News:

SMF 2.0.19 has been released! Please update. Read more.

Main Menu

Pregunta complicada

Started by fol2dtis, April 06, 2007, 10:11:33 AM

Previous topic - Next topic

fol2dtis

Bé, en el fòrum que tinc en funcionament hi ha un usuari que és un "infiltrat", com a broma. Per a evitar que se sàpiga qui és a través de l'hora en que penja els missatges (descartant qui no pot penjar-ho en aquella hora) voldria saber si hi ha alguna manera de penjar els missatges programant-los per a una hora concreta, de manera que tu no hagis d'estar pendent de postejar-los a les tantes de la matinada, per exemple.
Seria possible de fer, per exemple, a través d'un php que s'executés a una hora determinada amb uns valors (usuari, assumpte i cos del missatge) predeterminats? Si és així, quines ordres s'haurien d'utilitzar?
Sé que és rebuscat... jeje

Sharp Spike

Hola, ¿encara necessita ajuda amb aquest problema?
People say I don't listen or something...crazy.

Advertisement: