Kayıt Esnasında Otomatik Doğrulama [1.1.x]

Started by grafitus, January 11, 2010, 05:07:26 PM

Previous topic - Next topic

grafitus

Modifikasyon Adı: Auto Verification
Modifikasyon Sayfası: http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=2374
Yazan: live627
Uyumluluk: 1.1.11
Açıklama: SMF 2.0'daki kayıt esnasında yapılan otomatik bilgi kontrolünün SMF 1.1.x için uyarlanmış sürümü.

Türkçe değişiklikleri için;

./Themes/default/languages/Login.turkish.php'yi açın.
Code (?> dan önce ekleyin.) Select
// Auto Verification
$txt['registration_username_available'] = 'Kullanıcı adı kullanılabilir';
$txt['registration_username_unavailable'] = 'Kullanıcı adı kullanılamaz';
$txt['registration_username_check'] = 'Kullanıcı adının kullanılabilirliğini kontrol et';
$txt['registration_password_short'] = 'Şifre çok kısa';
$txt['registration_password_reserved'] = 'Şifreniz kulanıcı adı/e-posta adresinizi içeriyor';
$txt['registration_password_numbercase'] = 'Şifreniz küçük/büyük harfler ve raklamlar içermelidir';
$txt['registration_password_no_match'] = 'Parolalar uyuşmuyor';
$txt['registration_password_valid'] = 'Şifre kullanılabilir';


Yarın öbür gün yazar Türkçe değişikliklerini pakete ekleyecektir...

Advertisement: