Ankete Oy Verenler Modu

Started by Kapadokyalı, September 02, 2006, 06:54:40 PM

Previous topic - Next topic

özgür şahin

2.0.10 için var mı böyle bi'şey acep?

Emre A.

Quote from: osahin on June 20, 2015, 04:16:19 AM
2.0.10 için var mı böyle bi'şey acep?

Modun geliştirilmesi hakkıda; ticked gönderdim. Biraz beklerseniz gelecek olan cevabı size iletirim.


Evo™


Advertisement: