• Welcome to Simple Machines Community Forum. Please login or sign up.
September 22, 2021, 05:45:11 PM

News:

SMF 2.0.18 has been released! Please update. Read more.


Els usuaris normals no poden veure la segona pàgina

Started by Carrero, January 15, 2014, 08:19:16 PM

Previous topic - Next topic

Carrero

Doncs aquest es el meu problema mans. Els usuaris registrats amb permisos normals no poden accedir a la pàgina 2 dels fils, els hi torna a la primera. I si postegen veuren que ells han escrit l'últim missatge però no hi poden accedir.

Gràcies d'avantbraç i molt bon fòrum.


Advertisement: