Advertisement:

Author Topic: videos youtube  (Read 17980 times)

Offline jacint

  • Semi-Newbie
  • *
  • Posts: 19
videos youtube
« on: August 12, 2012, 05:44:07 AM »
Hola, amb la instal.lació del nou forum simiple machines, hem trobat que no hi ha l'apartat per afegir videos de youtube i que es vegin directament dintre del forum.

Algu sap com fer possible veure videos de youtube dintre del forum?

Gràcies,

Jacint

Offline jacint

  • Semi-Newbie
  • *
  • Posts: 19
Re: videos youtube
« Reply #1 on: December 10, 2012, 05:34:10 AM »
Encara persisteix el problema dels videos del youtube.

Algun ho sap sol.lucionar perquè es puguin tornar a veure els videos?