Ελληνική μετάφραση του Google Member Map mod

Started by vkot, February 04, 2007, 11:39:16 AM

Previous topic - Next topic

vkot

Η σελίδα του mod: http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=1010
Έκδοση: Google Member Map 2.0.8

Σημείωση: Προτείνεται η προσθήκη των ελληνικών μέσα στο πακέτο ΠΡΙΝ εγκατασταθεί. Απλά, εξάγετε το σχετικό αρχείο γλώσσσας από το .zip, τροποποιήστε το, και επανεισάγετέ το.

Αν χρησιμοποιείτε utf8, προσθέστε τo παρακάτω στo language20-utf8.xml, ΠΡΙΝ απο την τελευταια γραμμη ( </modification> ):


<file name="$languagedir/Modifications.greek-utf8.php" error="skip">
<operation>
<search position="after"><![CDATA[?>]]></search>
<add><![CDATA[
$txt['googleMap'] = 'Χάρτης μελών';
$txt['googleMapWhere'] = 'Πού είναι ';
$txt['googleMapThereare'] = 'Υπάρχουν';
$txt['googleMapPinsOnMap'] = 'πινέζες μελών στον χάρτη';
$txt['googleMapsLegend'] = 'Υπόμνημα';
$txt['googleMappinned'] = 'Μέλη με πινέζα';
$txt['googleMapGreenPinGD'] = 'Πινέζα κάποιου΄μέλους';
$txt['googleMapGreenPinNG'] = 'Χωρίς φύλο';
$txt['googleMapBluePin'] = 'Άντρας';
$txt['googleMapRedPin'] = 'Γυναίκα';
$txt['googleMapPurplePin'] = 'Συστοιχία πινεζών';
$txt['googleMapOnMove'] = 'Πρόσφατες προσθήκες/μετακινήσεις';
$txt['googleMapAddPinNote'] = '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;sa=forumProfile">Πατήστε εδώ για να πάτε να βάλετε την πινέζα σας αν δεν την έχετε βάλει ήδη.</a>';
$txt['googleMapPleaseClick'] = 'Κλικ για να τοποθετήσετε την πινέζα σας στον χάρτη, ή κλικ πάνω στην πινέζα σας για να την αφαιρέσετε.';
$txt['googleMapDisclaimer'] = 'Βάλτε την πινέζα σας τόσο κοντά όσο επιθυμείτε.';
$txt['cannot_googleMap_view'] = 'Λυπούμαστε, δεν επιτρέπεται να δείτε τον Χάρτη Μελών.';
$txt['permissionname_googleMap_view'] = 'Εμφάνιση Χάρτη Μελών';
$txt['permissionhelp_googleMap_view'] = 'Επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν τον Χάρτη Μελών. Αν είναι απενεργοποιημένο, οι χρήστες δεν θα βλέπουν τον χάρτη.';
$txt['cannot_googleMap_place'] = 'Λυπούμαστε, δεν επιτρέπεται να βάλετε πινέζα στον Χάρτη Μελών.';
$txt['permissionname_googleMap_place'] = 'Τοποθέτηση πινέζας στον Χάρτη Μελών';
$txt['permissionhelp_googleMap_place'] = 'Επιτρέπει τους χρήστες να βάζουν την πινέζα τους στον Χάρτη Μελών. Αν είναι απενεργοποιημένο, οι χρήστες δεν θα μπορούν να τοποθετήσουν πινέζα.';
]]></add>
</operation>
</file>

<file name="$themedir/languages/ManageSettings.greek-utf8.php" error="skip">
<operation>
<search position="before"><![CDATA[
$txt['karmaLabel'] = 'Τίτλος κάρμα';
]]></search>
<add><![CDATA[
$txt['googleMapsEnable'] = 'Ενεργοποίηση του Χάρτη Μελών Google';
$txt['googleMapsEnableLegend'] = 'Εμφάνιση υπομνήματος πινεζών';
$txt['googleSidebar'] = 'Που θα εμφανίζεται η λίστα μελών';
$txt['nosidebar'] = 'Χωρίς μπάρα';
$txt['rightsidebar'] = 'Μπάρα στα δεξιά';
$txt['map'] = 'Χάρτης';
$txt['satellite'] = 'Δορυφόρος';
$txt['hybrid'] = 'Υβριδικός';
$txt['glargemapcontrol3d'] = 'Μεγάλο 3D χειριστήριο pan/zoom';
$txt['glargemapcontrol'] = 'Απλούστερο μεγάλο χειριστήριο pan/zoom';
$txt['gsmallmapcontrol'] = 'Μικρότερο χειριστήριο pan/zoom';
$txt['gsmallzoomcontrol3d'] = 'Μικρό 3D χειριστήριο zoom';
$txt['gsmallzoomcontrol'] = 'Μικρό χειριστήριο zoom';
$txt['plainpin'] = 'Απλή πινέζα';
$txt['textpin'] = 'Πινέζα με κείμενο';
$txt['iconpin'] = 'Πινέζα με εικονίδιο';
$txt['academy'] = 'academy';
$txt['activities'] = 'activities';
$txt['airport'] = 'airport';
$txt['amusement'] = 'amusement';
$txt['aquarium'] = 'aquarium';
$txt['art-gallery'] = 'art gallery';
$txt['atm'] = 'atm';
$txt['baby'] = 'baby';
$txt['bank-dollar'] = 'dollar';
$txt['bank-euro'] = 'euro';
$txt['bank-intl'] = 'intl';
$txt['bank-pound'] = 'pound';
$txt['bank-yen'] = 'yen';
$txt['bar'] = 'bar';
$txt['barber'] = 'barber';
$txt['beach'] = 'beach';
$txt['beer'] = 'beer';
$txt['bicycle'] = 'bicycle';
$txt['books'] = 'books';
$txt['bowling'] = 'bowling';
$txt['bus'] = 'bus';
$txt['cafe'] = 'cafe';
$txt['camping'] = 'camping';
$txt['car-dealer'] = 'car dealer';
$txt['car-rental'] = 'car rental';
$txt['car-repair'] = 'car repair';
$txt['casino'] = 'casino';
$txt['caution'] = 'caution';
$txt['cemetery-grave'] = 'grave';
$txt['cemetery-tomb'] = 'tomb';
$txt['cinema'] = 'cinema';
$txt['civic-building'] = 'building';
$txt['computer'] = 'computer';
$txt['corporate'] = 'corporate';
$txt['fire'] = 'fire';
$txt['flag'] = 'flag';
$txt['floral'] = 'floral';
$txt['helicopter'] = 'helicopter';
$txt['home'] = 'home';
$txt['info'] = 'info';
$txt['landslide'] = 'landslide';
$txt['legal'] = 'legal';
$txt['location'] = 'location';
$txt['locomotive'] = 'locomotive';
$txt['medical'] = 'medical';
$txt['mobile'] = 'mobile';
$txt['motorcycle'] = 'motorcycle';
$txt['music'] = 'music';
$txt['parking'] = 'parking';
$txt['pet'] = 'pet';
$txt['petrol'] = 'petrol';
$txt['phone'] = 'phone';
$txt['picnic'] = 'picnic';
$txt['postal'] = 'postal';
$txt['repair'] = 'repair';
$txt['restaurant'] = 'restaurant';
$txt['sail'] = 'sail';
$txt['school'] = 'school';
$txt['scissors'] = 'scissors';
$txt['ship'] = 'ship';
$txt['shoppingbag'] = 'shopping bag';
$txt['shoppingcart'] = 'shopping cart';
$txt['ski'] = 'ski';
$txt['snack'] = 'snack';
$txt['snow'] = 'snow';
$txt['sport'] = 'sport';
$txt['star'] = 'star';
$txt['swim'] = 'swim';
$txt['taxi'] = 'taxi';
$txt['train'] = 'train';
$txt['truck'] = 'truck';
$txt['wc-female'] = 'female';
$txt['wc-male'] = 'male';
$txt['wc'] = 'unisex';
$txt['wheelchair'] = 'wheelchair';
$txt['googleBoldMember'] = 'Εμφάνιση πρόσφατων προσθηκών / μετακινήσεων πινεζών με <b>έντονο</b> κείμενο στην πλευρική μπάρα';
$txt['googleMapsKey'] = 'Το κλειδί (key) από την σελίδα <a href="http://www.google.com/apis/maps/signup.html">Google Maps API Page</a>';
$txt['googleMapsPinGender'] = 'Οι πινέζες να υποδηλώνουν το φύλο του μέλους;<br /><span class="smalltext">Η ενεργοποίηση αυτού υπερισχύει άλλων ρυθμίσεων πινεζών, εκτός από το μέγεθος και την σκια, για τα μέλη για τα οποία είναι γνωστό το φύλο</span>';
$txt['KMLoutput_enable'] = 'Να εμφανίζεται το αρχείο KML;<br /><span class="smalltext">Το KML είναι ένα αρχείο το οποίο το κατεβάζετε από το Google Map και εμφανίζει τις πινέζες των μελών μέσα στο Google Earth</span>';
$txt['googleMapsPinNumber'] = 'Μέγιστο πλήθος πινεζών που θα εμφανίζονται στον χάρτη<br /><span class="smalltext">0 για απεριόριστες</span>';
$txt['googleMapsType'] = 'Ο τύπος του χάρτη που θα εμφανίζεται εξ ορισμού';
$txt['googleNavType'] = 'Επιλέξτε τον τύπο του χειριστηρίου πλοήγησης (Pan/Zoom)';
$txt['googleMapsDefaultLat'] = 'Προκαθορισμένο γεωγραφικό πλάτος';
$txt['googleMapsDefaultLong'] = 'Προκαθορισμένο γεωγραφικό μήκος';
$txt['googleMapsDefaultZoom'] = 'Προκαθορισμένη μεγέθυνση<br /><span class="smalltext">Ορίζει την προκαθορισμένη τοποθεσία του χάρτη ορίζοντας το κέντρο του χάρτη και το επίπεδο ζουμ.<br />Παραδείγματα: Europe:48,15,4 USA:39,-95,4</span>';
$txt['googleMapsEnableClusterer'] = 'Ενεργοποίηση συστοιχίας πινεζών<br /><span class="smalltext">Επιτρέπει την χρήση μεγάλου αριθμού πινεζών, χωρίς την αργή λειτουργία που θα είχατε αν δοκιμάζατε να τις εμφανίσετε απευθείας μέσω του maps API.  Το ζουμ στην συστοιχία, θα την επεκτείνει στις μεμονωμένες πινέζες</span>';
$txt['googleMapsMinMarkerCluster'] = 'Ελάχιστο πλήθος πινεζών ανά συστοιχία';
$txt['googleMapsMaxVisMarker'] = 'Μέγιστο πλήθος εμφανιζόμενων πινεζών στον χάρτη μέχρι να αρχίσει η συστοίχιση';
$txt['googleMapsMaxNumClusters'] = 'Μέγιστο πλήθος συστοιχιών';
$txt['googleMapsMaxLinesCluster'] = 'Μέγιστο πλήθος γραμμών στο πλαίσιο πληροφοριών της συστοιχίας';
$txt['googleMapFO'] = 'Χάρτης Μελών';
$txt['googleMapsPinBackground'] = 'Χρώμα φόντου της πινέζας μέλους, ως HTML 6-ψήφιο δεκαεξαδικό χρώμα';
$txt['googleMapsPinForeground'] = 'Χρώμα κειμένου της πινέζας μέλους, ως HTML 6-ψήφιο δεκαεξαδικό χρώμα';
$txt['googleMapsPinStyle'] = 'Στυλ πινέζας μέλους';
$txt['googleMapsPinShadow'] = 'Προσθήκη σκιας στην πινέζα μέλους';
$txt['googleMapsPinText'] = 'Κείμενο που θα χρησιμοποιείται μαζί με την πινέζα με κείμενο';
$txt['googleMapsPinIcon'] = 'Εικονίδιο που θα χρησιμοποιείται για την πινέζα μέλους';
$txt['googleMapsPinSize'] = 'Μέγεθος εικονιδίου πινέζας μέλους';
$txt['googleMapsClusterBackground'] = 'Χρώμα φόντου της πινέζας συστοιχίας, ως HTML 6-ψήφιο δεκαεξαδικό χρώμα';
$txt['googleMapsClusterForeground'] = 'Χρώμα κειμένου της πινέζας συστοιχίας, ως HTML 6-ψήφιο δεκαεξαδικό χρώμα';
$txt['googleMapsClusterStyle'] = 'Στυλ πινέζας συστοιχίας';
$txt['googleMapsClusterShadow'] = 'Προσθήκη σκιας στην πινέζα συστοιχίας';
$txt['googleMapsClusterText'] = 'Κείμενο που θα χρησιμοποιείται μαζί με την πινέζα συστοιχίας με κείμενο';
$txt['googleMapsClusterIcon'] = 'Εικονίδιο που θα χρησιμοποιείται για την πινέζα συστοιχίας';
$txt['googleMapsClusterSize'] = 'Μέγεθος εικονιδίου πινέζας συστοιχίας';
]]></add>
</operation>
</file>

<file name="$themedir/languages/Who.greek-utf8.php" error="skip">
<operation>
<search position="before"><![CDATA[$txt['whoall_who'] = 'Βλέπει <a href="' . $scripturl . '?action=who">ποιος είναι συνδεδεμένος</a>.';]]></search>
<add><![CDATA[
$txt['whoall_googlemap'] = 'Βλέπει τον <a href="' . $scripturl . '?action=googlemap">Χάρτη Μελών</a>.';
$txt['whoall_.kml'] = 'Βλέπει την τροφοδοσία Google Earth.';
]]></add>
</operation>
</file>


Αν ΔΕΝ χρησιμοποιείτε utf8 προσθέστε τo παραπάνω στo language20.xml, ΠΡΙΝ απο την τελευταια γραμμη ( </modification> ) αφού πρώτα αφαιρέσετε το -utf8 από τα ονόματα των τριων αρχείων που εμφανίζονται μέσα στον κώδικα.
For specialized SMF installation/customization, Web Development, Linux Server Administration, click here.
Για εξειδικευμένες υπηρεσίες στα παραπάνω, πατήστε εδώ.

vkot

For specialized SMF installation/customization, Web Development, Linux Server Administration, click here.
Για εξειδικευμένες υπηρεσίες στα παραπάνω, πατήστε εδώ.


ferrariGTS

Γιαννης

vkot

Η μετάφραση ανανεώθηκε, για την έκδοση Google Member Map v1.0 beta 4
(πρόσθεσα 1-2 string)
For specialized SMF installation/customization, Web Development, Linux Server Administration, click here.
Για εξειδικευμένες υπηρεσίες στα παραπάνω, πατήστε εδώ.

vkot

Η μετάφραση ανανεώθηκε (στο αρχικό μήνυμα), για την έκδοση Google Member Map 2.0.8 (για το SMF 2.0)
For specialized SMF installation/customization, Web Development, Linux Server Administration, click here.
Για εξειδικευμένες υπηρεσίες στα παραπάνω, πατήστε εδώ.

d-gr

Mια ερώτηση.Αυτή η μετάφραση κάνει για την τελευταία version του mod για smf 2.0.2???? Γιατί την δοκίμασα και μου βγάζει σφάλμα.

d-gr

Quote from: dimitris_p on January 16, 2012, 06:15:38 AM
Mια ερώτηση.Αυτή η μετάφραση κάνει για την τελευταία version του mod για smf 2.0.2???? Γιατί την δοκίμασα και μου βγάζει σφάλμα.

καμιά απάντηση στην ποιο πάνω ερώτηση???

vkot

Οχι, δεν κάνει. Τώρα είδα ότι το mod έχει πια αλλάξει δομή, και έχει προσθέσει φράσεις.
Θα ασχοληθώ με αυτό σήμερα ή αύριο.
For specialized SMF installation/customization, Web Development, Linux Server Administration, click here.
Για εξειδικευμένες υπηρεσίες στα παραπάνω, πατήστε εδώ.

d-gr


d-gr

Έχουμε κανένα νέο για την μετάφραση??

Advertisement: