• Welcome to Simple Machines Community Forum. Please login or sign up.
September 23, 2021, 08:45:08 PM

News:

SMF 2.0.18 has been released! Please update. Read more.


סיקור התירגום של

Started by Benny Elgazar, October 29, 2004, 07:09:42 PM

Previous topic - Next topic

Benny Elgazar

היי, צפתי בתירגום שלך לאחר שהתקנתי את המערכת.
קודם כל ישנם הרבה שגיאות כתיב והבעה באנגלית במזנים שונים ובמשמעויות אחרות
בנוסף ישנם חלקים שלא תורגמו כלל.
התירגום בשפה די ירודה.
תיקון התירגוום
אני מתקן כעת את התירגום בדרכים הבאות:
1.משנה משמעויות למילים
2.מתרגם את החלקים הגדולים שלא תירגמת
3.מעשיר את השפה ומסדר את הזמנים
אני מקווה שתפיק מזה לקח לעתיד.

בברכה -[Koko]-

Benny Elgazar

שלום לכולם התישאשתי לתקן את התירגום שלו.
אני מתרגם מחדש הכל!
וכנראה אפתח פרוייקט עברי שיתמוך במערכת אחזור שוב כנראה.

Tomer

בלי לבעליב, אבל קוקו צודק, התרגום הראשון לא היה כל-כך טוב, היו חסרים חלקם, וחלק מהתרגום היה מילה במילה ולא לפי המשמעות.

Benny Elgazar

תומר לכן אני מתרגם כעת מחדש ופותח פרוייקט עוד חודש כנראה אני אסיים והוסיף אותך לתומך כמובן אם תרצה!
אני גם קונה דומיין
Www.SMFHeb.com
הכתובת תעבוד בקרוב.

Advertisement: