Advertisement:

Author Topic: OpenCart?  (Read 10288 times)

Offline mh22gw

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
OpenCart?
« on: June 14, 2013, 04:13:55 PM »
Är det möjligt att integrerar SimpleMachine med OpenCart så användare kan använda samma inloggning?

Offline CarriedAway

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
Re: OpenCart?
« Reply #1 on: October 21, 2013, 05:27:32 AM »
Vad jag vet så har inte smf något eget stöd för integrering av opencart. Har du kollat opencart om dom har någon sådan lösning?