Temadesigners: Riktlinjer för godkänning av teman

Started by Gary, December 21, 2007, 07:52:46 AM

Previous topic - Next topic

Gary

Vi har fått in en del frågor den senaste tiden angående godkännandet av de teman som skickas in till Theme Site.

Här är ett par riktlinjer som teman måste följa för att vi ska kunna godkänna dem.

- Inga 'Hard coded' strängar i mallarna, och engelska strängar/knappar måste vara tillgängliga som standard.
All text måste vara i språkfilerna. Om ditt tema använder nya strängar som inte är tillgängliga som standard i SMF så måste du skapa en Modifications.språk.php fil (eller skapa din egen ThemeStrings.språk.php) i /languages mappen. Alla nya strängar måste finnas på engelska som standard.

- Teman måste hålla sig till upphovsrättslagen
Om ditt tema innehåller någon form av resurs från en annan skapare måste du se till att du följer denna persons licensavtal. Om skaparen inte har postat något licensavtal måste du kontakta denne och be om tillåtelse att använda arbetet. Om ditt tema rapporteras för att ha brutit mot upphovsrättslagen, kommer temat att raderas tills du åtgärdat detta. Om brott mot upphovsrätten upprepar sig fler gånger kan detta resultera i en permanent avstängning från att ladda upp teman.


-Användning av SMF's bilder
Du har rättigheten att använda de bilder och liknande som följer med SMF som standard. Användning av bilder utanför SMF måste godkännas av  Simple Machines LLC.

- Mallfiler måste innehålla giltig HTML 4.01 eller XHTML 1.0 Transitional
Mallfiler måste innehålla giltig HTML 4.01 eller XHTML 1.0 Transitional. Taggar måste vara av gemener, och radbyten (<br>) måste varaa stängda (<br />), för mer information bör detta vara till hjälp vad gäller XHTML 1.0 Transitional.

- Inkludera endast redigerade filer
Det finns ingen anledning till att inkludera alla mallfiler om de inte har modifierats av dig, eftersom SMF automatiskt laddar standardfilerna om ditt tema nite använder egna. Det samma gäller språkfiler. Den enda språkfilen som krävs är Settings.språk.php

- Lättläst för snabb redigering
Teman måste innehålla lättlästa koder och hålla sig till SMF kodriktlinjer.Till exempel bör du inte ha ett helt stylesheet på en enda rad.

- Beskrivningar måste vara på engelska:
För de flesta användarna, är engelska det huvudsakliga språket och i de flesta fallen det enda språket. På grund av detta måste den engelska beskrivningen stå skriven först. Dock får andra språk finnas under det engelska, och då med en rubrik som förklarar vilket språk det är.

- Giltig versionstagg
Versionstaggen i filen theme_info.xml MÅSTE innehålla samma versionsnummr som ditt tema är skapat för.

- Om du blir kontaktad angående något av det ovanstående:
Om du blir kontaktad av  Customize Teamet angående någon av ovanstående punkter, måste ditt svar vara på engelska. Om det  INTE är på engelska, kommer du troligen att kontaktas igen för en engelsk översättning. Du kan kontakta den lokala moderatorn för ditt språk om du behöver hjälp. Noter även att alla svar du skickar på något annat språk än engelska kommer göra så att ditt tema hamnar längst ner i våran lista över ej godkända teman.

NOTERA: Vi har noterat att vissa medlemmar har kontaktat personalmedlemmar för att få sina teman godkända fortare. Om du gör detta, kommer vi flytta ditt tema längst ner i våran lista över ej godkända teman.
Om ditt tema inte har blivit godkänt på två veckor eller mer, får du dock skriva ett inlägg om det utan problem.

Tack

In English

Translated by Henrik Persson
Corrected and retranslated by Marcus "Nascar" Forsberg
Gary M. Gadsdon
Do NOT PM me unless I say so
War of the Simpsons
Bongo Comics Fan Forum
Youtube Let's Plays

^ YT is changing monetisation policy, help reach 1000 sub threshold.

Advertisement: