Otomatik Karma 2.0 (Türkçe Dil Dosyaları Eklendi)

Started by [SiNaN], March 16, 2008, 01:25:35 PM

Previous topic - Next topic

Alpay

#40
Eliana 2.0 sürümünün Türkçe dil dosyaları ekte Sinan ;D

Modifications.turkish.php

Bul:

?>

Değiştir:

// Eliana Mod
$txt['eliana_admin'] = 'Automatic Karma';
// Eliana Mod

?>

[SiNaN]

Teşekkürler Alpay.

2.0 versiyonu (Eliana Modu) ile gelen yenilikler:


  • Gelişmiş bir admin paneli ile mod için hayal edebileceğiniz her ayarı yapabilme imkanı
  • Özelliği tek bir tıklama ile tamamen kapatabileceğiniz bir seçenek
  • Her bölüm için özel olarak karma puanlarını ve karma alamayacak grupları belirleme imkanı
  • Her bölüm için varsayılan ya da özel ayarların kullanılmasını seçebilme
  • Otomatik karmanın teknik olarak normal karmadan ayrılması (Modu kaldırdığınız zaman isterseniz otomatik olarak verilen karmalar üyenin karmasından çıkarılır)
  • İstediğiniz gruplara otomatik olarak karma eklenmesini engellemek
  • Yeni mesajda/konuda verilecek olumlu karma sayısı ayarı
  • Silinen mesajda/konuda verilecek olumsuz karma sayısı ayarı
  • Bütün ayarları yaptıktan sonra, ayarlara göre otomatik karma puanının her üye için yeniden sayılabilmesi
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal


BahanesiBoL

Mod için teşekkürler.

Bide mahsuru yoksa bişey sormak istiyorum ismini neden Eliana Modu olarak değiştirdin acaba :)

Merak işte :) İnsanın başına zaten ne geliyosa ya meraktan ya da ...  :P

[SiNaN]

Yok, bu merak başınıza iş açmaz; merak etmeyin. :P

Bu sitede ilk yazmaya başladığım zamanlar yabancı bölümlerde bana çok destek olmuş, hala da birkaç projemde yardımcı olan bir üyenin adı "Eliana". Bir teşekkür mahiyetinde onun adını verdim.
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

BuЯЯЯЯaK

Hatta yakında bi kaç moduna benim adımı verebilir :D

[SiNaN]

Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

BahanesiBoL

Quote from: [SiNaN] on August 21, 2008, 02:46:38 PM
Yok, bu merak başınıza iş açmaz; merak etmeyin. :P

Bu sitede ilk yazmaya başladığım zamanlar yabancı bölümlerde bana çok destek olmuş, hala da birkaç projemde yardımcı olan bir üyenin adı "Eliana". Bir teşekkür mahiyetinde onun adını verdim.

Hmm anladım :)

Quote from: [SiNaN] on August 21, 2008, 02:58:39 PM
Senin adına mod çoktan yazıldı Burak: :P

http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=8774.0

Bu mod ne işe yarıyo ben çözemedim :P

[SiNaN]

Forumu gezerken aniden karşınıza Burak (Kendisi değil, avatarı :P) çıkabiliyor, onu fareyle yakalayınca karmanız artıyor.
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

BahanesiBoL

ozaman repleri unutalım. Biz en iyisi Otomatik Karma(Eliana) Moduna devam edelim :D

Evo™

Eline sağlık Sinan hocam çok güzel bir mod sağolasın.

Evo™

Sinan hocam modu aktif ettim otomatik olarak karmalar veriliyor çok güzel ancak mesajda profil içine karma sayısını ekliyor ancak top10 istatistiklerine eklemiyor sayı orda artmıyor.

[SiNaN]

Otomatik karma kendine özel bir alan kullanıyor. Load.php'de bu iki alan birleştiriliyor. Top 10 doğrudan veritabanından karmayı alıyor olabilir. BoardIndex.php'deki kodları görebilir miyim?
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

Evo™

#53
Sinan hocam benim top10 ssi üzerinden alıyor herşeyi içeriği yinede ekliyorum.
<?php
/**********************************************************************************
* BoardIndex.php                                                                  *
***********************************************************************************
* SMF: Simple Machines Forum                                                      *
* Open-Source Project Inspired by Zef Hemel ([email protected])                    *
* =============================================================================== *
* Software Version:           SMF 1.1                                             *
* Software by:                Simple Machines (http://www.simplemachines.org)     *
* Copyright 2006 by:          Simple Machines LLC (http://www.simplemachines.org) *
*           2001-2006 by:     Lewis Media (http://www.lewismedia.com)             *
* Support, News, Updates at:  http://www.simplemachines.org                       *
***********************************************************************************
* This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under   *
* the terms of the provided license as published by Simple Machines LLC.          *
*                                                                                 *
* This program is distributed in the hope that it is and will be useful, but      *
* WITHOUT ANY WARRANTIES; without even any implied warranty of MERCHANTABILITY    *
* or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.                                            *
*                                                                                 *
* See the "license.txt" file for details of the Simple Machines license.          *
* The latest version can always be found at http://www.simplemachines.org.        *
**********************************************************************************/
if (!defined('SMF'))
die('Hacking attempt...');

/* The single function this file contains is used to display the main
board index.  It uses just the following functions:

void BoardIndex()
- shows the board index.
- uses the BoardIndex template, and main sub template.
- may use the boardindex subtemplate for wireless support.
- updates the most online statistics.
- is accessed by ?action=boardindex.

bool calendarDoIndex()
- prepares the calendar data for the board index.
- takes care of caching it for speed.
- depends upon these settings: cal_showeventsonindex,
  cal_showbdaysonindex, cal_showholidaysonindex.
- returns whether there is anything to display.
*/

// Show the board index!
function BoardIndex()
{
global $txt$scripturl$db_prefix$ID_MEMBER$user_info$sourcedir;
global $modSettings$context$settings;

// For wireless, we use the Wireless template...
if (WIRELESS)
$context['sub_template'] = WIRELESS_PROTOCOL '_boardindex';
else
loadTemplate('BoardIndex');

// Remember the most recent topic for optimizing the recent posts feature.
$most_recent_topic = array(
'timestamp' => 0,
'ref' => null
);

// Board Viewers - by HarzeM
$board_viewers = array();
if (!empty($modSettings['enable_board_viewers']))
{
// get the users that are on some boards :)
$request db_query("
SELECT session, url, ID_MEMBER
FROM 
{$db_prefix}log_online
WHERE INSTR(url, 's:5:\"board\";i:')"
__FILE____LINE__);

// for each user ...
while($row mysql_fetch_assoc($request))
{
// no user ?! useless forum!
if (empty($row['session']))
continue;

$viewerdata = @unserialize($row['url']);

// Check if there was no action or the action is display.
if (!isset($viewerdata['action']) || $viewerdata['action'] == 'display')
{
if (isset($viewerdata['board']))
{
if(!isset($board_viewers[$viewerdata['board']]))
$board_viewers[$viewerdata['board']] = array ('guests' => 0'members' => 0);
if($row['ID_MEMBER'] > 0)
$board_viewers[$viewerdata['board']]['members']++;
else
$board_viewers[$viewerdata['board']]['guests']++;

}
}
}
mysql_free_result($request);
// Find all boards and categories, as well as related information.  This will be sorted by the natural order of boards and categories, which we control.
$result_boards db_query("

SELECT
c.name AS catName, c.ID_CAT, c.cat_reklam, b.ID_BOARD, b.name AS boardName, b.board_icon, b.description,
b.numPosts, b.numTopics, b.ID_PARENT, IFNULL(m.posterTime, 0) AS posterTime,
IFNULL(mem.memberName, m.posterName) AS posterName, m.subject, m.ID_TOPIC,
IFNULL(mem.realName, m.posterName) AS realName," 
. ($user_info['is_guest'] ? "
1 AS isRead, 0 AS new_from" 
"
(IFNULL(lb.ID_MSG, 0) >= b.ID_MSG_UPDATED) AS isRead, IFNULL(lb.ID_MSG, -1) + 1 AS new_from,
c.canCollapse, IFNULL(cc.ID_MEMBER, 0) AS isCollapsed"
) . ",
IFNULL(mem.ID_MEMBER, 0) AS ID_MEMBER, m.ID_MSG,
IFNULL(mods_mem.ID_MEMBER, 0) AS ID_MODERATOR, mods_mem.realName AS modRealName
FROM 
{$db_prefix}boards AS b
LEFT JOIN 
{$db_prefix}categories AS c ON (c.ID_CAT = b.ID_CAT)
LEFT JOIN 
{$db_prefix}messages AS m ON (m.ID_MSG = b.ID_LAST_MSG)
LEFT JOIN 
{$db_prefix}members AS mem ON (mem.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER)" . (!$user_info['is_guest'] ? "
LEFT JOIN 
{$db_prefix}log_boards AS lb ON (lb.ID_BOARD = b.ID_BOARD AND lb.ID_MEMBER = $ID_MEMBER)
LEFT JOIN 
{$db_prefix}collapsed_categories AS cc ON (cc.ID_CAT = c.ID_CAT AND cc.ID_MEMBER = $ID_MEMBER)" '') . "
LEFT JOIN 
{$db_prefix}moderators AS mods ON (mods.ID_BOARD = b.ID_BOARD)
LEFT JOIN 
{$db_prefix}members AS mods_mem ON (mods_mem.ID_MEMBER = mods.ID_MEMBER)
WHERE 
$user_info[query_see_board]. (empty($modSettings['countChildPosts']) ? "
AND b.childLevel <= 1" 
''), __FILE____LINE__);

// Run through the categories and boards....
$context['categories'] = array();
while ($row_board mysql_fetch_assoc($result_boards))
{
// Haven't set this category yet.
if (empty($context['categories'][$row_board['ID_CAT']]))
{
$context['categories'][$row_board['ID_CAT']] = array(
'id' => $row_board['ID_CAT'],
'name' => $row_board['catName'],
'is_collapsed' => isset($row_board['canCollapse']) && $row_board['canCollapse'] == && $row_board['isCollapsed'] > 0,
'cat_reklam' => $row_board['cat_reklam'],

'can_collapse' => isset($row_board['canCollapse']) && $row_board['canCollapse'] == 1,
'collapse_href' => isset($row_board['canCollapse']) ? $scripturl '?action=collapse;c=' $row_board['ID_CAT'] . ';sa=' . ($row_board['isCollapsed'] > 'expand' 'collapse;') . '#' $row_board['ID_CAT'] : '',
'collapse_image' => isset($row_board['canCollapse']) ? '<img src="' $settings['images_url'] . '/' . ($row_board['isCollapsed'] > 'expand.gif" alt="+"' 'collapse.gif" alt="-"') . ' border="0" />' '',
'href' => $scripturl '#' $row_board['ID_CAT'],
'boards' => array(),
'new' => false
);
$context['categories'][$row_board['ID_CAT']]['link'] = '<a name="' $row_board['ID_CAT'] . '" href="' . (isset($row_board['canCollapse']) ? $context['categories'][$row_board['ID_CAT']]['collapse_href'] : $context['categories'][$row_board['ID_CAT']]['href']) . '">' $row_board['catName'] . '</a>';
}

// If this board has new posts in it (and isn't the recycle bin!) then the category is new.
if (empty($modSettings['recycle_enable']) || $modSettings['recycle_board'] != $row_board['ID_BOARD'])
$context['categories'][$row_board['ID_CAT']]['new'] |= empty($row_board['isRead']) && $row_board['posterName'] != '';

// Collapsed category - don't do any of this.
if ($context['categories'][$row_board['ID_CAT']]['is_collapsed'])
continue;

// Let's save some typing.  Climbing the array might be slower, anyhow.
$this_category = &$context['categories'][$row_board['ID_CAT']]['boards'];

// This is a parent board.
if (empty($row_board['ID_PARENT']))
{
// Is this a new board, or just another moderator?
if (!isset($this_category[$row_board['ID_BOARD']]))
{
// Not a child.
$isChild false;

$this_category[$row_board['ID_BOARD']] = array(
'new' => empty($row_board['isRead']),
'id' => $row_board['ID_BOARD'],
'name' => $row_board['boardName'],
'board_icon' => $row_board['board_icon'],
'description' => $row_board['description'],
'moderators' => array(),
'link_moderators' => array(),
'children' => array(),
'link_children' => array(),
'children_new' => false,
'topics' => $row_board['numTopics'],
'posts' => $row_board['numPosts'],
'viewers' => isset($board_viewers[$row_board['ID_BOARD']]) ? array(
'guests' => $board_viewers[$row_board['ID_BOARD']]['guests'],
'members' => $board_viewers[$row_board['ID_BOARD']]['members'])  : array('guests' => 0'members' =>), // Board Viewers - by HarzeM

'href' => $scripturl '?board=' $row_board['ID_BOARD'] . '.0',
'link' => '<a href="' $scripturl '?board=' $row_board['ID_BOARD'] . '.0">' $row_board['boardName'] . '</a>'
);
}
if (!empty($row_board['ID_MODERATOR']))
{
$this_category[$row_board['ID_BOARD']]['moderators'][$row_board['ID_MODERATOR']] = array(
'id' => $row_board['ID_MODERATOR'],
'name' => $row_board['modRealName'],
'href' => $scripturl '?action=profile;u=' $row_board['ID_MODERATOR'],
'link' => '<a href="' $scripturl '?action=profile;u=' $row_board['ID_MODERATOR'] . '" title="' $txt[62] . '">' $row_board['modRealName'] . '</a>'
);
$this_category[$row_board['ID_BOARD']]['link_moderators'][] = '<a href="' $scripturl '?action=profile;u=' $row_board['ID_MODERATOR'] . '" title="' $txt[62] . '">' $row_board['modRealName'] . '</a>';
}
}
// Found a child board.... make sure we've found its parent and the child hasn't been set already.
elseif (isset($this_category[$row_board['ID_PARENT']]['children']) && !isset($this_category[$row_board['ID_PARENT']]['children'][$row_board['ID_BOARD']]))
{
// A valid child!
$isChild true;

$this_category[$row_board['ID_PARENT']]['children'][$row_board['ID_BOARD']] = array(
'id' => $row_board['ID_BOARD'],
'name' => $row_board['boardName'],
'description' => $row_board['description'],
'new' => empty($row_board['isRead']) && $row_board['posterName'] != '',
'topics' => $row_board['numTopics'],
'posts' => $row_board['numPosts'],
'viewers' => isset($board_viewers[$row_board['ID_BOARD']]) ? array(
'guests' => $board_viewers[$row_board['ID_BOARD']]['guests'],
'members' => $board_viewers[$row_board['ID_BOARD']]['members'])  : array('guests' => 0'members' =>), // Board Viewers - by HarzeM

'href' => $scripturl '?board=' $row_board['ID_BOARD'] . '.0',
'link' => '<a href="' $scripturl '?board=' $row_board['ID_BOARD'] . '.0">' $row_board['boardName'] . '</a>'
);

// Counting child board posts is... slow :/.
if (!empty($modSettings['countChildPosts']))
{
$this_category[$row_board['ID_PARENT']]['posts'] += $row_board['numPosts'];
$this_category[$row_board['ID_PARENT']]['topics'] += $row_board['numTopics'];
if(isset($board_viewers[$row_board['ID_BOARD']])) // Board Viewers - by HarzeM
{
$this_category[$row_board['ID_PARENT']]['viewers']['guests'] += $board_viewers[$row_board['ID_BOARD']]['guests'];
$this_category[$row_board['ID_PARENT']]['viewers']['members'] += $board_viewers[$row_board['ID_BOARD']]['members'];
}

}

// Does this board contain new boards?
$this_category[$row_board['ID_PARENT']]['children_new'] |= empty($row_board['isRead']);

// This is easier to use in many cases for the theme....
$this_category[$row_board['ID_PARENT']]['link_children'][] = &$this_category[$row_board['ID_PARENT']]['children'][$row_board['ID_BOARD']]['link'];
}
// Child of a child... just add it on...
elseif (!empty($modSettings['countChildPosts']))
{
if (!isset($parent_map))
$parent_map = array();

if (!isset($parent_map[$row_board['ID_PARENT']]))
foreach ($this_category as $id => $board)
{
if (!isset($board['children'][$row_board['ID_PARENT']]))
continue;

$parent_map[$row_board['ID_PARENT']] = array(&$this_category[$id], &$this_category[$id]['children'][$row_board['ID_PARENT']]);
$parent_map[$row_board['ID_BOARD']] = array(&$this_category[$id], &$this_category[$id]['children'][$row_board['ID_PARENT']]);

break;
}

if (isset($parent_map[$row_board['ID_PARENT']]))
{
$parent_map[$row_board['ID_PARENT']][0]['posts'] += $row_board['numPosts'];
$parent_map[$row_board['ID_PARENT']][0]['topics'] += $row_board['numTopics'];
$parent_map[$row_board['ID_PARENT']][1]['posts'] += $row_board['numPosts'];
$parent_map[$row_board['ID_PARENT']][1]['topics'] += $row_board['numTopics'];
if(isset($board_viewers[$row_board['ID_BOARD']])) // Board Viewers - by HarzeM
{
$parent_map[$row_board['ID_PARENT']][0]['viewers']['guests'] += $board_viewers[$row_board['ID_BOARD']]['guests'];
$parent_map[$row_board['ID_PARENT']][0]['viewers']['members'] += $board_viewers[$row_board['ID_BOARD']]['members'];
$parent_map[$row_board['ID_PARENT']][1]['viewers']['guests'] += $board_viewers[$row_board['ID_BOARD']]['guests'];
$parent_map[$row_board['ID_PARENT']][1]['viewers']['members'] += $board_viewers[$row_board['ID_BOARD']]['members'];
}


continue;
}

continue;
}
// Found a child of a child - skip.
else
continue;

// Prepare the subject, and make sure it's not too long.
censorText($row_board['subject']);
$row_board['short_subject'] = shorten_subject($row_board['subject'], 24);
$this_last_post = array(
'id' => $row_board['ID_MSG'],
'time' => $row_board['posterTime'] > timeformat($row_board['posterTime']) : $txt[470],
'timestamp' => forum_time(true$row_board['posterTime']),
'subject' => $row_board['short_subject'],
'long_subject' => $row_board['subject'],
'member' => array(
'id' => $row_board['ID_MEMBER'],
'username' => $row_board['posterName'] != '' $row_board['posterName'] : $txt[470],
'name' => $row_board['realName'],
'href' => $row_board['posterName'] != '' && !empty($row_board['ID_MEMBER']) ? $scripturl '?action=profile;u=' $row_board['ID_MEMBER'] : '',
'link' => $row_board['posterName'] != '' ? (!empty($row_board['ID_MEMBER']) ? '<a href="' $scripturl '?action=profile;u=' $row_board['ID_MEMBER'] . '">' $row_board['realName'] . '</a>' : (!empty($modSettings['MemberColorGuests']) ? '<span style="color:'.$modSettings['MemberColorGuests'].';">' '').$row_board['realName'].(!empty($modSettings['MemberColorGuests']) ? '</span>' '')) : $txt[470],
),
'start' => 'msg' $row_board['new_from'],
'topic' => $row_board['ID_TOPIC']
);
if (!empty($modSettings['MemberColorBoardindex']) && !empty($row_board['ID_MEMBER'])) {
$MemberColor_ID_MEMBER[$row_board['ID_MEMBER']] = $row_board['ID_MEMBER'];
$MemberColor_board[$isChild $row_board['ID_PARENT'] : $row_board['ID_BOARD']] = array(
'bid' => ($isChild $row_board['ID_PARENT'] : $row_board['ID_BOARD']),
'cat' => $row_board['ID_CAT']);
}

// Provide the href and link.
if ($row_board['subject'] != '')
{
$this_last_post['href'] = $scripturl '?topic=' $row_board['ID_TOPIC'] . '.msg' . ($user_info['is_guest'] ? $modSettings['maxMsgID'] : $row_board['new_from']) . (empty($row_board['isRead']) ? ';boardseen' '') . '#new';
$this_last_post['link'] = '<a href="' $this_last_post['href'] . '" title="' $row_board['subject'] . '">' $row_board['short_subject'] . '</a>';
}
else
{
$this_last_post['href'] = '';
$this_last_post['link'] = $txt[470];
}

// Set the last post in the parent board.
if (empty($row_board['ID_PARENT']) || ($isChild && !empty($row_board['posterTime']) && $this_category[$row_board['ID_PARENT']]['last_post']['timestamp'] < forum_time(true$row_board['posterTime'])))
$this_category[$isChild $row_board['ID_PARENT'] : $row_board['ID_BOARD']]['last_post'] = $this_last_post;
// Just in the child...?
if ($isChild)
{
$this_category[$row_board['ID_PARENT']]['children'][$row_board['ID_BOARD']]['last_post'] = $this_last_post;

// If there are no posts in this board, it really can't be new...
$this_category[$row_board['ID_PARENT']]['children'][$row_board['ID_BOARD']]['new'] &= $row_board['posterName'] != '';
}
// No last post for this board?  It's not new then, is it..?
elseif ($row_board['posterName'] == '')
$this_category[$row_board['ID_BOARD']]['new'] = false;

// Determine a global most recent topic.
if (!empty($row_board['posterTime']) && forum_time(true$row_board['posterTime']) > $most_recent_topic['timestamp'])
$most_recent_topic = array(
'timestamp' => forum_time(true$row_board['posterTime']),
'ref' => &$this_category[$isChild $row_board['ID_PARENT'] : $row_board['ID_BOARD']]['last_post'],
);
}
mysql_free_result($result_boards);

// Calculation of board viewers ... By HarzeM
if (!empty($modSettings['enable_board_viewers']))
foreach($context['categories'] as $keyc => $category)
{
foreach($category['boards'] as $key => $boards)
{
$this_guests $boards['viewers']['guests'];
$this_members $boards['viewers']['members'];
$this_viewers $this_guests $this_members;

$context['categories'][$keyc]['boards'][$key]['viewer_text'] = ($this_viewers 0) ?
('<span class="smalltext" style="float:right;">(' .
($modSettings['boardViewersClickable'] ? '<a href="'.$scripturl.'?action=viewers;board='.$key.'" onclick="return reqWin(this.href);" title="'.$txt['viewersBrowsing'].'">' '') .
($modSettings['boardViewersGuestsMembers'] ? 
((($this_members 1) ? "<b>".$this_members."</b> "$txt['board_v_members'] : "<b>".$this_members."</b> "$txt['board_v_member']) .
 (($this_guests 1) ? ", <b>".$this_guests."</b> "$txt['board_v_guests'] : ", <b>".$this_guests."</b> "$txt['board_v_guest']))
: (($this_viewers 1) ? "<b>".$this_viewers."</b> "$txt['board_viewers'] : "<b>".$this_viewers."</b> "$txt['board_viewer'])
) .
($modSettings['boardViewersClickable'] ? '</a>' '') .
')</span>')
'' ;

if($boards['children'] !== array())
{
foreach($boards['children'] as $keych => $child)
{
$this_guests $child['viewers']['guests'];
$this_members $child['viewers']['members'];
$this_viewers $this_guests $this_members;
$context['categories'][$keyc]['boards'][$key]['children'][$keych]['viewer_text'] = ($this_viewers 0) ? (($this_viewers 1) ? ", "$txt['board_viewers_child'] . ": " $this_viewers ", "$txt['board_viewer_child'] . ": " $this_viewers) : '';
}
}

}
}

//The latest member?
if (!empty($modSettings['latestMember']) && !empty($modSettings['MemberColorLatestMember']))
$MemberColor_ID_MEMBER[$modSettings['latestMember']] = $modSettings['latestMember'];

// Know set the colors for the last post...
if (!empty($MemberColor_ID_MEMBER)) {
//Now i can Load the Missing global :)
global $user_profile;

loadMemberData($MemberColor_ID_MEMBER);
$cmemcolid NULL;

//So the BoardIndex need colored links
if (!empty($modSettings['MemberColorBoardindex']) && !empty($MemberColor_board))
foreach($MemberColor_board as $boardid_memcolor) {
$cmemcolid $context['categories'][$boardid_memcolor['cat']]['boards'][$boardid_memcolor['bid']]['last_post']['member']['id'];
$profile = &$user_profile[$cmemcolid];
if(!empty($profile['member_group_color']) || !empty($profile['post_group_color']))
$context['categories'][$boardid_memcolor['cat']]['boards'][$boardid_memcolor['bid']]['last_post']['member']['link'] = '<a href="' $scripturl '?action=profile;u=' $profile['ID_MEMBER'] . '" title="' $txt[92] . ' ' $profile['realName'] . '"><span style="color:'.(!empty($profile['member_group_color']) ? $profile['member_group_color'] : $profile['post_group_color']).';">' $profile['realName'] . '</span></a>';
}
}

// Load the users online right now.
$result db_query("
SELECT
lo.ID_MEMBER, lo.logTime, lo.url, mem.realName, mem.memberName, mem.showOnline,
mg.onlineColor, mg.ID_GROUP, mg.groupName
FROM 
{$db_prefix}log_online AS lo
LEFT JOIN 
{$db_prefix}members AS mem ON (mem.ID_MEMBER = lo.ID_MEMBER)
LEFT JOIN 
{$db_prefix}membergroups AS mg ON (mg.ID_GROUP = IF(mem.ID_GROUP = 0, mem.ID_POST_GROUP, mem.ID_GROUP))"__FILE____LINE__);

$context['users_online'] = array();
$context['list_users_online'] = array();
$context['online_groups'] = array();
$context['num_guests'] = 0;
$context['num_buddies'] = 0;
$context['num_users_hidden'] = 0;
$context['spiders'] = array();
$context['num_spiders'] = 0;

$context['show_buddies'] = !empty($user_info['buddies']);

while ($row mysql_fetch_assoc($result))
{
if (empty($row['realName']))
{
// Get the request parameters..
$actions = @unserialize($row['url']);

// Is a spider?
$is_spider ob_googlebot_getAgent($actions['USER_AGENT'], $spider_name$agent);

if (!$is_spider)
$context['num_guests']++;
else
{
$context['num_spiders']++;

if ($modSettings['ob_googlebot_display_agent'])
$spider_name $agent;

if ($modSettings['ob_googlebot_count_all_instances'] && $modSettings['ob_googlebot_display_all_instances'])
$context['spiders'][] = $spider_name;
else
$context['spiders'][$agent] = $spider_name;
}

continue;
}
elseif (empty($row['showOnline']) && !allowedTo('moderate_forum'))
{
$context['num_users_hidden']++;
continue;
}

// Some basic color coding...
if (!empty($row['onlineColor']))
$link '<a href="' $scripturl '?action=profile;u=' $row['ID_MEMBER'] . '" style="color: ' $row['onlineColor'] . ';">' $row['realName'] . '</a>';
else
$link '<a href="' $scripturl '?action=profile;u=' $row['ID_MEMBER'] . '">' $row['realName'] . '</a>';

$is_buddy in_array($row['ID_MEMBER'], $user_info['buddies']);
if ($is_buddy)
{
$context['num_buddies']++;
$link '<b>' $link '</b>';
}

 $context['users_online'][strtolower($row['memberName'])] = array(
'id' => $row['ID_MEMBER'],
'username' => $row['memberName'],
'name' => $row['realName'],
'group' => $row['ID_GROUP'],
'href' => $scripturl '?action=profile;u=' $row['ID_MEMBER'],
'link' => $link,
'is_buddy' => $is_buddy,
'hidden' => empty($row['showOnline']),
);

 $context['list_users_online'][strtolower($row['memberName'])] = empty($row['showOnline']) ? '<i>' $link '</i>' $link;

if (!isset($context['online_groups'][$row['ID_GROUP']]))
$context['online_groups'][$row['ID_GROUP']] = array(
'id' => $row['ID_GROUP'],
'name' => $row['groupName'],
'color' => $row['onlineColor']
);
}
mysql_free_result($result);

ksort($context['users_online']);
ksort($context['list_users_online']);
ksort($context['online_groups']);
ksort($context['spiders']);

$context['num_users_online'] = count($context['users_online']) + $context['num_users_hidden'];

// Allowed user to see spiders online?
if (!allowedTo('googlebot_view'))
$context['spiders'] = array();

// Don't count all instances of a spider, only 1 for each different spider
if (!empty($context['spiders']) && !$modSettings['ob_googlebot_count_all_instances'])
$context['num_spiders'] = count($context['spiders']);

// Diplay how many instances of each spider
if (!empty($context['spiders']) && $modSettings['ob_googlebot_count_all_instances'] && $modSettings['ob_googlebot_display_all_instances'])
{
$spider_grouped array_count_values($context['spiders']);

$context['spiders'] = array();
foreach ($spider_grouped as $k => $v)
$context['spiders'][$k] = $k . ($v == '' ' (' $v ')');
}

// Load the users online today.
$nowdate = @getdate(forum_time(false));
$midnight mktime(000$nowdate['mon'], $nowdate['mday'], $nowdate['year']) - ($modSettings['time_offset'] * 3600);

$s strpos($user_info['time_format'], '%S') === false '' ':%S';
if (strpos($user_info['time_format'], '%H') === false && strpos($user_info['time_format'], '%T') === false)
$time_fmt '%I:%M' $s ' %p';
else
$time_fmt '%H:%M' $s;

$result db_query("
SELECT
mem.ID_MEMBER, mem.lastLogin, mem.realName, mem.memberName, mem.showOnline,
mg.onlineColor, mg.ID_GROUP, mg.groupName
FROM 
{$db_prefix}members AS mem
LEFT JOIN 
{$db_prefix}membergroups AS mg ON (mg.ID_GROUP = IF(mem.ID_GROUP = 0, mem.ID_POST_GROUP, mem.ID_GROUP)) WHERE mem.lastLogin >= $midnight"__FILE____LINE__);

$context['num_hidden_users_online_today'] = 0;
$context['users_online_today'] = array();
$context['list_users_online_today'] = array();

while ($row mysql_fetch_assoc($result))
{
if (empty($row['showOnline']))
{
$context['num_hidden_users_online_today'] = $context['num_hidden_users_online_today'] + 1;
if (!allowedTo('moderate_forum')) continue;
}

$userday strftime('%d'forum_time(true));
$loginday strftime('%d'forum_time(true$row['lastLogin']));
$yesterday $userday == $loginday '' $txt['uot_yesterday'];

$lastLogin $yesterday strftime($time_fmtforum_time(true$row['lastLogin']));
$title ' title="' $lastLogin '"';

// Some basic color coding...
if (!empty($row['onlineColor']))
$link '<a href="' $scripturl '?action=profile;u=' $row['ID_MEMBER'] . '"' $title ' style="color: ' $row['onlineColor'] . ';">' $row['realName'] . '</a>';
else
$link '<a href="' $scripturl '?action=profile;u=' $row['ID_MEMBER'] . '"' $title '>' $row['realName'] . '</a>';

$is_buddy in_array($row['ID_MEMBER'], $user_info['buddies']);
if ($is_buddy)
{
$link '<b>' $link '</b>';
}

$context['users_online_today'][$row['lastLogin'] . $row['memberName']] = array(
'id' => $row['ID_MEMBER'],
'username' => $row['memberName'],
'name' => $row['realName'],
'group' => $row['ID_GROUP'],
'href' => $scripturl '?action=profile;u=' $row['ID_MEMBER'],
'link' => $link,
'is_buddy' => $is_buddy,
'hidden' => empty($row['showOnline']),
);

$context['list_users_online_today'][$row['lastLogin'] . $row['memberName']] = empty($row['showOnline']) ? '<i>' $link '</i>' $link;
}
mysql_free_result($result);

krsort($context['users_online_today']);
krsort($context['list_users_online_today']);

$context['num_users_online_today'] = count($context['users_online_today']);
if (!allowedTo('moderate_forum'))
{
$context['num_users_online_today'] = $context['num_users_online_today'] + $context['num_hidden_users_online_today'];
}
// Track most online statistics?
if (!empty($modSettings['trackStats']))
{
// Determine the most users online - both all time and per day.
$total_users $context['num_guests'] + ($modSettings['ob_googlebot_count_most_online'] ? $context['num_spiders'] : 0) + $context['num_users_online'];

// More members on now than ever were?  Update it!
if (!isset($modSettings['mostOnline']) || $total_users >= $modSettings['mostOnline'])
updateSettings(array('mostOnline' => $total_users'mostDate' => time()));

$date strftime('%Y-%m-%d'forum_time(false));

// One or more stats are not up-to-date?
if (!isset($modSettings['mostOnlineUpdated']) || $modSettings['mostOnlineUpdated'] != $date)
{
$request db_query("
SELECT mostOn
FROM 
{$db_prefix}log_activity
WHERE date = '
$date'
LIMIT 1"
__FILE____LINE__);

// The log_activity hasn't got an entry for today?
if (mysql_num_rows($request) == 0)
{
db_query("
INSERT IGNORE INTO 
{$db_prefix}log_activity
(date, mostOn)
VALUES ('
$date', $total_users)"__FILE____LINE__);
}
// There's an entry in log_activity on today...
else
{
list ($modSettings['mostOnlineToday']) = mysql_fetch_row($request);

if ($total_users $modSettings['mostOnlineToday'])
trackStats(array('mostOn' => $total_users));

$total_users max($total_users$modSettings['mostOnlineToday']);
}
mysql_free_result($request);

updateSettings(array('mostOnlineUpdated' => $date'mostOnlineToday' => $total_users));
}
// Highest number of users online today?
elseif ($total_users $modSettings['mostOnlineToday'])
{
trackStats(array('mostOn' => $total_users));
updateSettings(array('mostOnlineUpdated' => $date'mostOnlineToday' => $total_users));
}
}

// Allowed user to see spiders online (We change stuff here AFTER stats update). Spiders are displayed as guests again.
if (!allowedTo('googlebot_view'))
$context['num_guests'] += $context['num_spiders'];

// Set the latest member.
$context['latest_member'] = &$context['common_stats']['latest_member'];

// Load the most recent post?
if ((!empty($settings['number_recent_posts']) && $settings['number_recent_posts'] == 1) || $settings['show_sp1_info'])
$context['latest_post'] = $most_recent_topic['ref'];

if (!empty($settings['number_recent_posts']) && $settings['number_recent_posts'] > 1)
{
require_once($sourcedir '/Recent.php');

if (($context['latest_posts'] = cache_get_data('boardindex-latest_posts:' md5($user_info['query_see_board'] . $user_info['language']), 180)) == null)
{
$context['latest_posts'] = getLastPosts($settings['number_recent_posts']);
cache_put_data('boardindex-latest_posts:' md5($user_info['query_see_board'] . $user_info['language']), $context['latest_posts'], 180);
}

// We have to clean up the cached data a bit.
foreach ($context['latest_posts'] as $k => $post)
{
$context['latest_posts'][$k]['time'] = timeformat($post['raw_timestamp']);
$context['latest_posts'][$k]['timestamp'] = forum_time(true$post['raw_timestamp']);
}
}

$settings['display_recent_bar'] = !empty($settings['number_recent_posts']) ? $settings['number_recent_posts'] : 0;
$settings['show_member_bar'] &= allowedTo('view_mlist');
$context['show_stats'] = allowedTo('view_stats') && !empty($modSettings['trackStats']);
$context['show_member_list'] = allowedTo('view_mlist');
$context['show_who'] = allowedTo('who_view') && !empty($modSettings['who_enabled']);
$context['show_karmastat'] = allowedTo('karmalog_view') && empty($modsettings['karmapermiss']);

// Set some permission related settings.
$context['show_login_bar'] = $user_info['is_guest'] && !empty($modSettings['enableVBStyleLogin']);
$context['show_calendar'] = allowedTo('calendar_view') && !empty($modSettings['cal_enabled']);

// Load the calendar?
if ($context['show_calendar'])
$context['show_calendar'] = calendarDoIndex();
$context['page_title'] = $txt[18];
}

// Called from the BoardIndex to display the current day's events on the board index.
function calendarDoIndex()
{
global $modSettings$context$user_info$scripturl$sc$ID_MEMBER;

// Make sure at least one of the options is checked.
if (empty($modSettings['cal_showeventsonindex']) && empty($modSettings['cal_showbdaysonindex']) && empty($modSettings['cal_showholidaysonindex']))
return false;

// Get the current forum time and check whether the statistics are up to date.
if (empty($modSettings['cal_today_updated']) || $modSettings['cal_today_updated'] != strftime('%Y%m%d'forum_time(false)))
updateStats('calendar');

// Load the holidays for today, ...
if (!empty($modSettings['cal_showholidaysonindex']) && isset($modSettings['cal_today_holiday']))
$holidays unserialize($modSettings['cal_today_holiday']);
// ... the birthdays for today, ...
if (!empty($modSettings['cal_showbdaysonindex']) && isset($modSettings['cal_today_birthday']))
$bday unserialize($modSettings['cal_today_birthday']);
// ... and the events for today.
if (!empty($modSettings['cal_showeventsonindex']) && isset($modSettings['cal_today_event']))
$events unserialize($modSettings['cal_today_event']);

// No events, birthdays, or holidays... don't show anything.  Simple.
if (empty($holidays) && empty($bday) && empty($events))
return false;

// This shouldn't be less than one!
if (empty($modSettings['cal_days_for_index']) || $modSettings['cal_days_for_index'] < 1)
$days_for_index 86400;
else
$days_for_index $modSettings['cal_days_for_index'] * 86400;

$context['calendar_only_today'] = $modSettings['cal_days_for_index'] == 1;

// Get the current member time/date.
$now forum_time();

// This is used to show the "how-do-I-edit" help.
$context['calendar_can_edit'] = allowedTo('calendar_edit_any');

// Holidays between now and now + days.
$context['calendar_holidays'] = array();
for ($i $now$i $now $days_for_index$i += 86400)
{
if (isset($holidays[strftime('%Y-%m-%d'$i)]))
$context['calendar_holidays'] = array_merge($context['calendar_holidays'], $holidays[strftime('%Y-%m-%d'$i)]);
}

// Happy Birthday, guys and gals!
$context['calendar_birthdays'] = array();
for ($i $now$i $now $days_for_index$i += 86400)
if (isset($bday[strftime('%Y-%m-%d'$i)]))
{
foreach ($bday[strftime('%Y-%m-%d'$i)] as $index => $dummy)
$bday[strftime('%Y-%m-%d'$i)][$index]['is_today'] = strftime('%Y-%m-%d'$i) == strftime('%Y-%m-%d'forum_time());
$context['calendar_birthdays'] = array_merge($context['calendar_birthdays'], $bday[strftime('%Y-%m-%d'$i)]);
}

$context['calendar_events'] = array();
$duplicates = array();
for ($i $now$i $now $days_for_index$i += 86400)
{
if (empty($events[strftime('%Y-%m-%d'$i)]))
continue;

foreach ($events[strftime('%Y-%m-%d'$i)] as $ev => $event)
{
if (empty($event['topic']) || (count(array_intersect($user_info['groups'], $event['allowed_groups'])) != || allowedTo('admin_forum')))
{
if (isset($duplicates[$events[strftime('%Y-%m-%d'$i)][$ev]['topic'] . $events[strftime('%Y-%m-%d'$i)][$ev]['title']]))
{
unset($events[strftime('%Y-%m-%d'$i)][$ev]);
continue;
}

$this_event = &$events[strftime('%Y-%m-%d'$i)][$ev];
$this_event['href'] = $this_event['topic'] == '' $scripturl '?topic=' $this_event['topic'] . '.0';
$this_event['modify_href'] = $scripturl '?action=' . ($this_event['topic'] == 'calendar;sa=post;' 'post;msg=' $this_event['msg'] . ';topic=' $this_event['topic'] . '.0;calendar;') . 'eventid=' $this_event['id'] . ';sesc=' $sc;
$this_event['can_edit'] = allowedTo('calendar_edit_any') || ($this_event['poster'] == $ID_MEMBER && allowedTo('calendar_edit_own'));
$this_event['is_today'] = (strftime('%Y-%m-%d'$i)) == strftime('%Y-%m-%d'forum_time());
$this_event['date'] = strftime('%Y-%m-%d'$i);

$duplicates[$this_event['topic'] . $this_event['title']] = true;
}
else
unset($events[strftime('%Y-%m-%d'$i)][$ev]);
}

if (!empty($events[strftime('%Y-%m-%d'$i)]))
$context['calendar_events'] = array_merge($context['calendar_events'], $events[strftime('%Y-%m-%d'$i)]);
}

for ($i 0$n count($context['calendar_birthdays']); $i $n$i++)
$context['calendar_birthdays'][$i]['is_last'] = !isset($context['calendar_birthdays'][$i 1]);
for ($i 0$n count($context['calendar_events']); $i $n$i++)
$context['calendar_events'][$i]['is_last'] = !isset($context['calendar_events'][$i 1]);

// This is used to make sure the header should be displayed.
return !empty($context['calendar_holidays']) || !empty($context['calendar_birthdays']) || !empty($context['calendar_events']);
}

//Top stats by Badboy
function call_ssi()
{
global $boarddir;

require_once($boarddir '/SSI.php');
}
?>


[SiNaN]

SSI üzerinden ekliyorsa o zaman SSI.php'deki fonksiyonu kopyalamalıydınız. :)
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

Evo™

#55
Ekte veriyorum sinan hocam içerik fazla olduğu için taglar arası ekleyemedim.

[SiNaN]

Bul:

SELECT ID_MEMBER, realName, posts , karmaGood

Değiştir:

SELECT ID_MEMBER, realName, posts , (karmaGood + elianaGood) as total

Bul:

ORDER BY karmaGood DESC

Değiştir:

ORDER BY total DESC

Bul:

'karma' => $row_members['karmaGood'],

Değiştir:

'karma' => $row_members['total'],
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

Evo™

Yok Sinan hocam bir değişiklik yok profilde artıyor ama anasayfdaki top10'da arttırmıyor.

[SiNaN]

İki tane karma modunuz varmış. :)

Bul:

SELECT realName, karmaGood, karmaBad, ID_MEMBER

Değiştir:

SELECT realName, (karmaGood + elianaGood) as totalGood, (karmaBad + elianaBad) as totalBad, ID_MEMBER

Bul:

'karmaGood' => $row['karmaGood'],
'karmaBad' => $row['karmaBad'],
'karmaTotal' => $row['karmaGood'] - $row['karmaBad'],


Değiştir:

'karmaGood' => $row['totalGood'],
'karmaBad' => $row['totalBad'],
'karmaTotal' => $row['totalGood'] - $row['totalBad'],
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

Evo™

Sinan hocam oldu çok teşekkürler ancak bazı üyelerin karmaları arttı şimdide resimde görebilirsin.

Advertisement: