Klurar lite med RSS och Svenska språket...

Started by Henrik Samuelsson, July 31, 2005, 03:24:34 AM

Previous topic - Next topic

Henrik Samuelsson

Jag försöker få RSS att fungera med SMF 1.0.5 men har problem med entiteterna.
Med validering får jag detta:
This feed does not validate.

line 6, column 34: XML parsing error: <unknown>:6:34: undefined entity [help]

<description>Live-information fr&aring;n Svenska Welsh Corgi Klubben</desc ...                                 ^

Men var hittar jag texten 'Live-information fr&aring;n' i språkfilerna ?
Regards / Henrik S.

Henrik Samuelsson

Hittade strängen i Stats.swedish.php

Quote$txt['xml_rss_desc'] = 'Live-information från' . $context['forum_name'];

Måste se ut på detta sätt utan entiteter.
Regards / Henrik S.

Daniel Hofverberg

Tack för tipset. Jag ska fixa det snarast, och be administratörerna att lägga ut en uppdaterad version. Tydligen är det där ytterligare ett exempel på strängar som ska vara utan entiteter, som programmeringsteamet glömt att upplysa oss översättare om...

Säg till om du hittar fler sådana fall.  :)

Advertisement: