Εγκατάσταση Ελληνικών - Αναβάθμιση της έκδοσης του SMF - Αλλαγή server

Started by agridoc, January 04, 2007, 07:13:19 AM

Previous topic - Next topic

agridoc

Εγκατάσταση ΕλληνικώνΤο πρώτο που θα ζητηθεί από μια νέα εγκατάσταση SMF είναι η ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα ελληνικά (και οποιαδήποτε γλώσσα) δεν γίνεται εγκατάσταση από τον διαχειριστή πακέτων (packet manager) αλλά

1. Κατεβάζουμε το συμπιεσμένο αρχείο των ελληνικών του SMF για την έκδοση που χρησιμοποιούμε από το  http://www.simplemachines.org/download/index.php?smflanguages;lang=greek
ή για παλιότερες εκδόσεις
http://www.simplemachines.org/download/?archive
και το αποσυμπιέζουμε στο PC μας.

2. Ανεβάζουμε τα περιεχόμενα του αρχείου των ελληνικών με FTP στα αντίστοιχα directories του server. Τα αρχεία γλώσσας του SMF βρίσκονται στο /Themes/default/languages και αρχεία γραφικών για ελληνικά στο /Themes/default/images/greek ή /Themes/default/images/greek-utf8 (για UTF-8).

Μόλις ανέβουν τα αρχεία γλώσσας θα εμφανιστεί και η αντίστοιχη επιλογή στο SMF.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ φορτώνετε και τα greek και τα greek-utf8, MONO αυτά που χρειάζεστε, ανάλογα με το πως θέλετε να λειτουργήσει το SMF. Διπλή εμφάνιση του Greek στην επιλογή γλώσσας έχει δημιουργήσει προβλήματα.

Από το
Διαχείριση -> Ρυθμίσεις του διακομιστή -> Προεπιλεγμένη γλώσσα της δημόσιας συζήτησης
επιλέγουμε την γλώσσα που θέλουμε να εμφανίζεται σε επισκέπτες.

Από το
Διαχείριση -> Διαμόρφωση -> Χαρακτηριστικά και επιλογές -> Ενεργοποίηση επιλογής γλώσσας από τους χρήστες
επιλέγουμε αν θα επιτρέπεται να αλλάξει ένα μέλος την προεπιλογή.

Για τις ελληνικές μεταφράσεις των mods  τα αρχεία γλώσσας ανεβαίνουν συνήθως στο /Themes/default/languages και γραφικά στο /Themes/default/images/greek ή /Themes/default/images/greek-utf8 (για UTF-8).Αναβάθμιση της έκδοσης του SMFΤο upgrade είναι προτιμότερο από to update όταν πιθανολογείται αρκετά παλιά version. Καλό είναι να γίνει πρώτα απεγκατάσταση των mods, όπου είναι εφικτό. Με το upgrade δεν είναι απαραίτητο.

1. Κατεβάζουμε το SMF νέα έκδοση x - upgrade http://www.simplemachines.org/download/ και τα ελληνικά του SMF νέα έκδοση x http://www.simplemachines.org/download/index.php?smflanguages;lang=greek
Τα αποσυμπιέζουμε στο PC μας.

2. Βάζουμε το φόρουμ στην default εμφάνιση και σε κατάσταση συντήρησης.

3. Backup του φόρουμ και της database.


4. Ανεβάζουμε τα περιεχόμενα του upgrade και των ελληνικών με FTP στα αντίστοιχα directories του server.

5. Τρέχουμε το upgrade.php.

6. Αν όλα πάνε καλά σβήνουμε το upgrade.php και βγάζουμε το φόρουμ από την κατάσταση συντήρησης.

Τυχόν mods πρέπει να εγκατασταθούν πάλι με τις σωστές εκδόσεις.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc


Αλλαγή serverΤι θα αλλάξει όταν αλλάξουμε server;

- Ο κώδικας και τα αρχεία παραμένουν τα ίδια, εκτός από το settings.php.
- Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων θα είναι τα ίδια, εκτός από αυτά που αφορούν το σύστημα.
- Αλλάζει η διαδρομή του συστήματος (absolute path)
- Αλλάζει ο διακομιστής SQL (εκτός και εάν και στα δύο συστήματα, παλιό και νέο, λειτουργεί το localhost.
- Ενδεχομένως αλλάζει το όνομα της βάσης, αν δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία με το ίδιο όνομα.
- Ενδεχομένως αλλάζει το όνομα του χρήστη της βάσης, αν δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν με το ίδιο όνομα.

Πριν την μεταφορά

- Θα χρειαστεί μια νέα βάση δεδομένων. Χρησιμοποιούμε το collation που έχει η υπάρχουσα παλιά βάση. Ισως να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παλιό όνομα.

- Θα χρειαστεί ένας χρήστης της νέας βάσης δεδομένων.

- Θα χρειαστεί να γνωρίζουμε την διαδρομή για το directory του SMF στον νέο server (absolute path).

Ενέργεις μεταφοράς

1. Βάζουμε το προς μεταφορά φόρουμ σε συντήρηση.

2. Παίρνουμε backup όλο το directory του SMF (avatars, attachements κ.τ.λ.).

3. Παίρνουμε backup της βάσης σε UTF-8.

4. Δημιουργούμε αν δεν υπάρχει μια SQL βάση δεδομένων στον νέο server με το ίδιο όνομα που είχε η παλιά, κατά προτίμηση και αν είναι εφικτό.

5. Ανεβάζουμε το backup της βάσης.

6. Ανεβάζουμε το backup του directory του SMF.

7. Στο αρχείο settings.php αλλάζουμε (τα βρίσκεις από την νέα δοκιμαστική εγκατάσταση) τα

$boardurl = 'http://www.[domain name]/[SMF dir]'; # URL to your forum's folder. (without the trailing /!)

$db_server = 'Διακομιστής SQL';
$db_name = 'Ονομα βάσης'
$db_user = 'Ονομα χρήστη βάσης';
$db_passwd = 'password χρήστη βάσης'

########## Directories/Files ##########
# Note: These directories do not have to be changed unless you move things.
[li]$boarddir = '/xxxxxx/yyyy/.../zzz/[SMF dir]'; # The absolute path to the forum's folder. (not just '.'!)[/li]
$sourcedir = '/xxxxxx/yyyy/.../zzz/[SMF dir]'; # Path to the Sources directory.


8. Το αρχείο repair_settings.php θα χρειαστεί μετά από το ανέβασμα του backup  και τις αλλαγές στo settings.php για ν' αποκαταστήσει τα directories. Ανεβάζουμε και τρέχουμε το αρχείο repair_settings.php για να διορθώσει τα urls. Το σβήνουμε μετά.

9. Το repair_settings.php  θα προτείνει διορθώσεις για το path και URLγια της default εμφάνισης μόνο.

Για τις υπόλοιπες εμφανίσεις.
Διαχείριση -> Διαμόρφωση: Εμφάνιση και διάταξη -> Εμφανίσεις και ρυθμίσεις

Η βασική διαδρομή για τον κατάλογο των εμφανίσεων: 
Το βασικό URL για τον ίδιο κατάλογο:

Προσπάθεια επαναφοράς όλων των εμφανίσεων <- Αφού διορθωθούν  διαδρομή και URL πατάμε για διόρθωση και των υπολοίπων εμφανίσεων.

10. Τρέχουμε το φόρουμ. Αν όλα έχουν πάει καλά θα δουλέψει εντάξει και το βγάζουμε από την κατάσταση συντήρησης.

Τυχόν αναβαθμίσεις και αλλαγές θα γίνουν αφού πρώτα έχει ανεβεί σωστά και ελεγχθεί το φόρουμ.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

Advertisement: