Notes: New (clean) install using SMF 1.1 RC2 and Greek language files

Started by Kassianos, July 04, 2006, 12:20:34 PM

Previous topic - Next topic

Kassianos

Αγαπητοί φίλοι,  καλώς σας βρήκα.

Αυτό είναι το πρώτο μου μήνυμα σε αυτή την κοινότητα, της οποίας μέλος έγινα μόλις διαπίστωσα με μεγάλη χαρά πως υπάρχει ελληνικό "τμήμα" Α' Βοηθειών  ;D .

Αφού έκανα μια ανιχνευτική περιήγηση στα θέματα που έχουν δημοσιευθεί ως τώρα, ξεκίνησα τη δική μου εγκατάσταση του SMF. Χρησιμοποίησα την RC 2 μετά από υπόδειξη ενός καλού φίλου, τον οποίο αντάμωσα κι εδώ μέσα  :D και από συνήθεια κατέγραψα τις κινήσεις που έκανα μέχρι να αποκτήσω ένα φόρουμ που "μιλά" ελληνικά.
Στην πορεία της καταγραφής, το κείμενο μου τροποποιήθηκε σε "wiki" (δεν τολμώ να πω λέξεις όπως "οδηγός"...) καθώς σκέφτηκα πως δεν θα ήταν άσχημα να μοιραστώ την εμπειρία μου και με άλλους νέους χρήστες του SMF.
Ένας άλλος λόγος που δημοσιεύω αυτό το μήνυμα είναι πως διαβάζοντας το κείμενο που ακολουθεί, ο οποιοσδήποτε έμπειρος χρήστης θα μπορέσει να μου υποδείξει πιθανά λάθη μου και να βελτιώσω το φόρουμ που έχω στην κατοχή μου - τουλάχιστον στο τεχνικό του μέρος  :P .

Ελπίζω να μην έχω καλυφθεί από κάποιον άλλο φίλο (αν και θα το ευχόμουν).
Περιμένω με χαρά τις υποδείξεις σας και τις προτάσεις σας.
[Tώρα είμαι στο στάδιο της εγκατάστασης του TinyPortal και φυσικά... η καταγραφή συνεχίζεται  ;) ]

* Να ευχαριστήσω προκαταβολικά τα πρεσβύτερα μέλη του φόρουμ για τη δουλειά τους και την καλή τους διάθεση να βοηθήσουν νέα μέλη σαν εμένα και να μεταφράσουν τα απαραίτητα αρχεία και εργαλεία. Το περιεχόμενο αυτό του κειμένου έχει συζητηθεί σε παλαιότερα μηνύματα τους, αλλά το αισθάνομαι και λίγο δικό μου, γιατί τα πιο πολλά βήματα τα περπάτησα μόνος, πριν "ανακαλύψω" την παρέα σας :(Βήμα 1ο - Επιλογή έκδοσης SMF που θα εγκαταστήσετε
================================================================

1 | Επίσκεψη στο: http://www.simplemachines.org/download/
Download: "SMF 1.1.rc2 install" από
http://www.simplemachines.org/download/index.php?thanks;filename=smf_1-1-rc2_install.zip
Δώστε μεγάλη προσοχή στο όνομα του αρχείου. Αν θέλετε την παλαιότερη
έκδοση [που είναι και η stable] θυμηθείτε πως μετά θα πρέπει να
εγκαταστήσετε τα ανάλογα αρχεία της ελληνικής γλώσσας.
Αν έχετε κάποια παλαιότερη έκδοση εγκατεστημένη, χρησιμοποιήστε το
αρχείο update, ενώ αν έχετε άλλο λογισμικό, τότε επιλέξτε upgrade.
[Λογικά, αν έχετε ήδη κάποιο εγκατεστημένο πακέτο, δεν θα σας είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο αυτό το κείμενο, καθώς απευθύνεται σε αρχάριους]

2 | Αποσυμπίεση αρχείου zip τοπικά [στο PC σας]. Σύνδεση μέσω FTP
στον πάροχο φιλοξενίας. Τα στοιχεία της σύνδεσης σας, πρέπει να σας
τα έχει προμηθεύσει ο πάροχος φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας.
-Ρύθμιση φακέλου για εγγραφή [CHMOD].
-Upload του αποσυμπιεσμένου φακέλου.


Βήμα 2ο - Ρυθμίσεις τοποθεσίας (URL) εγκατάστασης του SMF
================================================================

1 | Επίσκεψη στον Πίνακα Ελέγχου της φιλοξενούμενης ιστοσελίδας. [π.χ. cpanel].
Συνήθως είναι http://www.mypage.gr/admin ή http://www.mypage.gr/cpanel/
Τα στοιχεία της σύνδεσης στον Πίνακα Ελέγχου της σελίδα σας, πρέπει να σας
τα έχει προμηθεύσει ο πάροχος φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας.

2 | Δημιουργία subdomain, αν θέλετε το forum σας να φαίνεται σαν διαφορετική
ιστοσελίδα. [Π.χ. http://myforum.mypage.gr]
* Προϋποθέτει πως έχετε το δικαίωμα απο το πακέτο φιλοξενίας σας, να
δημιουργήσετε subdomain.
Ή
Δημιουργία υποφακέλου στην κύρια διαδρομή [root] αν θέλετε το φόρουμ σας να
είναι σε ξεχωριστό φάκελο. [Π.χ. http://www.mypage.gr/forum/]
Ή
Δεν κάνετε καμία από τις παραπάνω ενέργειες και το φόρουμ σας θα βρίσκεται στην
κεντρική διαδρομή της ιστοσελίδας σας. [Π.χ. http://www.mypage.gr/index.php]


Βήμα 3ο - Δημιουργία Database και Db User
================================================================

1 | Δημιουργία Βάσης Δεδομένων [Database MySQL] στον Πίνακα Ελέγχου.
Επιλέξτε ένα όνομα για την database και έναν κωδικό.
[Πολλές databases προσθέτουν το username σας πριν το όνομα της βάσης σας.
Π.χ. hostedusername_databasename]

2 | Δημιουργία χρήστη [user] για τη database.
Επιλέξτε ένα όνομα για το χρήστη και έναν κωδικό.
[Επίσης κι εδώ μπορεί η database να έχει τη μορφή hostedusername_databaseuser]

3 | Προσθήκη του χρήστη στη Βάση Δεδομένων.
[Δώστε του όλα τα δικαιώματα - Priveleges = All]

* Ελέγξτε πως εμφανίζεται ο χρήστης που δημιουργήσατε ως συνδεδεμένος με τη
Βάση Δεδομένων σας και έχει όλα τα δικαιώματα.


Βήμα 4ο - Εγκατάσταση SMF
================================================================

1 | Επίσκεψη στην ιστοσελίδα σας [http://www.mypage.gr/install.php] ή
[http://www.mypage.gr/myfolder/install.php] ανάλογα με την τοποθεσία που
έχετε επιλέξει.
Λογικά θα εμφανιστεί η σελίδα εγκατάστασης του SMF.
Τα στοιχεία για τη συμπλήρωση των ζητούμενων πεδίων είναι αυτά που παρείχατε
στα προηγούμενα πεδία.

2| Επιλέξτε το επιθυμητό όνομα χρήστη και κωδικό και συμπληρώστε τη θυρίδα
αλληλογραφίας [e-mail] που θα λαμβάνετε τη σχετική με το φόρουμ αλληλογραφία σας.

3 | Τσεκάρετε την επιλογή: Click here to delete this install.php file now.
Αν αυτό δεν γίνει αυτόματα (σε περίπτωση που δεν υποστηρίζεται από  το διακομιστή σας),
θα πρέπει να συνδεθείτε μέσω ftp και να το διαγράψετε χειροκίνητα.

4 | Κάντε κλικ στο σύνδεσμο:
"Now you can see your newly installed forum and begin to use it."

* Μόλις αποκτήσατε ένα νέο φόρουμ! [αν όλα πήγαν καλά φυσικά...]
To "μωρό" σας όμως μιλάει μόνο αγγλικά :( .


Βήμα 5ο - Εγκατάσταση updates & patches
================================================================

1 | Ελέγξτε αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη αναβάθμιση ή κάποια διόρθωση του λογισμικού.
Είναι η πρώτη ενέργεια σας ως "διαχειριστής" και άπτεται της ασφάλειας και της σωστής
λειτουργίας του φόρουμ σας.
-Επιλέξτε το σύνδεσμο "Admin" στα tabs του φόρουμ.
-Θα εμφανιστεί η σελίδα με τίτλο "Administration Center".
Ανάμεσα σε άλλα θα προσέξετε τον πίνακα "Live from Simple Machines..."

* Έχετε υπόψη σας πως οτιδήποτε νέο κυκλοφορήσει σχετικά με το λογισμικό που μόλις
εγκαταστήσατε, θα αναφέρεται εκεί.

2 | Από την αριστερή στήλη με τους πίνακες επιλέξτε από τον πίνακα "Main"
το σύνδεσμο "Packages" [Πακέτα].
Αν υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα, θα αναφέρονται σ' αυτό τον πίνακα με τίτλο
"Latest Packages".

* Στη δική μας περίπτωση [SMF 1.1 RC2] υπάρχει ένα "security patch".
Επιλέξτε το σύνδεσμο "You can install this patch (click here to install)
to easily update yourself to the latest version."

* Αν η βάση δεδομένων σας είναι νέα, δεν υπάρχει λόγος να πάρετε backup.
Αν έχετε στη βάση σας δεδομένα, δεν νοείται να συνεχίσετε πριν πάρετε backup!

3 | Δώστε βάρος στη στήλη "Description". Θα πρέπει να αναφέρονται ως
"Test successful" τα αρχεία πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του πακέτου.
Αυτό ισχύει για κάθε πακέτο που θα εγκαταστήσετε στο φόρουμ σας στο μέλλον.
-Πιέστε το σύνδεσμο "Install Now" για να συνεχίσετε.

Είστε έτοιμοι πλέον! Έχετε ενημερώσει μέσα σε λίγα λεπτά το λογισμικό σας!

* Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανατράχετε στον πίνακα "Support Information"
και επιλέγοντας το σύνδεσμο "(more detailed)" να συγκρίνετε την έκδοση των αρχείων
που έχετε εγκατεστημένα με την τρέχουσα διαθέσιμη.

Βήμα 6ο - Εγκατάσταση ελληνικών
================================================================

1 | Η διαθέσιμη έκδοση ελληνικών για την εγκατάσταση σας, φέρει τον κωδικό της αριθμό.
Δεν έχουν όλες οι εκδόσεις τα ίδια "πακέτα" ελληνικών!
Αν εγκαταστήσετε λάθος έκδοση... θα το καταλάβετε σύντομα ;) .

Αν επιλέξατε μια RC έκδοση, όπως την 1.1.RC2, θα ανατρέξετε στο σύνδεσμο
http://www.simplemachines.org/download/?languages και στο αρχείο με την ονομασία
"SMF 1.1.rc2 greek" που βρίσκεται εδώ.


* Πάνω πάνω στη σελίδα τοποθετούνται οι "σταθερές" εκδόσεις, ενώ αμέσως μετά,
η πιο πρόσφατα αναβαθμισμένη. Στην τελευταία έκδοση (που αναφερόμαστε) θα
βρείτε και σετ εικονιδίων για την ελληνική γλώσσα!
-Μόλις λάβετε το αρχείο zip θα χρειαστεί να το αποσυμπιέσετε τοπικά.

* Από το συγκεκριμένο πακέτο θα αντικαταστήσουμε κάποια επιμέρους αρχεία.
[Π.χ. το αρχείο "index.greek.php" έχει ως κωδικοσελίδα τη UTF-8, ένα δυο μικρά
ορθογραφικά λαθάκια ενώ δεν περιέχεται και μεταφρασμένο αρχείο βοήθειας στα
ελληνικά.
-Επιλέξαμε τη νεότερη έκδοση κάποιων αρχείων που μας παρείχαν τα μέλη του
φόρουμ, η οποία βρίσκεται στο translatum.gr: http://www.translatum.gr/smf/
-Επιλέξτε το σύνδεσμο "Greek version of SMF 1.1RC2
(new addition includes help file thanks to  agridoc).
Download it with Windows-1253 encoding.

-Η έκδοση αυτή βασίζεται στο προηγούμενο RC του Help, "Help.greek.php"
1.1 RC1   αντί του 1.1 RC2, αλλά δεν είναι κάτι ουσιαστικό για να σας ενοχλήσει.
Ένα άλλο σημείο που μπορεί να τραβήξει την προσοχή σας είναι το "Manual.greek.php"
το οποίο δεν εμφανίζει την έκδοση του [??] παρόλο που είναι στην έκδοση 1.1 RC2.

2 | Αποσυμπιέστε τοπικά το αρχείο zip που μόλις λάβατε.
Έχετε τώρα δύο φακέλους με αρχεία γλώσσας, από τα οποία κάποια έχουν κοινή ονομασία.

-Ανοίξτε το φάκελο των αρχείων που λάβατε από το translatum.gr και αντιγράψτε τα.
-Πηγαίνεται στο φάκελο που λάβατε από το simplemachines.org και επικολήστε τα
στο φάκελο της διαδρομής "\Themes\default\languages" [τοπικά πάντα!].
Θα ερωτηθείτε αν συμφωνείτε να αντικατασταθούν. Επιλέγεται "Ναι".

Έχετε [τοπικά] ολοκληρώσει το 50% της εργασίας με τα αρχεία ;)
Ας τα ανεβάσουμε τώρα στο διαδίκτυο...

-Χρησιμοποιήστε ftp clinet για να προσθέσετε και να αντικαταστήσετε αρχεία.

* Δεν θα τοποθετήσετε ολόκληρο το φάκελο κάπου. Τα περιεχόμενα του θα
τοποθετήσετε σε συγκεκριμένα σημεία όπως αναφέρονται παρακάτω:

- Το αρχείο κειμένου "agreement.txt" θα τοποθετηθεί στο φάκελο root της σελίδας σας.
- Τα περιεχόμενα του φακέλου Themes θα τοποθετηθούν στη διαδρομή: ./Themes/

[Η τελεία αντικαθιστά την ιστοσελίδα σας. Μπορεί να είναι http://www.mypage.gr/ κλπ.]

3 | Η επόμενη κίνηση σας είναι να επιλέξετε το σύνδεσμο "Admin" από τα tabs του φόρουμ
και από τον πίνακα της αριστερής στήλης "Configuration" να επιλέξτε το σύνδεσμο
"Server Settings".
Λίγο πριν το τέλος των διαθέσιμων ρυθμίσεων του κεντρικού πίνακα θα βρείτε την επιλογή
"Default Forum Language". Επιλέξτε "Greek" και... πιέστε "Save".

Λογικά πια, το φόρουμ σας μιλάει ελληνικά ;)

* Αν βλέπετε παράξενα κυβάκια ή "κινέζικα" είναι σφάλμα της κωδικοσελίδας
στο αρχείο "index.greek.php" Αν αλλάξετε την προβολή της κωδικοσελίδας του προγράμματος
πλοήγησης σας [browser] θα μπορέσετε να διαβάσετε τη σελίδα σας και να επιστρέψετε ξανά
στα αγγλικά για να διαχειριστείτε την "κατάσταση" μέχρι να αντικαταστήσετε το αρχείο
αυτό με το σωστό.

Λογικά, αν ακολουθήσατε όλη την παραπάνω διαδικασία δεν θα σας συμβεί.
Αν πάλι ο διαμομιστής [server] που φιλοξενείται η ιστοσελίδα σας υποστηρίζει UTF ή σας
το επιβάλλει κάποια άλλη παράμετρος, θα πρέπει να αλλάξετε μόνο μια γραμμή κώδικα στο εν λόγω αρχείο:$txt['lang_character_set'] = 'Windows-1253';


στην κωδικοσελίδα της προτίμησης σας (UTF-8 / ISO).


Ευχαριστώ πολύ,

Kassianos

alitissa

Quote from: Kassianos on July 04, 2006, 12:20:34 PM

Βήμα 6ο - Εγκατάσταση ελληνικών
================================================================

1 | Η διαθέσιμη έκδοση ελληνικών για την εγκατάσταση σας, φέρει τον κωδικό της αριθμό.
Δεν έχουν όλες οι εκδόσεις τα ίδια "πακέτα" ελληνικών!
Αν εγκαταστήσετε λάθος έκδοση... θα το καταλάβετε σύντομα ;) .

Αν επιλέξατε μια RC έκδοση, όπως την 1.1.RC2, θα ανατρέξετε στο σύνδεσμο
http://www.simplemachines.org/download/?languages και στο αρχείο με την ονομασία
"SMF 1.1.rc2 greek" που βρίσκεται εδώ.


* Πάνω πάνω στη σελίδα τοποθετούνται οι "σταθερές" εκδόσεις, ενώ αμέσως μετά,
η πιο πρόσφατα αναβαθμισμένη. Στην τελευταία έκδοση (που αναφερόμαστε) θα
βρείτε και σετ εικονιδίων για την ελληνική γλώσσα!
-Μόλις λάβετε το αρχείο zip θα χρειαστεί να το αποσυμπιέσετε τοπικά.

* Από το συγκεκριμένο πακέτο θα αντικαταστήσουμε κάποια επιμέρους αρχεία.
[Π.χ. το αρχείο "index.greek.php" έχει ως κωδικοσελίδα τη UTF-8, ένα δυο μικρά
ορθογραφικά λαθάκια ενώ δεν περιέχεται και μεταφρασμένο αρχείο βοήθειας στα
ελληνικά.


Κασιανέ,

Σ' ευχαριστούμε για τον οδηγό Εγκατάστασης του SMF.  Είμαι σίγουρη ότι θα βοηθηθούν αρκετά μέλη τα οποία δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα.


Εγώ έχω μια απορία γενικά που δεν μου βγήκε μόνο από το δικό σου μήνυμα αλλά και από άλλα.  Διαβάζω ότι τα αρχεία ελληνικής γλώσσας που είναι στο downloads του www.simplemachines.org είναι σε utf-8.  Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ διαβάζοντας κάποια μηνύματα στο Ελληνικό τμήμα του φόρουμ αυτού. 

Εμένα βρε παιδιά γιατί τα αρχεία ελληνικής γλώσσας που κατέβασα από το downloads section του simplemachines δεν είναι σε utf-8 αλλά σε windows-1253?  Τι είναι τελικά? utf ή windows-1253 τα συγκεκριμένα αρχεία.  Εγώ τα έκανα utf αλλά μου έμεινε η απορία σε τι κωδικοποίηση είναι τα συγκεκριμένα αρχεία. 

Δεν μιλάω για τα αρχεία στο www.translatum.gr/smf/ γιατί αυτά τα ανακάλυψα αργότερα και αφού ήδη είχα τελειώσει τις αλλαγές στα αρχεία που κατέβασα  :'(

Ίσως να ήταν καλά κάποια θέματα να γίνουν sticky για ευκολία όλων μας...απλά μια εισήγηση  ;).

Kassianos

Quote from: Mavrigata on July 14, 2006, 05:59:18 PM

1 | Η διαθέσιμη έκδοση ελληνικών για την εγκατάσταση σας, φέρει τον κωδικό της αριθμό.
Δεν έχουν όλες οι εκδόσεις τα ίδια "πακέτα" ελληνικών!
Αν εγκαταστήσετε λάθος έκδοση... θα το καταλάβετε σύντομα ;) .

Αναφέρομαι σε ένα φυσιολογικό και ανθρώπινο λάθος που κάνουμε όλοι, αναζητώντας τα αρχεία γλώσσας των ελληνικών, να σταματήσει το μάτι μας στο πρώτο "greek" που θα βρούμε.
Δίνω έμφαση στο γεγονός πως η "stable" (σταθερή και επίσημη) έκδοση του SMF δεν είναι η RC2, αλλά η παλαιότερη.
Η ταξινόμηση των αρχείων γλώσσας τοποθετεί ψηλότερα στη λίστα τη σταθερή και έπειτα τις τελευταίες αναβαθμισμένες. Έτσι θέλει κάποια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ένα λάθος αρχείο γλώσσας θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, τα αποτελέσματα των οποίων διάβασα σε αρκετά θέματα του συγκεκριμένου τμήματος.

Quote from: Mavrigata on July 14, 2006, 05:59:18 PM

Αν επιλέξατε μια RC έκδοση, όπως την 1.1.RC2, θα ανατρέξετε στο σύνδεσμο
http://www.simplemachines.org/download/?languages και στο αρχείο με την ονομασία
"SMF 1.1.rc2 greek" που βρίσκεται εδώ.

* Από το συγκεκριμένο πακέτο θα αντικαταστήσουμε κάποια επιμέρους αρχεία.
[Π.χ. το αρχείο "index.greek.php" έχει ως κωδικοσελίδα τη UTF-8, ένα δυο μικρά
ορθογραφικά λαθάκια ενώ δεν περιέχεται και μεταφρασμένο αρχείο βοήθειας στα
ελληνικά.Με χαρά μου βλέπω πως πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόλις διάβασα το μήνυμα σου ανέτρεξα εκ νέου στο τμήμα των λήψεων και έλαβα το αρχείο της γλώσσας των ελληνικών διαπιστώνοντας πως έχει διορθωθεί ένα πρόβλημα που θα βοηθήσει να γίνει φιλικότερη η χρήση του SMF στα ελληνικά.
Πιθανότατα εσύ να έλαβες το διορθωμένο αρχείο, γιατί ακόμη θυμάμαι την απογοήτευση μου όταν εγκαθιστώντας την ελληνική στο φόρουμ έβλεπα μόνο ρόμβους και ερωτηματικά. Ήμουν τυχερός που γνώριζα τα "συμπτώματα" της λάθος κωδικοσελίδας και εντόπισα το πρόβλημα νωρίς.
Ήταν καιρός νομίζω να διορθωθεί το προβληματάκι αυτό ;) .

Quote from: Mavrigata on July 14, 2006, 05:59:18 PM

Δεν μιλάω για τα αρχεία στο www.translatum.gr/smf/ γιατί αυτά τα ανακάλυψα αργότερα και αφού ήδη είχα τελειώσει τις αλλαγές στα αρχεία που κατέβασα  :'(

Ίσως να ήταν καλά κάποια θέματα να γίνουν sticky για ευκολία όλων μας...απλά μια εισήγηση  ;) .


Δυστυχώς είναι αλήθεια πως από τις οκτώ σελίδες του τμήματος των ελληνικών, τα περισσότερα θέματα επαναλαμβάνονται. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πιο πολλοί θέλουν μια απάντηση στο πρόβλημα τους εδώ και τώρα και δεν έχουν μάθει να αναζητούν πρώτα πριν θέσουν ένα νέο ερώτημα. (Αναρρωτιέμαι πως με αυτή τη λογική θέλουν να διαχειριστούν ένα φόρουμ...)
Επίσης διαπιστώνω την αδυναμία της "ελληνικής κοινότητας" να αυτοδιαχειριστεί το τμήμα της, λόγω μικρής συμμετοχής των μελών της. Η μεγαλύτερη συμμετοχή θα μας χάριζε έναν "moderator" που θα μπορούσε να συρράψει μερικά θέματα και να κλειδώσει αρκετά που επαναλαμβάνονται ;) .

Με τη σειρά μου να αποδεχθώ την "εισήγηση" σου και να προσθέσω και τη δική μου συμπαράσταση.
Αν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε, ευχαρίστως να βοηθήσουμε.

Kassianos

spiros

Το θέμα το έκανα μόνιμο καθώς το θεωρώ ιδιαίτερα χρήσιμο. Στην πορεία θα κάνω και κάποιες διορθώσεις έτσι ώστε να συνάδει με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο RC3 (κι έτσι να γίνει ουσιαστικά συνεργατικό κείμενο τύπου wiki).
:)

Nefeli

Παίδες εύγε!!!
Και εσένα Κασσιανέ που χωρίς υποχρέωση καμία, έβαλες [προσωπικό κόπο και χρόνο να ενημερώσεις τη κοινότητα, και εσένα Σπύρο που στάθηκες υπεράνω εγωισμών και το μετέτρεψες σε μόνιμο θέμα.

Οι συλλογικότητες και οι συλλογικές συμπεριφορές σπανίζουν ακόμα και στη δια ζώσης επαφή.

Και πάλι μπράβο. Με τέτοια μέλη νομίζω πως η κοινότητα εδώ θα αυτορρυθμιστεί και θα αυτοοργανωθεί πολύ σύντομα.

Quote from: Kassianos on July 15, 2006, 02:51:20 AM
Δυστυχώς είναι αλήθεια πως από τις οκτώ σελίδες του τμήματος των ελληνικών, τα περισσότερα θέματα επαναλαμβάνονται. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πιο πολλοί θέλουν μια απάντηση στο πρόβλημα τους εδώ και τώρα και δεν έχουν μάθει να αναζητούν πρώτα πριν θέσουν ένα νέο ερώτημα. (Αναρρωτιέμαι πως με αυτή τη λογική θέλουν να διαχειριστούν ένα φόρουμ...)
:-[ :-[ :-[ εντάξει, εγώ δήλωσα άσχετη στη ψηφιακή τεχνολογία, ωστόσο δεν αποτελεί αυτό ούτε άλλοθι, ούτε όμως και χαρακτηριστικό ελλειπούς κατανόησης της κούρασης του άλλου και της αναγκαιότητας οργάνωσης μιας συλλογικότητας. Ελπίζω να μην δημιούργησα μεγάλο πρόβλημα, μια που η συμμετοχή στη κοινότητα και τους κανόνες της έπεται πάντα της αγωνίας για τη δημιουργία του φόρουμ.

Kassianos

Αγαπητή Nefeli,

για πολλούς από τους "τακτικούς" χρήστες της κοινότητας του SMF, δεν είναι κόπος να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σε κάποιο τεχνικό θέμα με την κοινότητα. Άξιο παράδειγμα οι νεοαποκτηθέντες διαχειριστές μας, αλλά και απλά μέλη όπως ο Yngwiedis, o mforum κ.α. που πρόθυμα απαντούν σε κάθε ερώτημα ή απορία, όσο απλό ή πολύπλοκο κι αν είναι το πρόβλημα.

Εγώ δυστυχώς περιμένω περισσότερα από κάποιον που έχει σαν σκοπό του να διαχειριστεί ένα φόρουμ. Ας μην ξεχνάμε πως ως ένα σημείο, το τμήμα αυτό είναι "η γωνία των ελλήνων διαχειριστών" φόρουμ που χρησιμοποιούν το λογισμικό SMF. Ελάχιστα είναι τα απλά μέλη των φόρουμ που θα εγγραφούν στην κοινότητα απλά για να μάθουν πως δουλεύει. Ίσως μερικοί moderators, από υπερβολικό ζήλο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτή είναι η άποψη μου, μπορεί να κάνω και λάθος.

Πιστεύω πως ο έλληνας χρήστης του διαδικτύου (και όχι μόνο - δεν είναι μόνο δικό μας "χάρισμα") δεν μελετά τις οδηγίες του λογισμικού, δεν αναζητά πληροφορίες πριν την εγκατάσταση του και κατά την εμφάνιση προβλημάτων, όπως επίσης δεν μαθαίνει από τα "παθήματα" των άλλων, γιατί απλά δεν έχει συνηθίσει να διαβάζει τους υπόλοιπους χρήστες (συνήθως λέμε "συζητάμε, αλλά εσύ δεν με ακούς!).
Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα που μας εμφανίζεται σαν μοναδικό, κάτι που συνέβη μόνο σε εμάς και κάποιος οφείλει (αν είναι και διαχειριστής - είναι υποχρεωμένος) να μας δώσει μια απάντηση. Όταν δε, δεν λαμβάνουμε απάντηση, επαναλαμβανόμαστε και κάποιοι φτάνουμε και στο σημείο να εκστομίζουμε και κακίες... Με λίγα λόγια είμαστε μαστροχαλαστές :)

Η παρατήρηση μου δεν είχε έναν συγκεκριμμένο αποδέκτη. Λίγο πολύ όλοι το κάνουμε. Όσοι δεν το κάνουν, ξεχωρίζουν για το ήθος τους και την προσφορά τους και τους ανέφερα συνοπτικά πιο πάνω. (Κακώς με ενέταξες σ' αυτούς, είμαι υπερβολικά δύστροπος). Σκοπός μου ήταν να αποτυπώσω τις ενέργειες που έκανα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού και να δεχθώ συμβουλές για μικρά ή μεγάλα λάθη που έκανα και έτσι να γίνω κι εγώ και το φόρουμ μου, καλύτερα. Γι' αυτό και αναφέρθηκα σε wiki.

Τέλος, να αναφερθώ για άλλη μια φορά σε όσους βοήθησαν στο να "μιλήσει" ελληνικά το λογισμικό αυτό και να τους ευχαριστήσω κι εγώ.

Υ.Γ. (...) η συμμετοχή στη κοινότητα και τους κανόνες της έπεται πάντα της αγωνίας  για τη δημιουργία του φόρουμ.

       Αν η δημιουργία του φόρουμ έπεται της συμμετοχής στην κοινότητα και πολύ διάβασμα των μηνυμάτων της, δεν ακολουθεί αγωνία  :)

Καλό καλοκαίρι,

Kassianos

Nefeli

Αν και αρχίζουμε να είμαστε εκτός θέματος μια που η συζήτηση έχει περάσει σε πιο ....χμμμ φιλοσοφικά επίπεδα. Προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ξέρω όμως πως δημιουργεί και ένα πρόβλημα οργάνωσης του φόρουμ. Επαφίεμαι λοιπόν στην κρίση των συντονιστών και σου απαντώ Κασσιανέ.

(τα παραπάνω αποτελούν κάλλιστο παράδειγμα αυτών που θέλω να επισημάνω παρακάτω)

Σίγουρα δεν διαφωνούμε. Προσωπικά όμως με βρίσκω λίγο πιο ...."χαλαρή", έχοντας πια μάθει να ξεχωρίζω το ιδεαλιστικό ή αν θες μαξιμαλιστικό μου ζητούμενο από αυτό που συμβαίνει στη ρέουσα πραγματικότητα. Το ρεαλιστικό ή αν θες το υπαρκτό.
Σε ένα ιδανικό κοινωνικό κύτταρο, σίγουρα η συμμετοχή θα έπρεπε να προηγείται της , ας πούμε, χρήσης ή αλλιώς οφέλους.
Δεν μπορώ όμως να ζητάω ιδανικές συμπεριφορές από ιδανικές διαδικασίες γιατί όχι μόνο δεν υπάρχουν τέτοιες, αλλά ούτε εγώ η ίδια δεν είμαι σε θέση τις περισσότερες φορές να αντιπροσωπεύσω τα ίδια μου τα ζητούμενα.
Μην ξεχνάμε εξ άλλου πως οι διαδικασίες, όλες οι διαδικασίες και ιδιαίτερα οι κοινωνικές, είναι ανοιχτές. Το τέλειο, αν υπάρχει, είναι στιγμιαίο. Η ανάμνησή του είναι αυτή που μας βασανίζει. Η εντροπία καθορίζει τα πάντα. Το τράβηξα ήδη πολύ μακρυά, ξέρω.

Για να έρθω λοιπόν στα καθ ημάς και για να γίνουμε και κατανοητοί, σε παραπέμπω στο σχόλιο μου στην αρχή.
Εδώ η πρόθεση δεν είναι , πιστεύω πως είναι προφανές, να "μαστροχαλάσω" την οργάνωση του φόρουμ.
Αν όλα τα πράγματα στη ζωή μας ήταν παραμετροποιήσιμα, τότε ίσως η πρόθεση να μην ήταν τόσο ... αθώα.
Δεν είναι όμως. Στη πραγματικότητα, καθε στατικό σύστημα είναι άσχημο. Το λάθος σημαίνει κίνηση προς, άρα ζωή, άρα ομορφιά.

Ουπς... σταματώ εδώ γιατί ποιος ξέρει τι όνειρα έβλεπα και ξύπνησα αμπελοφιλοσοφώντας.....
Στο κάτω κάτω ούτε το αμπέλι μου φταίει σε τίποτα ....  :D :D :D :D :D :D

agridoc

Το collation είναι utf8_general_ci  ή latin1_swedish_ci από την εγκατάσταση και συνήθως δεν χρειάζεται αλλαγή.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

grpctech

Καλησπέρα έκανα ακριβώς την διαδικασία που γραφετε γαι την εγκατάση SMF RC 2 αλλά όταν πάω να ανεβάσω τα αρχεία στο Site μέσω του CuteFTP 8.0 μου βγάζει το παρακάτω μήνυμα:

Unable to login.This is usually due to an incorrect username or password. Please check both for accuracy including whether or not Caps Lock is accidently enabled. If this error persists, check with your system administrator or hosting provider.

και δεν μπορώ να κάνω τπτ. Το ξαναδοκίμασα από την αρχή και πάλι τπτ, στο μεταξύ μια φορα μου τα ανέβασε κανονικά αλλά ήμουνα τόσο καντέμης που έπεσε η γραμμή μου και έπρεπε να το ξανακάνω. Όταν άρχισα να ξανακάνω την διαδικασία, μου συμβαίνει αυτό που σας λέω πιο πάνω. Τι συμβαίνει μπορεί κάποιος να με βοηθήσει;;; ::)

agridoc

grpctech to πρόβλημα σου δεν έχει σχέση με το SMF αλλά με τις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνεις στο CuteFTP για να δουλέψει με τον host σου. Επικοινώνησε με τον host σου ή δες την βοήθεια που έχει, συνήθως αυτά αναφέρονται εκεί.

Η τρέχουσα έκδοση του SMF είναι τώρα η 1.1.1.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

grpctech

όταν όμως ανεβάζω το index της σελίδας ή γενικά ότι άλλο ανεβάζω(εικόνα, ήχο κλπ) δεν μου βγάζει αυτό το μήνυμα. το Login που κάνω είναι 100% σωστότατο. Το Site το ανεβάζω μέσω Freehostia είναι δωρεάν...

agridoc

Τα αρχεία που λες τα ανεβάζεις με το CuteFTP 8.0 ή με κάποιο utility του host;
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

grpctech


agridoc

To πρόβλημα είναι όπως είπα στο CuteFTP.

Σε όλα τα προγράμματα FTP αφού δώσεις τις παραμέτρους για τον host σου θα κάνεις login και θα δεις το site σου.

Πιθανώς να κάνει κάποιο timeout. Δοκίμασε να ανεβάσεις τα directories μενονωμένα.

Αν πάλι δεν τα καταφέρεις δοκίμασε το Filezillla http://sourceforge.net/projects/filezilla/

Περισσότερα ίσως μόνο από τον host σου.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

grpctech

Με το FileZilla δουλεύει αλλά όταν περνάει κάποια αρχεία μου δείχνει στην κατάσταση όταν ανεβαινουν ένα

Error:   Unable to connect!

ακόμα δεν τα έχει ανεβάσει όλα, αν πάνε όλα καλά θα σου απαντήσω πάλι, ευχαριστώ πολύ πάντως για το ενδιαφέρων!!!

FightToTheDeath

παιδια εχω ενα προβλημα , οταν παω να συμπληρωσω τα στοιχεια στον SMF Installer μου ζηταει και το :MySQL table prefix , στα στοιχεια που μου εχει δωσει ο παροχος φιλοξενιας δεν μου εχει δωθει τπτ τετοιο . Σας παρακαλω απαντιστε μου . ^^

Τy . :)

agridoc

Συνήθως το πρόθεμα είναι το smf_, κανονικά πρέπει να σου το δείχνει, μπορείς να το αλλάξεις π.χ. σε mysmf_ για να το ξεχωρίζεις.

Δεν είναι κάτι που έχει σχέση με τον host.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

FightToTheDeath

ευχαριστω agridoc . Θα ηθελα να ρωτησω και κατι αλλο . Στο MySQL database name: εχει smf εγω πρεπει να συμπληρωσω το name  της database  θα το συμπληρωσω ετσι : smf_name_name ( gia paradeigma ? )

συγγνωμη αλλα ειμαι απειρος . :(

agridoc

Το πρόθεμα (smf_ ή ότι άλλο) αφορά τα ονόματα των πινάκων (tables) του SMF που βρίσκονται σε μια βάση δεδομένων.

Η βάση δεδομένων (database) και ο διακομιστής της είναι θέμα host. Μπορεί να έχεις μόνο μία ή και με προκαθορισμένο όνομα, μπορεί να πρέπει να τις δημιουργήσεις με το όνομα που θέλεις, μπορεί να παίρνουν αυτόματα κάποιο πρόθεμα στο όνομα που δίνεις, οι διακομιστές μπορεί να είναι διαφορετικοί κ.α.
  For Greek aeromodellers and our friends around the world  - Greek Button sets for SMF - Greeklish to Greek mod
Δeν αφιερώνω χρόνο για μηνύματα σε greeklish.

tadi

ρε παιδιά

εμένα μου συμβαίνει το εξής:
χρησιμοποιώ την greek UTF-8, όταν γραφω κατι (ως απαντηση σε ενα θεμα) στα ελληνικα στην προεπισκοπηση εμφανίζεται μια χαρα, όταν ομως κανω αποστολη τότε μου εμφανιζει χαμογελακια. Τι φταιει???Advertisement: