Advertisement:

Author Topic: Мод за редирект 404  (Read 15106 times)

Offline alexrangelov

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 17
Мод за редирект 404
« on: May 09, 2013, 05:55:50 AM »
От публикуваните два мода за редирект при грешка 404, единия е стар , а другия така и не успях да подкарам въпреки, че въведох код за страницата.
Има ли някакъв друг мод за редирект при грешка 404, 405 ... и тн. ?

10х

Offline @Bogo

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 309
 • Gender: Male
 • SMF 2.0.15
  • Mercedes-Benz forum
Re: Мод за редирект 404
« Reply #1 on: May 09, 2013, 09:55:31 AM »
Здравей,

като инсталира модула записа ли нов ред в  htaccess

Code: [Select]
ErrorDocument 404 /index.php?action=Error404

Offline alexrangelov

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 17
Re: Мод за редирект 404
« Reply #2 on: May 09, 2013, 11:56:20 AM »
Ами като сложих този ред в .htaccess почна да зарежда началната страница и без мода.
Как например да направя да зарежда да речем ...404.html  в началната папка ?

10х

/edit

В коя папка е .httaccess ?
« Last Edit: May 09, 2013, 01:27:59 PM by alexrangelov »

Offline @Bogo

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 309
 • Gender: Male
 • SMF 2.0.15
  • Mercedes-Benz forum
Re: Мод за редирект 404
« Reply #3 on: May 12, 2013, 04:06:55 AM »
Ами като сложих този ред в .htaccess почна да зарежда началната страница и без мода.
Как например да направя да зарежда да речем ...404.html  в началната папка ?

10х

/edit

В коя папка е .httaccess ?

Здравей,

искаш да кажеш, ако даде грешка 404 да се зарежда началната страница.

Става, ето ти пример. Записваш го ".htaccess" .


ErrorDocument 404 /index.php?action=Error404


Поздрави!

Offline alexrangelov

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 17
Re: Мод за редирект 404
« Reply #4 on: May 12, 2013, 06:00:25 AM »
Ами като сложих този ред в .htaccess почна да зарежда началната страница и без мода.
Как например да направя да зарежда да речем ...404.html  в началната папка ?

10х

/edit

В коя папка е .httaccess ?

Здравей,

искаш да кажеш, ако даде грешка 404 да се зарежда началната страница.

Става, ето ти пример. Записваш го ".htaccess" .


ErrorDocument 404 /index.php?action=Error404


Поздрави!

Не, искам при грешка да се зареди определена от мен страница - да речем - www.mysite.com/404.html [nofollow]

Поздрави

Offline @Bogo

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 309
 • Gender: Male
 • SMF 2.0.15
  • Mercedes-Benz forum
Re: Мод за редирект 404
« Reply #5 on: May 12, 2013, 04:29:16 PM »
Напиши си url в кода, страницата, която искаш да се зареди при грешка 404
или   постни тук, ако виждаш трудности.  ;)

Offline alexrangelov

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 17
Re: Мод за редирект 404
« Reply #6 on: May 12, 2013, 04:44:56 PM »
Code: [Select]
###Start Kloxo PHP config Area
###Please Don't edit these comments or the content in between. kloxo uses this to recognize the lines it writes to the the file. If the above line is corrupted, it may fail to recognize them, leading to multiple lines.
### MR -- attention
### 1. Move '#<Ifmodule !mod_php5.c>' until '#</Ifmodule>' on
###    above '###Start Kloxo PHP config Area'
### 2. Remove # in front of '#<Ifmodule !mod_php5.c>' and '#</Ifmodule>'
###    on point (1)
### 3. Remove # in front of 'AddHandler x-httpd-php52' to activate secondary-php
###    on point (1)
### 4. Or Remove # in front of 'AddHandler x-httpd-php' to activate primary-php
###    on point (1) if select suphp_worker/_event for primary-php

#<Ifmodule !mod_php5.c>
    #AddHandler x-httpd-php52 .php
    #AddHandler x-httpd-php .php
#</Ifmodule>

<Ifmodule mod_php5.c>
    php_value upload_max_filesize 16M
    php_value max_execution_time 30
    php_value max_input_time 60
    php_value memory_limit 64M
    php_value post_max_size 32M
    php_flag register_globals off
    php_flag display_errors off
    php_flag file_uploads on
    php_flag log_errors off
    php_flag output_buffering off
    php_flag register_argc_argv on
    php_flag magic_quotes_gpc off
    php_flag magic_quotes_runtime off
    php_flag magic_quotes_sybase off
    php_flag mysql.allow_persistent off
    #php_flag register_long_arrays on
    php_flag allow_url_fopen on
    php_flag cgi.force_redirect on
    php_flag enable_dl on
</Ifmodule>

###End Kloxo PHP config Area
ErrorDocument 404 /foro/404.html?action=Error404

Това ми е файла .htaccess
А страницата 404.html е качена в корена. Пиша някакъв грешен адрес в браузера като http://mysite.com/bla-bla-bla [nofollow]
и не се зарежда нищо - казва ми - HTTP 404 Not Found

Мод не съм слагал.

Offline @Bogo

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 309
 • Gender: Male
 • SMF 2.0.15
  • Mercedes-Benz forum
Re: Мод за редирект 404
« Reply #7 on: May 15, 2013, 07:09:58 PM »
Инсталирай модула. Ако не не искаш има и друг вариант.

Поздрави!

Offline alexrangelov

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 17
Re: Мод за редирект 404
« Reply #8 on: May 16, 2013, 02:12:24 AM »
Инсталирай модула. Ако не не искаш има и друг вариант.
Поздрави!

Проверих отново всичко-

последния ред в .htaccess e - ErrorDocument 404 /404.html?action=Error404
в корена се намира файла 404.html
мода е стартиран
набирам грешна страница , да речем http://mysite.com/1000000011122.html [nofollow] и нищо не става
/mysite.com е адреса на моя сайт/.

Да опитаме другия вариант?

Благодаря
Поздрави

Offline @Bogo

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 309
 • Gender: Male
 • SMF 2.0.15
  • Mercedes-Benz forum
Re: Мод за редирект 404
« Reply #9 on: May 16, 2013, 10:38:32 AM »
Здравей, 


като инсталира мода погледна ли му настройките има възможност да сложиш линк към определена страницата.

"Error 404 Mod  Use BBC Here"

Offline alexrangelov

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 17
Re: Мод за редирект 404
« Reply #10 on: May 16, 2013, 01:01:09 PM »
Здравей, 
като инсталира мода погледна ли му настройките има възможност да сложиш линк към определена страницата.
"Error 404 Mod  Use BBC Here"


Да, вътре съм писал - http://xxxxxxxxxx.com/404.html [nofollow]

Offline @Bogo

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 309
 • Gender: Male
 • SMF 2.0.15
  • Mercedes-Benz forum
Re: Мод за редирект 404
« Reply #11 on: May 17, 2013, 11:49:59 AM »
Здравей,

стана или не работи?

Offline alexrangelov

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 17
Re: Мод за редирект 404
« Reply #12 on: May 17, 2013, 12:29:28 PM »
Здравей,

стана или не работи?

Здравей.

Не работи!

Offline @Bogo

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 309
 • Gender: Male
 • SMF 2.0.15
  • Mercedes-Benz forum
Re: Мод за редирект 404
« Reply #13 on: May 20, 2013, 03:18:05 PM »
Не работи!

Някъде бъркаш със сигурност!

Offline alexrangelov

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 17
Re: Мод за редирект 404
« Reply #14 on: May 20, 2013, 03:25:20 PM »
Инсталирай модула. Ако не не искаш има и друг вариант.

Поздрави!

Все пак - кой е другия вариант?

Offline @Bogo

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 309
 • Gender: Male
 • SMF 2.0.15
  • Mercedes-Benz forum
Re: Мод за редирект 404
« Reply #15 on: May 21, 2013, 01:50:17 PM »

Offline alexrangelov

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 17
Re: Мод за редирект 404
« Reply #16 on: May 21, 2013, 02:10:04 PM »
ErrorDocument 404 http://www.mysite.com/404.php [nofollow]

Би ли пояснил какво е това?

Поздрави

Offline @Bogo

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 309
 • Gender: Male
 • SMF 2.0.15
  • Mercedes-Benz forum
Re: Мод за редирект 404
« Reply #17 on: May 21, 2013, 03:35:42 PM »
Закачи файла "htaccess" тук с кода, който вкарваш. Да видя къде бъркаш.

Поздрави!

Offline alexrangelov

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 17
Re: Мод за редирект 404
« Reply #18 on: May 21, 2013, 03:45:11 PM »
Закачи файла "htaccess" тук с кода, който вкарваш. Да видя къде бъркаш.

Поздрави!

По-нагоре съм го дал, но ето го пак -

Code: [Select]
ErrorDocument 404 /404.html?action=Error404
###Start Kloxo PHP config Area
###Please Don't edit these comments or the content in between. kloxo uses this to recognize the lines it writes to the the file. If the above line is corrupted, it may fail to recognize them, leading to multiple lines.
### MR -- attention
### 1. Move '#<Ifmodule !mod_php5.c>' until '#</Ifmodule>' on
###    above '###Start Kloxo PHP config Area'
### 2. Remove # in front of '#<Ifmodule !mod_php5.c>' and '#</Ifmodule>'
###    on point (1)
### 3. Remove # in front of 'AddHandler x-httpd-php52' to activate secondary-php
###    on point (1)
### 4. Or Remove # in front of 'AddHandler x-httpd-php' to activate primary-php
###    on point (1) if select suphp_worker/_event for primary-php

#<Ifmodule !mod_php5.c>
    #AddHandler x-httpd-php52 .php
    #AddHandler x-httpd-php .php
#</Ifmodule>

<Ifmodule mod_php5.c>
    php_value upload_max_filesize 16M
    php_value max_execution_time 30
    php_value max_input_time 60
    php_value memory_limit 64M
    php_value post_max_size 32M
    php_flag register_globals off
    php_flag display_errors off
    php_flag file_uploads on
    php_flag log_errors off
    php_flag output_buffering off
    php_flag register_argc_argv on
    php_flag magic_quotes_gpc off
    php_flag magic_quotes_runtime off
    php_flag magic_quotes_sybase off
    php_flag mysql.allow_persistent off
    #php_flag register_long_arrays on
    php_flag allow_url_fopen on
    php_flag cgi.force_redirect on
    php_flag enable_dl on
</Ifmodule>

###End Kloxo PHP config Area

Поздрави

Offline @Bogo

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 309
 • Gender: Male
 • SMF 2.0.15
  • Mercedes-Benz forum
Re: Мод за редирект 404
« Reply #19 on: May 26, 2013, 03:35:20 PM »
Здравей,

дай ми права като админ и ftp достъп на лични.

Поздрави!