News:

Bored?  Looking to kill some time?  Want to chat with other SMF users?  Join us in IRC chat or Discord

Main Menu

Glossary (Sözlük) Modu

Started by Arveles, April 25, 2009, 09:35:18 AM

Previous topic - Next topic

Arveles

Mod              : Glossary (Sözlük)
Yazan            : slinouille
Uyumluluk      : 2.0 RC1
Türkçe Çeviri  : <<Anadolu>>
Açıklama         : Forumunuza gelişmiş bir sözlük ekler.
Mod Sayfası   : http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=1525

Not: Pretty URLs de action lar etkin ise bu modda js ile açılan menülerde sorun oluşmaktadır! (Bu konuda Özgür'den yardım bekliyoruz. :) )

Türkçe'si:


Modu kurduktan sonra:

Aç: Modifications.turkish.php

En Sona Ekle:

//Glossary Türkçe çeviri başlangıç- Çeviri: <<Anadolu>>
$txt['enable_glossary_mod']='Sözlük Modunu Aç';
$txt['enable_tooltips']='Mesajlardaki sözlük aracı ipuçlarını etkinleştir';
$txt['enable_numeric_glossary']='Sayısal sözlük aktif.';
$txt['enable_groups_in_glossary']='Sözlük içinde kategori yönetimi aktif.';
$txt['glossary_none_sensitive']='Kelime algılamasını kutu ile göster';
$txt['glossary_separator']='Satır sonu eklenmesi için gerekli karakter sayısı.';
$txt['enable_bbc_tooltip_glossary']='Araç ipucu içinde BBC kodlarını etkinleştir.';
$txt['glossary_unique_word']='Her kelimeyi mesajda bir kez görüntüle.';
$txt['glossary_tooltip_in_simpleportal'] = 'SimplePortal bloklarında araç ipuçlarını göster.';
$txt['glossary_definition_width']='"Tanım" Sütun genişliği (piksel olarak)';
$txt['glossary'] = 'Sözlük';
$txt['glossary_list_title'] = 'Tanımlar listesi';
$txt['glossary_all'] = 'Hepsi';
$txt['glossary_new_word_button'] = 'Kaydet';
$txt['glossary_new_word_title'] = 'Yeni bir kelime girin';
$txt['glossary_new_word'] = 'Kelime:';
$txt['glossary_new_definition'] = 'Tanım';
$txt['glossary_show_in_message'] = 'Tanımı mesajların içinde göster.';
$txt['glossary_bbccode_activated'] = ' (bbc kodları kullanılabilir)';
$txt['glossary_edit_word_title'] = 'Kelimeyi Düzenle';
$txt['glossary_submission_error_1'] = 'Hata: İşaretli alanlar doldurulmalıdır!';
$txt['glossary_submission_error_2'] = 'Hata: Bu kelime zaten var!';
$txt['glossary_action_add'] = 'Yeni Kelime Ekle';
$txt['glossary_new_word_close'] = 'İptal';
$txt['glossary_menu'] = 'Sözlük';
$txt['glossary_admin'] = 'Sözlük';
$txt['permissiongroup_glossary'] = 'Sözlük';
$txt['permissionname_view_glossary'] = 'Sözlüğü Görebilir';
$txt['permissionhelp_view_glossary'] = 'Üye olursanız sözlüğü görebilirsiniz.';
$txt['permissionname_admin_glossary'] = 'Sözlüğü Yönetebilir';
$txt['permissionhelp_admin_glossary'] = 'Eğer üye olursanız sözlüğü yönetebilirsiniz.';
$txt['permissionname_suggest_glossary'] = 'Kelime önerilerinde bulunabilir.';
$txt['permissionhelp_suggest_glossary'] = 'Eğer üye olursanız Kelimeler önerebilirsiiz.';
$txt['glossary_delete_word'] = 'Silme işlemini onayla?';
$txt['glossary_edit_word_button'] = 'Güncelle';
$txt['glossary_publish_word_tip'] = 'Bu sözcüğü yayınla';
$txt['glossary_sugestion_you_made'] = 'Öneri yapmış ... onayla!';
$txt['glossary_confirm_deleting'] = 'Bu sözcüğün silinmesini onayla!';
$txt['glossary_delete_word_button'] = 'Sil';
$txt['bbc_glossary'] = 'Sözlüğe kelime ekle';
$txt['glossary_by_alphabetic'] = 'Alfabetik';
$txt['glossary_by_groups'] = 'Kategoriler';
$txt['glossary_action_add_category'] = 'Kategorileri Düzenle';
$txt['glossary_not_enabled'] = 'Sözlük etkin değil!';
$txt['glossary_group'] = 'Kategori';
$txt['glossary_add_new_group'] = 'Yeni Kategori Ekle';
$txt['enable_glossary_mod']='Sözlük Modu Açık';
$txt['glossary_new_group_name'] = 'Kategori Adı';
$txt['glossary_modify_group'] = 'Kategorileri değiştir';
$txt['glossary_delete_group_button'] = 'Seçilen kategoriyi sil';
$txt['glossary_update_group_button'] = 'Seçilen kategoriyi güncelle';
$txt['glossary_update_group_title'] = 'Seçilen kategoriye yeni isim ver';
$txt['glossary_alert_new_group'] = 'Bu kategoriye yeni bir isim vermek gerekir!!';
$txt['glossary_submission_error_3'] = 'Hata: Bu kategori zaten var!';
$txt['glossary_alert_group_delete'] = 'Silmek için bir kategori seçmelisiniz!';
$txt['glossary_alert_group_update'] = 'Seçilen kategori için yeni bir isim yazmalısın';
$txt['glossary_publish_status'] = 'Kelime onaylansın mı?';
$txt['glossary_tip_delete'] = 'kelimeyi sil';
$txt['glossary_tip_approve'] = 'Bu kelimeyi onayla';
$txt['glossary_tip_unapprove'] = 'Bu kelimeyi onaylama';
$txt['glossary_tip_edit'] = 'Bu kelimeyi düzenle';
$txt['glossary_tip_visible'] = 'Araç ipuçları kapalı';
$txt['glossary_tip_unvisible'] = 'Aracı ipuçlarını etkinleştir';
$txt['glossary_confirm_disable_tooltip'] = 'Bu kelime için araç ipucunun mesajlarda görünümünü kapat!';
$txt['glossary_confirm_enable_tooltip'] = 'Bu kelime için araç ipucunun mesajlarda görünümünü aç!';
$txt['glossary_confirm_approve'] = 'Bu kelimeyi onayladınız!';
$txt['glossary_confirm_unapprove'] = 'Bu kelimeyi onaylamadınız!';
$txt['glossary_approve_word_button'] = 'Onayla';
$txt['glossary_unapprove_word_button'] = 'Onaylama';
$txt['glossary_enable_tooltip_button'] = 'İpuçlarını aç';
$txt['glossary_disable_tooltip_button'] = 'İpuçlarını kapat';
$txt['glossary_alert_submit_new_word'] = 'Tüm alanları doldurmalısınız!';
$txt['glossary_group_none'] = '---seç---';
$txt['glossary_word_width'] = '"Kelime" sütun genişliği (piksel olarak)';
$txt['glossary_not_categorized'] = 'Kategorilendirilmemiş';
$txt['glossary_show_in_message_default'] = 'Varsayılan olarak, mesajın içinde tanımı göster';
$txt['glossary_synonyms'] = "Eş Anlamlıları";
$txt['glossary_synonyms_tip'] = "Eş anlamlı kelimelerin virgülle ayrılmış gösterimi.";
$txt['glossary_action_approve_all'] = "Seçimi onayla";
$txt['glossary_action_unapprove_all'] = "Seçimi onaylama";
$txt['glossary_action_tooltip_all'] = "İpuçları etkin";
$txt['glossary_action_untooltip_all'] = "İpuçları etkin değil";
$txt['glossary_tip_select'] = "Seç";
$txt['glossary_action'] = "Eylem";
$txt['glossary_go_on'] = "Git";
$txt['glossary_approve_all'] = "Seçilen onaylansın mı?";
$txt['glossary_unapprove_all'] = "Seçilenler onaylanmasın mı?";
$txt['glossary_tooltip_all'] = "Seçilenler için araç ipuçları etkinleştirilsin mi?";
$txt['glossary_untooltip_all'] = "Seçilenler için araç ipuçları etkinleştirilmesin mi?";
$txt['glossary_action_admin'] = "Yönetim";
$txt['glossary_action_select_all'] = "Hepsini Seç";
$txt['glossary_action_unselect_all'] = "Seçimi Geri Al";
$txt['glossary_admin_context_menu'] = "Admin için sağ tık yönetim menüsü etkin";
$txt['glossary_action_change_group_all'] = "Kategori için ilişkilendirme";
$txt['glossary_change_group_all'] = "Seçilenleri şu kategoriye aktar";
//Glossary Türkçe çeviri sonuAç: Help.turkish.php

En Sona Ekle:

//Glossary Türkçe çeviri başlangıç- Çeviri: <<Anadolu>>
$helptxt['enable_glossary_mod'] = 'Burada sözlük modunu etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz...';
$helptxt['enable_numeric_glossary'] = 'Burada Sözlüğü sayısal olarak belirleyebilirsiniz..';
$helptxt['glossary_none_sensitive']='Eğer etkinse, araç ipucu tüm anahtar kelimeler üzerinden karakterleri durumda bakılmadan görüntülenir.';
$helptxt['enable_groups_in_glossary']='Bu Terimler Sözlüğü kategorilerden bir seviye yönetmek için karar verebilir. Bu izinler için kelimeleri kategorize etmek için kullanılır.';
$helptxt['glossary_separator'] = 'Bu araç bir başlık ve bir paragraf görüntüleyebilir. Sadece bir başlık ve paragraf arasındaki ara belirlemek için kullanmak istediğiniz karakter gösteriyor.';
$helptxt['glossary_unique_word'] = 'Eğer isterseniz, sadece bir kez başına göstermek için bir kelimenin araç ipucu sonrası karar. Bu bir kelime bir yazı birkaç kez yazılı için birden fazla araç önlemek için.';
$helptxt['glossary_definition_width']='Sadece ana sütun genişlik için tanımlayın';
$helptxt['enable_tooltips'] = 'Forumda ve mesajlarda aracı göstermek istiyorsanız kullanabilirsiniz.';
//Glossary Türkçe çeviri sonu


Not: Çeviride hatalar ve eksikler olabilir. İngilizcesi iyi olan birisi bu eksiklik ve hataları düzeltirse çok güzel bir sözlük moduna Türkçe kavuşmuş oluruz.
Elveda SMF...

DreaMTurK

є¢єℓ тαяℓαм σℓѕαη güℓüмѕєя вαнçєη∂є güℓ вιтєяιм ..!"qeceYe seLam YaLNızLıqa Devamm"

DreaMTurK

Özgür

Ah birde jquery olmasa tadından yenmezdi ama.. Hem jquery hem pretty sorunu hiç çekici gelmiyor artık bana. Mod yazarıyla pretty hakkında konuşmuştum hatta ftp bilgilerini falan vermiştim demo sitenin. Bi sonuç yok henüz . düzeltmeye çalışacağını söylemişti.
Quote from: slinouille on April 15, 2009, 02:58:36 PM
Hi Özgür'!

I don't understand why it act as this ... it is clearly due to url rewritting but I don't understand how it really works.
THe only thing I notice is that it's really slower with prettyurl enabled.

I'll try some new things ... we will see !

SliN
So Long

tarihportali

Ustalar bunu 1.1.8'de kullanamazmıyız? Veya biri hayrına uyarlayamaz mı?

Şöyle abidik gubidik birşey kullanıyordum.

http://www.tarihportali.net/tarih_sozlugu/index.php [nofollow]

Bu ise tam aradığım şey.   

Yağız...

Yazara göndermiştim ama onun üzerine 4 - 5 yeni sürüm çıktı. Sanırım bu gidişlede yayınlamayacak.

ოկtђ

Ya ben yeni kelime eklemek istiyorum mozillada pencereyi açıp anında kapatıyor iede başka bi sayfa açıyor.Hangi tarayıcıyı kullanmış bu adam :D

Yağız...

Bende hiçbir tarayıcıda sorun yok... Opera ve Chrome'da deneyin birde.

Özgür

Quote from: mythcomeback on April 30, 2009, 01:10:25 PM
Ya ben yeni kelime eklemek istiyorum mozillada pencereyi açıp anında kapatıyor iede başka bi sayfa açıyor.Hangi tarayıcıyı kullanmış bu adam :D

PrettyUrls'dendir.
So Long

grafitus

Çzümler bekliyoruz Özgür abi=) Eline sağlık çeviri için Anadolu.Ben de pek çok kez çevirmeye niyetlendim.Ancak hep % 80i geçince boşver ya dedim=) Saol tekrardan..

Özgür

Çözümü zor. Modun kendisinde major değişimler gerekiyor. Neredeyse tüm özellikleri jquery ile çalışıyor buna menüsüde dahil. O yüzden mod yazarı yeni sürüm yayınladıktan sonra elimden geleni yapacağım.

2001.ci postummuş bu arada :)
So Long

ოկtђ

Tamam senin yapmanı bekliyoruz Özgür.

grafitus

Quote from: Özgür´ on April 30, 2009, 06:04:01 PM
Çözümü zor. Modun kendisinde major değişimler gerekiyor. Neredeyse tüm özellikleri jquery ile çalışıyor buna menüsüde dahil. O yüzden mod yazarı yeni sürüm yayınladıktan sonra elimden geleni yapacağım.

2001.ci postummuş bu arada :)

Hayırlı olsun=)


Yağız...


LaZKoPaT

Acaba Ne Zaman 1.1.8 veya 1.1.9 için uyarlanacak

Özgür

Quote from: LaZKoPaT on June 25, 2009, 06:46:23 PM
Acaba Ne Zaman 1.1.8 veya 1.1.9 için uyarlanacak
Bildiğim kadarıyla hiçbir zaman.
So Long

Yağız...

2 - 3 ay önce uyarlamıştım, ama 0.1.8 versiyonuydu galiba. Yazara göndermiştim, hatta kendisi istemişti, ama eklemedi :)

LaZKoPaT

ya aslında çok güzel bir modifikasyon bunun bi şekilde uyarlamak lazım yapma imkanı çokmu zor ???

Yağız...

Kodlama bilginiz varsa basit.

LaZKoPaT

aslında kodlama bilgim var ne yapacağım önemli tam olarak php bilmiyorum aspx falan olsa kolay

grafitus

Quote from: LaZKoPaT on June 26, 2009, 03:49:57 AM
aslında kodlama bilgim var ne yapacağım önemli tam olarak php bilmiyorum aspx falan olsa kolay

PHP bilmeye gerek yok ki. Yani az gerek var.. Aşağıdaki 2 konuyu oku. Yaparsın büyük ihtimalle..

http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=224166.0
http://docs.simplemachines.org/index.php?topic=1433.0

LaZKoPaT

Quote from: grafitus on June 27, 2009, 04:58:27 AM
Quote from: LaZKoPaT on June 26, 2009, 03:49:57 AM
aslında kodlama bilgim var ne yapacağım önemli tam olarak php bilmiyorum aspx falan olsa kolay

PHP bilmeye gerek yok ki. Yani az gerek var.. Aşağıdaki 2 konuyu oku. Yaparsın büyük ihtimalle..

http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=224166.0
http://docs.simplemachines.org/index.php?topic=1433.0
Denicem Başladım Okumaya

grafitus

Arkadaşlar slinouille öldü mü?, kaldı mı? Nerde bilen var mı?

Yağız...

Ya tatile çıkmıştır, yada bir süreliğime SMF'e uğramıyordur vs. vs. vs. Öldüğünü zannetmiyorum yani ;)

grafitus

Quote from: Yağız... on July 14, 2009, 06:01:06 PM
Ya tatile çıkmıştır, yada bir süreliğime SMF'e uğramıyordur vs. vs. vs. Öldüğünü zannetmiyorum yani ;)

Tamam saolasın bilgilendirme için. SMF'ye uğramama gibi bir lüxü olamaz yani ben denedim şahsen bırakamadım valla senin için :) Bide sen bile tatilde gece vakti giriyon SMF'ye pis spamcı..

grafitus

Quote from: Yağız... on July 14, 2009, 06:01:06 PM
Ya tatile çıkmıştır, yada bir süreliğime SMF'e uğramıyordur vs. vs. vs. Öldüğünü zannetmiyorum yani ;)


Yağız, adamım geldi!=) 27 Temmuz yazıyor son girişine...=)

LaZKoPaT

Yaşamasına Sevindim İnşallah Alt Sürümler İçinde Birşeyler Yapar

KCA

Glossary      0.3.1      [ Dosyaları Listele ]  [ Sil ]

paket yükledimde bu sözlük nerede cıkıyor gorunuyor anlamadım.

grafitus

Quote from: KCA on August 02, 2009, 04:11:18 PM
Glossary      0.3.1      [ Dosyaları Listele ]  [ Sil ]

paket yükledimde bu sözlük nerede cıkıyor gorunuyor anlamadım.

SMF sürümünüz 1.1.x ise Türkçe dil değişikliğini yapmazsanız çıkmaz bir şey.

KCA

O kadar bende biliyorum yıllardır smf kullanıyorum
anlamadım gitti eklemedıgım sey kalmadi.manuelde kontrol ettim.dil paketi var ama cıkmadi ilginc.

Yağız...


grafitus

Quote from: KCA on August 03, 2009, 06:19:05 AM
O kadar bende biliyorum yıllardır smf kullanıyorum
anlamadım gitti eklemedıgım sey kalmadi.manuelde kontrol ettim.dil paketi var ama cıkmadi ilginc.

O kadarını biliyorsanız, burda soru sormaktan kaçınınız.

Quote from: Yağız... on August 03, 2009, 10:46:28 AM
Ayarlarını yaptınız mı?

Yağız görünmüyormuş, Glossary.

Özgür

Quote from: KCA on August 02, 2009, 04:11:18 PM
Glossary      0.3.1      [ Dosyaları Listele ]  [ Sil ]

paket yükledimde bu sözlük nerede cıkıyor gorunuyor anlamadım.
index.php?action=glossary'e girmeyi deneyin.
So Long

KCA

Mod Sayfasinda 3 linkide goster dedim.

Bir Hata Meydana Geldi!
Bu modifikasyon seçtiğiniz SMF sürümü ile uyumlu değil. 

Smf 1.1.10 için uygun degil diyorlar sorun orda sanirim.

Yağız...


Antes

$txt['glossary_enable_tooltip_button'] = İpuçlarını aç'; ( 160. Satır )

' eksik ... :)
ufak bir hata ama, bütün forumu alt üst etmeye yetiyo :)

Arveles

Quote from: Antes on November 17, 2009, 09:07:47 AM
$txt['glossary_enable_tooltip_button'] = İpuçlarını aç'; ( 160. Satır )

' eksik ... :)
ufak bir hata ama, bütün forumu alt üst etmeye yetiyo :)
teşekkürler uyarınız için, düzelttim.
Elveda SMF...

cee山

Süper Ellerine sağlık kardeşde  1.1.11 için olmaz mı yapamazmıyız ?

Advertisement: