Srpski prevod za Ignore board mod

Started by Pedja, February 22, 2006, 03:28:59 PM

Previous topic - Next topic

Pedja

Napravio sam prevod za Ignore board mod. Srpski, cirilica. Uklapa se u Turanjaninov prevod foruma.

Pošto nema mogućnosti da zakačim datoteku evo ovako:


<?php
// Version: 1.1 RC2; Modifications
$txt['ignoreBoards'] = 'Подешавање игнорисаних форума';
$txt['cannot_profile_ignore_board_own'] = 'Није вам дозвољено да мењате статус игнорисања овог форума';
$txt['cannot_profile_ignore_board_any'] = 'Није вам дозвољено да мењате статус игнорисања форума';
$txt['ignoreBoards_title'] = 'Изаберите форуме које ћете да игноришете.<br/>Знај да Вам игнорисани форуми постају потпуно недоступни док им не промените статус';
$txt['permissionname_profile_ignore_board_own'] = 'свог налога';
$txt['permissionname_profile_ignore_board_any'] = 'било ког налога';
$txt['permissionname_profile_ignore_board'] = 'Подешавање опција игнорисања форума';
$txt['ignoreBoards_allowIgnore'] = 'Дозволи да овај форум буде игнорисан';
$txt['ignoreBoards_allowIgnore_desc'] = 'Дозволи да корисник може да игнорише овај форум';
?>

Snimiti u datoteku Modifications.serbian.php i smestiti u direktorijum Themes/default/languages/

Advertisement: