_username = '';
$db_password = '';

Sonra çalıştırın :)
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: €®Ю€∏∏----® on April 01, 2009, 06:23:57 AM
çok teşekürederim yağız ı love you :)  ;D
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: €®Ю€∏∏----® on April 01, 2009, 06:39:50 AM
yağız sana nasıl teşeküredeceğimi bileyimiyorum valla sevinçten ağzım kulaklarımda Allah razı olsun yağız valla sen birtanesin. Mekanın cennet olsun kardeşim valla oldu :D


Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: €®Ю€∏∏----® on April 01, 2009, 06:41:13 AM
mekanın cennet olsun derken yani inşallah mekanın cennet olur demek istedim hani öl felan demedim sevinçten ne dicemi bilemiyorum :D
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: bydamned on April 04, 2009, 11:56:52 AM
Arkadaşlar bende bi yerde takıldım herşey iyi  hoş yukluyorum ama  butun deiklerini aynen yaptıgım halde   konular gelıyo ama  uyeler gelmıyo   bunu nası çözerim arkadaşlar  bana konudan cok uyelerin gelmesi lazım konularıda okudum ama  çözemedim
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: L Lawliet on April 18, 2009, 05:21:19 PM
Forumu hep yönetici panelinden tablo hâlinde yedekliyorum. Bir de yedeği kurup deneyeyim, dedim. "Deneme" adında yeni bir veri tabanı ve dizin oluşturdum. Sonra kurulum dosyasını Deneme dizinine attım, install.phpyi çalıştırıp forumu kurdum. Sonra veritabani_yukle.php dosyasını atıp çalıştırdım. Fakat foruma tıkladığımda hiçbir şey değişmedi. Acaba veritabanı adlarının farklı olmasından mı böyle oldu?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ysncgty on April 27, 2009, 03:46:15 PM
merhabalar benim forumum hacklendi elimde daha önceden admin paneli forum bakımından aldığım bi yedek var şimdi burada bütün yazılanları okudum ama inanın hiçbirşey anlamadım forumu eski haline getirmek için yedeği nasıl yüklemem gerekiyo ne olur yardım edin sizden başka bana yardım etcek kimse yok 5 gündür uğraşıorum ama birtürlü çözemedim lütfen yardımcı olun hiç bir bilgim yok bu konuda yedeği nereye atıcam nereden ne çalıştırıcam hiç bilmiyorum...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: €®Ю€∏∏----® on April 28, 2009, 04:59:25 AM
benim konu içerisinde soruklarımı  oku yağızın cevaplarını oku çok rahat bi şekilde yaparsın. yapamazsan tekrar yaz..
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: €®Ю€∏∏----® on April 28, 2009, 05:02:56 AM
Quote from: Yağız... on April 01, 2009, 05:27:54 AM
bigdump.php (http://www.ozerov.de/bigdump.php) dosyasını kullanmayı deneyin.

ekteki dosyayı indir.

Quote from: Yağız... on April 01, 2009, 06:10:55 AM
Dosyayı Notepad++ vb. bir program ile açın(not defteri olmasın). Şu kısımları kendinize göre düzenleyin ve yedeğiniz ile aynı dizine atın:
$db_server   = 'localhost';
$db_name     = '';
$db_username = '';
$db_password = '';

Sonra çalıştırın :)
dosyayı aç aşağıdaki satırları düzenle databaase ismi kullanıcı vs.. yedeğini aldığın databasein bilgilerini gireceksin..

sonra database ve dosyayı ftp ne at.  sonra bigdump.php dosyanı çalıştır. sorunun çözülür..
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ysncgty on April 29, 2009, 06:06:09 AM
yaptım böyle bir hata verdi

QuoteError at the line 33: (25, 0, 0, 132, 0, 'avatar_132.png', 29160, 23, 150, 112);

Query: INSERT INTO `smf_attachments`
(`ID_ATTACH`, `ID_THUMB`, `ID_MSG`, `ID_MEMBER`, `attachmentType`, `filename`, `size`, `downloads`, `width`, `height`)
VALUES (2, 0, 0, 1, 0, 'avatar_1.png', 29222, 11935, 112, 150),
(3, 0, 0, 21, 0, 'avatar_21.png', 34270, 32, 150, 112),
(4, 0, 0, 23, 0, 'avatar_23.png', 25579, 48, 150, 129),
(5, 0, 0, 26, 0, 'avatar_26.png', 35836, 1759, 150, 112),
(6, 0, 0, 31, 0, 'avatar_31.gif', 50463, 33, 142, 79),
(7, 0, 0, 32, 0, 'avatar_32.png', 31541, 40, 150, 111),
(8, 0, 0, 37, 0, 'avatar_37.png', 18993, 2194, 150, 150),
(10, 0, 0, 38, 0, 'avatar_38.png', 17034, 37, 150, 112),
(11, 0, 0, 16, 0, 'avatar_16.png', 36081, 642, 112, 150),
(12, 0, 0, 11, 0, 'avatar_11.png', 31336, 13, 150, 112),
(13, 0, 0, 70, 0, 'avatar_70.png', 39246, 177, 150, 119),
(14, 0, 0, 88, 0, 'avatar_88.png', 9410, 93, 150, 150),
(16, 0, 0, 42, 0, 'avatar_42.png', 22226, 157, 144, 150),
(17, 0, 0, 102, 0, 'avatar_102.png', 28263, 13, 150, 112),
(28, 0, 0, 104, 0, 'avatar_104.png', 29360, 8, 112, 150),
(20, 0, 0, 117, 0, 'avatar_117.png', 36348, 16, 150, 120),
(21, 0, 5307, 0, 0, 'keygen list.txt', 244, 0, 0, 0),
(22, 0, 5314, 0, 0, 'crack.txt', 24, 0, 0, 0),
(25, 0, 0, 132, 0, 'avatar_132.png', 29160, 23, 150, 112);

MySQL: Table 'turkumdb.smf_attachments' doesn't exist

Stopped on error
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Özgür on April 29, 2009, 02:59:37 PM
Yedeği nereden almıştınız ? Admin panelinden mi phpmyadminden mi ?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: L Lawliet on April 29, 2009, 03:03:19 PM
"Deneme" adında yeni bir veri tabanı ve dizin oluşturdum. Sonra kurulum dosyasını Deneme dizinine attım, install.phpyi çalıştırıp forumu kurdum. Sonra veritabani_yukle.php dosyasını atıp çalıştırdım. Fakat foruma tıkladığımda hiçbir şey değişmedi. Acaba veritabanı adlarının farklı olmasından mı böyle oldu?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: βluΣ ЯosΣ on April 29, 2009, 03:05:46 PM
admin  panelde  forum toplamını yeniden say var onu denedinizmi
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Özgür on April 29, 2009, 03:10:35 PM
Quote from: İlker ADIGÜZEL on April 29, 2009, 03:03:19 PM
"Deneme" adında yeni bir veri tabanı ve dizin oluşturdum. Sonra kurulum dosyasını Deneme dizinine attım, install.phpyi çalıştırıp forumu kurdum. Sonra veritabani_yukle.php dosyasını atıp çalıştırdım. Fakat foruma tıkladığımda hiçbir şey değişmedi. Acaba veritabanı adlarının farklı olmasından mı böyle oldu?

Forumu kurmadan  veritabanını yeniden yüklemeyi deneyin.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: L Lawliet on April 29, 2009, 04:07:56 PM
Forum Bakımındaki tüm basamakları çalıştırmıştım. Bunu daha önce denediğim için "Deneme" dizinin silmiştim.

Veri tabanını yedeklediğim veri tabanı adıyla oluşturduğum yeni veri tabanı adının farklı olmasıyla alakası yok o zaman?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: €®Ю€∏∏----® on April 30, 2009, 01:39:16 AM
eski yüklediğin veri tabanı adını koyacaksın.. farklı bir isim kullanma ben öyle yaptım oldu.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: EfsaNe TÜRK on May 02, 2009, 10:40:01 AM
yağız hocam dediğin şekil yaptım ancak sitede konular ve mesajlar ana sayfada var gibi gösteriyor içerisine girdiğim hiç bir bölümde mesaj yok bomboş birde bigdump.php dosyası yükleme yaptıktan sonra şöyle bir hata verdi bunun için ne yapabilirim.

Hata:
Error at the line 3008: SET character_set_client = @saved_cs_client;

Query: SET character_set_client = @saved_cs_client;

MySQL: Variable 'character_set_client' can't be set to the value of 'NULL'

Stopped on error
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Yağız... on May 02, 2009, 12:05:33 PM
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=291341.msg2040561#msg2040561
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Hüsamettin on June 14, 2009, 05:01:17 AM
meraba arkadaşlar benim şöyle bi sorunum oluştu nasıl yapacağım forumum birsüre önce açılmadığından forumdaki bilgileri konuları üyeleri kaybetmemek adına hostun panelinden ydek almayı başardım ancak aldığım yedek txt uzantılı idi ve boyutuda 5mb yi geçiyor ben bunu forumuma nasıl aktarırım yada veri tabanı geri yükle ile olur mu
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ALakurt on July 13, 2009, 01:39:59 PM
Siteniz.smf_sessions' doesn't exist hatası alıyordum ayalari_onar.php ile onarma yaptım sonra install.php yı sılmeıstım aynı sekılde bı dha sıteyı kurmak ıstedım abana admin var dıye hata mesajı verdı. sıteye baktım duzelmıs nasıl oldu anlamadım :)
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: iammember on July 13, 2009, 05:46:53 PM
Baska db deki uyelerimi simdiki forumuma ve simdiki forumumdaki uyeleri silmeden ekleyebilirmiyim kisaca anlatilirsa hallederim tesekkurler...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Restorasyon on July 17, 2009, 04:34:08 PM
arkadaşlar dün serverıma bağlı olan tüm siteleri hacklemişler :S ve serverım tan sabaha kadarşı site hacklendikten sonra yedek almış o yüzden yedekleri bi işe yaramadı bi hafta öncekini kullandık benim admin panelşinden aldığım yedekleri yüklemişler ben yeni gelebildim pc ye pek anlamam açıkçası bu işlerden ve şimdide hostingçimde yok katakter problemini nasıl çözebiliriz ŞıÜ vs. harf görünmüyor sitemde lütfen birileri yardım etsin hangi dosyadan düzenleniyor onlar....
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: cee山 on July 23, 2009, 03:16:08 AM
Süpersin Ellerine sağlık kardeş.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: AS21 on September 25, 2009, 03:10:05 PM
Selam arkadaşlar 2.0 RC1.2 sürümü kullanıyorum veri tabanı indir dediğimde sayfa görüntülenemiyor hatası veriyor daha önceleri bu yedeği alabiliyordum ama şimdi alamıyorum bu sorunuma yardımcı olursanız sevinirim...
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Hüsamettin on October 08, 2009, 07:43:00 PM
veri tabanı geri yüklemeyle  yedeğimi geri yükledim ancak yedeğimi vt yedekle ile almamıştım  hostan almıştım eski veri tabanım yok şuan forum sıfır kurulmuştur

ayrıca türkçe karakter sorunu yaşıyorum site utf8 hostumda ama tr karakter sorunu var nasıl düzeltecem hiç bir şekilde yedek alamıyorum
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: Hüsamettin on October 09, 2009, 09:00:32 AM
sorunumu çozdüm forumu silim iso 8859 olarak kurdum yedeği attım düzeldi
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: turanordusu.tc on November 02, 2009, 08:10:38 PM
Arkadaşlar benim sormak istediğim bişey var. Şimdi daha önceden turklerinneti.com alanında olan sitemi şimdi turanordusu.tc adresine taşıdım. Hosting şirketi bana yeni alan açtı ve bende ftp den daha önceden yedek almış olduğum httpdocs klasörünün tamamını yeni alana yükledim ve hiçbir veri kaybı da yok. Yalnız ana panele girdiğimde Veritabanı boş. Eskiden veritabanına girdiğimde solda tüm dosyaları sıralıyordu ama onlar yok yalnız ftp den yükleme yaptım ve site şuan çalışıyor ama bu veritabanı boş. Şimdi oraya bunu nasıl yüklerim ?
2.si de diğer taraf yani eski adres te açık olduğu için ordan girdiğimde sorun yok herşey yapılıyor ama bu yeni adresten giriş yaptığımda forum  beni atıyor. Bu veritabanının boş olmasından mı kaynaklanıyor bunu çözemedim.
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: fifadelisi on February 13, 2010, 05:48:03 AM
Türkçe karakter sorunu yaşayan arkadaşlar veritabani_yedekle.php nin 175. satırından sonraki satıra @mysql_query("SET NAMES 'latin5'"); kodunu eklerse sorun düzeliyor
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: ilhanA28 on February 20, 2010, 05:04:58 PM
arkadaslar bende veritabanini yedekleyip forumu yeniden kurdum..eski üye ve mesajlari  geri yüklemeye calistim..
üyeleri ve mesaj tablosu geri yüklendi..bütün mesaj sayisi falan hepsi gürülüyo..ama  mesajlari okumak icin tikladigimda üzgünüz bu konu ya silinmis ya da size sinirlanmis yazisi geliyo....yani mesajlarin hic biri okunamiyo...

neden olabilir??  lütfen acil yardim
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: grafitus on February 20, 2010, 05:33:42 PM
Quote from: ilhanA28 on February 20, 2010, 05:04:58 PM
arkadaslar bende veritabanini yedekleyip forumu yeniden kurdum..eski üye ve mesajlari  geri yüklemeye calistim..
üyeleri ve mesaj tablosu geri yüklendi..bütün mesaj sayisi falan hepsi gürülüyo..ama  mesajlari okumak icin tikladigimda üzgünüz bu konu ya silinmis ya da size sinirlanmis yazisi geliyo....yani mesajlarin hic biri okunamiyo...

neden olabilir??  lütfen acil yardim

Yönetim » Bakım sayfasındaki Hataları Bul ve Düzelt fonksiyonunu kullanmayı dener misiniz?
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: kkabardeyy on August 29, 2010, 07:45:40 AM
Elinize sağlık arkadaşlar
Title: Re: Veri Tabanını Yedekleme/Geri Yükleme
Post by: fecre_dal on October 17, 2010, 03:28:31 PM
Bazı sorgular çalıstırılamadı. Sorgular hakkında detaylı bilgi:
Line #75: Column 'reason' cannot be null
Line #650: Invalid default value for 'ID_TOPIC'
Line #1216: Invalid default value for 'logTime'
Line #1222: Table 'cemiyet_ogc.smf_log_online' doesn't exist
Line #1231: Table 'cemiyet_ogc.smf_log_online' doesn't exist
Line #1233: Table 'cemiyet_ogc.smf_log_online' doesn't exist
Line #7510: Invalid default value for 'last_update'
Line #7516: Table 'cemiyet_ogc.smf_sessions' doesn't exist
Line #7546: Table 'cemiyet_ogc.smf_sessions' doesn't exist
Line #7548: Table 'cemiyet_ogc.smf_sessions' doesn't exist

Yükledikden sonra Step2 de bu hatalar cıkıyor ne yapmam gerekiyor :S