SimplePortal - 2.3.6 Çıktı!

Started by [SiNaN], March 11, 2008, 02:46:30 AM

Previous topic - Next topic

[SiNaN]

Quote from: cedrik48 on May 20, 2008, 08:54:13 AM
ya abi senin sitendeki Son Mesajlar ve Reklam bölümlerini  bizimle paylaşırmısın oradakiler çok güzel inş paylaşırsın

Reklam bölümü için bir blok var zaten, sadece içine html ile resmi koyacaksınız.

Son Mesajlar bölümü için de şunu yapmalısınız:

../Themes/default/SPortal.template.php

Bul:

echo '
<tr>
<td align="right" valign="top" nowrap="nowrap">
[', $post['board']['link'], ']
</td>
<td valign="top" width="%100">
<a href="', $post['href'], '">', $post['subject'], '</a>
', $post['new'] ? '' : '<a href="' . $scripturl . '?topic=' . $post['topic'] . '.msg' . $post['new_from'] . ';topicseen#new"><img src="' . $settings['images_url'] . '/' . $context['user']['language'] . '/new.gif" alt="' . $txt[302] . '" border="0" /></a>', '
</td>
<td align="right" nowrap="nowrap">
', $post['poster']['link'], '
</td>
</tr>';


Değiştir:
echo '
<tr>
<td><img src="RESİM/ADRESİ"></td>
<td width=%80" valign="top">
<a href="', $post['href'], '">', $post['subject'], '</a><br>[', $post['board']['link'], ']
</td>
<td width=%20" align="right" nowrap="nowrap">
', $post['poster']['link'], '
</td>
</tr>';
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

cedrik48

abi ya saolsın ama ben o bölüme birde başlık ve yazar yazılarını koymak istiyorum aslında senden o istemiştim daha çok

[SiNaN]

Aynı dosya;

Bul:

foreach ($posts as $post)

Öncesine ekle:

echo '
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>Başlık</td>
<td align="center">Yazar</td>
</tr>';

Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

cedrik48

abi çok tşk ederim ama biliyorum seni çok sıktım ben yaptım allah senden razı olsun ama çu senin sitendekini paylaşırmısın çünkü onu yaptığımda sağ tarafı boş kaldı yazar ve başlık yazıların altına catbg yok ondan dolayı bizimle paylaşırmısın sitendekini

rampimp

ben 2 yiy bekliyorum portal.php li :D action lu hic sevmiyorum

cedrik48

abi sabırsızlıkla seni bekliyorum

[SiNaN]

Quote from: cedrik48 on May 20, 2008, 09:50:53 AM
abi çok tşk ederim ama biliyorum seni çok sıktım ben yaptım allah senden razı olsun ama çu senin sitendekini paylaşırmısın çünkü onu yaptığımda sağ tarafı boş kaldı yazar ve başlık yazıların altına catbg yok ondan dolayı bizimle paylaşırmısın sitendekini

Internet Explorer'da öyle germiyor. Benim sitemde yazılan mesajlar uzun olduğu için genişlemiş, öyle gözüküyor.

<td class="catbg"> yapabilirsiniz. Renklendirmeyi size bıraktım.

Benim sitemdeki ile bir farkı yok, aynısı.
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

cedrik48

echo '

<tr>
<td class="catbg">
<td>&nbsp;</td>
<td>Başlık</td>
<td align="center">Yazar</td>
</tr>';

foreach ($posts as $post)
echo '
<tr>
<td><img src="http://www.idealist.flumma.net/Themes/default/images/habericon.gif"></td>
<td width=%80" valign="top">
<a href="', $post['href'], '">', $post['subject'], '</a><br>[', $post['board']['link'], ']
</td>
<td width=%20" align="right" nowrap="nowrap">
', $post['poster']['link'], '
</td>
</tr>';


abi ya ben oraya catbg eklemeye çalıştım ama olmadı bi bakarmısın

[SiNaN]

Yeni bir tane eklemeyeceksiniz. Mevcut <td> taglarına class="catbg" ekleyeceksiniz.

Örnek:

<td>Başlık</td>

Yerine:

<td class="catbg">Başlık</td>
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

zatara10

#229
Bide bende avatar ortada çıkmıyor ve yazılar altında değil sağına yapışıkdüzeltmek için mevcut kodu

if (!empty($context['user']['avatar']))
echo $context['user']['avatar']['image'], '<br /><br />';


alttaki ile değiştim

if (!empty($context['user']['avatar']))
echo '<div style="overflow: auto; width="100%;" align="center">', $context['user']['avatar']['image'], '</div><br />';


ama tam olmadı,yazılar aşağı çıktı ama avatar hala sol yana dayalıSinan kardeşim bir yardımcı olurmusun ?

[SiNaN]

Zaten <center> ile ortalanıyor ve avatar'dan sonra bir alt satıra geçiyor. Sanırım değişiklik yaptınız dosyada. O bloğun içeriğini buraya ekler misiniz?
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

zatara10

SPortal.template.php full içeriğini ekledim

<?php
// Version: 1.0 ; SPortal

function template_main()
{
global 
$scripturl$txt$settings$context$modSettings$memberContext$boards$topics$posts$return$list_no,
$member_id$user_info$online$poll$sc$total$totals$latest_member_id$top_posters$top_poster_id;

echo 
'
<!-- Main Table -->
<table cellpadding="5px" width="100%">
<tr>'
;

if($modSettings['showleft']) {
echo '

<!-- Lef Block Side -->
<td valign="top" width="'
$modSettings['leftwidth'], '">';

if($modSettings['showuser'])
{
echo '
<!-- User Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-user'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td style="padding: 5px;">'
;
sp_welcome();

echo '<center>';

if ($context['user']['is_guest'])
echo '<form action="'$scripturl'?action=login2" method="post" accept-charset="'$context['character_set'], '">
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="ssi_table">
<tr>
<td align="right"><label for="user">'
$txt[35], ':</label>&nbsp;</td>
<td><input type="text" id="user" name="user" size="9" value="'
$user_info['username'], '" /></td>
</tr><tr>
<td align="right"><label for="passwrd">'
$txt[36], ':</label>&nbsp;</td>
<td><input type="password" name="passwrd" id="passwrd" size="9" /></td>
</tr><tr>
<td><input type="hidden" name="cookielength" value="-1" /></td>
<td><input type="submit" value="'
$txt[34], '" /></td>
</tr>
</table>
</form>'
$txt['welcome_guest'];

else
{
echo $txt['hello_member'], ' <b>'$context['user']['name'], '</b><br /><br />';

if (!empty($context['user']['avatar']))
echo $context['user']['avatar']['image'], '<br /><br />';

if($modSettings['lshowdetails'])
{
if (!empty($memberContext[$member_id]['group']))
echo $memberContext[$member_id]['group'];
else
echo $memberContext[$member_id]['post_group'];

echo '<br />'$memberContext[$member_id]['group_stars'], '<br /><br /></center>
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> '$txt['sp-userpost'], ': ',$memberContext[$member_id]['posts'],'<br />
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> '$txt['sp-userkarma'], ': ',$memberContext[$member_id]['karma']['total'],'<br />
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> '$txt['sp-userip'], ': ',$memberContext[$member_id]['ip'],'<br />';
}
}

if(allowedTo('pm_read'))
echo '
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> '$txt['sp-usertmessage'], ': <a href="' $scripturl '?action=pm">' $context['user']['messages'], '</a><br />
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> '$txt['sp-usernmessage'], ': ' $context['user']['unread_messages'], '<br /><br />';

if (!$context['user']['is_guest'])
echo '<center>
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/arrow.gif" alt="Arrow" /> <a href="'.$scripturl.'?action=profile">'$txt['sp-userprofile'], '</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="' $settings['images_url'] . '/arrow.gif" alt="Arrow" /> <a href="'$scripturl'?action=logout;sesc='$sc'">'$txt['sp-userlogout'], '</a>';

echo '</center><br />
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />'
;

}

if($modSettings['showusersonline'])
{
echo '
<!-- Who is Online Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-online'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td style="padding: 5px;">'
;
sp_whosOnline();

echo '<table>
<tr>
<td><img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /></td>
<td>'
$txt['sp-onlineguest'], '</td>
<td>:</td>
<td>'
$online['guests'],'</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /></td>
<td>'
$txt['sp-onlineuser'], '</td>
<td>:</td>
<td>'
$online['num_users'],'</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /></td>
<td>'
$txt['sp-onlinehuser'], '</td>
<td>:</td>
<td>'
$online['hidden'],'</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /></td>
<td>'
$txt['sp-onlinetuser'], '</td>
<td>:</td>
<td>'
$online['total_users'],'</td>
</tr>'
;
if(!empty($online['users']))
echo ' <tr>
<td><img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" />
</td><td>'
$txt['sp-onlineouser'], '</td>
<td>:</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>'
;

foreach ($online['users'] as $user)
echo '<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td style="padding-left: 15px;"><img src="' 
$settings['images_url'] . '/useron.gif" alt="user" /> ',$user['hidden'] ? '<i>' $user['link'] . '</i>' $user['link'],'</td>
</tr>'
;
echo '</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />'
;
}

if($modSettings['showboardstats'])
{
echo '
<!-- Board Stats Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-stat'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td style="padding: 5px;">'
;
sp_boardStats();
echo '<table>
<tr>
<td><img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /></td>
<td>'
$txt['sp-statmember'], '</td>
<td>:</td>
<td><a href="'
$scripturl '?action=mlist">'$totals['members'], '</a></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /></td>
<td>'
$txt['sp-statpost'], '</td>
<td>:</td>
<td>'
$totals['posts'], '</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /></td>
<td>'
$txt['sp-stattopic'], '</td>
<td>:</td>
<td>'
$totals['topics'], '</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /></td>
<td>'
$txt['sp-statcategory'], '</td>
<td>:</td>
<td>'
$totals['categories'], '</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="' 
$settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /></td>
<td>'
$txt['sp-statboard'], '</td>
<td>:</td>
<td>'
$totals['boards'], '</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />'
;
}

if($modSettings['showlatestmember'])
{
echo '
<!-- Latest Member Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-lmember'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td align="center" style="padding: 5px;">'
;
sp_latestMember();

echo '<table>';
if (!empty($memberContext[$latest_member_id]['avatar']['href']))
echo '
<tr>
<td align="center"><img src="'
.$memberContext[$latest_member_id]['avatar']['href'].'" alt="" width="60" /></td>
</tr>'
;
echo '
<tr>
<td align="center">'
$memberContext[$latest_member_id]['link'], '</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />'
;
}

if($modSettings['showquicksearch'])
{
echo '
<!-- Quick Search Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-qsearch'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td align="center" style="padding: 5px;">
<br />
<form action="'
$scripturl'?action=search2" method="post" accept-charset="'$context['character_set'], '">
<input type="hidden" name="advanced" value="0" /><input type="text" name="search" size="20" /><br /><br /><input type="submit" name="submit" value="'
$txt['sp-qsearchsearch'], '" />
</form>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />'
;
}
echo '
</td>'
;
}

echo '
<!-- Center Block Side -->
<td valign="top">'
;

if($modSettings['showannouncements'])
{
echo '
<!-- News Fader Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-announce'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg" align="center">
<td style="padding: 5px;">'
;

if($modSettings['aspecificannounce'])
echo $modSettings['aannouncetext'];
else
echo $context['random_news_line'];

echo
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />'
;
}

if($modSettings['showboardnews'])
{
echo '
<!-- News Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-news'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td style="padding: 5px;">'
;

sp_boardNews($modSettings['nnewsboard'], $modSettings['nnewscount'], 0$modSettings['nnewslength']);
echo '<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="clear: both; table-layout: fixed;">'
;

foreach ($return as $news)
{
echo '
<tr>'
;
if($modSettings['nshowavatar'])
echo'
<td width="80px">'
$news['avatar']['image'], '</td>';
echo '
<td>
<div>
<a href="'
$news['href'], '">'$news['icon'], '</a> <b>'$news['subject'], '</b>
<div class="smaller">'
$news['time'], ' '$txt[525], ' '$news['poster']['link'], '</div>

<div class="post" style="padding: 2ex 0;">'
$news['body'], '</div>

'
$news['link'], $news['locked'] ? '' ' | ' $news['comment_link'], '
</div>
</td>
</tr>'
;

if (!$news['is_last'])
echo '
<tr>
<td colspan="2">
<hr style="margin: 2ex 0;" width="100%" />
</td>
</tr>'
;
}
echo '</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />'
;
}

if($modSettings['showrecentposts'])
{
echo '
<!-- Recent Posts Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-rpost'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td style="padding: 5px;">'
;
sp_recentPosts($modSettings['rppostcount']);

echo '
<table border="0" class="ssi_table">'
;
foreach ($posts as $post)
echo '
<tr>
<td align="right" valign="top" nowrap="nowrap">
['
$post['board']['link'], ']
</td>
<td valign="top" width="%100">
<a href="'
$post['href'], '">'$post['subject'], '</a>
'
$post['new'] ? '' '<a href="' $scripturl '?topic=' $post['topic'] . '.msg' $post['new_from'] . ';topicseen#new"><img src="' $settings['images_url'] . '/' $context['user']['language'] . '/new.gif" alt="' $txt[302] . '" border="0" /></a>''
</td>
<td align="right" nowrap="nowrap">
'
$post['poster']['link'], '
</td>
</tr>'
;
echo '
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />'
;
}

if($modSettings['showrecenttopics'])
{
echo '
<!-- Recent Topics Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-rtopic'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td style="padding: 5px;">'
;
sp_recentTopics($modSettings['rttopiccount']);
echo '
<table border="0" class="ssi_table">'
;
foreach ($posts as $post)
echo '
<tr>
<td align="right" valign="top" nowrap="nowrap">
['
$post['board']['link'], ']
</td>
<td valign="top" width="%100">
<a href="'
$post['href'], '">'$post['subject'], '</a>
'
$post['new'] ? '' '<a href="' $scripturl '?topic=' $post['topic'] . '.msg' $post['new_from'] . ';topicseen#new"><img src="' $settings['images_url'] . '/' $context['user']['language'] . '/new.gif" alt="' $txt[302] . '" border="0" /></a>''
</td>
<td align="right" nowrap="nowrap">
'
$post['poster']['link'], '
</td>
</tr>'
;
echo '
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />'
;
}
echo '
</td>'
;

if($modSettings['showright']) {
echo '
<!-- Right Block Side -->
<td width="'
$modSettings['rightwidth'], '" valign="top">';

if($modSettings['showtoppoll'])
{
echo '
<!-- Poll Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-poll'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td style="padding: 5px;">'
;

sp_showPoll($modSettings['ppollid']);

if (isset(
$poll))
{
if ($poll['allow_vote'])
{
echo '
<form action="'
$scripturl'?action=vote;topic='$poll['topic'], '.0;poll='$poll['id'], '" method="post" accept-charset="'$context['character_set'], '" style="margin: 0px;">
<input type="hidden" name="poll" value="'
$poll['id'], '" />
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="ssi_table">
<tr>
<td><b>'
$poll['question'], '</b></td>
</tr>
<tr>
<td>'
$poll['allowed_warning'], '</td>
</tr>'
;
foreach ($poll['options'] as $option)
echo '
<tr>
<td><label for="'
$option['id'], '">'$option['vote_button'], ' '$option['option'], '</label></td>
</tr>'
;
echo '
<tr>
<td><input type="submit" value="'
$txt['smf23'], '" /></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="sc" value="'
$sc'" />
</form>'
;
}
else
{
echo '
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="ssi_table">
<tr>
<td colspan="2"><b>'
$poll['question'], '</b></td>
</tr>'
;
foreach ($poll['options'] as $option)
echo '
<tr>
<td align="right" valign="top">'
$option['option'], ' </td>
<td align="left">| '
$option['votes'], ' ('$option['percent'], '%)</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" colspan="2">'
$option['bar'], '</td>
</tr>'
;
echo '
<tr>
<td colspan="2"><b>'
$txt['smf24'], ': '$poll['total_votes'], '</b></td>
</tr>
</table>'
;
}
}
else
echo 
'Poll id entered is not a valid id.';
echo '
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />'
;
}

if($modSettings['showtopposters'])
{
echo '
<!-- Top Posters Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-tposter'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td style="padding: 5px;">'
;
sp_topPoster($modSettings['tppcount']);
$list_no $list_no 1;
foreach ($top_posters as $member)
{
if ($member['list'] == 1
{
if (!empty($memberContext[$top_poster_id]['avatar']['href']))
echo '<table>
<tr>
<td>' 
$member['list'] . '-</td>
<td><img src="'
.$memberContext[$top_poster_id]['avatar']['href'].'" alt="" width="35" /></td><td>&nbsp;</td>
<td>' 
$member['link'] . '<br />' $member['posts'] . $txt['sp-tposterpost'] . '</td>
</tr>
</table>'
;
else
echo '<table>
<tr>
<td>' 
$member['list'] . '-</td>
<td>' 
$member['link'] . '</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>' 
$member['posts'] . $txt['sp-tposterpost'] . '</td>
</tr>
</table>'
;
}
elseif ($member['list'] == 2)
{
if ($member['list'] == $list_no)
echo '<table>
<tr>
<td>' 
$member['list'] . '-</td>
<td>' 
$member['link'] . '</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>' 
$member['posts'] . $txt['sp-tposterpost'] . '</td>
</tr>
</table>'
;
else
echo '<table>
<tr>
<td>' 
$member['list'] . '-</td>
<td>' 
$member['link'] . '</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>' 
$member['posts'] . $txt['sp-tposterpost'] . '</td>
</tr>'
;
}
elseif ($member['list'] == $list_no)
echo ' <tr>
<td>' 
$member['list'] . '-</td>
<td>' 
$member['link'] . '</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>' 
$member['posts'] . $txt['sp-tposterpost'] . '</td>
</tr>
</table>'
;
else
echo ' <tr>
<td>' 
$member['list'] . '-</td>
<td>' 
$member['link'] . '</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>' 
$member['posts'] . $txt['sp-tposterpost'] . '</td>
</tr>'
;
}
echo ' </td>
</tr>
</table>
</div>

<br />'
;
}
if($modSettings['showtopboards'])
{
echo '
<!-- Top Boards Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-tboard'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td style="padding: 5px;">'
;
sp_topBoards($modSettings['tbbcount']);

echo '
<table class="ssi_table">
<tr>
<th align="left">'
$txt['sp-tboardname'], '</th>
<th align="left">'
$txt['sp-tboardpost'], '</th>
</tr>'
;
foreach ($boards as $board)
echo '
<tr>
<td>'
$board['link'], '</td>
<td align="right">'
$board['num_posts'], '</td>
</tr>'
;
echo '
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />'
;
}

if($modSettings['showtoptopics'])
{
echo '
<!-- Top Topics Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">'
$txt['sp-ttopic'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td style="padding: 5px;">'
;
sp_topTopics($modSettings['tttype'] ? 'views' 'replies' $modSettings['tttcount']);

echo '
<table class="ssi_table">
<tr>
<th align="left">'
$txt['sp-ttopicname'], '</th>
<th align="left">'
$modSettings['tttype'] ? $txt[301] : $txt[110], '</th>
</tr>'
;
foreach ($topics as $topic)
echo '
<tr>
<td align="left">
'
$topic['link'], '
</td>
<td align="right">'
$topic['num_replies'], '</td>
</tr>'
;
echo '
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br />'
;
}

echo '
</td>'
;
}
echo '
</tr>
</table>'
;

}
?>

[SiNaN]

Bu versiyon 1.0. Versiyon 1.1'i yüklemenizi öneriyorum. Bir dizi hata giderildi 1.1 ile. Sanırım 1.1'de düzeltmiştim bunu.
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

zatara10

#233
versiyon 1.1 in içinden çıkan bu  ! bi hata olmasın ?

ben içinde bazı değişiklikler yaptım sadece

[SiNaN]

Quote from: zatara10 on May 20, 2008, 10:59:36 AM
versiyon 1.1 in içinden çıkan bu  ! bi hata olmasın ?

Tam olarak ne demek istediğinizi anlayamadım ama SPortal.template.php dosyanız SimplePortal 1.0 dosyası. SimplePortal 1.1'i kurmanızı öneriyorum.
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

zatara10

zaten 1.1 kurdum sinan bey,eklediğim SPortla.template.php  1.1 versiyon modifikasyonunuza ait !!!


cedrik48

abi ya demiştin reklam bloğu var zaten ben bulamadım yardımcı olabilirmisin

[SiNaN]

Ben mi yanlış görüyorum bilmiyorum ama eklediğiniz kodları ekteki dosyanın içeriğiyle karşılaştırır mısınız?

Quote from: cedrik48 on May 20, 2008, 11:12:19 AM
abi ya demiştin reklam bloğu var zaten ben bulamadım yardımcı olabilirmisin

SimplePortal v1.1'de

Admin Paneli >> Forum Seçenekleri >> Portal Ayarları

en altta içeriğini düzenleyebileceğiniz iki adet reklam bloku var.
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

zatara10

#238
duyuruların sönerek geçişi için içinde değişiklik yaptığımı sölemiştim,ve birkaç değişiklik daha...

fakat eklediğim kodlar 1.1 sürümüne ait

zaten sizin şu an eklediğiniz dosyayı direk ftp ye atıyorum,değişen bir şey yok,avatar yine yanda ortada değil,yazılar avatarın yanında...[SiNaN]

#239
Quote from: zatara10 on May 20, 2008, 11:21:02 AM
duyuruların sönerek geçişi için içinde değişiklik yaptığımı sölemiştim,ve birkaç değişiklik daha...

fakat eklediğim kodlar 1.1 sürümüne ait

zaten sizin şu an eklediğiniz dosyayı direk ftp ye atıyorum,değişen bir şey yok,avatar yanda yazılar avatarın yanında vs

neyse başımın çaresine bakarım...Kodlarınızda;

Bul:

if($modSettings['showuser'])
{
echo '
<!-- User Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">', $txt['sp-user'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td style="padding: 5px;">';
sp_welcome();

echo '<center>';

if ($context['user']['is_guest'])
echo '<form action="', $scripturl, '?action=login2" method="post" accept-charset="', $context['character_set'], '">
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="ssi_table">
<tr>
<td align="right"><label for="user">', $txt[35], ':</label>&nbsp;</td>
<td><input type="text" id="user" name="user" size="9" value="', $user_info['username'], '" /></td>
</tr><tr>
<td align="right"><label for="passwrd">', $txt[36], ':</label>&nbsp;</td>
<td><input type="password" name="passwrd" id="passwrd" size="9" /></td>
</tr><tr>
<td><input type="hidden" name="cookielength" value="-1" /></td>
<td><input type="submit" value="', $txt[34], '" /></td>
</tr>
</table>
</form>', $txt['welcome_guest'];

else
{
echo $txt['hello_member'], ' <b>', $context['user']['name'], '</b><br /><br />';

if (!empty($context['user']['avatar']))
echo $context['user']['avatar']['image'], '<br /><br />';

if($modSettings['lshowdetails'])
{
if (!empty($memberContext[$member_id]['group']))
echo $memberContext[$member_id]['group'];
else
echo $memberContext[$member_id]['post_group'];

echo '<br />', $memberContext[$member_id]['group_stars'], '<br /><br /></center>
<img src="' . $settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> ', $txt['sp-userpost'], ': ',$memberContext[$member_id]['posts'],'<br />
<img src="' . $settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> ', $txt['sp-userkarma'], ': ',$memberContext[$member_id]['karma']['total'],'<br />
<img src="' . $settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> ', $txt['sp-userip'], ': ',$memberContext[$member_id]['ip'],'<br />';
}
}

if(allowedTo('pm_read'))
echo '
<img src="' . $settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> ', $txt['sp-usertmessage'], ': <a href="' . $scripturl . '?action=pm">' . $context['user']['messages'], '</a><br />
<img src="' . $settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> ', $txt['sp-usernmessage'], ': ' . $context['user']['unread_messages'], '<br /><br />';

if (!$context['user']['is_guest'])
echo '<center>
<img src="' . $settings['images_url'] . '/arrow.gif" alt="Arrow" /> <a href="'.$scripturl.'?action=profile">', $txt['sp-userprofile'], '</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="' . $settings['images_url'] . '/arrow.gif" alt="Arrow" /> <a href="', $scripturl, '?action=logout;sesc=', $sc, '">', $txt['sp-userlogout'], '</a>';

echo '</center><br />
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />';

}Değiştir:

if($modSettings['showuser'])
{
echo '
<!-- User Block -->
<div class="tborder">
<table class="bordercolor" width="100%">
<tr class="catbg">
<td style="padding: 5px;">', $txt['sp-user'], '</td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td style="padding: 5px;">';
sp_welcome();

echo '<center>';

if ($context['user']['is_guest'])
echo '<form action="', $scripturl, '?action=login2" method="post" accept-charset="', $context['character_set'], '">
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="ssi_table">
<tr>
<td align="right"><label for="user">', $txt[35], ':</label>&nbsp;</td>
<td><input type="text" id="user" name="user" size="9" value="', $user_info['username'], '" /></td>
</tr><tr>
<td align="right"><label for="passwrd">', $txt[36], ':</label>&nbsp;</td>
<td><input type="password" name="passwrd" id="passwrd" size="9" /></td>
</tr><tr>
<td><input type="hidden" name="cookielength" value="-1" /></td>
<td><input type="submit" value="', $txt[34], '" /></td>
</tr>
</table>
</form>', $txt['welcome_guest'];

else
{
echo $txt['hello_member'], ' <b>', $context['user']['name'], '</b><br /><br />';

if (!empty($context['user']['avatar']))
echo $context['user']['avatar']['image'], '<br /><br />';

if($modSettings['lshowdetails'])
{
if (!empty($memberContext[$member_id]['group']))
echo $memberContext[$member_id]['group'];
else
echo $memberContext[$member_id]['post_group'];

echo '<br />', $memberContext[$member_id]['group_stars'], '<br /><br /></center>
<img src="' . $settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> ', $txt['sp-userpost'], ': ',$memberContext[$member_id]['posts'],'<br />
<img src="' . $settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> ', $txt['sp-userkarma'], ': ',$memberContext[$member_id]['karma']['total'],'<br />
<img src="' . $settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> ', $txt['sp-userip'], ': ',$memberContext[$member_id]['ip'],'<br />';
}
}

if(allowedTo('pm_read'))
echo '
<img src="' . $settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> ', $txt['sp-usertmessage'], ': <a href="' . $scripturl . '?action=pm">' . $context['user']['messages'], '</a><br />
<img src="' . $settings['images_url'] . '/dot.gif" alt="Dot" /> ', $txt['sp-usernmessage'], ': ' . $context['user']['unread_messages'], '<br /><br />';

if (!$context['user']['is_guest'])
echo '<center>
<img src="' . $settings['images_url'] . '/arrow.gif" alt="Arrow" /> <a href="'.$scripturl.'?action=profile">', $txt['sp-userprofile'], '</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="' . $settings['images_url'] . '/arrow.gif" alt="Arrow" /> <a href="', $scripturl, '?action=logout;sesc=', $sc, '">', $txt['sp-userlogout'], '</a>';

echo '</center><br />
</td>
</tr>
</table>
</div>

<br />';

}


Düzelmesi gerek.

Yalnız bu kadar ısrar etmenizin sebebini anlayamadım. Kodlar 1.0 sürümüne ait. Mesela; Haberler bloku için avatar boyutu düzeltmesi vardı, o yok. İki adet içeriği düzenlenebilir blok vardı, o yok. SMF Gallery, SMF Arcade ve SMF Shop blokları vardı, onlar da yok.

Sanırım modifikasyonu, yazarından daha iyi tandığınızı iddia edemezsiniz. ;)

Ama siz yine de 1.1'dir derseniz, amenna. Neticede kullanıcı sizsiniz, ne şekilde kullanacağınız size kalmış birşey.

Kolay gelsin.

//Düzenleme:

Varsayılan olarak SPortal.template.php dosyası default temasına atılır. Eğer kendi temanızın içine kopyaladı iseniz, değişiklikleri kendi temanızdaki dosyada yapmalısınız.
Former SMF Core Developer | My Mods | SimplePortal

Advertisement: