Πρόβλημα με το Hide Post στα Ελληνικά

Started by faiza, November 04, 2010, 05:08:23 PM

Previous topic - Next topic

faiza

Ζητώ μια βοήθεια.
Εγκαταστάθηκε σωστά. Κάνω μια δοκιμη με εγγραφή αρχαρίου μέλους, αφού πρώτα έκανα hide ενα topic. Το αρχάριο μέλος αφού έκανε σύνδεση, είδε πάνω-πάνω στο κείμενο
[Κρυμμένο θέμα: κλπ κλπ

Γιατί αυτό;
Πώς θα το βγάλω αυτό;


Advertisement: