Датум регистрације?

Started by paleksic, February 06, 2008, 02:15:20 PM

Previous topic - Next topic

paleksic

Постоји ли опција да у профилу стоји датума када се члан регистровао?

Advertisement: