• Welcome to Simple Machines Community Forum. Please login or sign up.
November 27, 2021, 03:53:19 AM

News:

Wondering if this will always be free?  See why free is better.


Traducció al català de la versió 1.1 rc2

Started by albert33, February 05, 2006, 05:00:38 PM

Previous topic - Next topic

albert33

Hola,
volia saber si sortirà la versió 1.1rc2 traduïda al català, i en cas afirmatiu, si hi ha alguna previsió.

Bona feina, felicitats!
Albert 33

C.D.Team

Ens queda acabar la ajuda, ja que es totalment nova i teniem que començar desde 0 :-\

albert33

Albert 33

Advertisement: