Advertisement:

Author Topic: För många behörigheter  (Read 7623 times)

Offline Garm

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
För många behörigheter
« on: October 12, 2013, 06:26:01 PM »
Jag har ett problem med behörigheter.

Jag har ett forum där vi ska ha studiecirklar.
Alla medlemmar i forumet avkrävs medlemskap i en viss förening men studiecirklarna ska vara tillgängliga för alla. Det här går ju lätt att ordna med behörigheter och grupper men, och nu blir det rörigt, det blir för många behörigheter med mitt system och jag måste hitta ett sätt att förenkla.

Strukturen ser ut så här:

Kategori: utbildning
Huvudtavla: Studiecirklar
Undertavla: de olika studiecirklarna

Det kommer att bli en undertavla för varje cirkel.

Behörigheterna ska ge medlemmen tillgång till den cirkel den valt att delta i, efter avslutad cirkel ska trådarna låsas och finnas kvar för referens. Min lösning var att jag skapar en grupp med tillgång till den här huvudtavlan och efter cirkeln töms medlemsgruppen så får man söka till nästa cirkel. Men det funkar inte. Antingen måste jag sitta och manuellt tilldela rättigheter per medlem till varje enskild undertavla eller så kommer alla att se alla cirklar även om man inte är med i dem.

Ett tredje alternativ är att skapa en grupp för varje cirkel men det blir väldigt många grupper.

Så, hur gör jag för att låta medlemmarna söka till den cirkel de vill delta i, låta dem behålla tillgången till den tavlan och fortfarande behöva söka till nästa och samtidigt bara ha tillgång till de cirklar de varit med i? Utan att ha hundratals grupper eller timmar med manuellt rättighetstilldelande?

Jag har fastnat här och skulle behöva några råd. Se cirklarna som enskilda diskussionsgrupper.

Viktigt är att:
- Mina medlemmar måste ange ett medlemsnummer för att komma åt forumet. Cirklarna ska alltså kunna nås av icke-medlemmar och jag har angett medlemsnummer 1 (anges vid registrering) för de som inte har medlemsnummer men vill vara med i cirklarna ändå utan att se resten av forumet.
- De ska bara kunna se de tavlor de varit delaktiga i.
- De ska också kunna söka till nya cirklar enligt något bra system.

Jag har SMF 2.0.2

Jag vore oerhört tacksam för en lösning på det här problemet.


Offline andershz

  • Semi-Newbie
  • *
  • Posts: 89
  • Gender: Male
Re: För många behörigheter
« Reply #1 on: October 13, 2013, 01:03:21 PM »
Det logiska sättet är nog ditt alternativ 3, det är ju så behörighetshantering fungerar i de flesta system.
Om du skapar en grupp per cirkel och väljer "Ansökningsbar" som grupptyp behöver du i alla fall inte sitta och manuellt stoppa in användare i grupperna,
istället får var och en ansöka om medlemskap i relevant grupp och du behöver bara bevilja eller avslå gruppmedlemskap.
Då har du dessutom på köpet fått funktionen att söka till nya cirklar.

Offline Garm

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
Re: För många behörigheter
« Reply #2 on: October 13, 2013, 02:50:32 PM »
Hmm.. Jag var rädd för att det måste bli så.
Det kan bli många grupper efter en tid men det verkar inte gå på något smidigare sätt.

Jag får anse mig nöjd med den lösningen. Tack för input, mycket uppskattat.