Ελληνικά σετ κουμπιών (button sets) για το SMF

Started by agridoc, November 16, 2005, 01:20:47 PM

Previous topic - Next topic

agridoc

Σκέφτηκα να ξεκινήσω ένα θέμα για Ελληνικά σετ κουμπιών (button sets). Στο πρώτο αυτό μήνυμα θα προσπαθήσω να βάζω links για ότι καινούργιο παρουσιάζεται για να γίνει ένα είδος καταλόγου.

Αν έχετε δημιουργήσει ελληνικά κουμπιά για το SMF ενημερώστε δίνοντας μια απάντηση στο thread αυτό.

  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Θα ακολουθήσουν μερικά Ελληνικά σετ κουμπιών (button sets) για το SMF.

Ο γράφων δεν έχει κάνει τίποτα παραπάνω από το να χρησιμοποιήσει το Button Generator του Bloc για να δημιουργηθούν μερικά πλήρη σετ Ελληνικών κουμπιών με βάση την Ελληνική μετάφραση του SMF. Οποιαδήποτε απόδοση τιμής ανήκει στον Bloc που διαθέτει για ελεύθερη χρήση το εξαιρετικό αυτό πρόγραμμα.

Ο Bloc, Lead Graphic Designer του SMF, έχει δημιουργήσει, εκτός από τα themes του και το Tiny Portal ένα CMS αποκλειστικά για το SMF σε beta version ακόμα, δείτε το site του http://www.tinyportal.net/.


I have done nothing more than just use Bloc's Button Generator to create some full Greek language button sets for SMF with the same  text as used in the buttons of Greek language SMF translation. All credits go to Bloc who has made and lets everyone to use his excellent program.

Many thanks Bloc for your excellent Button Generator and your support that made the creation of these Greek font sets possible. Take a look!


Bloc also has developed excellent themes and Tiny Portal, a CMS for exclusive use with SMF, still in beta version but developing quickly. More can be found in http://www.tinyportal.net/
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's Apollo theme
Apollo New Normal - CAPITALS

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα Apollo του Bloc
Apollo New Normal - ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's Apollo theme
Apollo New Sepia - CAPITALS

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα Apollo του Bloc
Apollo New Sepia - ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's Apollo theme
Apollo Old style Normal - CAPITALS


Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα Apollo του Bloc
Apollo Old style Normal - ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's Apollo theme
Apollo Old style Sepia - CAPITALS

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα Apollo του Bloc
Apollo Old style Sepia - ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.

  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's Apollo theme
Apollo New Normal - Caps and small letters

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα Apollo του Bloc
Apollo New Normal - Κεφαλαία και μικρά

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's Apollo theme
Apollo New Sepia - Caps and small letters

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα Apollo του Bloc
Apollo New Sepia - Κεφαλαία και μικρά

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's Apollo theme
Apollo Old style Normal - Caps and small letters

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα Apollo του Bloc
Apollo Old style Normal - Κεφαλαία και μικρά

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's Apollo theme
Apollo Old style Sepia - Caps and small letters

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα Apollo του Bloc
Apollo Old style Sepia - Κεφαλαία και μικρά

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's Juno theme
Juno - Caps and small letters

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα Juno του Bloc
Juno - Κεφαλαία και μικρά

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's Helios multicolor theme
Helios - CAPITALS

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα Helios multicolor του Bloc
Helios - ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's TechHead theme
TechHead - CAPITALS

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα TechHead του Bloc
TechHead - ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's TechHead theme
TechHead - Caps and small letters

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα TechHead του Bloc
TechHead - Κεφαλαία και μικρά

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

bloc

Just want to add this is excellent work! :) Thank you for making and offering these sets.

dyrer

Καλά τι έκανες, ζωγράφισες.
Μπράβο καλή δουλειά και ευχαριστούμε
Υπάρχει του Oxygen νομίζω ή κάνω λάθος

agridoc

Ευχαριστώ μένει μόνο λίγη δουλειά για να γίνουν τα σετ πλήρη για ορισμένα themes με ιδιαιτερότητες.

Preview στο φόρουμ μου με Ελληνικά Apollo, Juno, θα μπουν και άλλα. Βέβαια τα κουμπιά μπορεί να ταιριάξουν και σε άλλα θέματα. Τα Apollo, Juno, Mercury, Helios έχουν την δυνατότητα να προστεθεί HTML header.

Ο Button Generator των Oxygen, Cerberus δεν λειτουργεί προς το παρόν με Ελληνικά http://www.tinyportal.net/smf/index.php?topic=655.msg6009#msg6009, ίσως καταφέρω τον Bloc να χρησιμοποιήσει άλλο font.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's Juno theme
Juno - Specific theme set

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το SMF και το θέμα Juno του Bloc
Juno - Ειδικό σετ για το θέμα

Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF.
Περιλαμβάνει επί πλέον κουμπιά για την μπάρα του Juno και περιλαμβάνεται αρχείο για να γίνουν και άλλα, αν χρειαστεί κάτι ειδικό. Working preview ...

  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

agridoc

Greek language button set for SMF and Bloc's Helios multicolor theme
Helios theme specific set.

Ελληνικό σετ κουμπιών (buttons) για το Helios multicolor του Bloc
Helios - Ειδικό σετ για το θέμα

Η διαφορά είναι ότι χρησιμοποιεί κουμπιά χωρίς εικονίδια για το κεντρικό μενού.
Το set των ελληνικών αυτών  κουμπιών έχει γίνει με το πρόγραμμα Button Generator του Bloc. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που έχουν και τα κουμπιά της Ελληνικής μετάφρασης του SMF. Working preview ...
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

Yana

Απελπισμένα θέλω τα κουμπιά του Oxygen  :(

Advertisement: