Jak usunąć logo " simple Machines Forum "

Started by tomekch91, March 21, 2022, 11:39:45 PM

Previous topic - Next topic

tomekch91

Jak usunąć logo " simple Machines Forum " ?

wersja forum: 2.1.1


Kogut

Możesz zastąpić je sloganem – Administracja -> Konfiguracja -> Zarządzenie stylami -> Opcje stylów. Innej opcji prawdopodobnie nie ma.

Advertisement: