Avatar Select Türkçe Destek

Started by 4LP3RUZ1, December 29, 2006, 11:32:22 AM

Previous topic - Next topic

4LP3RUZ1


Mod:
Avatar Select

Yazan:
vbgamer45

Çeviren:
iki satır zaten!

Açıklama:
Üyelik sırasında avatar seçimini sağlar

URL:
http://mods.simplemachines.org/index.php?mod=368

Türkçesi:
Modu kurduktan sonra, Register.template.php dosyasında bul:
Code (html) Select
<b>Avatar Select:</b>
<div class="smalltext">Please select an avatar.</div>
değiştir
Code (html) Select
<b>Avatar Seçimi:</b>
<div class="smalltext">Lütfen bir avatar seçin.</div>
Subs-Members.php dosyasında bul
Code (php) Select
fatal_error('An avatar is required! Please select one.', false); değiştir
Code (php) Select
fatal_error('Avatar gerekmektedir! Lütfen bir tane seçin.', false);
Frozen frogs are back :(


Rally©i


mgimadu

#3
alperuzi mod için teşekkürler, birde admin panelinden yeni üye kayıt yaparken avatar seçmelisiniz diyor, buna çözüğm warmı acaba?
Birde hızlı kayıtta soruyor onu nasıl sormasını engelleriz?
.ıl I love you simplemachines lı.
Forumgil.com - Enter my site.
My Mods        - Enter my Mods.
I wait you SMF 2.0

Huzeyfe

Alperuzi "fatal_error('An avatar is required! Please select one.', false);" dediğin kısım yok ki register.template.php de nasıl olacak
Bazı zamanlar vardır dostluğun, sevginin göstergesidir. Yürek yüreğe değer. Sadık dost EBUBEKİR mağarada yılan deliğine ayağını kapattığında, miracı duyunca " EĞER O SÖYLÜYORSA DOĞRUDUR" dediğinde yüreği Allah dostunun yüreğine dokunmuştur.

0nR

forum surumunde o yazı başka sekılde yazılmış olabılır
parça halinde arat örn : "an avatar is required"

4LP3RUZ1

pardon, o Sources/Subs-Members.php dosyası içinde olacaktı, dosya ismini yazmayı unutmuşum, ekliyorum
Frozen frogs are back :(

YLMZ

alperuzi benim temam dreamturk ama o temanın içinde yok normal smf nin default temasında mı yapcaz değişikliği ? dreamturktete gözükür mü ?
My Babiez SMF

Only SMF

Modifikasyonlarım:


Huzeyfe

eyvallah hallettim demek ki benden önce kimse denememiş :P
Bazı zamanlar vardır dostluğun, sevginin göstergesidir. Yürek yüreğe değer. Sadık dost EBUBEKİR mağarada yılan deliğine ayağını kapattığında, miracı duyunca " EĞER O SÖYLÜYORSA DOĞRUDUR" dediğinde yüreği Allah dostunun yüreğine dokunmuştur.

YLMZ

benim bir modula çakışıyor ama hangisiyle anlamadım düzenleme inceleme hatası aldım
My Babiez SMF

Only SMF

Modifikasyonlarım:


YLMZ

bunun manuel kurulumu nasıl oluyor?
My Babiez SMF

Only SMF

Modifikasyonlarım:


SiveroN

Register.template.php yi ac ;

Bunu Bul ;// Are there age restrictions in place?
if (!empty($modSettings['coppaAge']))altına bunu ekle ;
//For the no pic language file
loadlanguage('Profile');

echo '<tr>
<td width="40%">
<b>Avatar Select:</b>
<div class="smalltext">Please select an avatar.</div>
<div style="margin: 2ex;"><img name="avatar" id="avatar" src="' .  $modSettings['avatar_url'] . '/blank.gif', '" alt="Do Nothing" /></div>
</td>
<td>
<select name="cat" id="cat" size="10" onchange="changeSel(\'\');">';
// Get a list of all the avatars.
$context['avatar_list'] = array();
$context['avatars'] = is_dir($modSettings['avatar_directory']) ? getAvatars('', 0) : array();


// This lists all the file catergories.
foreach ($context['avatars'] as $avatar)
echo '
<option value="', $avatar['filename'] . ($avatar['is_dir'] ? '/' : ''), '"', ($avatar['checked'] ? ' selected="selected"' : ''), '>', $avatar['name'], '</option>';
echo '</select>

<select name="file" id="file" size="10" style="display: none;" onchange="showAvatar()"  disabled="disabled"><option></option></select>
</td>
</tr>';Bunu Bul ;// Uncheck the agreement thing....
if ($context['require_agreement'])Altına bunu ekle ;
echo '
<script language="JavaScript" type="text/javascript">';
        echo '
<!-- // -->'. chr(60) . chr(33) . chr(91) . chr(67) . chr(68) . chr(65) . chr(84) . chr(65) . chr(91);
echo '
var files = ["' . implode('", "', $context['avatar_list']) . '"];
var avatar = document.getElementById("avatar");
var cat = document.getElementById("cat");
var selavatar = "' . $context['avatar_selected'] . '";
var avatardir = "' . $modSettings['avatar_url'] . '/";
var size = avatar.alt.substr(3, 2) + " " + avatar.alt.substr(0, 2) + String.fromCharCode(117, 98, 116);
var file = document.getElementById("file");

if (avatar.src.indexOf("blank.gif") > -1)
changeSel(selavatar);
else
previewExternalAvatar(avatar.src)

function changeSel(selected)
{
if (cat.selectedIndex == -1)
return;

if (cat.options[cat.selectedIndex].value.indexOf("/") > 0)
{
var i;
var count = 0;

file.style.display = "inline";
file.disabled = false;

for (i = file.length; i >= 0; i = i - 1)
file.options[i] = null;

for (i = 0; i < files.length; i++)
if (files[i].indexOf(cat.options[cat.selectedIndex].value) == 0)
{
var filename = files[i].substr(files[i].indexOf("/") + 1);
var showFilename = filename.substr(0, filename.lastIndexOf("."));
showFilename = showFilename.replace(/[_]/g, " ");

file.options[count] = new Option(showFilename, files[i]);

if (filename == selected)
{
if (file.options.defaultSelected)
file.options[count].defaultSelected = true;
else
file.options[count].selected = true;
}

count++;
}

if (file.selectedIndex == -1 && file.options[0])
file.options[0].selected = true;

showAvatar();
}
else
{
file.style.display = "none";
file.disabled = true;
document.getElementById("avatar").src = avatardir + cat.options[cat.selectedIndex].value;
document.getElementById("avatar").style.width = "";
document.getElementById("avatar").style.height = "";
}
}

function showAvatar()
{
if (file.selectedIndex == -1)
return;

document.getElementById("avatar").src = avatardir + file.options[file.selectedIndex].value;
document.getElementById("avatar").alt = file.options[file.selectedIndex].text;
document.getElementById("avatar").alt += file.options[file.selectedIndex].text == size ? "!" : "";
document.getElementById("avatar").style.width = "";
document.getElementById("avatar").style.height = "";
}

function previewExternalAvatar(src)
{
if (!document.getElementById("avatar"))
return;

var maxHeight = ', !empty($modSettings['avatar_max_height_external']) ? $modSettings['avatar_max_height_external'] : 0, ';
var maxWidth = ', !empty($modSettings['avatar_max_width_external']) ? $modSettings['avatar_max_width_external'] : 0, ';
var tempImage = new Image();

tempImage.src = src;
if (maxWidth != 0 && tempImage.width > maxWidth)
{
document.getElementById("avatar").style.height = parseInt((maxWidth * tempImage.height) / tempImage.width) + "px";
document.getElementById("avatar").style.width = maxWidth + "px";
}
else if (maxHeight != 0 && tempImage.height > maxHeight)
{
document.getElementById("avatar").style.width = parseInt((maxHeight * tempImage.width) / tempImage.height) + "px";
document.getElementById("avatar").style.height = maxHeight + "px";
}
document.getElementById("avatar").src = src;
}';
echo '
//' . chr(93) . chr(93) . chr(62);
echo '
</script>';Bunu Bul ;?>öncesine bunu ekle ;// Recursive function to retrieve avatar files
function getAvatars($directory, $level)
{
global $context, $txt, $modSettings;

$result = array();

// Open the directory..
$dir = dir($modSettings['avatar_directory'] . (!empty($directory) ? '/' : '') . $directory);
$dirs = array();
$files = array();

if (!$dir)
return array();

while ($line = $dir->read())
{
if (in_array($line, array('.', '..', 'blank.gif', 'index.php')))
continue;

if (is_dir($modSettings['avatar_directory'] . '/' . $directory . (!empty($directory) ? '/' : '') . $line))
$dirs[] = $line;
else
$files[] = $line;
}
$dir->close();

// Sort the results...
natcasesort($dirs);
natcasesort($files);

if ($level == 0)
{
$result[] = array(
'filename' => 'blank.gif',
'checked' => in_array($context['member']['avatar']['server_pic'], array('', 'blank.gif')),
'name' => &$txt[422],
'is_dir' => false
);
}

foreach ($dirs as $line)
{
$tmp = getAvatars($directory . (!empty($directory) ? '/' : '') . $line, $level + 1);
if (!empty($tmp))
$result[] = array(
'filename' => htmlspecialchars($line),
'checked' => strpos($context['member']['avatar']['server_pic'], $line . '/') !== false,
'name' => '[' . htmlspecialchars(str_replace('_', ' ', $line)) . ']',
'is_dir' => true,
'files' => $tmp
);
unset($tmp);
}

foreach ($files as $line)
{
$filename = substr($line, 0, (strlen($line) - strlen(strrchr($line, '.'))));
$extension = substr(strrchr($line, '.'), 1);

// Make sure it is an image.
if (strcasecmp($extension, 'gif') != 0 && strcasecmp($extension, 'jpg') != 0 && strcasecmp($extension, 'jpeg') != 0 && strcasecmp($extension, 'png') != 0 && strcasecmp($extension, 'bmp') != 0)
continue;

$result[] = array(
'filename' => htmlspecialchars($line),
'checked' => $line == $context['member']['avatar']['server_pic'],
'name' => htmlspecialchars(str_replace('_', ' ', $filename)),
'is_dir' => false
);
if ($level == 1)
$context['avatar_list'][] = $directory . '/' . $line;
}

return $result;
}Sources klasöründe Register.php aç

Bunu bul ;// Collect all extra registration fields someone might have filled in.Altına bunu ekle ;$_POST['avatar'] = strtr(empty($_POST['file']) ? (empty($_POST['cat']) ? '' : $_POST['cat']) : $_POST['file'], array('&amp;' => '&'));
$_POST['avatar'] = preg_match('~^([\w _!@%*=\-#()\[\]&.,]+/)?[\w _!@%*=\-#()\[\]&.,]+$~', $_POST['avatar']) != 0 && preg_match('/\.\./', $_POST['avatar']) == 0 && file_exists($modSettings['avatar_directory'] . '/' . $_POST['avatar']) ? ($_POST['avatar'] == 'blank.gif' ? '' : $_POST['avatar']) : '';
Bunu Bul ;'extra_register_vars' => array(),Altına bunu ekle ;'avatar' => $_POST['avatar'],


Sources Klasöründeki Subs-members.php yi ac ;

Bunu bul ;// No name?!  How can you register with no name?
if (empty($regOptions['username']))
fatal_lang_error(37, false);öncesine şunu ekle ;// No avatar?!  You need to get an avatar!
if (empty($regOptions['avatar']) && $_REQUEST['action'] == 'register2')
fatal_error('An avatar is required! Please select one.', false);Bunu bul ;'avatar' => "''",Bununla değiştir ;"'$regOptions[avatar]'",Yukarıdaki modifikasyonun icindeki AvatarSelect.xml de yazanlar buraya aktarılmıştır.
Kendim kullanmadığım için denemedim ;  Uygulama yapmadan önce uygulayacağınız dosyaların  birer tane yedeklerini bilgisayarınıza indirin. ;)

YLMZ

siveron ama benim kullandığım temada register.template.php(dreamturk) öyleyse ne yapmalıyım?
normal smf nin default temasına mı yapmalıyım_
My Babiez SMF

Only SMF

Modifikasyonlarım:


SiveroN

evet kendi tema klasöründe mevcut değilse defaultunkine uygulamalısın...

AmoN

Güzel modul acaba kayıt olurken avatar seçmenin yanında dışardan bir adresten yada klasorden yuklemeyi nasil ekleyecegiz?

Aranel©


burakco

arkadaşlar ben şöle bi sorunla karşılaştım. forum sürümü 1.1.2, üye olurken 2 adet avatar seçim yeri çıkyıo.
yüklü paketler:
ayrıca yüklediğim avatar paketlerini kaldırıp denedim olmadı genede. bende son çare modu kaldırmak istedim ama o zamanda sayfa hata verdi tamamen ? foruma üye olunamıyo, yardımcı olur musunuz?


JeeFo


matematik

Quote from: Jee[F]o on April 01, 2007, 05:59:42 PM
Register.template.php Nerde yaa

temalar klasörünün icindeki default tema klasörünün icinde

SerMimar

teşekkürler. sitemde denedim çok güzel çalışıyor eline sağlık

www.selcukonline.net

pcqopat_dos

s.a mesala adam geldi siteye üye olcak resmi upload etti geldi urlyi yapıştıdı resimi ön izle diye bi boton daha ekleyebilirmiyiz ?
<td valign="top" width="20" class="windowbg"><input type="radio" name="avatar_choice" id="avatar_choice_external" value="external" checked="checked" class="check" /></td>
<td valign="top" style="padding-left: 1ex;"><b><label for="avatar_choice_external">Kendi resmim var:</label></b><div class="smalltext">Resminizin URL adresini belirtin. (Örn.: <b>http://www.simplemachines.org/avatar.gif</b>)</div></td>
</tr></table>

</td>
<fdsf

apache

admin panelinden üye ekleme kısmı hata veriyor .Avatarlar gözükmediği halde avatar seçmediniz diyor

Emreyuce

#22
1.1.2 sürümü içinde geçerlimi bu mod ? ayrıca bi sorum daha olacak, modu yükleyin diyorsunuzda bunu nasıl yapıcaz? gerekli dosyayı çektim ama ilerisi için bi bilgim yok, yardımcı olabilirmisiniz ?

matematik

Quote from: Emreyuce on June 15, 2007, 02:19:23 AM
1.1.2 sürümü içinde geçerlimi bu mod ? ayrıca bi sorum daha olacak, modu yükleyin diyorsunuzda bunu nasıl yapıcaz? gerekli dosyayı çektim ama ilerisi için bi bilgim yok, yardımcı olabilirmisiniz ?

linki takip et : http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=91385.0

UzM@N

UzM@N

MotoTurkey.Org

Teşekkür ederim. Ellerine sağlık.


TURCKHE konuşma TÜRKÇE konuş!!!

etapbilgisayar

Ustalar bir maruzatım olacak çok uzun zaman önce avatar select modunu manuel olarak kurmuştum. Lakin üye olurken avatar seçilmeyince ingilizce olarak uyarı veriyor avatar seçmediniz diye üyeliği kaydetmiyor buna bir çözüm istiyorum..

Üyelik sırasında avatar seçilmezse site otomatik olarak benim önceden hazırlamış olduğum bir avatarı atamalı kullanıcıya veya ordaki uyarı yazısını ingilizceden türkçe ye nasıl cevirebiliriz ? şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim...

matematik

Quote from: etapbilgisayar on June 27, 2007, 02:53:45 PM
Ustalar bir maruzatım olacak çok uzun zaman önce avatar select modunu manuel olarak kurmuştum. Lakin üye olurken avatar seçilmeyince ingilizce olarak uyarı veriyor avatar seçmediniz diye üyeliği kaydetmiyor buna bir çözüm istiyorum..

Üyelik sırasında avatar seçilmezse site otomatik olarak benim önceden hazırlamış olduğum bir avatarı atamalı kullanıcıya veya ordaki uyarı yazısını ingilizceden türkçe ye nasıl cevirebiliriz ? şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim...

Subs-Members.php dosyasında

bul

fatal_error('An avatar is required! Please select one.', false);

değiştir

fatal_error('Avatar gerekmektedir! Lütfen bir tane seçin.', false);

etapbilgisayar


araneae

Efendim iyi akşamlar... İlgilenecek arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
SMF 1.1.3 ve Klasik tema kullanıyorum. Öncelikle hiç bir şekilde admin panelinden avatar select modunu kurmayı başaramadım. Her seferinde aşağıdaki resimde gördüğünüz hata mesajını aldım.


Bunun üzerine bu konu altında anlatıldığı gibi modu manüel olarak ekledim. Bu kez nispeten başarılı oldum lakin şöyle bir görüntü karşıladı beni.


Acaba nerede hata yapıyorum? Register.template.php dosyasını default dosyası içerisinde buldum. Manüel olarak kodları ekledikten sonra yine default dosyasına upload ettim. Oysa dediğim gibi Klasik tema kullanıyorum. Sorun bundan kaynaklanabilir mi?

Çok teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım...

JeeFo

Quote from: SiveroN on January 03, 2007, 08:12:00 AM
Register.template.php yi ac ;

Bunu Bul ;// Are there age restrictions in place?
if (!empty($modSettings['coppaAge']))altına bunu ekle ;
//For the no pic language file
loadlanguage('Profile');

echo '<tr>
<td width="40%">
<b>Avatar Select:</b>
<div class="smalltext">Please select an avatar.</div>
<div style="margin: 2ex;"><img name="avatar" id="avatar" src="' .  $modSettings['avatar_url'] . '/blank.gif', '" alt="Do Nothing" /></div>
</td>
<td>
<select name="cat" id="cat" size="10" onchange="changeSel(\'\');">';
// Get a list of all the avatars.
$context['avatar_list'] = array();
$context['avatars'] = is_dir($modSettings['avatar_directory']) ? getAvatars('', 0) : array();


// This lists all the file catergories.
foreach ($context['avatars'] as $avatar)
echo '
<option value="', $avatar['filename'] . ($avatar['is_dir'] ? '/' : ''), '"', ($avatar['checked'] ? ' selected="selected"' : ''), '>', $avatar['name'], '</option>';
echo '</select>

<select name="file" id="file" size="10" style="display: none;" onchange="showAvatar()"  disabled="disabled"><option></option></select>
</td>
</tr>';Bunu Bul ;// Uncheck the agreement thing....
if ($context['require_agreement'])Altına bunu ekle ;
echo '
<script language="JavaScript" type="text/javascript">';
        echo '
<!-- // -->'. chr(60) . chr(33) . chr(91) . chr(67) . chr(68) . chr(65) . chr(84) . chr(65) . chr(91);
echo '
var files = ["' . implode('", "', $context['avatar_list']) . '"];
var avatar = document.getElementById("avatar");
var cat = document.getElementById("cat");
var selavatar = "' . $context['avatar_selected'] . '";
var avatardir = "' . $modSettings['avatar_url'] . '/";
var size = avatar.alt.substr(3, 2) + " " + avatar.alt.substr(0, 2) + String.fromCharCode(117, 98, 116);
var file = document.getElementById("file");

if (avatar.src.indexOf("blank.gif") > -1)
changeSel(selavatar);
else
previewExternalAvatar(avatar.src)

function changeSel(selected)
{
if (cat.selectedIndex == -1)
return;

if (cat.options[cat.selectedIndex].value.indexOf("/") > 0)
{
var i;
var count = 0;

file.style.display = "inline";
file.disabled = false;

for (i = file.length; i >= 0; i = i - 1)
file.options[i] = null;

for (i = 0; i < files.length; i++)
if (files[i].indexOf(cat.options[cat.selectedIndex].value) == 0)
{
var filename = files[i].substr(files[i].indexOf("/") + 1);
var showFilename = filename.substr(0, filename.lastIndexOf("."));
showFilename = showFilename.replace(/[_]/g, " ");

file.options[count] = new Option(showFilename, files[i]);

if (filename == selected)
{
if (file.options.defaultSelected)
file.options[count].defaultSelected = true;
else
file.options[count].selected = true;
}

count++;
}

if (file.selectedIndex == -1 && file.options[0])
file.options[0].selected = true;

showAvatar();
}
else
{
file.style.display = "none";
file.disabled = true;
document.getElementById("avatar").src = avatardir + cat.options[cat.selectedIndex].value;
document.getElementById("avatar").style.width = "";
document.getElementById("avatar").style.height = "";
}
}

function showAvatar()
{
if (file.selectedIndex == -1)
return;

document.getElementById("avatar").src = avatardir + file.options[file.selectedIndex].value;
document.getElementById("avatar").alt = file.options[file.selectedIndex].text;
document.getElementById("avatar").alt += file.options[file.selectedIndex].text == size ? "!" : "";
document.getElementById("avatar").style.width = "";
document.getElementById("avatar").style.height = "";
}

function previewExternalAvatar(src)
{
if (!document.getElementById("avatar"))
return;

var maxHeight = ', !empty($modSettings['avatar_max_height_external']) ? $modSettings['avatar_max_height_external'] : 0, ';
var maxWidth = ', !empty($modSettings['avatar_max_width_external']) ? $modSettings['avatar_max_width_external'] : 0, ';
var tempImage = new Image();

tempImage.src = src;
if (maxWidth != 0 && tempImage.width > maxWidth)
{
document.getElementById("avatar").style.height = parseInt((maxWidth * tempImage.height) / tempImage.width) + "px";
document.getElementById("avatar").style.width = maxWidth + "px";
}
else if (maxHeight != 0 && tempImage.height > maxHeight)
{
document.getElementById("avatar").style.width = parseInt((maxHeight * tempImage.width) / tempImage.height) + "px";
document.getElementById("avatar").style.height = maxHeight + "px";
}
document.getElementById("avatar").src = src;
}';
echo '
//' . chr(93) . chr(93) . chr(62);
echo '
</script>';Bunu Bul ;?>öncesine bunu ekle ;// Recursive function to retrieve avatar files
function getAvatars($directory, $level)
{
global $context, $txt, $modSettings;

$result = array();

// Open the directory..
$dir = dir($modSettings['avatar_directory'] . (!empty($directory) ? '/' : '') . $directory);
$dirs = array();
$files = array();

if (!$dir)
return array();

while ($line = $dir->read())
{
if (in_array($line, array('.', '..', 'blank.gif', 'index.php')))
continue;

if (is_dir($modSettings['avatar_directory'] . '/' . $directory . (!empty($directory) ? '/' : '') . $line))
$dirs[] = $line;
else
$files[] = $line;
}
$dir->close();

// Sort the results...
natcasesort($dirs);
natcasesort($files);

if ($level == 0)
{
$result[] = array(
'filename' => 'blank.gif',
'checked' => in_array($context['member']['avatar']['server_pic'], array('', 'blank.gif')),
'name' => &$txt[422],
'is_dir' => false
);
}

foreach ($dirs as $line)
{
$tmp = getAvatars($directory . (!empty($directory) ? '/' : '') . $line, $level + 1);
if (!empty($tmp))
$result[] = array(
'filename' => htmlspecialchars($line),
'checked' => strpos($context['member']['avatar']['server_pic'], $line . '/') !== false,
'name' => '[' . htmlspecialchars(str_replace('_', ' ', $line)) . ']',
'is_dir' => true,
'files' => $tmp
);
unset($tmp);
}

foreach ($files as $line)
{
$filename = substr($line, 0, (strlen($line) - strlen(strrchr($line, '.'))));
$extension = substr(strrchr($line, '.'), 1);

// Make sure it is an image.
if (strcasecmp($extension, 'gif') != 0 && strcasecmp($extension, 'jpg') != 0 && strcasecmp($extension, 'jpeg') != 0 && strcasecmp($extension, 'png') != 0 && strcasecmp($extension, 'bmp') != 0)
continue;

$result[] = array(
'filename' => htmlspecialchars($line),
'checked' => $line == $context['member']['avatar']['server_pic'],
'name' => htmlspecialchars(str_replace('_', ' ', $filename)),
'is_dir' => false
);
if ($level == 1)
$context['avatar_list'][] = $directory . '/' . $line;
}

return $result;
}Sources klasöründe Register.php aç

Bunu bul ;// Collect all extra registration fields someone might have filled in.Altına bunu ekle ;$_POST['avatar'] = strtr(empty($_POST['file']) ? (empty($_POST['cat']) ? '' : $_POST['cat']) : $_POST['file'], array('&amp;' => '&'));
$_POST['avatar'] = preg_match('~^([\w _!@%*=\-#()\[\]&.,]+/)?[\w _!@%*=\-#()\[\]&.,]+$~', $_POST['avatar']) != 0 && preg_match('/\.\./', $_POST['avatar']) == 0 && file_exists($modSettings['avatar_directory'] . '/' . $_POST['avatar']) ? ($_POST['avatar'] == 'blank.gif' ? '' : $_POST['avatar']) : '';
Bunu Bul ;'extra_register_vars' => array(),Altına bunu ekle ;'avatar' => $_POST['avatar'],


Sources Klasöründeki Subs-members.php yi ac ;

Bunu bul ;// No name?!  How can you register with no name?
if (empty($regOptions['username']))
fatal_lang_error(37, false);öncesine şunu ekle ;// No avatar?!  You need to get an avatar!
if (empty($regOptions['avatar']) && $_REQUEST['action'] == 'register2')
fatal_error('An avatar is required! Please select one.', false);Bunu bul ;'avatar' => "''",Bununla değiştir ;"'$regOptions[avatar]'",Yukarıdaki modifikasyonun icindeki AvatarSelect.xml de yazanlar buraya aktarılmıştır.
Kendim kullanmadığım için denemedim ;  Uygulama yapmadan önce uygulayacağınız dosyaların  birer tane yedeklerini bilgisayarınıza indirin. ;)
Teşekkürler :)

MotoTurkey.Org

@araneae bey, sanıyorum ki manuelde kopyala yapıştır hatası yapmışsınız. Malesef paket 1.1.3-e uyumlu olmadığı için paket halinde yüklenmiyor. İsterseniz manuelini bir kez daha deneyin. Temadan kaynaklanacağını hiç sanmam. Umarım yardımcı olabilmişimdir.
Saygılar, selametle.


TURCKHE konuşma TÜRKÇE konuş!!!

onslaught26

1.1.4 için manuel kurdum. tamam her şey yolunda. ama gel gelelim, şu veri tabanı hatası, yöneticiye başvurun sorununu halledemedim. Register.template.php kayıt sırasında sorun çıkarıyor. bir de şu kodları verilen manuel kururlumun içeriği dosyadakinden farklı. Register.template.php dosyasındaki 3. değişiklik, mod sitesindeki pakette registe.php için yapılmış ve hatalı gibi geldi bana ama? bilgisi olan var mıdır acaba?

onslaught26

1.1.4 için kurulum yapmış bir arkadaş dosyalarını yollayabilir mi acaba?

onslaught26

bi türlü yapamaım arkadaşlar, avatars klasörünün chmodunu da değiştirdim olmadı. başka hangi dosya etkileniyor ki? kuruyorum fakat kayıt sırasında veri tabanı hatası veriyor. 1.1.4 kullanıyorum. Allah rızası için kullanan biri değişen dosyaları ekleyebilir mi? başka mesaj atmıcam söz :)

efsaneyim61


fiko273

teşekkürler sorunsuz çalıştı.

DNA27

selam bu kodu gayet basarili kurdum ama sorun su üyeler kendi  avatarini koyamiyor üye olurken sadece ftp de olan 2 resim klasörü çikiyor bendemi sorun mod bu kadar mi  :)
Sevda Gelmişse başa artıq kıvırmak boşa sen git o sefdanın arkasından koşa koşa

mucan63

www.popfrm.net  | hxxp:www.yasarucan.com [nonactive] | hxxp:www.popfrm.net/backlink [nonactive]

www.popfrm.net/pagerank Ücretsiz Pagerank Hesapla

DNA27

neresi güsel alla alla ben demi anormallik sadece dosdakı avatarlari sece biliyorlar
Sevda Gelmişse başa artıq kıvırmak boşa sen git o sefdanın arkasından koşa koşa

€®Ю€∏∏----®

Arkadaşlar bunu SMF 2.0 RC1  için uygulaya bilirmiyiz?

DNA27

Quote from: €®Ю€∏∏----® on May 12, 2009, 10:14:35 AM
Arkadaşlar bunu SMF 2.0 RC1  için uygulaya bilirmiyiz?

Paket :
Latest Version:
    1.1.3
Compatible With:
    1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8
Sevda Gelmişse başa artıq kıvırmak boşa sen git o sefdanın arkasından koşa koşa

€®Ю€∏∏----®

Paket versiyonlarını gördüm hocam saolasın ben uygulaya bilirmiyiz diye sordum :)

DNA27

paket çözümlemede yok ama manuel olarak verebılırler.. bence
Sevda Gelmişse başa artıq kıvırmak boşa sen git o sefdanın arkasından koşa koşa

Yağız...

Yazardan izin alınmadan hiçbir kodu paylaşamazsınız.

DNA27

önlem mi bu ? ne demek istedin anlamadım yağız
Sevda Gelmişse başa artıq kıvırmak boşa sen git o sefdanın arkasından koşa koşa

Yağız...


DNA27

Quote from: DNA27 on May 12, 2009, 11:30:39 AM
paket çözümlemede yok ama manuel olarak verebılırler.. bence

verebılırler dedim saygısızlık etmedım ki  :S
Sevda Gelmişse başa artıq kıvırmak boşa sen git o sefdanın arkasından koşa koşa

bilasdem

SMF 2.0 RC1-1 bunun için mod sahibi yaparsa çok memmun oluruz
şu an localde çalışaçağım

bilasdem

yardım edecek birileri yokmu aceba
şu an localde çalışaçağım

Gurbet_42

Dedigin sürüme uyarlı degil diyor mod sayfasında.

bilasdem

biliyorum modu yapan arkadaş belki onu SMF 2.0 RC1-1  uyarlar diye yazdım çünkü yeni bir konu açmaya kalkıştığımda beni buraya yönlendirecekler mod sahibinden ricada bulun diyeceklerini bildiğim icin buraya yazdım
şu an localde çalışaçağım

ozgurky

Eski bir konuyu hortlatacağım ama bu modu RC2 ye kurdum sorunsuz yüklendi sağolun. Türkçeleştirmek için söylediğiniz 2 dosyada verdiğiniz satırlar yok. Onlara benzer yerler buldum ancak değiştirdiğimde yazılar gidiyor kayıf formundan. Ne İngilizce ne de Türkçe gözükmüyor. Kodlar yani sizin verdiğinizin bu sürümde olduğunu tahmin ettiğim kodlar aşağıdaki şekilde. Yardımcı olursanız sevinirim.


Register.template.php
' . $txt['Avatar Seçin_avatar'] . '</strong>
<div class="smalltext">' . $txt['avatarselect_pleaseselect']  . '</div>Subs-member.php
// No avatar?!  You need to get an avatar!
if (empty($regOptions['avatar']) && $_REQUEST['action'] == 'register2')
fatal_error($txt['avatarselect_error_req'], false);

direkdizifilm

#53
Tesekkurler sitemde uyguladım oldu

Advertisement: