Facebook Slide Like Box (فارسی)

Started by mrtarkhan, October 16, 2011, 04:51:43 AM

Previous topic - Next topic

mrtarkhan

بسته Facebook Slide Like Box فارسی سازی شد، دوستان می تونند بسته رو از سایت مادر بگیرند و نصب کنند. بسته از قبل فارسی شده

برای دانلود بسته به لینک زیر مراجعه کنید:

http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=3128

پشتیبان رسمی بسته:

http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=450515.0
هر پرسش خردمند، نيمي از پاسخ را در خود دارد.((سليمان ابن گاويرول))

Advertisement: