Προσθήκη Ελληνικών στα πακέτα...

Started by JimKarvo, April 29, 2007, 02:17:05 PM

Previous topic - Next topic

JimKarvo

Πώς το κάνω? Βάζει τα αρφχεία που είναι στα Ελληνικά στον φάκελο "Themes/default/" ή στον φάκελο "Themes/default/languages"?

-JK


Nefeli


Advertisement: