Advertisement:

Author Topic: Czy da się zrobić ukryty link widoczny tylko dla admina?  (Read 8118 times)

Offline impreza

  • Sophist Member
  • *****
  • Posts: 1,054
    • open-youweb.com
Re: Czy da się zrobić ukryty link widoczny tylko dla admina?
« Reply #20 on: April 04, 2010, 12:38:56 PM »
Witam, czy ktoś pomoże z tym dokończyć ten kod aby to działało jak nalewy. Obecnie jak  wyżej są drobne problemy.

Mój kod strony jest taki:

Code: [Select]
// Is this user allowed to modify this member's karma?
if ($message['member']['karma']['allow'])
echo '
<a href="', $scripturl, '?action=modifykarma;sa=applaud;uid=', $message['member']['id'], ';topic=', $context['current_topic'], '.' . $context['start'], ';m=', $message['id'], ';sesc=', $context['session_id'], '">', $modSettings['karmaApplaudLabel'], '</a>
<a href="', $scripturl, '?action=modifykarma;sa=smite;uid=', $message['member']['id'], ';topic=', $context['current_topic'], '.', $context['start'], ';m=', $message['id'], ';sesc=', $context['session_id'], '">', $modSettings['karmaSmiteLabel'], '</a><br />';
Portal open-youweb.com - treści w postaci artykułów i filmów tematycznych