אני מנסה להבין

Started by Benny Elgazar, October 11, 2009, 02:09:27 PM

Previous topic - Next topic

Benny Elgazar

למה אין שני אנשים צעירים רציינים עם זמן שפותחים פרוייקט גדול של המערכת הזאת.
phpBB ו iB
קטנים לעומת המערכת הזאת, עם קצת פירסום והשקעה זה יכול להיות פורום פעיל מאוד בארץ ופופולרי בקרב בעלי אתרים.
אני בן 21 עוד מעט ואין לי הרבה זמן, אבל אני מוכן לעזור אפילו בתשלום אחסון אם מישהו רציני מוכן לקחת חלק בהשקעה!
שייעד אותי במסן
BennyElgazar@gmail.com

ashki

הפורום הזה רווחי? איך בעלי האתר מרוויחים

Advertisement: