News:

Bored?  Looking to kill some time?  Want to chat with other SMF users?  Join us in IRC chat or Discord

Main Menu

Mõistete tõlkimisest

Started by pahaloom, January 22, 2010, 06:09:09 PM

Previous topic - Next topic

pahaloom

Mõistete eelistatud vasted, et tõlge saaks ühtsem.


Private messagePrivaatsõnum
BoardFoorum
PostPostitus
TopicTeema
smileyemotikon
BanBänIsegi kui keeld tunduks nagu parem, enne ei muuda kui kõikidel tõlkimistel vaste olemas
allow/denyluba/keela
enable/disablesees/väljasVõi siiski samuti luba/keela??
online/offlineonline/offlineAlternatiiv tunduks jällegi sees/väljas, aga vähemasti 1.1 harus on vasted inglise keelest laenatud
thememallKasutusel on läbisegi praegu teema, mall, kest, templaat, ... Teema tundub kõige laialdasemalt kasutusel olevat, aga mall ehk ikkagi sobivaim? Eriti arvestades, et sõna teema on juba kasutusel topic vastena.
Display nameEsitlusnimi

AndreT

Tõlkides 2.0 branchi olen kasutanud ühtseid mõisteid privaatsõnumite puhul (ehk siis "Private Message" -> "Privaatsõnum"), samuti ka "Board" ("Foorum"/"Alafoorum" kui kontekst nõuab), "Post" ("Postitus") ja "smiley" ("emotikon").

"Smiley" jaoks valiks praegu kasutuses oleva "emotikon"-i (või siiski "emootikum"?)
Ja "Ban" olen siiamaani tõlkinud "Bän" (sai juba alustatud ühes failis, teistes jätkasin, kuigi oleks vist paremini saanud?), kuid selle ümbermuutmine ei saa olema raske kui oleme kokku leppinud kindlas väljendis. Siiski mulle sobib kõige paremini "Ban", mis on laialdaselt kasutatud ka eesti lehtedel, või "Bän" mis on siis natukene eestipärastatud.

$txt['personal_messages'] = 'Privaatsõnumid';
$txt['board'] = 'Foorum';

Board ehk vajaks paremat tõlget kuid seda lihtsalt siia konteksti paremat ei ole. Ja pahaloom, äkki sa aitaks kasutada ühte väljendit ka sõnade "enable" ja "disable" puhul. Otsest tõlget (mis oleks parim) neile eesti keelde ei ole ja üsna imelik on kasutada "luba ..." kui väljend on "enable ...". "Luba" otsene tõlge oleks "Allow".

pahaloom

Peangi tunnistama, et tabel sai esialgu koostatud minu isiklikke eelistusi järgides - kuigi tegelikuks tõlkimiseks on mul aega olnud vähe.
Olen senini leppinud surra poolt pakutuga. Tema variantide järgi olen mõned väljendid ka 1.1 liini tõlkes uuendanud, aga asi jäi pooleli...

Board = Foorum sai pandud kuna (mõni aasta tagasi juba küll) erinevate foorumite eesti keelseid tõlkeid vaadates jäi silma vaste laud... Iseenesest poleks vale see, sest kohati foorum ümar-laua äärde istuma koguneb, aga vaste foorum ja alamfoorum tunduvad iseseisvatena väga kohased.

Smile = Emotikon leidub isegi sõnaramatus, nii et see on hea isegi keele-instituudi silmis: hxxp:www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=emotikon&F=M [nonactive]

Bän ei ole sõnaraamatus - küll aga minu mälu järgi kasvõi PHPBB tõlkes - ja isegi kui "keeld" tunduks parem, võib minu poolest jääda vähemalt seni kauani kuni leidub veel sootuks tõlkimata väljendeid.

Mis puutub enable/disable ja allow/deny valikuid, siis pakuks välja sees/väljas ning luba/keela. Kuigi midagi ei takistaks mind luba/keela vaste kasutamast isegi enable/disable juures. Emakeeli tundub see viimane paar universaalne vähemalt mulle.





pahaloom

Veel siis nii palju, et muutsin isiklik teade => privaatsõnum index.estonian.php 1.1 harus ära....

Edasi prooviks siis mõistete tabelit siin ajakohasena hoida - nii saab tõlge ühtlane.

pahaloom

#4
Veel üks huvitav vaste template'ile (mitmuses): templaadid, aga ometi käib jutt endiselt ju theme'dest isegi kui inglise keeles on theme ja template mõlemad kasutusel?

Et siis 1.1 harus kasutaks theme = template = mall.

AndreT

#5
Template on ehk rohkem keskendunud CSS transkriptile ja ei ole niipalju disainiga ja väljanägemisega seotud kui theme.

Parim variant minu meelestki on mõlemad tõlkida malliks (nende vahe on siiski ainult tuntav siis kui tahad neil vahet leida).




Online/offline vasted on parimad Võrgus/Võrgust väljas. Samuti kooskõlas keeleseadusega.




Kuidas Sa tõlgiksid sõna Credits? Olen mõelnud vastetele nagu tiitrid ja tunnustus

pahaloom

Quote from: Andre_ on February 03, 2010, 06:16:13 AM
Kuidas Sa tõlgiksid sõna Credits? Olen mõelnud vastetele nagu tiitrid ja tunnustus
Tiitrid on arusaadav küll. Võiks ehk kogunisti tunnustus-tiitrid kombineerida arvestades, et algustiitrid ja lõputiitrid tunduvad täitsa normaalsed sõnad?

raix61

#7
Hei mehad mis toimub???? :-\

Väljendi tõlge:............ Tekita Oma Kasutajakonto

Saan aru kui ingalne kirjutab lauses kõik sõnad suurtetähtedega peame me kõik kirjutama sammuti suure tähega ja unustame eesti keele reeglid.  8) :o :-\
Kirjutame ikka lauses sõnad väikeste tähtedega vaid NIMED suure algustähega
ht tp://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=2&vld=6

AndreT

Ei vastuta 1.1.x branchi eest ja ei ole kontrollinud seal olevaid tõlkeid. Pririoteet peaks olema hetkel ikkagi 2.0!

raix61

Jah aga paljud kasutavad veel vanemaid verse ja kena oleks need kah ülevaadata, sest mõnigi kasutab kopeerimist vanalt uuele.

raix61

Quote from: pahaloom on February 05, 2010, 11:28:47 PM
Quote from: Andre_ on February 03, 2010, 06:16:13 AM
Kuidas Sa tõlgiksid sõna Credits? Olen mõelnud vastetele nagu tiitrid ja tunnustus
Tiitrid on arusaadav küll. Võiks ehk kogunisti tunnustus-tiitrid kombineerida arvestades, et algustiitrid ja lõputiitrid tunduvad täitsa normaalsed sõnad?

Kiikakas siia:...     ht tp://en.et.open-tran.eu/suggest/Credits
ja mõtleks ennem kuskohas see kuvab ja mida ta vajab

raix61

#11
Quote from: Andre_ on July 22, 2010, 06:34:00 AM
Ei vastuta 1.1.x branchi eest ja ei ole kontrollinud seal olevaid tõlkeid. Pririoteet peaks olema hetkel ikkagi 2.0!
Just avastasin 2.0.x  keele failis samasi Totrusi kus tegusõna alagab lasue keskel SUURE TÄHEGA :-\ :-\ :-\ 8) :o :'( :'( :'( :'(
Vaataks/keriks need tõlkefailid üle ja parandaks äääääääääääääääääääää

raix61

#12
Mida FAKE.... PERGALA
Kui tõlkida ei viitsi siis jäta vahele.... aga ära tee mõtetud tööd teistele.....
SMF 2 tõlge » Errors.estonian.php
http://dev.simplemachines.org/language/index.php?action=manageFile;id_language=70;id_file=498
Algaselt on lause tõlgitud paari sõnaga
ja lõpuks 3 lk cope paste inglis keel tõlkeks pandud..........
Samas ka LÕPUNI TÕLKIMATTA ManageMaintenance.estonian.php ehk eesti keeletõlke asemel pandud INGLISKEELENE TÕLGE

QuoteWhat the hell....
If you do not want to skip to translate .... But do not do pointless work
SMF 2 translation » Errors.estonian.php
  http://dev.simplemachines.org/language/index.php?action=manageFile; id_language = 70, = 498 id_file
  To the beginning of the translated sentence in a few words
  and finally 3 page English-language translation of the proposed paste Cope ..........

Advertisement: