ورژن چهارمین کاندیدای اس ام اف 2 منتشر شد

Started by mrtarkhan, November 01, 2010, 06:23:43 PM

Previous topic - Next topic

mrtarkhan

SMF 2.0 rc4
SMF 1.1.12

این نسخه ها هم منتشر شد.

برای دانلود می تونید به آدرس زیر مراجعه کنید.

خواهش میشه تا منتشر نشدن نسخه ی پایدار از نسخه های کاندید استفاده نکنید، چونکه در دست توسعه و رفع باگ های احتمالی می باشد است  O:)

http://download.simplemachines.org/
هر پرسش خردمند، نيمي از پاسخ را در خود دارد.((سليمان ابن گاويرول))

Advertisement: