Последно мнение

Started by Joro711, December 13, 2010, 04:08:40 PM

Previous topic - Next topic

Joro711

Имам едно питане. Как може да се направи при отваряне на определена тема, автоматично да се отива на последното мнение?

Advertisement: