Vodić: Što provjeriti ako se ne vide HR slova

Started by Bernard T., January 05, 2008, 03:33:02 AM

Previous topic - Next topic

Bernard T.


  • da li su uploadane ispravne jezične datoteke s obzirom na odabrani codepage u SMF-u?? npr. ako su uploadane *.croatian-utf.php a baza nije kod setupa napravljena kao UTF8 ili konvertirana kasnije, jasno da stvar neće raditi
  • ako forum nije stavljen u "UTF-8 mod" - provjeriti koji codepage je odabran u index.croatian.php datoteci - po defaultu to je "ISO-8859-2". Ako koristite Joomlu na istoj domeni preporučam tu vrijednost promjeniti u "Windows-1250"
  • provjeriti posjetom foruma koji codepage zapravo browser prepoznaje - u FF = View -> Character Encoding, u IE = View => Encoding... uglavnom, mora odogovarati onom koji je u index.croatian.php . Ako ne odgovara, provjeriti u browseru u HTML source kodu da li je generiran ispravan charset.
  • provjeriti kodnu stranicu baze i tablica u njoj - ako je SMF u ISO/Win modu onda baza mora biti latin1_swedish_ci (nikako latin2!!), a ako je SMF u UTF modu onda i baza treba biti u UTF. Za više informacija o konverzijama i promjenama charseta pogledajte u FAQ ili pitajte u forumu.
://#  Orion | Federation Servers | Info Sector

Advertisement: