neden yardım edilmiyor?

Started by mondains, June 25, 2013, 11:50:02 AM

Previous topic - Next topic

mondains

neden yardım edilmiyor? emirvaki değil üstelik yazılarım.sadece acemiyiz diyemi yardım edilmiyo anlamış deilim.


Server:   Port: 
This should be the server and port for your FTP server.
Username:   
The username to login with. This will not be saved anywhere.
Password:   
The password to login with. This will not be saved anywhere.
Install Path:   
This is the relative path you use in your FTP server.


buralara ne yazmam lazım

Advertisement: