SMF 2.1.2

Started by PoML, May 15, 2022, 06:14:39 PM

Previous topic - Next topic

PoML

Simple Machines kunngjorde nettopp en ny oppdatering for 2.1.x-linjen til SMF, som skyver versjonsnummeret til 2.1.2.

Vi anser denne oppdateringen for å være av avgjørende betydning, siden den inkluderer sikkerhetsoppdateringer.

Merkbare endringer i SMF 2.1.2

 • Retter feil ved forsøk på å se profilen til en ikke-eksisterende bruker.
 • Løser mindre problemer med redigeringsverktøylinjen når visse BBC-koder er deaktivert.
 • Retter en feil der adminpanelet feilaktig viste proxy-innstillingene for bildet som redigerbare når Settings.php var skrivebeskyttet.
 • Formaterer kjønnsstrengen riktig i profileksporter.
 • Korrekt formatering av egendefinerte profilfeltnavn og -verdier i vennelisten.
 • Retter en mindre feil ved visning av størrelsesgrenser i vedleggsbegrensningsinformasjonen.
 • Store miniatyrbilder vises nå med riktig størrelsesforhold når de vises på små enheter (mobiltelefoner).
 • Videovedlegg flyter ikke lenger over vinduet på små enheter.
 • Retter feil om udefinerte variabler når du bytter mellom forskjellige hurtigbufferakseleratoralternativer.
 • Retter en feil om ugyldige datoer når et komma ble brukt under visse omstendigheter ved opprettelse av en kalenderhendelse.
 • Håndterer store ikke-ASCII-tegn på riktig måte i svarene på bekreftelsesspørsmål.
 • Retter en feil som kan tillate at et emne flyttes til en omdirigeringstavle under visse omstendigheter.
 • Retter en feil som kan genereres når du sender varsler om gjesteinnlegg.
 • Retter en feil der enkelte sider ikke kunne lastes hvis set_time_limit()-funksjonen ble deaktivert på PHP 8+.
 • Retter en feil der vedlegg kanskje ikke laster ned riktig hvis "Aktiver komprimert utgang"-innstillingen var aktivert på PHP 8.0.17+ og 8.1.4+.
 • Løser noen sjeldne Unicode-tegnhåndteringsproblemer.
 • Sikkerhetsforbedringer.

Vennligst se endringslisten på GitHub for mer informasjon.

Hvordan oppdatere til 2.1.2

Hvis du bruker versjon 2.1.1, kan du utføre oppdateringen ved å bruke Pakkebehandling (Administrasjonssenter > Pakkebehandling). Der bør du se en melding om 2.1.2, inkludert en "oppdater forumet"-lenke. Hvis du ikke ser dette varselet i pakkebehandlingen, må du kjøre "Hent Simple Machines-filer" fra siden Planlagte oppgaver (Administrasjonssenter > Vedlikehold > Planlagte oppgaver), og deretter prøve på nytt.

Hvis du for øyeblikket bruker versjon 2.1.0, kan du bruke prosessen beskrevet ovenfor for å bruke tidligere oppdateringsoppdateringer suksessivt til du når versjon 2.1.2.

Hvis du for øyeblikket bruker en eldre versjon av SMF (inkludert SMF 1.x, SMF 2.0.x eller en av SMF 2.1 Beta- eller RC-er), kan du oppgradere direkte til 2.1.2 fra hvilken versjon du bruker for øyeblikket ved å bruke pakken "Stor oppgradering" fra nedlastingssiden. 
Vær oppmerksom på at bruk av denne oppgraderingsmetoden vil kreve at du installerer alle tilpasninger du har lagt til på forumet på nytt, så hvis du kjører SMF 2.1.0 eller høyere, anbefales det at du bruker de påfølgende oppdateringene i stedet for å bruke den store oppgraderingen.

Hvis du har problemer med å laste ned oppdateringen fra administrasjonspanelet, kan du laste ned oppdateringspakken fra Pakkebehandler-oppdateringssiden og installere den via Pakkebehandling, som du ville gjort med enhver annen mod-pakke.

Se den elektroniske håndboken for mer informasjon om oppdatering og oppgradering.


Til slutt, som alltid, vennligst ikke bruk dette emnet for generelle støtteforespørsler. Men vil du skrive med andre skandinaver så er selvsagt dette OK - men...
Du vil motta et mye raskere og bedre svar ved å legge ut i 2.1.x Support Board.


Takk for at du bruker SMF!

Hilsen
PoML  - norsk oversetter

Advertisement: