News:

Want to get involved in developing SMF, then why not lend a hand on our github!

Main Menu

Üyenin gönderdiği mesajları bu biçimde kısaltarak listeleme..

Started by boranjudge, April 20, 2008, 08:48:42 AM

Previous topic - Next topic

boranjudge

İyi günler, bir üyenin Gönderdiği mesajları ekte ki resim gibi içeriğini kısaltarak listeleme yapabilirmiyizboranjudge


sajT®


boranjudgeYağız...


sajT®

Sources'daki Değişken Profile.template.php'den Çağıralacak Uğraşmam Gerekiyo Bayağı  ::)

boranjudge

Quote from: Yağız on April 21, 2008, 05:01:29 PM
Hem hayır, hem evet. Iki dosyayada ekleme yapilmali.

Sevgili Yağız, Anlatımını yaparak, Yardımcı olursanız çok sevinirim, uzun süredir kurmak istediğim modlardan birisi .
Teşekkür ederim.

Yağız...


[SiNaN]

Kısalatarak göstermek için:

../Sources/Profile.php

Bul:

global $txt, $user_info, $scripturl, $modSettings, $db_prefix;
global $context, $user_profile, $ID_MEMBER, $sourcedir;


Değiştir:

global $txt, $user_info, $scripturl, $modSettings, $db_prefix;
global $context, $user_profile, $ID_MEMBER, $sourcedir, $func;


Bul:

// Do the code.
$row['body'] = parse_bbc($row['body'], $row['smileysEnabled'], $row['ID_MSG']);


Öncesine ekle:

//Message body length.
$message_length = 150;

// Do we need to cut it off?
if ($func['strlen']($row['body']) > $message_length)
{
$row['body'] = $func['substr']($row['body'], 0, $message_length);

// Check for space or line break.
$cutoff = max(strrpos($row['body'], ' '), strrpos($row['body'], '<'));

if ($cutoff !== false)
$row['body'] = $func['substr']($row['body'], 0, $cutoff);
$row['body'] .= '...';
}150 yerine istediğiniz uzunluğu girmelisiniz.
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal


boranjudge

Çok teşekkür ederim Sevgili sinan, güzel bir kısmı tamamlandı sayende.

Yağız...


boranjudge

Quote from: Yağız on April 27, 2008, 10:34:40 AM
O sorun çözüldügüne göre baska bir sorun kaldi mi?

Sevgili Yağız,
Tablolama ve linkler açısından resimde ki gibi bir geliştirme kaldı.

tarihogretmeni

Öncelikle teşekkürler...

Bu değişiklik ile üyelerin gönderdiği son konularda kısalma oldu fakat son mesajlarda değişiklik olmadı.
"Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur."

Yağız...

Aynı kodlardan ikişer tane olması gerekiyor. Siz ilk kodları değiştirmişsiniz. Diğer kodlarıda değiştirmeyi deneyin.

Yağız...

Tam olarak olmadı ama idare eder :)
Sources/Profile.php'de bulun:
t.ID_MEMBER_STARTED, t.ID_FIRST_MSG, t.ID_LAST_MSG, m.body, m.smileysEnabled,
m.subject, m.posterTime
FROM ({$db_prefix}messages AS m, {$db_prefix}topics AS t, {$db_prefix}boards AS b)
LEFT JOIN {$db_prefix}categories AS c ON (c.ID_CAT = b.ID_CAT)

Degistirin:
t.ID_MEMBER_STARTED, t.ID_FIRST_MSG, t.ID_LAST_MSG, m.body, m.smileysEnabled,
m.subject, m.posterTime, mem.memberName
FROM ({$db_prefix}messages AS m, {$db_prefix}topics AS t, {$db_prefix}boards AS b)
LEFT JOIN {$db_prefix}categories AS c ON (c.ID_CAT = b.ID_CAT)
LEFT JOIN {$db_prefix}members AS mem ON (mem.ID_MEMBER = t.ID_MEMBER_STARTED)

Bulun:
'topic' => $row['ID_TOPIC'],
Öncesine ekleyin:
'poster' => array(
'name' => $row['memberName'],
'url' => $scripturl . '?action=profile;u=' . $row['ID_MEMBER_STARTED'],
),

Themes/default/Profile.template.php dosyasinda bulun(burada tüm fonksiyonu degistiricez, yoksa çok uzun sürer):
// Template for showing all the posts of the user, in chronological order.
function template_showPosts()
{
global $context, $settings, $options, $scripturl, $modSettings, $txt;

echo '
<table border="0" width="85%" cellspacing="1" cellpadding="4" class="bordercolor" align="center">
<tr class="titlebg">
<td colspan="3" height="26">
&nbsp;<img src="', $settings['images_url'], '/icons/profile_sm.gif" alt="" align="top" />&nbsp;', $txt['showPosts'], '
</td>
</tr>';

// Only show posts if they have made some!
if (!empty($context['posts']))
{
// Page numbers.
echo '
<tr class="catbg3">
<td colspan="3">
', $txt[139], ': ', $context['page_index'], '
</td>
</tr>
</table>';

// Button shortcuts
$quote_button = create_button('quote.gif', 145, 'smf240', 'align="middle"');
$reply_button = create_button('reply_sm.gif', 146, 146, 'align="middle"');
$remove_button = create_button('delete.gif', 121, 31, 'align="middle"');
$notify_button = create_button('notify_sm.gif', 131, 125, 'align="middle"');

// For every post to be displayed, give it its own subtable, and show the important details of the post.
foreach ($context['posts'] as $post)
{
echo '
<table border="0" width="85%" cellspacing="1" cellpadding="0" class="bordercolor" align="center">
<tr>
<td width="100%">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" class="bordercolor" align="center">
<tr class="titlebg2">
<td style="padding: 0 1ex;">
', $post['counter'], '
</td>
<td width="75%" class="middletext">
&nbsp;<a href="', $scripturl, '#', $post['category']['id'], '">', $post['category']['name'], '</a> / <a href="', $scripturl, '?board=', $post['board']['id'], '.0">', $post['board']['name'], '</a> / <a href="', $scripturl, '?topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], '#msg', $post['id'], '">', $post['subject'], '</a>
</td>
<td class="middletext" align="right" style="padding: 0 1ex; white-space: nowrap;">
', $txt[30], ': ', $post['time'], '
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" height="80" colspan="3" valign="top" class="windowbg2">
<div class="post">', $post['body'], '</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" class="windowbg2" align="', !$context['right_to_left'] ? 'right' : 'left', '"><span class="middletext">';

if ($post['can_delete'])
echo '
<a href="', $scripturl, '?action=profile;u=', $context['current_member'], ';sa=showPosts;start=', $context['start'], ';delete=', $post['id'], ';sesc=', $context['session_id'], '" onclick="return confirm(\'', $txt[154], '?\');">', $remove_button, '</a>';
if ($post['can_delete'] && ($post['can_mark_notify'] || $post['can_reply']))
echo '
', $context['menu_separator'];
if ($post['can_reply'])
echo '
<a href="', $scripturl, '?action=post;topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], '">', $reply_button, '</a>', $context['menu_separator'], '
<a href="', $scripturl, '?action=post;topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], ';quote=', $post['id'], ';sesc=', $context['session_id'], '">', $quote_button, '</a>';
if ($post['can_reply'] && $post['can_mark_notify'])
echo '
', $context['menu_separator'];
if ($post['can_mark_notify'])
echo '
<a href="' . $scripturl . '?action=notify;topic=' . $post['topic'] . '.' . $post['start'] . '">' . $notify_button . '</a>';

echo '
</span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>';
}

// Show more page numbers.
echo '
<table border="0" width="85%" cellspacing="1" cellpadding="4" class="bordercolor" align="center">
<tr>
<td colspan="3" class="catbg3">
', $txt[139], ': ', $context['page_index'], '
</td>
</tr>
</table>';
}
// No posts? Just end the table with a informative message.
else
echo '
<tr class="windowbg2">
<td>
', $txt[170], '
</td>
</tr>
</table>';
}

Degistirin:
// Template for showing all the posts of the user, in chronological order.
function template_showPosts()
{
global $context, $settings, $options, $scripturl, $modSettings, $txt;

echo '
<table border="0" width="85%" cellspacing="1" cellpadding="4" class="bordercolor" align="center">
<tr class="titlebg">
<td colspan="3" height="26">
&nbsp;<img src="', $settings['images_url'], '/icons/profile_sm.gif" alt="" align="top" />&nbsp;', $txt['showPosts'], '
</td>
</tr>';

// Only show posts if they have made some!
if (!empty($context['posts']))
{
// Page numbers.
echo '
<tr class="catbg3">
<td colspan="3">
', $txt[139], ': ', $context['page_index'], '
</td>
</tr>
</table>';

// For every post to be displayed, give it its own subtable, and show the important details of the post.
foreach ($context['posts'] as $post)
{
echo '
<table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="85%" align="center" class="bordercolor">
<tr>
<td class="titlebg" style="font-weight:normal">
<span style="float:right">
Forum: <a href="', $scripturl, '?board=', $post['board']['id'], '.0">', $post['board']['name'], '</a>
</span>
', $post['time'], '
</td>
</tr>
<tr>
<td class="windowbg">
<div>
<a href="', $scripturl, '?topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], '#msg', $post['id'], '"><strong>', $post['subject'], '</strong></a>
</div>
<div class="smalltext">
Baslatan: <a href="', $post['poster']['url'], '">', $post['poster']['name'], '</a>
</div>
<div class="windowbg2" style="margin:6px 0px 6px 0px; padding:6px; border:2px groove">
<div class="smalltext"><em>
<img style="vertical-align: middle;" src="images/icons/icon1.gif" alt="" border="0" />
<a href="', $scripturl, '?topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], '#msg', $post['id'], '">', $post['subject'], '</a><br />
<br />
', $post['body'], '
</em></div>
</div>
</td>
</tr>
</table>';
}

// Show more page numbers.
echo '
<table border="0" width="85%" cellspacing="1" cellpadding="4" class="bordercolor" align="center">
<tr>
<td colspan="3" class="catbg3">
', $txt[139], ': ', $context['page_index'], '
</td>
</tr>
</table>';
}
// No posts? Just end the table with a informative message.
else
echo '
<tr class="windowbg2">
<td>
', $txt[170], '
</td>
</tr>
</table>';
}

boranjudge

Sevgili Yağız, emeğinize sağlık eğer demosu varsa verebilirseniz daha iyi olur ben denedim hata verdi ama büyük ihtimalle benden kaynaklı bir hata, çünkü kombinasyonlar kurarak değiştirmiştim dosyaların kodlarını şöyle birşey çıktı sonuç olarak

http://www.boranjudge.org/index.php?action=profile;u=1;sa=showPosts

Bu kadarıda şimdilik yeterli benim için,

umarım bu modu geliştiren arkadaşlar olur, güzel bir mod olduğunu düşünüyorum

İlgi ve alakanız için teşekkür ederim Sevgilerimle boranjudge.

Yağız...


boranjudge

Sevgili Yağız,
Bu ekran görüntüsü ve karşılaştığım ekran görüntüsünü karşılaştırıyorum da, Kesin yanlış yapmışımdır :)


boranjudge

Merhaba dikkatimi çeken bir nokta oldu, uğraştığımız bu sayfada Konuyu başlatan üye kısmında belirtilen üyeyi tıkladığımda kendi profilime ulaşıyorum, bunu önlemek, Konuyu başlatan üyenin profiline gitmesini sağlamak için ne yapmalıyım ?

Yağız...


Yağız...

Flood olucak biraz ama sorunu çözdüm.
Profile.php'de bulun:
LEFT JOIN {$db_prefix}members AS mem ON (mem.ID_MEMBER = t.ID_MEMBER_STARTED)
Degistirin:
LEFT JOIN {$db_prefix}members AS mem ON (mem.ID_MEMBER = $memID)
Mesaj düzeltildi.

[SiNaN]

Yağız, kodlarda çok hata var. Tekrar kontrol et. Vaktim yok ama şu an gördüğüm kadarıyla;

-Son mesajındaki değişiklik tam tersi olacak.
-Poster url'si şu şekilde olacak:

'url' => $scripturl . '?action=profile;u=' . $row['ID_MEMBER_STARTED'],

-Mesajın bulunduğu konu adı yerine mesaj başlığı çıkıyor.
-Bulunduğu bölüm gösterilmiyor.
-Kategoriyi kaybetmişsin.
-Mesaj url'leri yanlış.

Kolay gelsin. Vaktim olursa ben de bakarım.
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

Yağız...

Quote-Son mesajındaki değişiklik tam tersi olacak.
Nasıl anlamadım?

Quote-Poster url'si şu şekilde olacak:
'url' => $scripturl . '?action=profile;u=' . $row['ID_MEMBER_STARTED'],
İkiside çalışıyor.

Quote-Mesajın bulunduğu konu adı yerine mesaj başlığı çıkıyor.
Zaten bu son mesajlar, son konular değilki. Normaldede böyle.

Quote-Bulunduğu bölüm gösterilmiyor.
Hangi bölüm?

Quote-Kategoriyi kaybetmişsin.
Arkadaşın verdiği sitede kategori değil, bölüm vardı.

Quote-Mesaj url'leri yanlış.
Hayır, doğru.

Evo™

#28
Yağız Sinan arkadaşın verdiği tam istediğimi yapıyor dün dediğimi konuya mesaj yazan yerine konuyu başlatanın adı yazıyor.
Kategori, bölüm ve mesajlarında linklerini gösterebilmek için aşağıdakini yapabilirsiniz.
Yağızın verdiği profile.template.php kodlarındaki
Forum: <a href="', $scripturl, '?board=', $post['board']['id'], '.0">', $post['board']['name'], '</a>
burayı alttaki gibi değiştirirsenz kategori-bölüm-konu mesaj urlsi felan hepsi oluyor orjinalinde olduğu gibi yani.
Forum: <a href="', $scripturl, '#', $post['category']['id'], '">', $post['category']['name'], '</a> / <a href="', $scripturl, '?board=', $post['board']['id'], '.0">', $post['board']['name'], '</a> / <a href="', $scripturl, '?topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], '#msg', $post['id'], '">', $post['subject'], '</a>

Ben biraz değişiklikler yaptım sizlerlede paylaşmak istedim.
Ekran görüntüsü


Bu şekilde yapmak isterseniz yağızın verdiği profile.template.php dosyasındaki kodları
// Template for showing all the posts of the user, in chronological order.
function template_showPosts()
{
global $context, $settings, $options, $scripturl, $modSettings, $txt;

echo '
<table border="0" width="85%" cellspacing="1" cellpadding="4" class="bordercolor" align="center">
<tr class="titlebg">
<td colspan="3" height="26">
&nbsp;<img src="', $settings['images_url'], '/icons/profile_sm.gif" alt="" align="top" />&nbsp;', $txt['showPosts'], '
</td>
</tr>';

// Only show posts if they have made some!
if (!empty($context['posts']))
{
// Page numbers.
echo '
<tr class="catbg3">
<td colspan="3">
', $txt[139], ': ', $context['page_index'], '
</td>
</tr>
</table>';

// Button shortcuts
$quote_button = create_button('quote.gif', 145, 'smf240', 'align="middle"');
$reply_button = create_button('reply_sm.gif', 146, 146, 'align="middle"');
$remove_button = create_button('delete.gif', 121, 31, 'align="middle"');
$notify_button = create_button('notify_sm.gif', 131, 125, 'align="middle"');

// For every post to be displayed, give it its own subtable, and show the important details of the post.
foreach ($context['posts'] as $post)
{
echo '
<table border="0" width="85%" cellspacing="1" cellpadding="0" class="bordercolor" align="center">
<tr>
<td width="100%">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" class="bordercolor" align="center">
<tr class="titlebg2">
<td style="padding: 0 1ex;">
', $post['counter'], '
</td>
<td width="75%" class="middletext">
&nbsp;<a href="', $scripturl, '#', $post['category']['id'], '">', $post['category']['name'], '</a> / <a href="', $scripturl, '?board=', $post['board']['id'], '.0">', $post['board']['name'], '</a> / <a href="', $scripturl, '?topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], '#msg', $post['id'], '">', $post['subject'], '</a>
</td>
<td class="middletext" align="right" style="padding: 0 1ex; white-space: nowrap;">
', $txt[30], ': ', $post['time'], '
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" height="80" colspan="3" valign="top" class="windowbg2">
<div class="post">', $post['body'], '</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" class="windowbg2" align="', !$context['right_to_left'] ? 'right' : 'left', '"><span class="middletext">';

if ($post['can_delete'])
echo '
<a href="', $scripturl, '?action=profile;u=', $context['current_member'], ';sa=showPosts;start=', $context['start'], ';delete=', $post['id'], ';sesc=', $context['session_id'], '" onclick="return confirm('', $txt[154], '?');">', $remove_button, '</a>';
if ($post['can_delete'] && ($post['can_mark_notify'] || $post['can_reply']))
echo '
', $context['menu_separator'];
if ($post['can_reply'])
echo '
<a href="', $scripturl, '?action=post;topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], '">', $reply_button, '</a>', $context['menu_separator'], '
<a href="', $scripturl, '?action=post;topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], ';quote=', $post['id'], ';sesc=', $context['session_id'], '">', $quote_button, '</a>';
if ($post['can_reply'] && $post['can_mark_notify'])
echo '
', $context['menu_separator'];
if ($post['can_mark_notify'])
echo '
<a href="' . $scripturl . '?action=notify;topic=' . $post['topic'] . '.' . $post['start'] . '">' . $notify_button . '</a>';

echo '
</span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>';
}

// Show more page numbers.
echo '
<table border="0" width="85%" cellspacing="1" cellpadding="4" class="bordercolor" align="center">
<tr>
<td colspan="3" class="catbg3">
', $txt[139], ': ', $context['page_index'], '
</td>
</tr>
</table>';
}
// No posts? Just end the table with a informative message.
else
echo '
<tr class="windowbg2">
<td>
', $txt[170], '
</td>
</tr>
</table>';
}

Alttaki gibi değiştirirseniz o görüntüyü almış olacaksınız.
// Template for showing all the posts of the user, in chronological order.
function template_showPosts()
{
global $context, $settings, $options, $scripturl, $modSettings, $txt;

echo '
<table border="0" width="85%" cellspacing="1" cellpadding="4" class="bordercolor" align="center">
<tr class="titlebg">
<td colspan="3" height="26">
&nbsp;<img src="', $settings['images_url'], '/icons/profile_sm.gif" alt="" align="top" />&nbsp;', $txt['showPosts'], '
</td>
</tr>';

// Only show posts if they have made some!
if (!empty($context['posts']))
{
// Page numbers.
echo '
<tr class="catbg3">
<td colspan="3">
', $txt[139], ': ', $context['page_index'], '
</td>
</tr>
</table>';

// Button shortcuts
      $quote_button = create_button('quote.gif', 145, 'smf240', 'align="middle"');
      $reply_button = create_button('reply_sm.gif', 146, 146, 'align="middle"');
      $remove_button = create_button('delete.gif', 121, 31, 'align="middle"');
      $notify_button = create_button('notify_sm.gif', 131, 125, 'align="middle"');

// For every post to be displayed, give it its own subtable, and show the important details of the post.
foreach ($context['posts'] as $post)
{
echo '
<table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="85%" align="center" class="bordercolor">
<tr>
<td class="titlebg" style="font-weight:normal">
<span style="float:right">
<font color="red"><b> Tarih:</b></font><b> ', $post['time'], '</b>
</span>
<font color="red"><b> Kategori:</b></font><a href="', $scripturl, '#', $post['category']['id'], '">', $post['category']['name'], '</a>

<br />

<span style="float:right">
<font color="red"><b> Görüntüleme:</b></font><b> ', $post['counter'], '</b>
</span>
<font color="red"><b> Bölüm:</b></font><a href="', $scripturl, '?board=', $post['board']['id'], '.0">', $post['board']['name'], '</a> / <a href="', $scripturl, '?topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], '#msg', $post['id'], '">', $post['subject'], '</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="windowbg">

<div class="smalltext">
<font color="red"><b>Başlatan:</b></font>
<a href="', $post['poster']['url'], '">', $post['poster']['name'], '</a>
</div>
<div style="margin:6px 0px 6px 0px; padding:6px; border:2px groove">


<a href="', $scripturl, '?topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], '#msg', $post['id'], '">', $post['subject'], '</a><br />
<br />
', $post['body'], '
</div>
</div>
<span style="float:right">
';

         if ($post['can_delete'])
            echo '
               <a href="', $scripturl, '?action=profile;u=', $context['current_member'], ';sa=showPosts;start=', $context['start'], ';delete=', $post['id'], ';sesc=', $context['session_id'], '" onclick="return confirm('', $txt[154], '?');">', $remove_button, '</a>';
         if ($post['can_delete'] && ($post['can_mark_notify'] || $post['can_reply']))
            echo '
                        ', $context['menu_separator'];
         if ($post['can_reply'])
            echo '
               <a href="', $scripturl, '?action=post;topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], '">', $reply_button, '</a>', $context['menu_separator'], '
               <a href="', $scripturl, '?action=post;topic=', $post['topic'], '.', $post['start'], ';quote=', $post['id'], ';sesc=', $context['session_id'], '">', $quote_button, '</a>';
         if ($post['can_reply'] && $post['can_mark_notify'])
            echo '
                        ', $context['menu_separator'];
         if ($post['can_mark_notify'])
            echo '
               <a href="' . $scripturl . '?action=notify;topic=' . $post['topic'] . '.' . $post['start'] . '">' . $notify_button . '</a>';

         echo '</span>
</td>
</tr>
</table>';
}

// Show more page numbers.
echo '
<table border="0" width="85%" cellspacing="1" cellpadding="4" class="bordercolor" align="center">
<tr>
<td colspan="3" class="catbg3">
', $txt[139], ': ', $context['page_index'], '
</td>
</tr>
</table>';
}
// No posts? Just end the table with a informative message.
else
echo '
<tr class="windowbg2">
<td>
', $txt[170], '
</td>
</tr>
</table>';
}

boranjudge

Quote from: Yağız on May 04, 2008, 05:17:23 PM
Flood olucak biraz ama sorunu çözdüm.
Profile.php'de bulun:
LEFT JOIN {$db_prefix}members AS mem ON (mem.ID_MEMBER = t.ID_MEMBER_STARTED)
Degistirin:
LEFT JOIN {$db_prefix}members AS mem ON (mem.ID_MEMBER = $memID)
Mesaj düzeltildi.

Merhaba Sevgili Yağız,

      Gönderen kısmında "Gönderdiği mesajlarına" baktığımız üyenin kendisinin olması sencede gereksiz değilmi, yani biz kimin profiline bakıyorsak kısaltılmış mesajı da o göndermiştir ama Gönderen kısmını Konuyu başlatan veya Konuyu sunan olarak değiştirir ve             Gönderenin yanında konuyu başlatanın nickinin çıkmasını sağlayıp tıklandığında başlatanın profiline gidilmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum.

Bir önce yönelttiğim Soru da bu yöndeydi sanırım yanlış anlattım.

Yardımcı olursanız sevinirim
Sevgilerimle boranjudge.

Yağız...

Ilk yapildigindada öyleydi zaten :S
Yukaridaki islemin tersini yapin ve [SiNaN]'ın bu mesajındaki kodlari uygulayin.

boranjudge

Quote from: Yağız on May 05, 2008, 02:19:21 PM
Ilk yapildigindada öyleydi zaten :S
Yukaridaki islemin tersini yapin ve [SiNaN]'ın bu mesajındaki kodlari uygulayin.

Çok teşekkür ederim :)

demo :)
http://www.boranjudge.org/index.php?action=profile;u=1;sa=showPosts;start=6

Martı nickli üye mesela:)

Yağız...


boranjudge

Quote from: Yağız on May 05, 2008, 02:54:55 PM
Kodları düzenledim. Sanırım başka hata kalmadı?

Teşekkür ederim herşey için, birşey daha sorabilirmiyim sizce video ve resimlerin belirlediğimiz  ölçülerde görünmesini sağlayabilirmiyiz

[SiNaN]

Quote from: Yağız on May 05, 2008, 02:54:55 PM
Kodları düzenledim. Sanırım başka hata kalmadı?

SMF 2.0'ın code tagının azizliğine uğramışım, kusura bakma. Sanırım herşey düzgün şu haliyle. Sadece konuyu açanın üstünde mesajın adı değil de konunun adı olsa daha güzel olurdu dedim.
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

Yağız...


boranjudge

Quote from: Yağız on May 06, 2008, 06:18:35 AM
Tamam anladim :)
Okuldan gelince düzenlerim.

Sevgili Yağız, Merakla bekliyorum teşekkür ederim.


ℓσяєиz

Quote from: Shadow1243 on October 03, 2008, 04:22:17 AM
smf 1.1.6 için yapılışının tam anlatımını paylaşırsanız sevinirim.

1.1.x sürümlerinin temel kodları aynıdır başka bir modül kurmadıysan bu anlatılanları yapman yeterli olacaktır

Barış Dokumacı


MY THEMES

The greates enemy will hide in the last place you would ever lock..

Shadow1243

Quote from: ℓσяєиz on October 03, 2008, 04:28:09 AM
Quote from: Shadow1243 on October 03, 2008, 04:22:17 AM
smf 1.1.6 için yapılışının tam anlatımını paylaşırsanız sevinirim.

1.1.x sürümlerinin temel kodları aynıdır başka bir modül kurmadıysan bu anlatılanları yapman yeterli olacaktır

Hepsi karışmış.Tam olarak tek bir mesajda toplanırsa memnun oluruz..


OverTa[k]e

Advertisement: