Advertisement:

Author Topic: Flash logo  (Read 8606 times)

Offline billis_2

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 31
 • Gender: Male
  • AlbStars.Com
Flash logo
« on: October 06, 2008, 02:48:30 PM »
Pershendetje :)

Un kam MK Potarl + smf 1.16
kam installuar Seo4SMF dhe kur e aktivizoj forumi nuk punon mire brenda ne portal!
Nqs e heq nga portali ponon shume mire  :)

Tani dua te vendos flash logo qe kam ne portal dhe ne forum, dmth sic eshte ne partal.
si mundem ta vendos ate flash logo lart forumit, sic eshte ne portal?

Portal:  http://www.albstars.com
Forums:  http://www.albstars.com/forum.html

Ju faleminderit.
« Last Edit: March 07, 2012, 10:53:25 AM by billis_2 »

Offline billis_2

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 31
 • Gender: Male
  • AlbStars.Com
Re: Flash logo
« Reply #1 on: October 06, 2008, 05:59:23 PM »
Pershendetje perseri  :)

Me pak pune e vura dhe logo flash :)

Dhe per juve qe ju intereson... ja ku eshte  :)

Shkoni ne index.template.php
line 199:
Gjini kodin:
Code: [Select]
// the routine for the info center upshrink
   echo '
      <script language="JavaScript" type="text/javascript"><!-- // --><![CDATA[
         var current_header_ic = ', empty($options['collapse_header_ic']) ? 'false' : 'true', ';

         function shrinkHeaderIC(mode)
         {';

   if ($context['user']['is_guest'])
      echo '
            document.cookie = "upshrinkIC=" + (mode ? 1 : 0);';
   else
      echo '
            smf_setThemeOption("collapse_header_ic", mode ? 1 : 0, null, "', $context['session_id'], '");';

   echo '
            document.getElementById("upshrink_ic").src = smf_images_url + (mode ? "/expand.gif" : "/collapse.gif");

            document.getElementById("upshrinkHeaderIC").style.display = mode ? "none" : "";

            current_header_ic = mode;
         }
      // ]]></script>
</head>

Vendosni me poshte:
Code: [Select]
<tr><td>
<center>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9.0.124.0" width="100%" height="160" id="logo">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="http://www.emrin-website.com/forum/Themes/your-theme/images/logo.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#99CCFF" />
<embed pluginspage=" http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" src="http://www.emrin-website.com/forum/Themes/your-theme/images/logo.swf" width="100%" height="160" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" />
</embed />
</object></center>
</td>
</tr>
« Last Edit: October 06, 2008, 06:08:10 PM by billis_2 »