Sigurnost smf??

Started by Andres08, September 03, 2006, 09:50:52 PM

Previous topic - Next topic

Andres08

Dobro veče.

Nama su upali pre dva meseca u forum i pobrisali nam sve, tako da smo odlučili, da nastavimo na drugoj platformi. Zadužili su mene i tako sam našao SMF.  Zanima me koliko je on siguran prema hekerima?
Malo bi tu kod vas ostao, jer čeka me puno rada, i sve se na slovenski prevodi, pa i vrlo sam zelen u php, jer bavio sam se drugačijim platformama, kao recimo http://www.interactivetools.com/products/articlemanager/  koja služi za web novine. 

Andres

Advertisement: