remote slike

Started by Robi052, February 02, 2007, 09:29:00 AM

Previous topic - Next topic

Robi052

U postavkama sam imao naštimano da mi veče remote slike smanji na 500x400. Sad sam postavio da bude 640x480 pa me zanima

- Je li moguće da se slike koje su postane s manjom veličinom budu povečane na 640x480
- Je li moguće da i za te slike postoji thumbnail. Znači da slike koje su manje (jer su neke onda nečitljive) klikom budu povečane na stvarnu veličinu. Znam jedino za mogučnost da se uz img kod koristi i url, ali postoji li koji jednostavniji?

Advertisement: