• Welcome to Simple Machines Community Forum. Please login or sign up.
December 03, 2021, 03:01:11 AM

News:

Want to get involved in developing SMF, then why not lend a hand on our github!


Implementere MP4 video gjennom Web M prosjekt

Started by renska2k, August 06, 2014, 03:37:58 AM

Previous topic - Next topic

renska2k

August 06, 2014, 03:37:58 AM Last Edit: August 06, 2014, 03:54:54 AM by renska2k
Jeg holder for øyeblikket på å jobbe på hxxp:compareking.no [nonactive]. Det vi har lyst å gjøre er at vi har lyst og implementere en MP4 video som bakgrunnsbilde(tilsvarende det Paypal gjør). Jeg har sett at Paypal bruker Web M, men er ikke helt sikker på hvordan jeg skal gå frem.

Noen som har noe forslag?

Advertisement: